Kommende arrangementer

For at du kan oprette arrangementer, kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL

Løbbinding - en gammel kurvebindingsteknik

Løbbinding er den ældste teknik vi kender til at fremstille kurve. Teknikken er blevet brugt til at lave kurve til opbevaring af fødevarer. Teknikken er interessant af mange grunde. Især dens mulighed for frie former, spændene materialer, rolige næsten meditative tempo/gentagelser samt det smukke stramme udtryk fascinerer mange. Løbbinding har fået nyt liv de senere år bl.a. med nye materialer som papir, hør, sisal og jute. Man har orienteret sig ud i verden, hvor teknikken også har været brugt siden oldtiden, fundet inspiration i former og mønstre. På denne måde kan man lave ting i denne oldtidsteknik, som nemt kan indgå en i moderne boligindretning den dag i dag. 1. dag: 7 timer / fredag Vi tager hurtigt fat og kommer i gang med individuelle skåle/fade/krukker. Kommer gennem start, materialer og øgninger. Efterhånden, som der arbejdes, vil der blive gennemgået mere om mønstre, syninger, farver og effekter. Vi vil også se på flere måder at afslutte på, lave hanke og låg. Gennemgangen vil være mundtlig, samtidig med at teknikkerne vises. Der vil blive udleveret et kompendie med fotos 2 dag: 5 timer/lørdag Her vises og gennemgås eksempler på forløb for både mellemtrinet og udskolingen. Der vil herefter være mulighed for at afprøve nogle af eksemplerne. Der er naturligvis også mulighed for at forsætte der hvor man slap dagen før. Begge dage tage primært udgangspunkt i lukket løbbinding. Materialeudgifter: ca. 200-250,- alt efter individuelle valg.

Start dato: 24. august 2018
Slut dato: 25. august 2018
Hjemmeside: http://fagkursus.dk/kursuskatalog/haandvaerk-og-design/
Pris: 1800,-

Oprettet: 18. december 2017

Konference om psykisk vold i nære relationer

Lev Uden Vold holder den 28. august en konference om psykisk vold i nære relationer. Desværre, bliver rigtig mange udsat for psykisk vold i en nær relation – det gælder både børn, unge og voksne. Den psykiske vold kommer til udtryk ved en systematisk nedbrydning og længerevarende kontrol og rammer den udsatte mindst lige så hårdt som fysisk vold. Psykisk vold kan dog være sværere at opdage, fordi den ikke kan ses på samme måde som den fysiske vold. For at bekæmpe den psykiske vold skal vi bl.a. nedbryde tabuet om volden og sikre, at vi alle bliver bedre til at spotte volden. Det kræver mere viden om volden. I forbindelse med konferencen vil vi meget gerne have nogle flere fagprofessionelle med blandt tilhørerne, da de er en vigtigt del i bekæmpelsen af psykisk vold – både i forhold til at spotte volden og forebygge, at den eskalerer. Til konferencen vil der blive præsenteret ny viden og forskningsresultater angående psykisk vold i nære relationer. Vi vil få besøg af en dansk forsker samt af en udenlandsk forsker, som kan fortælle, hvilke tiltag man har gjort i udlandet i forbindelse med psykisk vold. Til konferencen vil der desuden være to paneler, hvor det ene består af en række relevante aktører på området, der vil give deres syn på, hvad der skal til for at bekæmpe psykisk vold. Det andet panel består af en række politiske ordførere, der vil forholde sig til aktørernes syn på psykisk vold og den viden, der er blevet præsenteret.

Start dato: 28. august 2018
Hjemmeside: http://levudenvold.dk/aktuelt/arrangementer/konference-om-psykisk-vold/
Pris: Gratis

Oprettet: 5. juli 2018

Besøg Københavns nyrenoverede synagoge med din klasse

Prøv en anderledes religions-, historie- eller samfundsfagsundervisning. Tag dine elever med på besøg til Københavns nyrenoverede synagoge og Jødisk Informationscenters skoletjeneste. Vi tilbyder forskellige undervisnings tilbud omkring 'Danske jøder gennem tiderne', 'Flugt og forfølgelse -fortid og nutid', 'Jødedom -religion og ritualer' og 'Dansk jøde i dag?'. Du kan også 'booke en jøde' og få besøg på din egen skole. Hos Jødisk Informationscenter (JIC) sætter vi ansigt på de danske jøder, når vi fortæller om jødisk historie, religion og liv i dag. Vi tager udgangspunkt i en dialogbaseret tilgang, og alle spørgsmål er velkomne!

