Kommende arrangementer

For at du kan oprette arrangementer, kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL

Generalforsamling Midtvendsyssel Lærerkreds

Der indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag den 18. august 2020 kl. 17.00 på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Forretningsorden 3. Beretning 4. Regnskaber 5. Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer 6. Fastsættelse af ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer og tillidsrepræsentanter og evt. fratrædelsesordning for kredsstyrelsesmedlemmer 7. Budget og fastsættelse af kredskontingent for følgende kalenderår 8. Udpegning af ekstern revisor for følgende kalenderår 9. Valg jvf. kredsens vedtægter § 9 10. Eventuelt Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos kredsformand Kirsten Tranekær, Midtvendsyssel Lærerkreds, Grønnegade 52, 9700 Brønderslev, mail150@dlf.org senest den 8. august 2020 kl. 1000. Efter generalforsamlingen er der middag og kollegialt samvær. Af hensyn til middagen bedes du tilmelde dig hos din tillidsrepræsentant eller på kredskontoret, mail150@dlf.org eller telefon 98 80 19 33 senest den 12. august 2020. På kredsstyrelsens vegne Kirsten Tranekær Kredsformand

Start dato: 18. august 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 8. juni 2020

Generalforsamling i Frederiksberg Lærerforening

Kredsstyrelsen i Frederiksberg Lærerforening har besluttet at genindkalde til ordinær generalforsamling den 19.08.2020. Se indkaldelsen med dagsorden og praktiske oplysninger via hjemmeside-linket nedenunder.

Start dato: 19. august 2020
Hjemmeside: http://www.flfnet.dk/media/13570984/indkaldelse-gf-19820.pdf
Pris: Gratis for kredsens medlemmer - tilmelding til TR

Oprettet: 19. juni 2020

Generalforsamling i Odense Lærerforening 20. august 2020

Odense Lærerforening afholder ordinær generalforsamling torsdag den 20. august 2020, kl. 16.30 på ODEON (Bemærk). Foreløbig dagsorden findes på foreningens hjemmeside.

Start dato: 20. august 2020
Hjemmeside: http://www.odenselaererforening.dk/om-olf/generalforsamling/generalforsamling-2020
Pris:

Oprettet: 19. juni 2020

Generalforsamling i Slagelse Lærerkreds Kreds 54

Generalforsamling i Slagelse Lærerkreds Kreds 54 Der indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag d. 20. august kl. 17 i Slagelse Musikhus. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes sat på den endelige dagsorden, skal være formanden i hænde senest mandag den 10. august 2020 på 054@dlf.org Tilmelding til spisning til din TR senest d. 14.august eller 054@dlf.org . Med venlig hilsen Kredsstyrelsen

Start dato: 20. august 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 3. juli 2020

Børnenes Klimamøde 2020: Kom med direkte fra klassen

Hvad er klimaforandringer? Hvorfor sker de? Hvad kommer de til at betyde her i Danmark? Og hvad bliver der gjort for at bremse dem? Alle de spørgsmål og mange flere bliver besvaret, når Danmarks nye klimacenter, Klimatorium, live streamer Børnenes Klimamøde 2020 med Sofie Østergaard som vært. Få faglige oplæg, underholdning og aktivitet streamet lige ind i klasselokalet fredag den 21. august fra 9.30-13.00. Skal dine elever med til en hæsblæsende dag i klimaets tegn? Send en mail til info@klimatorium.dk med klassenavn, skole og kommune, samt antal elever i klassen.

Start dato: 21. august 2020
Hjemmeside: http://klimatorium.dk/klimamoedet/boernenes-klimamoede-2020/
Pris: 0

Oprettet: 3. juni 2020

Indkaldelse til generalforsamling i Vejle Lærerkreds - kreds 113

Indkaldelse til generalforsamling i Vejle Lærerkreds - kreds 113 Den tidligere indkaldte ordinære generalforsamling fredag den 20. marts 2020, som blev udskudt på grund af Covid19-situationen, afholdes den 24. august 2020 kl. 17.00 i Bygningen, Ved Anlæget 14B i Vejle. Dagsorden ifølge vedtægterne - herunder valg. Der serveres en sandwich ifm. generalforsamlingen. Tilmelding senest den 17. august.

