Kommende arrangementer

For at du kan oprette arrangementer, kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL

Fyraftensmøde: Mød en chefredaktør

Mandag d. 22. april 2019 kl. 16.00-18.00 i Dansklærerforeningens Hus på Frederiksberg. Brug din forening og mærk gnisten! Medlemmer af Dansklærerforeningen, kom til fyraftensmøde i Dansklærerforeningens Hus på Frederiksberg! Det bliver et møde i danskfagets, bøgernes og undervisningens tegn. Fra kl. 16-18 vil der være forfriskninger og spændende oplæg. Udover en rundtur i Dansklærerforeningens Hus får du også mulighed for at møde medlemmer af folkeskolesektionens bestyrelse. Mød en chefredaktør: en eftermiddag med gode bøger med Lotte Hjortshøj, redaktionschef hos Dansklærerforeningens Forlag. Lotte Hjortshøj er redaktionschef for en lille redaktion, der holder til på 1. salen i Dansklærerforeningens villa på Frederiksberg. De har alle en danskfaglig baggrund og brænder for danskfaget, foreningen og bøgerne. Dansklærerforeningen valgte at etablere sit eget forlag i 1980 efter at have udgivet bøger sammen med andre forlag siden 1885. Mens alle bøger de første årtier var rettet mod gymnasiet, har Dansklærer- foreningen de seneste mange år også udgivet mange undervisningsmaterialer til folkeskolen og læreruddannelsen.

Start dato: 22. april 2019
Hjemmeside: http://www.kortlink.dk/x5n5
Pris: Gratis - kun for medlemmer af Dansklærerforeningen

Oprettet: 6. december 2018

Kursus - Teknologi, pædagogik, inklusion

23. april i Bagsværd. Kom på kursus og få inspiration til at bruge digitale teknologier til at skabe bedre faglige og sociale fællesskaber for alle elever i klassen. Kurset arrangeres af Socialt Udviklingsenter SUS og Unges Uddannelsescenter. Læs mere om teknologi, pædagogik og inklusion på inkludigi.dk.

Start dato: 23. april 2019
Hjemmeside: http://www.sus.dk.kalender
Pris: Gratis

Oprettet: 25. februar 2019

Sprog og kommunikation hos børn og unge med autisme

Denne kursusdag handler om børn og unge med autisme, med særligt fokus på deres sprog og kommunikation. Vi vil bl.a. komme omkring følgende emner: -Den store spredning i sproglige og kommunikative færdigheder – fra børn uden talesprog til speedsnakkende ”foredragsholdere” . -Tosprogethed ved autisme – både når dansk er andetsproget, og når dansk er førstesproget, men engelsk kommer (tidligt) ind fra højre. -Pædagogiske indsatser til styrkelse af sprog og kommunikation – hver ting til sit menneske med autisme. Den nyeste viden inden for området vil blive præsenteret i et letforståeligt sprog og med cases og videoklip. Dagen afslutter med en workshop-præget udveksling af og hjælp til udfordringer i det daglige arbejde med mennesker med autisme. Underviser: v/Cecilia Brynskov, ph.d., indehaver af Autismeklinikken og ekstern lektor på Københavns Universitet (Audiologopædi) og Aarhus Universitet (Psykologi) Pris: 1150 kr. excl. moms inkl. forplejning hele dagen. Betales Via. EAN. eller bank overførelse. Tilmelding: på pia.fenger@outlook.dk, eller på hjemmesiden www.lindbergfenger.dk, Tilmeldingsfrist: d. 23-04-2019 Sted: Lindberg Fenger Kursus- og Videnscenter, Ryttergrøftvejen 48, 7000 Fredericia. Program: 08.30-08.45 Kaffe 08.45-12.00 Undervisning 12.00-12.45 Frokost 12.45-13.45 Undervisning 13.45-14.00 Kaffe

Start dato: 24. april 2019
Hjemmeside: http://www.lindbergfenger.dk
Pris: 1150 kr. excl. moms inkl. forplejning hele dagen

Oprettet: 7. april 2019

Debataften: Hvem har magten over den frie forskning?

