Specialundervisning
0   592

Nyt hæfte giver skoler gode råd til arbejdet med ordblinde elever

En god hjælp til elever med ordblindhed sikres bedst gennem tidlig indsats og godt samarbejde mellem aktørerne om barnet. Det er nogle af de centrale anbefalinger i et inspirationsmateriale, som Undervisningsministeriet offentliggør i dag. Materialet supplerer den nationale ordblindetest.

I februar 2015 offentliggjorde Undervisningsministeriet den nationale ordblindetest, der skal sikre, at ordblinde elever identificeres på et sikkert og ensartet grundlag over hele landet. Men testen kan ikke stå alene. Ministeriet offentliggør derfor i dag inspirationsmaterialet "Ordblindhed i grundskolen", som skal hjælpe kommuner og skoler med at følge op på de elever, der testes ordblinde.

Ordblinde elever har brug for støtte

Det 116 sider lange inspirationsmateriale er målrettet læsevejledere og læsekonsulenter, men også elever, forældre, lærere og pædagogisk personale og skoleledelser.

Læsevejledernes nøglebidrag

Inspirationsmaterialet indeholder nøglebidrag, som de forskellige målgrupper bør yde i indsatsen over for ordblinde. Her er læsevejledernes:

 • At koordinere ordblindeindsatsen på sin skole ved at tage afsæt i kommunens handleplan og at være central ressourceperson for indsatsen.
 • At være bindeled mellem eleven, forældrene og skolens ledelse.
 • At have ansvaret for at følge udviklingen af ordblinde elevers skriftsproglige færdigheder.
 • At varetage afviklingen af den dynamiske afkodningstest for at identificere elever i risiko for at udvikle alvorlige afkodningsvanskeligheder, herunder ordblindhed.
 • Læsevejlederen bør drøfte resultaterne og forslag til opfølgning og indsats med dansklæreren, skoleledelsen og eventuelt læsekonsulenten.
 • At varetage Ordblindetesten og drøfte resultater og forslag til opfølgning og indsats med lærerteam, skoleledelse og eventuel læsekonsulent.
 • At indgå i dialog med familien og eleven om Ordblindetestens resultater (i samarbejde med elevens dansklærer og eventuel læsekonsulent), at fremlægge forslag til indsats og at tale om samarbejdsmulighederne mellem familie og skole.
 • At hjælpe ordblinde elever ordentlig i gang med at bruge kompenserende it og at følge op på det. Det bør ske i samarbejde med eleven, elevens lærere og skolens øvrige it-ressourcepersoner. Af dette følger, at læsevejlederen selv skal have en aktuel viden om kompenserende it, herunder indstillingsmuligheder og pædagogiske anvendelsesmuligheder.
 • At holde sig fagligt opdateret om ordblindeindsatser.

"At en elev bliver testet ordblind gør ikke nødvendigvis eleven klogere på sin situation. Elever, der er testet ordblinde, har brug for støtte både til at forstå ordblindheden og til at leve med den. Det næste vigtige skridt er at tilrettelægge et skoleforløb, hvor eleven trives og udvikler sin læsning og skrivning og samtidig får den fornødne hjælp", siger undervisningsminister Ellen Trane Nørby (V) i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter under banneret

Inspirationsmaterialet tager udgangspunkt i dansk og international forskning i elever, der udvikler alvorlige specifikke læsevanskeligheder og giver eksempler på cases, metoder og overvejelser fra danske fagfolk. Materialet bygger desuden på viden og råd fra ordblinde elever og fra forældre til ordblinde børn.

Jonas fra 4. klasse har brug for kompenserende it

En case handler om Jonas fra 4. klasse, som lander i ordblindetestens røde kategori. Læsevejlederen vurderer, at han har behov for kompenserende it, og skolen stiller en computer med kompenserende programmer til rådighed for ham.

Læsevejlederen og Jonas' lærerteam aftaler et tidspunkt, hvor teamet kan blive instrueret i at bruge it-programmerne og se, hvordan de kan bruges i de forskellige fag. For eksempel skal lærerne

være opmærksomme på, at al faglitteratur skal være tilgængeligt elektronisk, og at der skal

være mulighed for at arbejde med teksterne elektronisk, så Jonas kan bruge teknologien, når han læser og skriver.