Start dato: 24. august 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 24. juni 2020

Virtuel konference: EU i undervisningen

Hvordan gør man EU-undervisningen aktuel, aktiverende og vedkommende? Hør ekspertoplæg om EU-Kommissionen bag kulisserne, EU's forsvarspolitik, EU i et historisk perspektiv og meget mere. Derudover præsenteres der en vifte af nye tilbud til EU-undervisningen: Rollespil, debatkoncepter, podcasts, talentforløb m.m.

Start dato: 25. august 2020
Hjemmeside: http://deo.dk/debat/aarhus-konference-for-undervisere-om-eu-i-undervisningen/
Pris: 250

Oprettet: 11. juni 2020

Generalforsamling

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling onsdag den 26. august 2020 på Rødovregaard. Loen, kl. 17. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kredsens regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af ydelser, jf. § 11. 6. Budget og fastsættelse af kredskontingent, jf. § 4. 7. Valg, jf. § 9. 8. Evt. Husk at give besked til din TR eller kredskontoret om du deltager.

Start dato: 26. august 2020
Hjemmeside: http://www.kreds17.dk
Pris:

Oprettet: 6. august 2020

Virtuel konference: EU i undervisningen

Hvordan gør man EU-undervisningen aktuel, aktiverende og vedkommende? Hør aktuelle oplæg fra Connie Hedegaard, professor Rebecca Adler-Nissen, Jacob Langvad og mange andre. Derudover præsenteres der en vifte af nye tilbud til EU-undervisningen: Rollespil, debatkoncepter, podcasts, talentforløb m.m.

Start dato: 27. august 2020
Hjemmeside: http://deo.dk/debat/konference-for-undervisere-eu-i-undervisningen-koebenhavn/
Pris: 250 kr. for undervisere, gratis for studerende

Oprettet: 11. juni 2020

Ordinær generalforsamling Kreds 42

Lejre Lærerforening indkalder til ordinær generalforsamling mandag d. 31. august kl. 17 i kantinen på Hvalsø skole Foreløbig dagsorden if. vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Forretningsorden. 3. Beretning 4. Indkomne forslag. 5. Regnskab. 6. Fastlæggelse af kontingent, herunder budget med frikøb og ydelser 7. Valg ifølge vedtægterne.a. formand b. Næstformand. c. Kasserer. d. 3 kredsstyrelsesmedlemmer. e. 3 suppleanter for styrelsesmedlemmerne f. 2 Kritiske revisorer. g. Suppleanter for kritiske revisorer 8. Eventuelt Eventuelle forslag til dagsordenen skal være på kredskontoret senest 21. august 2020

Start dato: 31. august 2020
Hjemmeside: http://www.kreds42.dk
Pris:

Oprettet: 25. juni 2020

Generalforsamling Frederikssund Lærerkreds

Frederikssund Lærerkreds holder ordinær generalforsamling tirsdag den 1. september kl. 15.30. Det foregår i Hallen ved Trekløverskolen afd. Falkenborg. Ved Kirken 1. 3600 Frederikssund. Generalforsamlingen er blevet flyttet til denne dato grundet Corona. Sundhedsstyrelsens retningslinjer vil blive fulgt i forhold til forsamlinger. Derfor vil der ikke som normalt være middag efter mødet, men i stedet en lille pose med lidt forsyninger til mødet. Vi ser frem til et godt møde. Hilsen Frederikssund Lærerkreds (kreds 037)

Start dato: 1. september 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 22. juni 2020