»Hvem har magten over forskningen, og hvem har forskningen magt over?« Dette spørgsmål stiller vi Keld Skovmand, Rasmus Willig og Heine Andersen når Vartov står i forskningens og policy’ens tegn! Debataftenen tager afsæt i 3 oplæg, som gør os klogere på hvordan forskningen bliver brugt både som præmis og argument, når der træffes politiske beslutninger i Danmark. Vi spørger til: Hvilken betydning har dette for hvad der forskes i, hvordan der forskes, og hvem der forsker? De tre forskere er: Heine Andersen om fri og ufri forskning, herunder hvad fri forskning er, hvad der truer fri forskning og konsekvenserne deraf. Udgangspunktet er Heines udgivelse »Forskningsfrihed«. Rasmus Willig om væbnet og afvæbnet kritik i dansk forskningspraksis. Udgangspunktet er Rasmus’ udgivelse »Afvæbnet kritik« . Keld Skovmand om hvordan forskning er blevet brugt som legitimeringsgrundlag for folkeskolereformen – og hvordan denne forskning har vist sig at være invalid. Udgangspunktet er Kelds to udgivelser: »Folkeskolen – efter læringsmålstyringen?« og »I bund og grund – reformer uden fundament?« Efter de 3 faglige oplæg følger en paneldebat med tre folkevalgte politikere! Bl.a. får vi besøg af Simon Simonsen fra Socialdemokratiet og Carolina Magdalena Maier fra Alternativet. Mere info vil løbene blive offentliggjort. ___________________________________________ Sted Grundtvigsk Forum, VARTOV Farvergade 27 1463 København K Tid Torsdag den 25. april 2019 kl. 19-22 Pris Arrangementet er gratis men tilmelding er nødvendig. Tilmeldingsfrist: 23. april 2019

Start dato: 25. april 2019
Hjemmeside: http://grundtvig.dk/event/hvem-har-magten-over-den-frie-forskning/
Pris: 0

Oprettet: 2. april 2019

Foredrag om missionsmetaforer ved Mogens S. Mogensen

Hvordan kan vi tale om mission i dag? Hvordan tørrer vi støvet af samtalen? Hvilke billeder og følelser fremkalder ordet mission? Den 4. april udkommer bogen MISSIONSMETAFORER - EN HÅNDSRÆKNING TIL AT TALE OM MISSION I FOLKEKIRKEN. Bogen er skrevet af formanden for Folkekirkens Mellemkirkelige Råd Mogens S. Mogensen. I anledning af udgivelsen kan du den 25. april høre et foredrag om mission ved Mogens S. Mogensen på Eksistensen. Mogens S. Mogensen vil gennem ni metaforer bringe sit bud på, hvordan der i kirke og hjem kan tales om mission på en moderne og fordomsfri måde. Arrangementet er gratis at deltage i og åbent for alle. Der serveres et glas vin og nogle snacks efter foredraget, og bogen vil kunne købes til en fordelagtig foredragspris. TID: Torsdag den 25. april, kl. 16.30-18.00, STED: Eksistensen, Frederiksberg Allé 10, 1820 Frederiksberg C

Start dato: 25. april 2019
Hjemmeside: http://www.facebook.com/events/354561392059015/
Pris: Gratis

Oprettet: 15. marts 2019

ADHD i familien. Fra konflikt og kaos til “cruise control”….

