Ordblind/læsesvag
0   5

Forældre får krav på at få ordblindetestet deres barn fra slutningen af 4. klasse

I et år har det stået klart, at forældre skal have retskrav på at få deres barn testet for ordblindhed én gang i skoleforløbet. Nu foreslår undervisningsministeren, at det skal gælde fra 1. marts i 4. klasse. Samtidig skal skolelederen have pligt til at tilbyde elever med læsevanskeligheder en ordblindetest.

For et år siden afsatte politikere på Christiansborg penge til, at forældre kan få et retskrav på, at de kan få testet deres barn for ordblindhed mindst en gang i skoleforløbet.

Retskravet skal træde i kraft fra det kommende skoleår, og undervisningsminister Ellen Trane Nørby (V) foreslår i forbindelse med andre justeringer af folkeskoleloven, at retskravet skal gælde fra den 1. marts i 4. klasse.

"Først fra dette tidspunkt er der tilstrækkelig sikkerhed for, at resultatet af ordblindetesten giver et retvisende billede af, om eleven er ordblind, hvis der ikke foreligger en samstemmende vurdering fra skolens leder af, at der er tegn på ordblindhed", skriver undervisningsministeren i bemærkningerne til lovforslaget.

Sådan lyder lovforslaget

§ 3 b. Til elever i grundskolen med læsevanskeligheder, der kan skyldes ordblindhed, skal skolens leder tilbyde, at der foretages en ordblindetest med henblik på at afdække elevens læsevanskeligheder. Tilbuddet gives fra den 1. marts på 3. klassetrin efter samråd med eleven og forældrene. Elevens synspunkter skal tillægges passende vægt under hensyntagen til elevens alder og modenhed.

Stk. 2. Forældre, som finder, at deres barn har læsevanskeligheder som følge af ordblindhed, har én gang i skoleforløbet fra den 1. marts på 4. klassetrin krav på, at der foretages en ordblindetest af deres barn. Kommunalbestyrelsen foretager ordblindetesten efter forældrenes anmodning.

Forældrene vil kunne anvende bestemmelse, når skolelederen ikke har fundet anledning til at teste deres barn, for eksempel fordi skolelederen vurderer, at eleven ikke har særligt store problemer med at læse, eller at der er andre åbenlyse forklaringer på elevens læsevanskeligheder.

Artiklen fortsætter under banneret

"I sådanne tilfælde vil forældrene kunne kræve, at der alligevel gennemføres en ordblindetest", skriver Ellen Trane Nørby

Skoleledere skal have pligt til at tilbyde en ordblindetest

Samtidig vil ministeren give landets skoleledere pligt til at tilbyde en ordblindetest til elever med læsevanskeligheder for at afdække, om de har dysleksi.

"Skolens leder skal i sin vurdering blandt andet sikre sig, at eleven har modtaget direkte undervisning i skriftens lydprincip, og at elevens vanskeligheder ikke skyldes manglende eller utilstrækkelig undervisning i skriftens lydprincip", skriver Ellen Trane Nørby og tilføjer, at det vil være naturligt, at skolelederen lægger vægt på, om der er andre åbenlyse forklaringer på elevens læsevanskeligheder end ordblindhed.

Det kan for eksempel være vanskeligheder med sprogforståelse, nedsat hørelse, synsvanskeligheder eller generel langsom evne hos eleven til problemløsning.

Skoler får et år at løbe på

Ministeren foreslår, at skolelederen skal kunne give tilbuddet om en ordblindetest fra den 1. marts på 3. klassetrin. Det stemmer overens med det tidspunkt, man kan bruge den nationale ordblindetest fra 2015 på.

Sådan skal retskravet fungere

Retskravet på en ordblindetest betyder, at forældre, som finder, at deres barn har læsevanskeligheder som følge af ordblindhed, kan anmode kommunalbestyrelsen om, at der foretages en ordblindetest af deres barn, selv om skolelederen ikke har fundet det nødvendigt.