Start dato: 1. september 2018
Slut dato: 31. december 2018
Hjemmeside: http://www.joediskinfo.dk/undervisning-book-et-besog
Pris: Gratis for Københavnske skoler

Oprettet: 7. august 2018

Æstetiske læringsmiljøer

KOM TIL FORSKNINGSFORMIDLINGSSEMINAR OM BETYDNINGEN AF ÆSTETISKE LÆRINGSMILJØER MØD KREATIVITETSFORSKER JULIE BORUP JENSEN Julie fortæller: ”Når man ser på læreprocesser som æstetiske, har man mulighed for at arbejde med det, der ligger før eller under kreative processer, fordi menneskers mange forskellige måder at vide på, tænke på og handle på kan komme i spil på nye måder. Her kan kunst noget særligt ved at vække sanser, krop og følelser som indgang til læring.” PROGRAM 17.30-17.40: Velkomst. 17.40-18.15: Hvordan kan man med forskningen forstå kvaliteterne i at arbejde med det ”før-kreative” æstetiske læringsrum? 18.15-18.45: Hvordan eksperimenteres der med æstetiske læreprocesser i organisationer? Eksempler fra projekter. 18.45-19.00: Afrunding og evt. spørgsmål. 19.00-19.45: Networking og let anretning som fælles afslutning. For dem der er interesserede er der mulighed for at blive og høre om, hvordan bl.a. kreativitetsforskningen anvendes aktivt i masterspecialiseringen ”Innovation og Kreativt Læringsdesign” (KREA), som Julie Borup Jensen er faglig leder for.

Start dato: 4. september 2018
Hjemmeside: http://kortlink.dk/udtv
Pris: Gratis

Oprettet: 2. juli 2018

PRØV-skriftlig

Kreds 4 Midt Vestjylland inviterer dig og dine kollegaer til: PRØV!-skriftlig v. Karsten Enggaard Tirsdag den 4. september kl. 15:00-17:00 på Lundgårdskolen, Tjørring. Målgruppe: Matematiklærere i overbygningen Medbring: Computer Pris: Gratis Hvordan giver du dine elever de bedste forudsætninger til at klare sig godt til den skriftlige prøve? Hvad kan PRØV!-skriftlig hjælpe med? Kom til en workshop i 2 timer om, hvordan du finder relevante opgaver til den daglige undervisning og diskuterer, hvordan de kan bruges i undervisningen. Vi undersøger mulighederne for at tilpasse og differentiere opgaverne. Vi ser på løsningseksempler og retteark. Et tilbud - bliv Testskole for PRØV!-skriftlig Prøv PRØV!-skriftlig i 6 måneder: Alle undervisere og elever på skolen får adgang til PRØV!-skriftlig, og kan bruge det frit de næste 6 måneder. Alle matematiklærere får et intro-kursus på 2 timer. En af lærerne er kontaktperson og bliver kontaktet tre gange i løbet af perioden, hvor der er mulighed for at komme med ønsker til eventuelle ændringer af programmet. Vi er altid behjælpelige med support i forbindelse med programmet. Med venlig hilsen Bestyrelsen, kreds 4 Husk tilmelding senest den 31. august til tina.vrensted.ritter@skolekom.dk eller på SMS til 21861183.