At leve med ADHD i en familie kan været meget stressende og udmattende for både børn/unge og voksne. Når man er uopmærksom, impulsiv og motorisk urolig, kan personen med ADHD – trods de bedste intentioner – opleve at selv de mest simple dagligdags situationer, såsom at børste tænder, eller at smøre et stykke brød – kan føles som uoverskuelige projekter og ende i kaos. Samspillet i familien kan ende i store følelser, frustration og konflikter. Det slider på omsorgspersonens mentale kræfter og tro på egne evner, og personen med ADHD kan utilsigtet udvikle et negativt selvbillede. Omverdenen kan også, på grund af manglende viden, stemple personer med ADHD som uopdragne og grænsesøgende. Den manglende forståelse kan være med til at dobbelthandicappe både familien og personen med ADHD. Skal de negative samspilsmønstre vendes og trivslen i familien genetableres, forudsætter det at omsorgspersoner og omverdenen får basal viden om ADHD. Med aftenens oplæg får du derfor: •Konkret viden om ADHD og redskaber til at mestre familielivet med ADHD •Pædagogiske værktøjer, som kan omsættes og bruges i hverdagen •Ideer og tips til at forebygge og håndtere konflikter og udfordrende adfærd Oplægget tager afsæt i en forståelse af ADHD som en neuropsykiatrisk lidelse, i stressteori og i neuropædagogik som metode. Målgruppe: Oplægget henvender sig til forældre, bedsteforældre og andre omsorgspersoner, der har ADHD tæt inde på livet. Oplægsholdere: Sofie Lodahl Bai – socialpædagogisk konsulent ved Læringscenter Brejning og mor til søn på 9 år med ADHD. Sofie giver supervision og rådgivning til forældre og professionelle og har speciale i ADHD og Autisme. Sofie er uddannet neuropædagog og har en PD i Specialpædagogik. Sted: Lindberg Fenger Kursus- og Videncenter, Ryttergrøftvejen 48, 7000 Fredericia, telefon: 31718854 Pris: 150 kr. inkl moms betales via bankoverførsel, EAN nr. eller Mobile Pay Tilmelding: På mail pia.fenger@outlook.dk, eller på hjemmesiden www.lindbergfenger.dk Sidste tilmelding d. 24 april 2019, max. deltager antal 60 Program: 19.00-20.15 Oplæg v. Sofie 20.15-20.30 Pause med kaffe-te og kage 20.30-21.30 Oplæg v. Sofie Indlægsnavigation

Start dato: 25. april 2019
Hjemmeside: http://www.lindbergfenger.dk
Pris: Pris: 150 kr. inkl moms betales via bankoverførsel, EAN nr. eller Mobile Pay

Oprettet: 7. april 2019

Generalforsamling Håndværk og Design

Den faglige forening Håndværk og Design indkalder hermed til generalforsamling lørdag den 27. April kl 15-17 på Design- og håndværksefterskolen i Skjern. Dagsorden ifølge vedtægter. Generalforsamlingen finder sted umiddelbart efter konferencen Vide rammer- eksemplariske eksempler til H&D undervisningen

Start dato: 27. april 2019
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 10. marts 2019

generalforsamling Håndværk og Design

Den faglige forening Håndværk og Design indkalder hermed til generalforsamling lørdag den 27. april kl. 15-17 på Design-og Håndværksefterskolen i Skjern. Dagsorden ifølge vedtægter. Generalforsamlingen afholdes umiddelbart efter konferencen Vide rammer - eksemplariske eksempler til H&D undervisningen.

Start dato: 27. april 2019
Hjemmeside: http://www.håndværkogdesign.dk
Pris:

Oprettet: 10. marts 2019

generalforsamling Håndværk og Design

Den faglige forening Håndværk og Design indkalder hermed til generalforsamling lørdag den 27. april kl. 15-17 på Design-og Håndværksefterskolen i Skjern. Dagsorden ifølge vedtægter. Generalforsamlingen afholdes umiddelbart efter konferencen Vide rammer - eksemplariske eksempler til H&D undervisningen.

Start dato: 27. april 2019
Hjemmeside: http://www.håndværkogdesign.dk
Pris:

Oprettet: 10. marts 2019

generalforsamling Håndværk og Design

Den faglige forening Håndværk og Design indkalder hermed til generalforsamling lørdag den 27. april kl. 15-17 på Design-og Håndværksefterskolen i Skjern. Dagsorden ifølge vedtægter. Generalforsamlingen afholdes umiddelbart efter konferencen Vide rammer - eksemplariske eksempler til H&D undervisningen.

