Risikotesten kan med god sikkerhed forudsige, om tosprogede elever i 0. klasse vil få svært ved at læse i slutningen af 2. klasse.
Risikotesten kan med god sikkerhed forudsige, om tosprogede elever i 0. klasse vil få svært ved at læse i slutningen af 2. klasse.

Risikotest for ordblindhed opfanger også tosprogede elever

Det kan være svært at afgøre, om en elev med dansk som andetsprog har svært ved at læse, fordi han mangler sprogforståelse, eller om det skyldes, at han er ordblind. Den usikkerhed gør den nye risikotest for ordblindhed op med.

Publiceret

Sådan fungerer den dynamiske test 

Den dynamiske test er den sidste af tre deltest i slutningen af0. klasse og er kun for de elever, som har scoret tiltrækkeligtlavt i de to første deltest, hvor de læser henholdsvis små ord højtog benævner bogstaver.

Den dynamiske test tager 10-15 minutter. Læsevejlederenpræsenterer eleven for tre symboler med tilhørende sproglyde.Eleven skal så læse de vrøvleord, læsevejlederen danner medsymbolerne, og kan undervejs få hjælp i form af gentagelser ogfeedback. Men læsevejlederen skal ikke fortælle, hvordan opgavenskal løses. Hun skal udelukkende vise det. På den måde undgår man,at en elevs eventuelle manglende sprogforståelse eller ringeordforråd spiller ind på resultatet.

Elever, som har meget svært ved at sætte symbolernes lyde sammentil nye ord, har en stærkt forøget risiko for at udvikle alvorligeafkodningsvanskeligheder.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Testen er udviklet, så den også opfanger tosprogede elever, der er i risiko for at udvikle alvorlige vanskeligheder med at afkode ord, herunder ordblindhed. Det afgørende punkt er den dynamiske test, der er lagt ind som den tredje deltest i slutningen af 0. klasse.

"Testen måler ikke elevens aktuelle læseniveau, men har fokus på, hvor let eleven har ved at lære sig basale afkodningsfærdigheder«, sagde lektor Anna Steenberg Gellert fra Center for Læseforskning på Købehavns Universitet, da hun i sidste uge præsenterede risikotesten for læsekonsulenter og -vejledere på et regionalt møde i Viborg.

Anna Steenberg Gellert har stået i spidsen for udviklingen af risikotesten, som man kan bruge til forholdsvist sikkert at forudsige, hvem der er i fare for at få alvorlige problemer med at lære at læse.

Afgørende at læsevejlederen viser frem for at forklare opgaven

Afgørende at læsevejlederen viser frem for at forklare opgaven

Den dynamiske deltest består af tre symbolerne. De er trykt på brikker, som ligger på bordet foran eleven. Der er knyttet en sproglyd til hvert symbol, og når læsevejlederne rykker brikkerne sammen på forskellige måder, skal eleven læse de vrøvleord, der opstår.

"Derfor overvejes ordblindhed ikke i første omgang som en mulig årsag til eventuel læsebesvær hos disse elever", sagde Anna Steenberg Gellert til Folkeskolen i 2009, da hun var aktuel med rapporten 'Identifikation og undervisning af ordblinde med dansk som andetsprog'.

I rapporten peger hun på andre mulige årsager til, at tosprogede børn ikke bliver opdaget: I skolen kan der være lavere forventninger til elever med et andet modersmål end dansk, og der kan blandt fagfolk være usikkerhed i forhold til, om det overhovedet er muligt at diagnosticere ordblindhed hos tosprogede.


Powered by Labrador CMS