Start dato: 4. september 2018
Hjemmeside:
Pris: 0

Oprettet: 20. august 2018

Konference; ADHD i bevægelse

Barnet med ADHD i alderen 0-18 år sættes i centrum i forhold til daginstitution, skole, hverdag og familieliv. Vi får viden og redskaber til mestring af livet med ADHD. Professor Carsten Obel fortæller om en dansk designmodel til at mindske mistrivsel for mennesker med ADHD-fæ- notypen i et livsforløb. Han vil udfordre os, og sig selv, i forhold til om det overhovedet er muligt, og i så fald hvordan? Vi vender blikket i retning mod ADHD og angst for at opfylde behovet for, at vi alle får bedre viden og forståelse for livet med både ADHD og angst. Og hvad kan vi gøre for at hjælpe barnet eller den unge videre? Professor Barbara Hoff Esbjørn møder os med stærke budskaber om, at angst og ADHD hos børn og unge kan og bør behandles, så både børnene selv og deres familier hurtigst muligt kan få en normal tilværelse med trivsel – også i skolen. Professor, overlæge ph.d Niels Bilenberg vil sætte fokus på at definere, hvilke faktorer der øger risikoen for udvikling af ADHD-symptomer i de første leveår. Sammenhængen mellem arv og miljø belyses og bidrager til vores forståelse af, hvordan ADHD opstår. Kan vi forebygge? Skal vi opspore børnene tidligt? Tidlig indsats overfor risikobørn? Hvordan er det nu, det er med det der ADHD, og hvorfor er det nu, det er der? Afslutningsvis kommer speciallæge i børne-, ungdoms- og voksenpsykiatri Björn Roslund og sætter fokus på, hvorfor mennesker med ADHD har så svært ved at nyde de fremtidige succeser, og hvordan det er relateret til at droppe ud af blandt andet uddannelse.Hvordan kan ADHD være så tæt knyttet til ricisi, men samtidig have psykiatrisk bedste prognose? Med energi og lethed overbringer psykiater Björn Roslund avanceret viden, der gør en forskel på, hvordan vi ser og lever med ADHD. Vel mødt til en dag der skal bidrage til, at vi alle sammen kan gøre vores arbejde endnu bedre. En dag hvor vi får fyldt nødvendig viden på og lærer af andres erfaringer. Tilmeld dig her: www.adhd.dk/kursus/konferencen-adhd-bevaegelse

Start dato: 6. september 2018
Hjemmeside: http://adhd.dk/kursus/konferencen-adhd-bevaegelse/
Pris: 2100

Oprettet: 6. juni 2018

Tendenser i den skriftlige prøve - maj 2018 v. Klaus Fink

Tirsdag den 11. september kl. 14:45-17:00 på Lundgårdskolen, Tjørring. Målgruppe: 6. klasses matematiklærere, overbygningsmatematiklærere og studerende Fælles Mål er nu meget tydelige i årets prøver. Vi sætter fokus på: • de nye opgavetyper • de matematiske kompetencer, der spiller en større rolle i opgaverne • elevernes kommunikation • digitale værktøjer Der vil være konkrete eksempler fra FP9; vi vil ikke dvæle ved prøven uden hjælpemidler, men kun besvare evt. spørgsmål. Der vil blive givet gode råd til undervisningens tilrettelæggelse i udskolingen. Medbring computer og eksamenssættet. Prisen er 50 kr. for personlige medlemmer af Danmarks matematiklærerforeningen eller studerende. Prisen for ikke-medlemmer er 200 kr. (betales på dagen). Der er kaffe og kage med i prisen. Med venlig hilsen Bestyrelsen, kreds 4 Husk tilmelding og skriv om du er medlem/ikke-medlem senest den 4. september til: tina.vrensted.ritter@skolekom.dk eller på SMS til 21861183.

Start dato: 11. september 2018
Hjemmeside: http://dkmat.dk/wp-content/uploads/2018/08/OPl%C3%A6g_Tendenser-i-%C3%A5rets-pr%C3%B8ve-Kreds-4.pdf
Pris: 50-200