Start dato: 27. april 2019
Hjemmeside: http://www.håndværkogdesign.dk
Pris:

Oprettet: 10. marts 2019

Karaktergivning i folkeskolen - Få et fælles sprog og fokus på kvalitet i karaktergivning v. Klaus Fink

Tirsdag den 30. april kl. 13:45 - 17:00 på Herningsholmskolen, Herning (sjællandsgade) Vi tilbyder et kursus, der indeholder: Modul1: kl. 14-15: Alle overbygningslærere  Hvilke formelle regler er der til karaktergivning?  Hvilke elementer kan indgå i bedømmelsesgrundlaget for en karakter? Og hvilke kan ikke? Absolut karaktergivning og relativ karaktergivning. Hvordan kan den løbende evaluering bruges til karaktergivning?  7-trinsskalaen – hvorfor det?  Forbindelsen mellem Fælles Mål og karaktergivning  Hvordan skal og kan karakterbekendtgørelsen og de vejledende karakter-beskrivelser bruges til karaktergivning?  Hvad gør vi med elever, der forsømmer meget og ikke afleverer? Modul 2: kl. 15-17: Matematiklærere Hvad siger prøvebekendtgørelsen og de vejledende karakterbeskrivelser om de tre dele af faget: ”Matematik uden hjælpemidler”, ”Matematik med hjælpemidler” og ”Mundtlig matematik” Hvordan kobles Fælles Mål, den løbende evaluering, prøvebekendtgørelsen, vurderingskriterierne og de vejledende karakterbeskrivelser sammen til en fair og retvisende bedømmelse? Bedømmelse af elevernes præstationer i hverdagen, herunder ”Matematik uden hjælpemidler”, ”Skriftligt arbejde” (opgaveløsning, projektarbejde og matematikrapporter) samt ”Mundtligt arbejde med problemløsning og fremlæggelser”. Hvilke undervisningssituationer kan skabe grundlag for en bedømmelse, der både kan bruges til feedback og til standpunktskarakterer på en enkel måde. Pris for modul 1: 200 kr. Pris for modul 1 +2: Medlemspris 200 kr. Ikke-medlem 500 kr. Der er kaffe og kage med i prisen. Med venlig hilsen Bestyrelsen, kreds 4 Tilmelding senest den 24. april til: tina.vrensted.ritter@skolekom.dk

Start dato: 30. april 2019
Hjemmeside:
Pris: 200-500

Oprettet: 27. februar 2019

Bliv klar til den mundtlige gruppeprøve i matematik - FP9 mundtlig i matematik

Danmarks matematiklærere forening - kreds 4 Midt Vestjylland inviterer dig og dine kollegaer til: Tidspunkt: kl. 13:15-16:15 Sted: Kirkeskolen, Enghavevej 10, 6900 Skjern Pris: 250 kr. medlemspris og 350 kr. for ikke medlemmer Instruktør: Tina Ritter På kurset vil du:  få overblik over hvilke krav og formalia der er, vedr. den mundtlige gruppe-prøve i matematik  få inspiration til, hvordan du kan udforme gode prøveoplæg, der vil være eksempler fra materialet PRØV  komme i gang med at udforme dine egne prøveoplæg, og blive hjulpet på vej med at fremstille materiale, som støtter de elever, som har brug for en hjælpende hånd under prøven Kurset er relevant for alle, som vil arbejde med mundtlighed i deres undervisning, for at klæde eleverne godt på til folkeskolens prøver i matematik. Med venlig hilsen Bestyrelsen, kreds 4 Tilmelding senest den 25. april til: tina.vrensted.ritter@skolekom.dk

Start dato: 2. maj 2019
Hjemmeside:
Pris: 250-350

Oprettet: 28. februar 2019

Foredrag: Børn og inkontinens

Du får viden omkring børn og inkontinens før og efter skolestart. Inkontinensproblematikkerne, udredning og behandling bliver belyst af en mor, en fysioterapeut, en sundhedsplejerske og en læge.

