Risikotesten kan med god sikkerhed forudsige, om tosprogede elever i 0. klasse vil få svært ved at læse i slutningen af 2. klasse.
Risikotesten kan med god sikkerhed forudsige, om tosprogede elever i 0. klasse vil få svært ved at læse i slutningen af 2. klasse.

Risikotest for ordblindhed opfanger også tosprogede elever

Det kan være svært at afgøre, om en elev med dansk som andetsprog har svært ved at læse, fordi han mangler sprogforståelse, eller om det skyldes, at han er ordblind. Den usikkerhed gør den nye risikotest for ordblindhed op med.

Publiceret

Sådan fungerer den dynamiske test 

Den dynamiske test er den sidste af tre deltest i slutningen af0. klasse og er kun for de elever, som har scoret tiltrækkeligtlavt i de to første deltest, hvor de læser henholdsvis små ord højtog benævner bogstaver.

Den dynamiske test tager 10-15 minutter. Læsevejlederenpræsenterer eleven for tre symboler med tilhørende sproglyde.Eleven skal så læse de vrøvleord, læsevejlederen danner medsymbolerne, og kan undervejs få hjælp i form af gentagelser ogfeedback. Men læsevejlederen skal ikke fortælle, hvordan opgavenskal løses. Hun skal udelukkende vise det. På den måde undgår man,at en elevs eventuelle manglende sprogforståelse eller ringeordforråd spiller ind på resultatet.

Elever, som har meget svært ved at sætte symbolernes lyde sammentil nye ord, har en stærkt forøget risiko for at udvikle alvorligeafkodningsvanskeligheder.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Testen er udviklet, så den også opfanger tosprogede elever, der er i risiko for at udvikle alvorlige vanskeligheder med at afkode ord, herunder ordblindhed. Det afgørende punkt er den dynamiske test, der er lagt ind som den tredje deltest i slutningen af 0. klasse.

Læseforsker: Den nye risikotest for ordblindhed må ikke blive en sovepude

Her præsenteres de elever, som har klaret sig for dårligt i højtlæsning af små ord og i benævnelse af alfabetets bogstaver, for en dynamisk test, som skal vise, hvor let den enkelte elev har ved at lære at læse.

"Testen måler ikke elevens aktuelle læseniveau, men har fokus på, hvor let eleven har ved at lære sig basale afkodningsfærdigheder«, sagde lektor Anna Steenberg Gellert fra Center for Læseforskning på Købehavns Universitet, da hun i sidste uge præsenterede risikotesten for læsekonsulenter og -vejledere på et regionalt møde i Viborg.

Anna Steenberg Gellert har stået i spidsen for udviklingen af risikotesten, som man kan bruge til forholdsvist sikkert at forudsige, hvem der er i fare for at få alvorlige problemer med at lære at læse.

Afgørende at læsevejlederen viser frem for at forklare opgaven

Den dynamiske deltest består af tre symbolerne. De er trykt på brikker, som ligger på bordet foran eleven. Der er knyttet en sproglyd til hvert symbol, og når læsevejlederne rykker brikkerne sammen på forskellige måder, skal eleven læse de vrøvleord, der opstår.

Læsevejledere: Risikotesten for ordblindhed skal sættes i kalenderen

Undervejs kan eleven få hjælp i form af gentagelser og feedback, men det er vigtigt, at læsevejlederen ikke fortæller, hvordan opgaven skal løses.

"Hun skal udelukkende vise det, for så undgår man, at elevens eventuelle manglende sprogforståelse eller ringe ordforråd spiller ind på resultatet", sagde Anna Steenberg Gellert.

Testen er lige så god til at forudsige for tosprogede elever

Elever, som har meget svært ved at sætte symbolernes lyde sammen til nye ord, har stærkt forøget risiko for at udvikle alvorlige afkodningsvanskeligheder. Det viser en langtidsundersøgelse, forskerne fra Center for Læseforskning gennemførte for at finde ud af, hvordan risikotesten skulle strikkes sammen.