Oprettet: 20. august 2018

NATURENS SPROG – foredrag ved Mickey Gjerris

Naturen er over alt omkring os, og alligevel bliver vi mere og mere fremmedgjorte over for naturen og behandler den, som var den en ting sat i verden for vores fornøjelses skyld. Åbner man en avis i dag, bliver man med det samme mødt af et morads af global opvarmning, plastik i havene og den sjette masseuddøen – nok til at få én til at lukke øjnene, og avisen. I NATURENS SPROG – HISTORIER FRA VIRKELIGHEDEN OM FORTRYLLELSE, der er redigeret af Mickey Gjerris og Cecilie Rubow, fortæller en række danske naturforkæmpere os, hvad naturen kan og er, før mennesket skal bruge den til noget. Hvad der ville ske, hvis vi accepterede, at guldsmede, vild pileurt, rimfrost og bøgens spæde blade ikke kan og bør værdiberegnes. Mickey Gjerris er teolog og bioetiker og tidligere medlem af Etisk Råd. Tidligere udgivelser tæller bl.a. SKILDPADDETANKER – FRA EN FORUROLIGET VERDEN (2017), JORDEN BRÆNDER (2009) og NATURENS SANDE BETYDNING (2001). Arrangementet er gratis, og Eksistensen byder på et glas vin. Tid: 16.30-18

Start dato: 13. september 2018
Hjemmeside: http://www.facebook.com/events/2047576008837122/
Pris: Gratis

Oprettet: 6. juli 2018

Fantasyfestival 2018

Fantasyfestival er en litteratur- og kulturfestival, der fejrer den fantastiske genre. Der er foredrag af forfattere, paneldebatter, messe, kunstnerhjørne, udendørs fantasymarked, rollespil, aktiviteter og masser af stemning og inspiration til læsning, film mm.

Start dato: 15. september 2018
Slut dato: 16. september 2018
Hjemmeside: http://fantasyfestival.dk
Pris: 75-150

Oprettet: 6. februar 2018

Kan apps skabe bevægelse i skolen?

GRATIS inspirationsdag for lærere og pædagoger. Har apps sin berettigelse i folkeskolen - og hvordan skal de anvendes? Praktisk workshop med fokus på bevægelse og læring afholdt af danske app-udviklere, hvor du har mulighed for at få brugbar inspiration og sparring fra dem, som kender appen bedst. Derudover spændende program med oplæg fra Aalborg Universitet, CFU og DGI Nordjylland.

Start dato: 17. september 2018
Hjemmeside: http://www.dgi.dk/arrangementer/201801998200
Pris: 0 kr.

Oprettet: 15. august 2018

Konferencer: Paragraffer og overgange - Roskilde

Hvad skal der til for at styrke indsatsen på uddannelsesområdet for unge med særlige behov? Hvordan skaber vi gode og effektive forløb fra skole gennem uddannelse til beskæftigelse? Hvad kræver det af aktørerne indenfor det uddannelses- og socialfaglige område? Kom og mød en fagfolk, forskere og ildsjæle, der deler af deres viden og giver bud på, hvordan vi skaber sammenhæng og gode overgange for unge med særlige behov. Emnerne på konferencerne er blandt andet: Paragraffer & overgange handler om en styrket indsats for unge med særlige behov og emnerne er bl.a. • Er målsætningen med STU opfyldt? • Sagsbehandlingsreglerne er de med- eller modspiller? • Lises (Local Innovation in Social and Employment Services) projekt – legitimitet og borgerinddragelse • STARs projekt – ViVirk´R – om ressourceforløb • VIA giver svarene på, hvad virksomhederne siger omkring ansættelse af borgere på kanten • Normalitet og handicapforståelse – hvad betyder vores handicapbegreber?

Start dato: 19. september 2018
Hjemmeside: http://www.ligevaerd.dk/arrangementer/paragraffer-overgange-roskilde/
Pris: 995,00

Oprettet: 10. august 2018

Seminar in Kiel

Faglig sparring og inspiration for tysklærere i Kiel.

