Kommende arrangementer

For at du kan oprette arrangementer, kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL

Kursus: FAKE NEWS i danskundervisningen

Tirsdag d. 26. februar 2019 kl. 15.00-18.00, Langhøjskolen i Hvidovre. Kursus ved blogger, klummeskribent, forfatter og næstformand i Dansklærerforeningens folkeskolesektion Katja Gottlieb. Hvad er mest interessant? Den ofte kedelige sandhed? Eller den mere farverige løgn? Vi kender det godt, det der med at man ser en kulørt overskrift på en spiseseddel eller på de sociale medier, som man lige må se nærmere på. Og med den strøm af informationer, der hver dag passerer forbi os, er der ikke noget at sige til, at der efterhånden skal en del til at lokke os til at klikke eller købe. I den virkelighed er falske nyheder, biased news og såkaldt alternative fakta blevet begreber, som vi bliver nødt til at forholde os til, også i danskfaget, hvor evnen til at læse kilder med kritiske briller af gode grunde efterhånden fylder mere og mere. Kurset introducerer begrebet falske nyheder og præsenterer en række arbejdsforslag, som man kan omsætte direkte i klassen, når man kommer hjem. Kurset knytter an til undervisningsmaterialet ”Når sandheden har fundet sine bukser”, som medlemmer af Dansklærerforeningen kan hente gratis på foreningens hjemmeside, men nye vinkler og arbejdsforslag vil indgå. Alle deltagere får et eksemplar af undervisningsmaterialet, “Når sandheden har fundet sine bukser”.

Start dato: 26. februar 2019
Hjemmeside: http://dansklf.dk/grundskolen/kurser_og_aktiviteter/danskl%C3%A6rerforeningens_kurser/kursus_fake_news_i
Pris: 550 kr. (eks. moms) for medlemmer af Dansklærerforeningen, 850 kr. (eks. moms) for ikke-medlemmer

Oprettet: 6. december 2018

Fyraftensmøde for medlemmer af Dansklærerforeningen: Men vi kan så meget mere!

Onsdag d. 27. februar 2019 kl. 16.00-18.00, Dansklærerforeningens Hus på Frederiksberg. Brug din forening og mærk gnisten! Det bliver et fyraftensmøde i danskfagets, bøgernes og undervisningens tegn. Fra kl. 16-18 vil der være forfriskninger og spændende oplæg. Udover en rundtur i Dansklærerforeningens Hus får du også mulighed for at møde medlemmer af folkeskolesektionens bestyrelse. “Men vi kan så meget mere - inspiration til din danskundervisning på mellemtrinnet” med lærer og bestyrelsesmedlem Sarah Haug Rasch. Med udgangspunkt i otte af Dansklærerforeningens undervisningsforløb under temaet ”Men vi kan så meget mere” vil du blive præsenteret for en dannelsesorienteret tilgang til din danskundervisning. Undervisningsforløbene har fokus på især sprog, drama og skriftlighed, men også læsning, mundtlighed, gaming, ordsprog og nabosprog.

Start dato: 27. februar 2019
Hjemmeside: http://dansklf.dk/grundskolen/kurser_og_aktiviteter/danskl%C3%A6rerforeningens_kurser/fyraftensm%C3%B8de_men_vi_kan_s%C3%A5_meget
Pris: Gratis - kun for medlemmer af Dansklærerforeningen

Oprettet: 6. december 2018

Foredrag med Kristoffer Garne om den kristne religion

Glæd dig til en aften i selskab med Kristoffer Garne, der er aktuel med bogen 'Den kristne religion – En vejviser.' I 'Den kristne religion' viser Kristoffer Garne sin læser vej ind i den kristendom, der ikke ”bare” handler om moral og gamle traditioner. I stedet fortæller han om kristendommens grundfortællinger og kirkens ritualer ved livets overgange, årstidernes gang og søndagens gudstjeneste. Kristoffer Garne bruger ikke tid på at undersøge, hvem Gud er, ej heller hvordan vi skal tænke om de ophøjede ting. Han ser derimod på, hvordan de grundlæggende religiøse fænomener tager sig ud i kristendommen. "Jeg tror, at den vej, der går over fortællingerne og de grundlæggende ritualer, er en farbar vej for mange mennesker i dag. Det er den vej, jeg gerne har villet vise hen imod." - Uddrag fra bogen Arrangementet er gratis, og Eksistensen byder på et glas vin. TORSDAG DEN 28. FEBRUAR KL. 16.30-18