Kommunalbestyrelsen vil i så fald være forpligtet til at sørge for, at der foretages en ordblindetest af barnet. Kommunalbestyrelsen kan efter de kommunalretlige regler uddelegere beføjelsen til for eksempel skolens leder. Det vil i så fald betyde, at forældrene kan gøre deres retskrav gældende over for skolelederen, der så vil være forpligtet til at sørge for, at testen gennemføres.

Det kan for eksempel være en lærer eller læsevejleder på skolen, der i praksis står for at afholde ordblindetesten.

Kilde: Forslag til ændring af folkeskoleloven

Det betyder samtidig, at skolen får et år at løbe på, før forældrenes retskrav træder i kraft. Hertil bemærker Ellen Trane Nørby:

"Retskravet på en ordblindetest foreslås at gælde fra den 1. marts på 4. klassetrin, da der først fra dette tidspunkt er tilstrækkelig sikkerhed for, at resultatet giver et retvisende billede af, om eleven er ordblind, hvis der ikke foreligger en samstemmende vurdering fra skolens leder af, at der er tegn på ordblindhed".

Skoleledere kan ikke bare lade stå til i indskolingen

Hvis forslaget bliver vedtaget, betyder det ikke, at skoleledere kan lade være at foretage sig noget i forhold til elever med læsevanskeligheder indtil 3. henholdsvis 4. klasse.

Undervisningsministeriet er på vej med en ny test, der tidligt kan identificere elever i risiko for at udvikle alvorlige afkodningsvanskeligheder, herunder ordblindhed. Denne test kan anvendes i 0. og 1. klasse, mens man i 2. klasse kan bruge "Procedure til identifikation af elever i risiko for dysleksi" fra Socialstyrelsen. En test, der kan gentages i 3. klasse.

"Elever, som scorer lavt i disse eller lignende testmaterialer, skal have særlig opmærksomhed i undervisningen med blandt andet direkte og systematisk undervisning i skriftens principper, særligt skriftens lydprincip. Hvis man herefter i 3. eller 4. klasse tester med en ordblindetest, vil man have større sikkerhed for, at disse elever ikke scorer lavt i ordblindetesten på grund af manglende eller utilstrækkelig undervisning i skriftens lydprincip, men fordi de reelt er ordblinde", hedder det i bemærkningerne til lovforslaget.

Testen behøver ikke være den nationale

Ellen Trane Nørby vil ikke stille krav om, at skolerne skal bruge en bestemt ordblindetest. Det skal være op til den enkelte kommune eller skole at afgøre, om de vil bruge den nationale ordblindetest eller en anden test.

Uanset hvad valget falder på, kan en ordblindetest ikke stå alene.

"Der vil være tale om en skønsmæssig vurdering, og resultaterne fra en ordblindetest skal derfor indgå i en helhedsvurdering af eleven, hvor alle relevante kriterier inddrages. Eksempelvis bør en helhedsvurdering også indeholde informationer om tale- og skriftsprogsfærdigheder på dansk og relevante diagnoser, der kan bidrage til at forklare elevens vanskeligheder i læsning", skriver Ellen Trane Nørby.

Lovforslaget er netop sendt i høring hos en række relevante organisationer, som har svarfrist fredag den 28. oktober kl. 12. Du kan læse forslaget med bemærkninger via nedenstående link.

Folkeskolen.dk sætter i anledningen af det første år med den nationale ordblindetest fokus på testen og på undervisning af ordblinde elever. Dette er den 27. artikel i temaet:Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

OPRET PROFIL
{{ comment.author.name }} {{ '(' + comment.author.jobTitle + ')' }}
{{ comment.likeCount }}

{{ comment.title }}

Gem Annuler
Gemmer, vent venligst...
Klag
Kommentaren er slettet

MERE OM EMNET

Når du er logget ind, kan du vælge de emner du ønsker at abonnere på, og få nyt direkte på email. Login

LÆS OGSÅ

Specialpædagogiknetværket er for alle, der interesserer sig for eller arbejder med undervisning af børn og voksne med særlige behov. I samarbejde med Tidsskriftet specialpædagogik

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
2.590 andre er allerede tilmeldt

Netværket for danskundervisning er for alle, der underviser i eller interesserer sig for faget. I samarbejde med Dansklærerforeningen.

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
3.707 andre er allerede tilmeldt