Kommende arrangementer

For at du kan oprette arrangementer, kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL

Hvad er scenariedidaktik?

Hvordan kan man bringe omverdenens praksisser ind i undervisning? Det er et af de spørgsmål, som tages op i en ny forskningsantologi, der er redigeret af Thorkild Hanghøj Morten Misfeldt, Jeppe Bundsgaard, Simon Skov Fougt og Vibeke Hetmar. Antologien præsenterer intet mindre end en gentænkning af grundlæggende didaktiske spørgsmål om forholdet mellem indhold, indlevelse, læring og undervisning. Konferencen henvender sig til lærere, studerende, forskere, konsulenter og alle andre med interesse i, hvordan man kan inddrage omverdenens praksisformer i undervisning.

Start dato: 19. december 2017
Hjemmeside: http://www.erap.aau.dk/event/index.php/FAK2017
Pris: 350 kr.

Oprettet: 15. november 2017

Bliv klogere på e-handlen i Danmark

Interesserer du dig for e-handlen i Danmark, så kan du i vores kommende arrangement blive klogere på alt det grundlæggende bag e-handlen. Couponix.dk er en online rabatplatform som hjælper danskerne med at spare penge på deres online køb, vi har derfor en masse viden og erfaring inden for e-handlen i Danmark, som vi gerne vil dele ud af. I arrangementet kommer vi bl.a. ind på tallene bag, trends og vaner blandt danskerne, hvad køber de mest af, hvilke brancher er i vækst og meget mere! Vi snakker også om vores nye undersøgelse om at det faktisk er under én femtedel af danskerne, som køber varer på mobilen, som vi har fået en masse god respons på. Vil du læse mere om vores undersøgelse med det samme, så kan du finde vores blog indlæg her. https://couponix.dk/blog/flere-bruger-mobilen-men-kun-faa-koeber-varer-paa-den Vi glæder os til at se dig! De bedste hilsner, Couponix-teamet

Start dato: 20. december 2017
Hjemmeside: http://couponix.dk/
Pris: 0

Oprettet: 6. oktober 2017

Undervisning i turisme økonomi.

Er Danmarks historien den vi kender? Kan vi tjene skattekroner ind, ved at fortælle om fremtiden! 10. klasse trin og hold der er på vej ud til erhversliv, kan af mit oplæg, med workshop forumdebat og plenum, få en tilgang til indsigt i turisme økonomien, og den struktur som Skandinavien vækster på i fremtiden. Som oplæg tager jeg udgangs punkt i samhandels værdien, og turisten som forbruger.

Start dato: 8. januar 2018
Hjemmeside: http://www.vaekstovervand.dk
Pris: Aftal dato sted og pris :Ring 51161638 .

Oprettet: 6. november 2017

Gratis kompetencegivende kursus for madkundskablærere!

Er du madkundskabslærer og ønsker at styrke dine kompetencer og viden inden for madkundskabsfaget, så er dette kursus for dig. Kurset er både for lærere, der for år tilbage er uddannet med hjemkundskab som linjefag, og lærere uden undervisningskompetence (tidligere linjefag) i faget. Det er et pilotkursus, som er en del af et større efteruddannelsesprojekt, der vil derfor indgå løbende evaluering af kursets struktur og undervisningsform Kurset ligger i foråret 2018 (januar-maj) og er et forløb på 14 undervisningsgange med undervisning i København. I kurset vil der være særligt fokus på de naturvidenskabelige elementer i faget; fødevarens madens fysiske og kemiske egenskaber, og hvad der sker når fødevaren tilberedes. I undervisningen vil der indgå både teori og håndværksmæssig praksis i køkken, og kurset er udformet, således at du direkte kan anvende den tillærte viden, og viderebygge på øvelser gennem erfaringer med egen klasse. Som deltager vil du: a) Tilegne teoretisk viden om råvarens fysiske og kemiske egenskaber, således at du kan planlægge og gennemføre undervisning og eksperimenterende øvelser, der belyser den naturvidenskabelige teori bag madlavning. b) Lære om smagsdidaktik, madæstetik, sensorik, fødevaremærkninger og ernæring. c) Opnå forudsætninger for at skabe interdisciplinært samarbejde med skolens øvrige faglærere. Samt introduceres til hvordan du rutinemæssigt kan anvende IT-læremidlet Fag med Smag-app’en i undervisningen. Der vil være god tid til spørgsmål og diskussioner, hvor erfaring og viden sættes i spil. Kurset svarer til ca. 300 timers indsats gennem undervisning, egen forberedelse og undervisning, og læsestof (svarer til 12 ECTS). Undervisere fra de samarbejdende uddannelsesinstitutioner vil stå for undervisning, herunder Helle Brønnum Carlsen, Karen Wistoft, Ole G. Mouritzen, samt undervisere og praktikere fra Nordic Food Lab. For mere information om kurset, kontakt Bat-El Menadeva Karpantschof på telefon 35 33 45 04 eller mail b.menadeva@food.ku.dk