Start dato: 3. maj 2019
Hjemmeside: http://kontinens.org/arrangementer-og-tilmelding/
Pris: 25

Oprettet: 19. marts 2019

Seniorer Kreds 112 - Brunkulslejr Søby og Herning Tekstilmuseum

Søby Brunkulsmuseum suppleret med køretur i det unikke landskab. Middag på Søbyhus. Derefter Herning Tekstilmuseum. Husk kaffe-te.

Start dato: 8. maj 2019
Hjemmeside: http://www.fredericialaererkreds@dlf.org
Pris: 400,00/450,00

Oprettet: 21. januar 2019

’Norden kalder’ – Johan Chr. Nord

Glæd dig til en aften i selskab med Johan Chr. Nord, der den 16. april udkommer med bogen NORDEN KALDER – ÅBENT AFSKEDSBREV TIL DEN KRISTNE KIRKE. I NORDEN KALDER fortæller Johan Chr. Nord en personlig og principiel fortælling om at tage afsked og bevæge sig hjemad. Nord er tidligere grundtvigsk valgmenighedspræst, men forlod i sommeren 2018 sit præsteembede, for at vedstå sig sit hedenske, naturreligiøse grundsyn og bekende sig til Nordens eget åndsliv. Med bogen aflægger Nord et skriftligt vidnesbyrd om denne selvbesindelse og forvandling. Fra bogen: ”Denne bog er opstået i mig, fordi jeg har gjort mig erfaringer med, hvad der virker og ikke virker for mig, og fordi de erfaringer har fået mig til at træffe en omfattende og gennemgribende afgørelse for mit videre liv, nemlig at tage afsked med både mit præsteembede og min bekendelse til kristendommen – for i stedet at bevæge mig hjemad mod dét, jeg er kommet til at forstå og fornemme som et ægte nordisk åndsliv. Hovedsagen er, at jeg føler, der er blevet kaldt på mig; altså, at de kræfter, som vi med et dansk dagligdagsudtryk kunne kalde de højere magter, har råbt mig an og gjort krav på min opmærksomhed. Til sidst valgte jeg at svare dem. Det var – jysk udtrykt – ikke nogen nem beslutning. Men den var nødvendig og har allerede fået glædelige følger.” Arrangementet er gratis, og Eksistensen byder på et glas vin. TID: TORSDAG DEN 9. MAJ KL. 16.30-18 STED: Eksistensen, Frederiksberg Allé 10, 1820 Frederiksberg C

Start dato: 9. maj 2019
Hjemmeside: http://www.facebook.com/events/295548511115317/
Pris: Gratis

Oprettet: 18. marts 2019

National Vidensdag om Skoleskak 2019

2019: SKOLESKAK, ØGET INKLUSION – OG HVORDAN TÆNKER SKOLELEDEREN? Med dygtige praktikere, en udenlandsk topprofessor, tre skoleledere, en skakstormester og landets skarpeste uddannelsesredaktør sætter vi fokus på skolens udfordringer, og hvordan skoleskak kan være en del af løsningen. Vi ses i Odense d. 10. maj!

Start dato: 10. maj 2019
Hjemmeside: http://skoleskak.dk/nationalvidensdag/
Pris: 395

Oprettet: 24. marts 2019

Kursus. Teknologi, pædagogik, inklusion

10. maj i Aalborg kl. 9-15. Kom på kursus og få inspiration til at bruge digitale teknologier til at skabe bedre faglige og sociale fællesskaber for alle elever i klassen. Kurset arrangeres af Socialt Udviklingsenter SUS og Unges Uddannelsescenter. Læs mere om teknologi, pædagogik og inklusion på inkludigi.dk.