Start dato: 20. september 2018
Slut dato: 23. september 2018
Hjemmeside: http://www.sproglaererforeningen.dk
Pris: 3700kr medlemmer - 4000kr ikke-medlemmer

Oprettet: 18. februar 2018

Design og print dit eget stof

At kunne printe på papir kender vi alle til , men at have mulighed for at printe dit eget stof digitalt på en ganske almindelig blækprinter er rimelig nyt. Det giver unikke muligheder og ikke mindst et meget personligt udtryk i faget Håndværk og Design. Vi begynder med den grafiske proces, og gennemgår øvelser til opbygning af rapporter, der visuelt består af tekst. Dernæst øvelser, hvor billeder/tegninger danner rapporten. Der er PC'er til rådighed med programmerne Photoshop og Illustrator på kurset, men du behøver ikke have kendskab til disse, da rapporterne også kan designes i Word eller Paint. Det er også muligt at arbejde med manuel collageopbygning. Som afslutning vælges personligt den teknik, du vil bruge til dit eget personlige stof. I løbet af anden kursusdag vil der være mulighed for at sy et pas-etui, eller det printede stof anvendes som en applikationsdel til et indkøbsnet eller pude. Der vilvære symaskiner til rådighed i værkstedet Diverse metoder til forarbejdning og klargøring af stof vil blive gennemgået. På kurset vil vi anvende færdigbearbejdet stof i str. A4, der lige er klar til at blive printet på en ganske almindelig blækprinter. Der vil også være mulighed for at få kendskab til T-shirt printer, der kan printe på hvid bomuld i str. 40 x 50 cm. Kurset forløber over to kursusdage, med en to-ugers periode i mellem, hvor det er muligt selv at arbejde med den nye viden om oplæg og design til pint på stof. Medbring: - evt billeder du vil arbejde med på USB stick eller som papirbillede. - der udsendes materialebrev ved kursusstart. Materialeudgifter: - afregnes ved afslutning af kursus. - priseksempel: et A4 ark m. stof til print kr. 30,- inkl. print (på kurset) Målgruppe: - undervisere på 4-6 Klasse samt valgfag

Start dato: 21. september 2018
Slut dato: 5. oktober 2018
Hjemmeside: http://fagkursus.dk/kursuskatalog/haandvaerk-og-design/
Pris: 2300,-

Oprettet: 18. december 2017

Konferencedag med fokus på skrivning som redskab til læring

Få inspiration til at kvalificere skrivning i folkeskolen. Spændende konferencedag med fokus på skrivning som redskab til læring. Hovedoplæg ved Kjell Lars Berge, professor i retorik og sproglig kommunikation ved Oslo Universitet. Han vil fortælle om skrivning og hvorledes skrivning kan understøtte elevernes læring i alle fag. Dertil oplæg ved Mimi Skovgård læsekonsulent i Roskilde Kommune med fokus på praksiserfaringer med skrivning i alle fag fra Ishøj og Roskilde kommuner.

Start dato: 24. september 2018
Hjemmeside: http://www.læsekonsulenternes-landsforening.dk/nyhedsbreve-2-2/
Pris: 975 kr.

Oprettet: 1. maj 2018

Konferencedag med fokus på skrivning som redskab til læring

Få inspiration til at kvalificere skrivning i folkeskolen. Spændende konferencedag med fokus på skrivning som redskab til læring. Hovedoplæg ved Kjell Lars Berge, professor i retorik og sproglig kommunikation ved Oslo Universitet. Han vil fortælle om skrivning og hvorledes skrivning kan understøtte elevernes læring i alle fag. Dertil oplæg ved Mimi Skovgård læsekonsulent i Roskilde Kommune med fokus på praksiserfaringer med skrivning i alle fag fra Ishøj og Roskilde kommuner.

Start dato: 24. september 2018
Hjemmeside: http://www.læsekonsulenternes-landsforening.dk/nyhedsbreve-2-2/
Pris: 975 kr.

Oprettet: 1. maj 2018

Konferencedag med fokus på skrivning som redskab til læring

Få inspiration til at kvalificere skrivning i folkeskolen. Spændende konferencedag med fokus på skrivning som redskab til læring. Hovedoplæg ved Kjell Lars Berge, professor i retorik og sproglig kommunikation ved Oslo Universitet. Han vil fortælle om skrivning og hvorledes skrivning kan understøtte elevernes læring i alle fag. Dertil oplæg ved Mimi Skovgård læsekonsulent i Roskilde Kommune med fokus på praksiserfaringer med skrivning i alle fag fra Ishøj og Roskilde kommuner.

Start dato: 24. september 2018
Hjemmeside: http://www.læsekonsulenternes-landsforening.dk/nyhedsbreve-2-2/
Pris: 975 kr.