Start dato: 28. februar 2019
Hjemmeside: http://www.facebook.com/events/323253048399520/
Pris: Gratis

Oprettet: 17. januar 2019

Mere Musik-Mindre Skældud

KOMUS, Københavns Omegns Musiklærerforening indbyder til eftermiddagskursus i ”klasseledelse i musiklokalet” med Birgitte Schade. mandag d. 4. marts kl. 16-19 på Veksø Skole, Gl. Hovedvej 8-12 Veksø Sjælland (5 minutters gang fra Veksø Station). Birgitte Schade har skrevet bogen Mere Musik – Mindre Skældud. Trivsel, fællesskab og faglig musikalsk udvikling i indskolingen, udkommet på Dansk Sang. På kurset får du forslag og idéer til, hvordan man gennem brug af lege og sange, der taler til elevernes fantasi og forestillingsevne, kan  Mindske konflikter i musiklokalet  Hjælpe eleverne i at udvikle hensigtsmæssig adfærd i musiklokalet  Styrke den enkeltes faglige og sociale udvikling Vi skal afprøve tingene i praksis og snakke lidt om den teori, der ligger bag. Undervejs vil vi komme ind på nogle af de vanskeligheder, der kan opstå, når legene og aktiviteterne skal bruges i praksis, og du vil få konkrete forslag til, hvordan man kan hjælpe elever, der har særlig svært ved at deltage i undervisningen. Birgitte Schade er Cand. Pæd. i didaktik, musikpædagogik samt Almen Musikpædagog fra Det fynske Musikkonservatorium. Har flere udgivelser bag sig, har undervist i folkeskolen, musikskolen og som led i samarbejdet folkeskole-musikskole. Bogen kan købes på forlaget DANSK SANG www.dansksang.dk som medlem af musiklærerfore-ningen får du 50% personlig rabat. Klik på Faktura. Dog ikke nødvendig for selve kurset. Tilmelding senest mandag d. 18. februar på mailadressen: KOmusiklaererforening@gmail.com opgiv navn, lokalforening og gerne medlemsnummer. Kurset er gratis for medlemmer af musiklærerforeningen. For ikke- medlemmer er prisen 300kr Betaling for ikke-medlemmer sker på: Reg.nr.: 5501 konto nr.: 0749488670 CVR nr.: 35195319 eller du kan før kursustilmelding indmelde dig i foreningen på www.musiklærerforeningen.dk Kontakt: Cristina Dyreborg Wagner på telefon 26292426 I pausen byder vi på kaffe og kage, og efter kurset inviterer vi på pizza på skolens lærerværelse. Venlig hilsen Bestyrelsen KOMUS: Københavns Omegns Musiklærerforening

Start dato: 4. marts 2019
Hjemmeside: http://KOmusiklaerforening@gmail.com
Pris: 300 kr. for ikke medlemmer , gratis for medlem