Start dato: 10. maj 2019
Hjemmeside: http://www.sus.dk.kalender
Pris: Gratis

Oprettet: 25. februar 2019

Tackling Sexism in Schools

Hvordan håndterer man sexisme i skoler? Kom og hør et TALK in English med to udenlandske oplægsholdere, som også er interesserede i at høre publikum fortælle om danske skoler. Tid: Lørdag d. 11. maj kl. 12.00 - 13.45 Sted: Råhuset, Onkel Dannys Plads 7, 1711 Kbh. V NGO'en UK Feminista gik sammen med den største lærerforening i United Kingdom samt et universitet og fik afdækket omfanget af sexchikane, sexistisk sprogbrug og diskriminerende kønsstereotyper i de engelske secondary schools. Resultaterne blev publiceret i 2017 i rapporten ”It’s just everywhere” I Frankrig foregår der mange tiltag for at fremme ligestillingen mellem kønnene, særligt i skoleregi. Ressourceplatformen matilda.education er en af tiltagene, og de afholder hvert år en filmkonkurrencen for skoleelever og unge for at sætte spot på sexisme i samfundet såvel som i skolen. Eventet er en del af Talk Town 2019 og er arrangeret af Marie Louise Petersen, der har inviteret Kat Banyard (director of UK Feminista) og Barbara Wolman (medstifter af matilda.education) Talk Town finder sted d. 9.-11. maj 2019 på Onkel Dannys Plads! Festivalen er en samtaleby om køn, ligestilling og feminisme; et forum for dialog på tværs af faglig og personlig erfaring; et sted for nysgerrighed, netværksdannelse og dialog. Talk Town er talks, paneldebatter og workshops, krydret med sociale og kunstneriske events som koncerter, fællesspisninger og performances. Festivalen er gratis og åben for alle. Læs mere på www.talktown.dk og følg med på Instagram: @talktown #talktown #talktown19

Start dato: 11. maj 2019
Hjemmeside: http://www.facebook.com/events/423913108369332/
Pris: Gratis

Oprettet: 8. april 2019

Samarbejdskonference i Odsherred

Samarbejdskonferencen afholdes på Hotel Højby Sø med deltagelse af ledelse og politikere kl. 16. Der vil være oplæg om motivation v. Helle Hein og at vende en negativ udvikling for folkeskolen lokalt med afsæt i Vordingborg.

Start dato: 20. maj 2019
Hjemmeside: http://www.dlfodsherred.dk/
Pris: Gratis - su. 10/5 (kun for medlemmer af Odsherred Lærerkreds)

Oprettet: 11. april 2019

Dyskalkuli - ”Mit liv som talblindhed”

Foredragsholder: Anne Olsen Tidspunkt: Tirsdag den 21. maj kl. 14:00 til senest kl 16:00 Sted: Hyldgårdskolen, Hyldgårds Alle 9, 7430 Ikast Medlemspris: 75 kr. og ikke medlemspris 125 kr. (max 25 deltager) Anne Olsen er talblind - hun vil fortælle om sin hverdag og dens udfordringer Anne er 29 år og bor i Odense. Hun har en HF fra Svendborg Gymnasium, som hun tog på 3 år, da hun dumpede første år. I 2016 blev hun uddannet mediegrafiker. Hun kan fx ikke  omsætte analogt ur med det digitale  håndtere mønter, da hun har svært ved hovedregning. Hun tæller rigtig meget med fingrene. Hun har svært ved  at lære noder  at orientere sig og bruge gps, da hun ikke er i stand til at visualisere, hvor meget fx. 500 meter er  at huske datoer  kg, g, dl samt cm, m og mm  at forstå brøker, statistik og diagrammer Med venlig hilsen Bestyrelsen, kreds 4 Tilmelding senest den 17. maj til: Tina.ritter@dkmat.dk

Start dato: 21. maj 2019
Hjemmeside:
Pris: 75-125

Oprettet: 6. april 2019