Skolerne får fra i dag adgang  til den nye risikotest for ordblindhed

"Vi fik lige så gode resultater med at forudsige, hvilke elever med dansk som andetsprog, der senere ville få alvorlige afkodningsvanskeligheder i slutningen af 2. klasse, som med elever med dansk som modersmål. Det er ellers ofte ekstra vanskeligt at vurdere, om tosprogede elever er i risiko for at udvikle vanskeligheder med at afkode ord, men det problem ser den dynamiske test med ordløs instruktion ud til at løse", sagde Anna Steenberg Gellert.

Lige så mange tosprogede er ordblinde

Der er ingen grund til at antage, at tosprogede børn skulle lide mindre af ordblindhed end danske børn, så når man ikke opdager dem, kan det skyldes, at lærere og andre fagpersoner går ud fra, at ringe læsefærdigheder er en naturlig følge af svage mundtlige færdigheder på dansk.

Tosprogede elever med dysleksi er særligt udfordret i skolen

"Derfor overvejes ordblindhed ikke i første omgang som en mulig årsag til eventuel læsebesvær hos disse elever", sagde Anna Steenberg Gellert til Folkeskolen i 2009, da hun var aktuel med rapporten 'Identifikation og undervisning af ordblinde med dansk som andetsprog'.

I rapporten peger hun på andre mulige årsager til, at tosprogede børn ikke bliver opdaget: I skolen kan der være lavere forventninger til elever med et andet modersmål end dansk, og der kan blandt fagfolk være usikkerhed i forhold til, om det overhovedet er muligt at diagnosticere ordblindhed hos tosprogede.

Tosprogede ordlbinde bliver overset

Den usikkerhed gør den nye risikotest op med, da den kan afdække, hvilke elever lærere og læsevejledere skal holde særligt øje med.

Folkeskolen.dk sætter i anledningen af det første år med den nationale ordblindetest fokus på testen og på undervisning af ordblinde elever. Dette er den 35. artikel i temaet:

Læsevejledere: Risikostesten for odblindhed skal sættes i kalenderen

Læseforsker: Den nye risikotest for ordblindhed må ikke blive en sovepude

Ordblindepatrulje sikrer ordblinde elever praktisk hjælp og moralsk støtte

Alle elever i Aarhus skal screenes for ordblindhed i 2. klasse

Skolerne får fra i dag adgang til den nye risikotest for ordblindhed

Tosprogede elever med dysleksi er særligt udfordret i skolen

Elev tog afsæt i sin ordblindhed til at lave kunstværk ud fra en bog

Forældre får krav på at få ordblindetestet deres barn fra slutningen af 4. klasse

Nyt motionsløb samler penge ind til ordblinde børn og unge

Læsecenter for alvorligt ordblinde opnår gode resultater

Ministeriet klar til at præsentere risikotest for ordblindhed i de yngste klasser

Ordtavle giver lærere og elever overblik over hjælpemidler til ordblinde

Elever med dysleksi skal ikke kun have fonologisk hjælp

Det skal være lettere for skoler at gøre prøver klar til ordblinde elever

Nyt hæfte giver skoler gode råd til arbejdet med ordblinde

Ordblinde Emma: Skolen var som et fængsel for mig

Auditiv feedback kan få ordblinde elever til at skrive bedre

Ordblinde elever uden en diagnose behøver ikke have været uden faglig støtte

Nu bruger alle kommuner den nye ordblindetest

Ordblindekonference: Lærerstuderende bør lære om teknologiers didaktiske muligheder

Elever bruger it-støtte til at udvikle deres egne læse- og skrivestrategier

Læse- og skriveteknologier til ordblinde stiller lærere over for nye udfordringer

Skoler får hjælp til ordblinde elever af undervisningscenter for voksne

Skole har succes med netværk for forældre til ordblinde elever

Nu kan du prøve at læse som en ordblind

Talegenkendelse hjælper ordblinde til at skrive gode tekster

Ministeren vil ændre holdningen til ordblinde

Stigende antal sager med ordblinde elever bekymrer klagenævnet

Ordblindes formand: Ordblindhed er en isoleret dysfunktion

Kritiker: Den nationale ordblindetest er værdiløs

Læsecenter giver ordblinde elever og deres lærere et løft

Glæde over ordblindetesten lever side om side med en smule skepsis

Læsevejleder: Skolen skal have en plan fra opfølgning af ordblindetesten

Over 9.000 elever har taget den nationale ordblindetest

Powered by Labrador CMS