Oprettet: 31. januar 2019

NY INSPIRATION OM PÆDAGOGISK LEDELSE

Arbejder du med skoleledelse eller undervisning – og er du interesseret i pædagogisk ledelse i teori og praksis? Så er du inviteret til åbent fyraftensmøde, hvor forskere fra Aalborg Universitet præsenterer ny forskning inden for pædagogisk ledelse. Vi hører til på Institut for Læring og Filosofi og samarbejde med skoleledere og uddannelsesledere inden for dagtilbud, grundskole, gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser. PROGRAM 15.00-15.10 Velkomst 15.10-15.50 Brug af data og forskningsviden i pædagogisk praksis. I dag ses brug af data og forskningsviden som vigtige elementer, når fx medarbejdere og ledelse i dagtilbud skal evaluere og følge børns trivsel og læring, vælge indsatsområder og metoder, og når den nuværende praksis skal inspireres, forstyrres eller begrundes. Oplægget giver et indblik i, hvilke muligheder og udfordringer ledelse og medarbejdere oplever i forbindelse med at bruge disse vidensformer i praksis. Ph.d.-studerende Line Skov Hansen. 15.50-16.00 Pause 16.00-16.45 Hvordan arbejder man med evalueringskapacitet som pædagogisk leder? De seneste års uddannelsesreformer kræver øget brug af evaluering og data i den pædagogiske ledelse på skolerne. Ledere forventes i dag også at udvikle evalueringskapacitet med fokus på skolen som organisation. Vi giver et indblik i, hvordan man organisatorisk og ledelsesmæssigt kan arbejde meningsfuldt og systematisk med evaluering i skolen på en måde, der styrker elevers læring. Lektor Nanna Friche. 16.45-17.25 Ledelsesudvikling på erhvervsskolerne. AAU-forskere er ved at afslutte projektet ”Ledelsesudvikling på erhvervsskolerne” (LIP), der er gennemført på 36 erhvervsskoler sammen med Pluss Leadership. Vi præsenterer nogle erfaringer om, hvordan skoleledelser kan arbejde med at udvikle deres ledelseskapacitet og deres ledelsespraksis. Seniorrådgiver Dorte Ågård. 17.25-17.45 Diskussion

Start dato: 4. marts 2019
Hjemmeside: http://kortlink.dk/wncz
Pris: Gratis

Oprettet: 23. januar 2019

Generalforsamling i Danmarks Matematiklærerforening, kreds 4

Generalforsamling i Danmarks Matematiklærerforening kreds 4, Midt og Vestjylland Mandag den 4. marts kl. 16.00-18.30 afholder Danmarks Matematiklærerforenings Kreds 4 - Midt og Vestjylland generalforsamling. Sted: Hyldgårdsskolen, Hyldgårds Allé 9, 7430 Ikast Dagsorden iflg. vedtægter, som kan læses på www.dkmat.dk under kreds 4. Efterfølgende fagligt arrangement - Bevægelse i matematikundervisningen Med udgangspunkt i materialet ”Matematik i Bevægelse”, vil der blive afprøvet konkrete aktiviteter, som kan anvendes på mellemtrin og overbygning klassetrin. Med enkle materialer kan der laves et hav af aktiviteter på forskellige niveauer. Ud over fysisk aktivitet er der indbygget forskellige faglige områder, lige fra træning af de fire regningsarter til konstruktion af geometriske figurer, flytninger mm. Håber I er parat til at lege og konkurrere. Instruktør: Jørn Starcke-Jensen og Dorthe Thyde Inden det faglige input byder vi på pizza samt en vand/øl. Af hensyn til bestilling af mad bedes du tilmelde dig til næstformand Klaus Asbæk på mobil 2085 7727 senest torsdag den 28. februar 2019. Med venlig hilsen Bestyrelsen, kreds 4