Oprettet: 1. maj 2018

Konferencedag med fokus på skrivning som redskab til læring

Få inspiration til at kvalificere skrivning i folkeskolen. Spændende konferencedag med fokus på skrivning som redskab til læring. Hovedoplæg ved Kjell Lars Berge, professor i retorik og sproglig kommunikation ved Oslo Universitet. Han vil fortælle om skrivning og hvorledes skrivning kan understøtte elevernes læring i alle fag. Dertil oplæg ved Mimi Skovgård læsekonsulent i Roskilde Kommune med fokus på praksiserfaringer med skrivning i alle fag fra Ishøj og Roskilde kommuner.

Start dato: 24. september 2018
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 1. maj 2018

Konferencedag med fokus på skrivning som redskab til læring

Få inspiration til at kvalificere skrivning i folkeskolen. Spændende konferencedag med fokus på skrivning som redskab til læring. Hovedoplæg ved Kjell Lars Berge, professor i retorik og sproglig kommunikation ved Oslo Universitet. Han vil fortælle om skrivning og hvorledes skrivning kan understøtte elevernes læring i alle fag. Dertil oplæg ved Mimi Skovgård læsekonsulent i Roskilde Kommune med fokus på praksiserfaringer med skrivning i alle fag fra Ishøj og Roskilde kommuner.

Start dato: 24. september 2018
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 1. maj 2018

Æstetiske læringsmiljøer

KOM TIL FORSKNINGSFORMIDLINGSSEMINAR OM BETYDNINGEN AF ÆSTETISKE LÆRINGSMILJØER MØD KREATIVITETSFORSKER JULIE BORUP JENSEN Julie fortæller: ”Når man ser på læreprocesser som æstetiske, har man mulighed for at arbejde med det, der ligger før eller under kreative processer, fordi menneskers mange forskellige måder at vide på, tænke på og handle på kan komme i spil på nye måder. Her kan kunst noget særligt ved at vække sanser, krop og følelser som indgang til læring.” PROGRAM 17.30-17.40: Velkomst. 17.40-18.15: Hvordan kan man med forskningen forstå kvaliteterne i at arbejde med det ”før-kreative” æstetiske læringsrum? 18.15-18.45: Hvordan eksperimenteres der med æstetiske læreprocesser i organisationer? Eksempler fra projekter. 18.45-19.00: Afrunding og evt. spørgsmål. 19.00-19.45: Networking og let anretning som fælles afslutning. For dem der er interesserede er der mulighed for at blive og høre om, hvordan bl.a. kreativitetsforskningen anvendes aktivt i masterspecialiseringen ”Innovation og Kreativt Læringsdesign” (KREA), som Julie Borup Jensen er faglig leder for.

Start dato: 25. september 2018
Hjemmeside: http://kortlink.dk/udtx
Pris: Gratis

Oprettet: 2. juli 2018

Gode temaer til fransk i 10. klasse

En af de store udfordringer i franskundervisningen i 10. klasse er, at eleverne møder med mange forskellige forudsætninger, og at deres sproglige niveau er meget spredt. Hvor og hvordan finder jeg gode, relevante temaer, aktiviteter og tekster, hvor alle elever kan være med? Vi kigger især på digitale materialer og arbejder med det i løbet af eftermiddagen. Målgruppe: lærere der underviser i fransk i 10. klasse Indhold: • Relevante temaer, aktiviteter og materialer • Differentieret tilrettelæggelse Instruktør: efterskolelærer Fanny Tarif Kursustilrettelæggelse: Sproglærerforeningen, Fransk Fagudvalg Tidspunkt: tirsdag d. 25. september 2018 kl. 14-17 Sted: Laursens Realskole, Hjelmensgade 12, 8000 Aarhus C Pris: medlemmer 350 kr., ikke-medlemmer 650 kr. Tilmelding: www.sproglaererforeningen.dk senest d. 10. september 2018

Start dato: 25. september 2018
Hjemmeside: http://www.sproglaererforeningen.dk
Pris: medlemmer 350 kr; ikke-medlemer 650 kr.

Oprettet: 2. juni 2018