Filosofi med børn

Filosofi med børn Tirsdag d. 1. september Syddansk Universitet - Odense Auditorium O100 FORELØ BIGT PROGRAM 09:30: Morgenkaffe m. brød 10:00: Velkomst v. John Rydahl, Religionslærerforeningen 10:05: Hvad er filosofi med børn? Muligheder og udfordringer v. lektor Caroline Schaffalitzky (SDU) 10:40: Spørgsmål 10:50: Undervisning som et rum for undren v. cand.pæd.fil. Louise Nabe-Nielsen (Rum for undren) 11:20: Spørgsmål 11:30: Kaffepause 11:50: Workshops 1 om filosofi med børn i praksis v. Syddansk Universitet, Filosofipatruljen, Rum for undren og Religionslærerforeningen. 12:30: Frokost og udstilling 13:30: Præsentation af den tyske filosof Ekkehardt Martens’ tilgange til filosofi med børn v. lektorerne Inger Toftgaard Barrett og Marlene Printz Jellesen (UCN) 14:00: Spørgsmål 14:10: Workshops 2 om filosofi med børn i praksis v. Syddansk Universitet, Filosofipatruljen, Rum for undren og Religionslærerforeningen. 14:50: Kaffepause 15:10: Filosofi med børn vs. traditionel tilgang i religionsundervisningen v. post.doc Søren Sindberg Jensen (SDU) 15:45: Spørgsmål 15:55: Farvel og tak v. John Rydahl Tilmelding: Senest 1. august på: https://ucc.dk/aktuelt/konferencer/religionernes-dag-2020

Start dato: 1. september 2020
Hjemmeside: http://ucc.dk/aktuelt/konferencer/religionernes-dag-2020
Pris: kr. 950,-

Oprettet: 26. marts 2020

Generalforsamling Haderslev Lærerkreds

Kredsstyrelsen i for Haderslev Lærerkreds genindkalder til ordinær generalforsamling tirsdag den 1. september kl. 17.30 i Bregnbjergskolens Aula, Unionvej, Vojens. Foreløbig dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetællere. 3. Beretning. 4. Regnskaber. a. Årsregnskab. b. Regnskab for kredsens Særlige Fond. 5. Indkomne forslag. 6. Fastsættelse af ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer m.fl. 7. Budget og fastsættelse af kredskontingent. 8. Valg, jf. §§ 9 og 11. 9. Eventuelt. Forslag der ønskes sat på dagsordenen skal fremsende til kredsformanden senest 20. august http://kreds93.dk/haderslev-laererkreds/generalforsamling/generalforsamling-2020

Start dato: 1. september 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 6. august 2020

Generalforsamling Djurs Lærerforening

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING KREDS 134 Djurs Lærerforening Onsdag den 2. september 2020 kl. 18.00 i Kolind+, Bugtrupvej 33, 8560 Kolind - der serveres mad fra 17.20 – 17.50 Foreløbig dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Beretning 3 Regnskab 4 Indkomne forslag 5 Fastsættelse af ydelser til styrelsesmedlemmer 6 Budget og fastsættelse af kredskontingent for 2021 7 Valg jvnf. § 8 i vedtægterne 8 Eventuelt Forslag, der ønskes optaget på den endelige dagsorden, skal i skriftlig form være kredsformanden i hænde senest kl. 10 den 23. august 2020. Overvejer du at stille op til kredsstyrelsesvalget, kan informationsfolder fås hos din TR eller ved henvendelse til Kredsen. Endelig dagsorden fremsendes i henhold til vedtægterne, så den er på skolerne senest den 28. august 2020. Tilmelding til spisning: via din TR, og for medlemmer, som ikke er tilknyttet en skole til 134@dlf.org / 86325766, senest 21. august 2020 kl.10.00. Grundet den aktuelle coronasituation vil vi også bede om en vejledende tilmelding til selve generalforsamlingen, selvom du ikke spiser med.

Start dato: 2. september 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 22. juni 2020

Generalforsamling i Herningegnens Lærerforening

Ordinær generalforsamling Onsdag den 2. september 2020, kl. 17.00 i MCH Herning Kongrescenter, Østergade 37, Herning Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Kredsstyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer 5. Fastsættelse af medlemsbidrag. Herunder fastsættelse af ydelser til kredsstyrelsen m.fl. 6. Valg af: a) Formand b) Næstformand c) Øvrige kongresdelegerede og suppleanter for disse, jf. § 10 i Danmarks Lærerforenings vedtægter d) Øvrige kredsstyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse e) Revisorer og 2 suppleanter for disse f) Fanebærer og suppleant for denne 7. Evt. Forslag der ønskes på dagsordenen, skal være kredsformanden i hænde senest 10 dage før general-forsamlingens afholdelse. Endelig dagsorden udsendes 5 dage før generalforsamlingen.