Start dato: 4. marts 2019
Hjemmeside:
Pris: 0

Oprettet: 12. februar 2019

NY INSPIRATION OM PÆDAGOGISK LEDELSE

PROGRAM 14.30-14.35 Velkomst 14.35-15.10 Verdensmålene som inspiration og ramme for ledelse af uddannelsesinstitutioner og uddannelsessektoren Steen Hildebrandt, adjungeret professor AAU 15.10-15.50 Brug af data og forskningsviden i pædagogisk praksis I dag ses brug af data og forskningsviden som vigtige elementer, når fx medarbejdere og ledelse i dagtilbud skal evaluere og følge børns trivsel og læring, vælge indsatsområder og metoder, og når den nuværende praksis skal inspireres, forstyrres eller begrundes. Oplægget giver et indblik i, hvilke muligheder og udfordringer ledelse og medarbejdere oplever i forbindelse med at bruge disse vidensformer i praksis. Ph.d.-studerende Line Skov Hansen 15.50-16.00 Pause med kaffe/te, frugt og chokolade 16.00-16.45 Hvordan arbejder man med evalueringskapacitet som pædagogisk leder? De seneste års uddannelsesreformer kræver øget brug af evaluering og data i den pædagogiske ledelse på skolerne. Ledere forventes i dag også at udvikle evalueringskapacitet med fokus på skolen som organisation. Vi giver et indblik i, hvordan man organisatorisk og ledelsesmæssigt kan arbejde meningsfuldt og systematisk med evaluering i skolen på en måde, der styrker elevers læring. Lektor Nanna Friche 16.45-17.25 Ledelsesudvikling på erhvervsskolerne AAU-forskere er ved at afslutte projektet ”Ledelsesudvikling på erhvervsskolerne” (LIP), der er gennemført på 36 erhvervsskoler sammen med Pluss Leadership. Vi præsenterer nogle erfaringer om, hvordan skoleledelser kan arbejde med at udvikle deres ledelseskapacitet og deres ledelsespraksis. Seniorrådgiver Dorte Ågård 17.25-17.45 Diskussion

Start dato: 5. marts 2019
Hjemmeside: http://kortlink.dk/wnd5
Pris: Gratis

Oprettet: 23. januar 2019

Generalforsamling i Thy-Mors Lærerkreds - Kreds 145

Thy-Mors Lærerkreds indkalder hermed til ordinær generalforsamling tirsdag den 5. marts 2019 kl. 18.00 i Det Ottekantede Forsamlingshus, Poulsen Dalsvej 7, 7950 Erslev. Dagsorden iflg. vedtægter

Start dato: 5. marts 2019
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 25. januar 2019

Sprog og kommunikation hos børn og unge med autisme

Denne kursusdag handler om børn og unge med autisme, med særligt fokus på deres sprog og kommunikation. Vi vil bl.a. komme omkring følgende emner: -Den store spredning i sproglige og kommunikative færdigheder – fra børn uden talesprog til speedsnakkende ”foredragsholdere” . -Tosprogethed ved autisme – både når dansk er andetsproget, og når dansk er førstesproget, men engelsk kommer (tidligt) ind fra højre. -Pædagogiske indsatser til styrkelse af sprog og kommunikation – hver ting til sit menneske med autisme. Den nyeste viden inden for området vil blive præsenteret i et letforståeligt sprog og med cases og videoklip. Dagen afslutter med en workshop-præget udveksling af og hjælp til udfordringer i det daglige arbejde med mennesker med autisme. Underviser: v/Cecilia Brynskov, ph.d., indehaver af Autismeklinikken og ekstern lektor på Københavns Universitet (Audiologopædi) og Aarhus Universitet (Psykologi) Pris: 1150kr ex. moms inkl. forplejning hele dagen. Betales Via. EAN. eller bank overførelse. Tilmelding: på pia.fenger@outlook.dk, eller på hjemmesiden www.lindbergfenger.dk, Tilmeldingsfrist: d. 25-02-2019 Sted: Lindberg Fenger Kursus- og Videnscenter, Ryttergrøftvejen 48, 7000 Fredericia. Program: 08.30-08.45 Kaffe 08.45-12.00 Undervisning 12.00-12.45 Frokost 12.45-13.45 Undervisning 13.45-14.00 Kaffe 14.00-15.00 Undervisning

Start dato: 5. marts 2019
Hjemmeside: http://www.lindbergfenger.dk
Pris: 1150 kr. excl moms