Jonas får adgang til Notas lydbøger

Læsevejlederen vurderer desuden, at Jonas har behov for supplerende undervisning i skriftensprincipper, især skriftens lydprincipper. Jonas får i første omgang tilbudt undervisning på et lille hold. Undervisningen forløber over to gange fem uger (efterår og forår) med tre timer om ugen. Undervisningen ligger i den understøttende undervisning og tilrettelægges og varetages af læsevejlederen.

Elevernes nøgleindsatser

Nøglebidrag, som ordblinde elever bør yde:

 • At arbejde for at blive bedre til at læse, stave og skrive.
 • At samarbejde med lærerne og bede om feedback på læringen.
 • At læse selvstændigt med alderssvarende bøger ved hjælp af Notas netbibliotek.
 • At lære strategier til bedre sprog- og læseforståelse og at bede lærere og andre om hjælp.
 • At bruge kompenserende it.
 • At acceptere sig selv som ordblind og at vide, hvad ordblindhed er.
 • At have forventninger og tro på, at de kan få en uddannelse og et job - at tale med deres UU-vejleder om muligheder for at få støtte i det videre uddannelsesforløb.

Skolen har et læsebånd på tre kvarter hver morgen fra klokken otte. Læsevejlederen anbefaler, at Jonas sidder med alderssvarende litteratur i form af lydbøger. Jonas vil gerne læse fagbøger om fodbold, og læsevejlederen melder ham ind i Nota, så han kan få adgang til nationalbibliotekets lydbøger.

Læsevejlederen har et tæt samarbejde med dansklæreren, så dansklæreren kan støtte Jonas i at udnytte de strategier, han har lært i forløbet hos læsevejlederen, i den øvrige undervisning. Læsevejlederen instruerer dansklæreren i fortsat at følge hans færdighedsniveau i afkodning og stavning. Hun anbefaler en række materialer, dansklæreren kan bruge, og at dansklæreren løbende observerer, hvordan Jonas udnytter ordlæse- og stavestrategier i undervisningen.

Flere initiativer på vej fra ministeriet

Inspirationsmaterialet ligger på vidensportalen emu.dk og er en del af det udviklingsarbejde, som ministeriet indledte i marts i år ved at samle en række aktører på ordblindeområdet.

Fakta om inspirationsmaterialet

"Ordblindhed i grundskolen" findes som samlet rapport og henvender sig især til:

 • Kommunale forvaltninger - især læsekonsulenter (eventuelt talehørekonsulenter).
 • Skoleledere.
 • 3. Læsevejledere og testlærere.
 • 4. Lærere/pædagogisk personale.
 • 5. Forældre.
 • 6. Ordblinde elever i grundskolen
 • Inspirationsmaterialet er udarbejdet af Huset Jandorf for Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. 

Udviklingsarbejdet skal sikre, at ordblinde børn, unge og voksne får tilstrækkelig hjælp til, at de får samme muligheder som andre. Til efteråret offentliggør ministeriet en række initiativer på området.

Du finder inspirationsmaterialet via linket til højre for artiklen.

Folkeskolen.dk sætter i anledningen af det første år med den nationale ordblindetest fokus på testen og på undervisning af ordblinde elever. Dette er den 20. artikel i temaet:Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

OPRET PROFIL
{{ comment.author.name }} {{ '(' + comment.author.jobTitle + ')' }}
{{ comment.likeCount }}

{{ comment.title }}

Gem Annuler
Gemmer, vent venligst...
Klag
Kommentaren er slettet

MERE OM EMNET

Når du er logget ind, kan du vælge de emner du ønsker at abonnere på, og få nyt direkte på email. Login

LÆS OGSÅ

Specialpædagogiknetværket er for alle, der interesserer sig for eller arbejder med undervisning af børn og voksne med særlige behov. I samarbejde med Tidsskriftet specialpædagogik

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
2.590 andre er allerede tilmeldt

Netværket for danskundervisning er for alle, der underviser i eller interesserer sig for faget. I samarbejde med Dansklærerforeningen.

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
3.707 andre er allerede tilmeldt