Start dato: 15. januar 2018
Slut dato: 15. maj 2018
Hjemmeside:
Pris: 0

Oprettet: 2. november 2017

Alle til Idræt

Kom gratis til konferencen og bogudgivelsen Alle til idræt. En række spændende foredragsholdere sætter spot på, hvordan elever med funktionsnedsættelse kan blive inkluderede i idrætsundervisningen. Der vil ligeledes være fokus på, hvorfor det er vigtigt, at alle er aktivt deltagende i bevægelsesfællesskaber i skolen.

Start dato: 26. januar 2018
Hjemmeside: http://www.handivid.dk
Pris: 0 kr.

Oprettet: 29. november 2017

Esbjerg Lærerforenings Seniorklub - Kreds 100

Der indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdage d. 30. januar 2018 kl. 12.00 på ”SYDVESTEN”, Fiskerihavnsgade 6, 6700 Esbjerg. Dagsorden: 1. Valg af dirigent, 2. Bestyrelsens beretning, 3. Fremlæggelse af regnskab, 4. Behandling af indkomne forslag, 5. Valg til bestyrelse. På valg er: Inge Aagaard - modtager genvalg, Inger Gamborg Andersen – modtager genvalg, Hans Erik Laustsen - modtager ikke genvalg, 6. Medlemmernes forslag til nye aktiviteter, 7. Eventuelt. Eventuelle forslag til nye aktiviteter skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Efter generalforsamlingen er der frokost – pris 100 kr. pr. person. Tilmelding på tlf. 75 13 41 11 eller mail 100@dlf.org senest d. 22. januar 2018.

Start dato: 30. januar 2018
Hjemmeside: http://www.elf100.dk
Pris: Kr. 100,- pr. person

Oprettet: 3. november 2017

Fransklærernes Dag 2018 - En dag med fokus på temaer og tekstopgivelser, herunder æstetiske og multimodale tekster

Dagen har fokus på tekstopgivelser, æstetiske og multimodale tekster samt eksempler på temaer. Vi kommer bl.a. til at diskutere et bredt tekstudbud af passende sværhedsgrad og udvælgelse af relevante temaer. Udfordringen ligger i arbejdet med at finde tekster på nettet eller i forskellige materialer og i at anvende dem konstruktivt i undervisningen. Målet er at klæde eleverne godt på til prøven og oplever en tilgang med progression, tid til fordybelse samt muligheder for videreud-vikling i fx deres egen præsentation. Der bliver også lejlighed til at høre nærmere om, hvad Sproglærerforeningen står for, og naturlig-vis får vi også seneste nyt om folkeskolens prøver i fransk. Arbejdsformerne veksler mellem oplæg i plenum, workshops og diskussion. Og så er Fransklærernes Dag ikke mindst din mulighed for at møde fransklærere fra hele landet til faglig sparring. Målgruppe: fransklærere i grundskolen inden for alle skoleformer Sted: CFU, Odense, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M Tilmelding senest: d. 15. januar 2018

Start dato: 1. februar 2018
Hjemmeside: http://www.sproglaererforeningen.dk
Pris: medlemmer 950 kr., ikke-medlemmer 1.250 kr.

Oprettet: 18. juni 2017

Generalforsamling

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling onsdag den 7. marts 2018 kl. 17.00 FOLKEHJEM i Aabenraa Foreløbig dagsor¬den: 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra formand 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af ydelser 6. Budget og fastsættelse af kontingent 7. Valg 8. Eventuelt Forslag skal være formanden/kredsen i hænde senest den 21.februar 2018.

Start dato: 7. marts 2018
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 11. december 2017

Sproglærerforeningens Sprogkonference 2018

Tema: Sprog er også kultur Foredrag, mange worshops at vælge imellem, diskussion om sprog og kultur

Start dato: 5. april 2018
Hjemmeside: http://www.sproglaererforeningen.dk
Pris: medlemmer 1495, ikke-medlemmer 1795, studerende 700

Oprettet: 20. november 2017

Vind hotelophold i julequizzen

Juletrae

Så er det december, og Folkeskolen.dk har sat nogle kasser vin og et weekendophold for to på et af de lækre Sinaturhoteller på højkant i en adventsquiz. Der kommer nye spørgsmål hver søndag i advent, så følg med og forøg dine vinderchancer.

Tricks