Oprettet: 19. oktober 2018

Kursus: FAKE NEWS i danskundervisningen

Onsdag d. 6. marts 2019 kl. 15.00-18.00, Tåsingeskolen i Svendborg. Kursus ved blogger, klummeskribent, forfatter og næstformand i Dansklærerforeningens folkeskolesektion Katja Gottlieb Hvad er mest interessant? Den ofte kedelige sandhed? Eller den mere farverige løgn? Vi kender det godt, det der med at man ser en kulørt overskrift på en spiseseddel eller på de sociale medier, som man lige må se nærmere på. Og med den strøm af informationer, der hver dag passerer forbi os, er der ikke noget at sige til, at der efterhånden skal en del til at lokke os til at klikke eller købe. I den virkelighed er falske nyheder, biased news og såkaldt alternative fakta blevet begreber, som vi bliver nødt til at forholde os til, også i danskfaget, hvor evnen til at læse kilder med kritiske briller af gode grunde efterhånden fylder mere og mere. Kurset introducerer begrebet falske nyheder og præsenterer en række arbejdsforslag, som man kan omsætte direkte i klassen, når man kommer hjem. Kurset knytter an til undervisningsmaterialet ”Når sandheden har fundet sine bukser”, som medlemmer af Dansklærerforeningen kan hente gratis på foreningens hjemmeside, men nye vinkler og arbejdsforslag vil indgå. Alle deltagere får et eksemplar af undervisningsmaterialet, “Når sandheden har fundet sine bukser”.

Start dato: 6. marts 2019
Hjemmeside: http://dansklf.dk/grundskolen/kurser_og_aktiviteter/danskl%C3%A6rerforeningens_kurser/kursus_fake_news_i
Pris: 550 kr. (eks. moms) for medlemmer af Dansklærerforeningen, 850 kr. (eks. moms) for ikke-medlemmer

Oprettet: 6. december 2018

Generalforsamling

AABEN¬RAA LÆRERKREDS Kreds 92 GENERALFORSAMLING Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling onsdag den 6. marts 2018 kl. 17.00 Røde Kro Foreløbig dagsor¬den: 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra formand 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af ydelser 6. Budget og fastsættelse af kontingent 7. Eventuelt Forslag skal være formanden/kredsen i hænde senest den 20.februar 2019.

Start dato: 6. marts 2019
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 17. december 2018

Generalforsamling i Amagerkredsen, Kreds 13, Tårnby og Dragør

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling torsdag den 7. marts 2019 kl. 17.00 på Kastrupgårdsskolen, lærerværelset, Blåklokkevej 1, 2770 Kastrup. Dagsorden i henhold til vedtægterne. Tilmelding til den efterfølgende middag senest den 27. februar på listen på din skole eller til Lærernes Hus. Forslag der ønskes optaget på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos formanden senest den 19. februar 013@dlf.org

Start dato: 7. marts 2019
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 21. januar 2019

Generalforsamling 2019 Skiveegnens Lærerforening

Der indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag den 7. marts 2019 kl. 17.00 i kantinen på Skive Seminarium. Generalforsamlingen starter med spisning kl. 17.00, og selve mødet starter kl. 18.15 Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent, herunder stemmetællere 2. Forretningsorden 3. Beretning 4. Regnskab 5. Indkomne forslag – herunder forslag til vedtægtsændringer. 6. Fastsættelse af ydelser/frikøb til kredsstyrelsesmedlemmer og størrelsen af vederlag til evt. lønnet medhjælp. 7. Budget og fastsættelse af kontingent 8. Valg 9. Eventuelt Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos formanden senest mandag d. 25. februar kl. 12.00. Af hensyn til spisningen bedes man tilmelde sig hos tillidsrepræsentanten eller kredskontoret senest fredag den 1. marts kl. 10.

Start dato: 7. marts 2019
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 10. januar 2019

Generalforsamling i Lærerkredsen Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nyborg

Lærerkredsen Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nyborg - DLF kreds 80 indkalder til ordinær generalforsamling torsdag den 7. marts 2019 kl. 18.30 i Ellinge Forsamlingshus, Gl. Byvej 12, 5540 Ullerslev. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes sat på den endelige dagsorden skal foreligge på kredskontoret 080@dlf.org senest den 8. februar 2019. Efter generalforsamlingen er der spisning. Der er tilmelding til spisningen.