Start dato: 2. september 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 3. juli 2020

Generalforsamling i Holbæk Lærerkreds- Kreds 52

Holbæk Lærerkreds afholder endelig den ordinære generalforsamling, onsdag den 2. september 2020 kl. 17 på Gislinge skole. Dagsorden i følge vedtægterne. Forslag der ønskes sat på den endelige dagsorden, skal foreligge på kredskontoret 052@dlf.org eller Østre Havnevej 3, 4300 Holbæk senest den 23. august. Vi starter med spisning fra kl. 17. Tilmelding til spisning hos TR eller kredskontoret senest 21. august.

Start dato: 2. september 2020
Hjemmeside: http://www.052.dk
Pris:

Oprettet: 8. juni 2020

Silkeborg Lærerforening holder generalforsamling

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling torsdag den 3. september 2020 på VIA Læreruddannelsen i Silkeborg - Sal 1 kl. 17.00. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af mødets forretningsorden 3. Beretning 4. Regnskabsaflæggelse 5. Indkomne forslag 6. Budget og fastsættelse af kontingent 7. Valg af kredsstyrelse 8. Eventuelt Forslag, der ønskes sat på dagsordenen, skal foreligge hos kredsformanden (Silkeborg Lærerforening, Hostrupsgade 39, 3., Silkeborg, 132@dlf.org) senest den 20. august 2020. Endelig dagsorden udsendes til skolerne den 28. august 2020.

Start dato: 3. september 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 23. juni 2020

Generalforsamling i Viborg Lærerkreds - kreds 140

Viborg Lærerkreds afholder generalforsamling i BDO-loungen, Tingvej 7, 8800 Viborg torsdag d. 3. september 2020. Program: Kl. 16.30: Dørene åbnes Kl. 17.30 – 19.00: Spisning Kl. 19.00- ca. 21.30: Generalforsamling med valg til kredsstyrelsen. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde på 140@dlf.org senest mandag d. 24. august 2020 kl. 08.00. Tilmelding til spisning senest mandag den 24. august 2020 kl. 08.00 gennem din TR (direkte til kredskontoret på 140@dlf.org eller 8662 9300, hvis du ikke har en TR). Endelig dagsorden vil fremgå af kredsens hjemmeside og nyhedsbrev til alle medlemmer. Vel mødt! Venlig hilsen Kredsstyrelsen, Viborg Lærerkreds

Start dato: 3. september 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 30. juni 2020

Generalforsamling i Lærerkreds 53, Kalundborg

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i kreds 53, Kalundborg lærerkreds, torsdag den 3. september 2020 kl. 16.30 i Rørby Sognegård, Bakkegårdsvej 15, Rørby. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftligt foreligge hos formanden /kredskontoret senest torsdag den 20. august 2020. Endelig dagsorden vil blive udsendt senest torsdag den 26. august 2020. I forbindelse med generalforsamlingen vil der blive arrangeret spisning. Af hensyn til traktementet skal man tilmelde sig til tillidsrepræsentanten eller kredskontoret tlf.: 59515112 eller mail: 053@dlf.org senest mandag den 24. august 2020

Start dato: 3. september 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 24. juni 2020

Inspirationsdag: Filosofi og kritisk tænkning

Filosofi i Skolen (SDU) og UVM har udviklet et nyt inspirationsmateriale med titlen ‘Filosofi og kritisk tænkning’. Materialet er udviklet til anvendelse i det frivillige tilbud til elever, der fravælger konfirmationsforberedelse og til den understøttende undervisning mere generelt. I den forbindelse afholdes en inspirationsdag den 7. september på Syddansk Universitet i Odense. Dagen byder på materialepræsentation, workshops, diskussion og sparring om materialerne og deres muligehder. Dato: 7. september 2020, kl. 10.00-14.30 Lokation: Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense M Deltagergebyr: 120 kr. ekskl. moms (inkl. kaffe og frokost) Du skal være opmærksom på følgende: -tilmeldingen er bindende. -at ordrebekræftelse og div. informationsmail kan ende i spam-indbakke i din mailboks. Hvis du har spørgsmål kan du skrive til filosofiiskolen@sdu.dk

Start dato: 7. september 2020
Hjemmeside: http://www.conferencemanager.dk/inspirationsdagfilosofi/conference
Pris: 120 kr (ekskl. moms) for kaffe og frokost

Oprettet: 5. august 2020