Start dato: 7. marts 2019
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 17. januar 2019

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Nordfyns Lærerkreds torsdag den 7.3.2019 kl. 16.30 på Søndersøskolen afd. Søndersø. Kredsen er vært ved et lettere traktement fra kl. 16.

Start dato: 7. marts 2019
Hjemmeside: http://kreds083.dk/
Pris:

Oprettet: 22. januar 2019

Generalforsamling Lærerkredsen Faxe Vordingborg

Lærerkredsen Faxe Vordingborg indkalder til ordinær Generalforsamling torsdag den 7. marts 2019 kl. 16.30 i festsalen på Absalon, Kuskevej 1, 4760 Vordingborg. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest den 21. februar 2019.

Start dato: 7. marts 2019
Hjemmeside: http://www.kreds60.org
Pris:

Oprettet: 6. februar 2019

Odense Lærerforenings Generalforsamling 2019

Odense Lærerforening afholder generalforsamling fredag den 8. marts 2019 kl. 16.00 i Carl Nielsen Salen i Odense Koncerthus/Radisson Blu H.C: Andersens Hotel. Foreløbig dagsorden og relevante bilag kan læses på linket.

Start dato: 8. marts 2019
Hjemmeside: http://www.odenselaererforening.dk/om-olf/generalforsamling/generalforsamling-2019
Pris:

Oprettet: 21. januar 2019

Lærerkreds 44, Køge og Stevns – ordinær generalforsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling fredag den 8. marts 2019 klokken 16.00 på Teaterbygningen i Køge. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og godkendelse af forretningsorden 2) Beretning 3) Regnskab kredsen samt regnskab for Særlig Fond 4) Indkomne forslag 5) Fastsættelse af ydelser til styrelsesmedlemmer 6) Fastsættelse af ydelser til tillidsvalgte 7) Budget: a. Fastsættelse af kontingent b. Fastsættelse af bidrag til Særlig Fond, c. Fastsættelse af økonomisk ramme til andre organisationer 8) Eventuelt Eventuelle forslag til dagsordenen skal afleveres skriftligt til formanden, Pernille Nørgaard, senest den 22. februar 2019 på kredskontoret, Bjerggade 12, 4600 Køge eller 044@dlf.org. Tilmelding til spisning efter generalforsamlingen kan ske til tillidsrepræsentanten, på 56 66 29 66 eller 044@dlf.org senest 28. februar 2019 kl. 12.

Start dato: 8. marts 2019
Hjemmeside: http://www.kreds44.dk
Pris: 0

Oprettet: 15. januar 2019

Ordinær generalforsamling 2019 i Lejre Lærerforening

Der indkaldes til ordinær generalforsamling mandag d 11. marts 2019 klokken 17.00 i kantinen på Hvalsø skole Foreløbig dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent, 2. Forretningsorden. 3. Beretning 4. indkomne forslag 5. Regnskab. 6. Fastlæggelse af kontingent, herunder budget med frikøb og ydelser. 7. Eventuelt Eventuelle forslag til dagsordenen og tilmelding til spisning skal være på kredskontoret senest 1. marts 2019. Materialer til brug under generalforsamlingen vil kunne findes på kredsens hjemmeside

Start dato: 11. marts 2019
Hjemmeside: http://www.kreds42.dk
Pris:

Oprettet: 22. januar 2019

Generalforsamling i Mariagerfjord Lærerkreds

Mariagerfjord Lærerkreds, kreds 151 indkalder hermed til ordinær generalforsamling tirsdag den 12. marts 2019 kl. 17.30 på Madkontoret, Majsmarken 1 (Cemtec), 9500 Hobro. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være kredskontoret skriftligt i hænde senest mandag den 18. februar 2019. Af hensyn til spisning er tilmelding nødvendig. På skolerne vil der blive ophængt tilmeldingslister. Andre kan tilmelde sig på kredskontoret på tlf. 98 33 60 01 eller mail 151@dlf.org senest mandag den 25. februar 2019.

Start dato: 12. marts 2019
Hjemmeside: http://www.kreds151.dk
Pris:

Oprettet: 21. januar 2019