Kommende arrangementer

For at du kan oprette arrangementer, kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL

Midtvestjysk H&D-kursus: "Øj, hvor det blæser - det kan vi li"

Midtvestjysk H&D-kursus: "Øj, hvor det blæser - det kan vi li" Vinden er med eller mod os overalt. Det gælder om at udnytte dens kraft til at sætte bevægelser i gang. Elever elsker vindeksperimenter både i N/T og H&D, for der er så megen leg og læring i at udnytte vinden. På kurset vil vi, med udgangspunkt i vinden, afprøve forskellige muligheder for at udnytte vinden i sammenhæng med håndværk og design. Vi skal blandt andet bygge drager, prøvevindmøller, vindposer og små sejl. Måske har du din egen idé med til at inspirere de andre deltagerne på kurset. Du kan sy i speilerdug, arbejde i plastik og tyvek, træ m.m. Så inviter din makker og måske også din N/T-kollega med på dette dragende og vindblæste kursus, og giv dine elever et fantastisk H&D-forløb fuld af leg og læring. Velmødt! Fakta: Tid: Lørdag den 25. februar 2017 kl. 9.30 – 15.30 Sted: Skole i Holstebro (mere info efter tilmeldingen) Instruktør: Lars Skibelund, tidligere lektor ved VIAUC, www.drageriet.dk Pris: 90 for medlemmer/skoleteammedlemmer, studerende medlemmer. Andre 540 kr. inkl. let forplejning. Tilmelding: Senest mandag den 20. februar 2017 Max.30 deltagere. Først til mølle. Spørgsmål til dette kursus kan stiles til Wisti e-mail: wp@foraeldreskolen.dk eller på tlf. 23677000

Start dato: 25. februar 2017
Hjemmeside: http://sloejd.dk/aktivitet/midtvestjysk-hd-kursus-%C3%B8j-hvor-det-bl%C3%A6ser-det-kan-vi-li
Pris: Pris: 90 for medlemmer/skoleteammedlemmer, studerende medlemmer. Andre 540 kr. inkl. let forplejning.

Oprettet: 20. januar 2017

Bogrelease: Kristendommens påskefortællinger

Denne bog giver, for første gang på dansk, en samlet behandling af de fire evangeliers passionsfortællinger samt af de to apokryfe evangelier, Petersevangeliet og Nikodemusevangeliet. Niels Willert er dette forår aktuel med bogen 'Kristendommens påskefortællinger. Litterære, teologiske og historiske perspektiver på evangeliernes passionsfortællinger som bibelske genskrivninger'. Niels Willert er dr.theol. og har i sit arbejdsliv, udover at have været sognepræst i Rørvig, været lektor på universiteterne i Aarhus og København og på læreruddannelsen på UCC. Kom og hør Niels Willert fortælle om sin nye bog. Efter Willerts oplæg bliver der mulighed for at drøfte bogens anliggende. Eksistensen byder på et glas vin og arrangementet er åbent for alle.

Start dato: 27. februar 2017
Hjemmeside: http://www.eksistensen.dk
Pris: Gratis

Oprettet: 9. februar 2017

Økonomisk vækst fra reformationen og frem til i dag

Eksistensen har stablet dette arrangement på benene i samarbejde med festivalen KBH Læser. I år tager festivalen udgangspunkt i temaet vækst. Jakob Brønnum og Niels Kærgård var begge bogaktuelle i 2016 med bøger, der omhandler netop temaet vækst; Jakob Brønnum med bogen 'Pengeguden' og Niels Kærgård med bogen 'Hvorfor er vi så rige og lykkelige?' Bøgerne kredser om økonomi som et historisk, teologisk og moralsk begreb. Hør de to forfattere i en samtale om økonomisk vækst fra hver deres kritiske, økonomiske og teologiske vinkler, fra reformationen og frem til i dag. Eksistensen byder på et glas vin og arrangementet er åbent for alle. Tid: 16.30-18

Start dato: 2. marts 2017
Hjemmeside: http://www.facebook.com/events/751778094971837/
Pris: Gratis

Oprettet: 9. februar 2017

Generalforsamling i Skiveegnens Lærerforening kreds 143

Generalforsamling i Skiveegnens Lærerforening kreds 143 Der indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag den 2. marts 2017 kl. 17.00 i kantinen på Skive Seminarium, Skive. Generalforsamlingen starter med spisning kl. 17.00, og selve mødet starter kl. 18.15 Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent, herunder stemmetællere 2. Forretningsorden 3. Beretning 4. Regnskab 5. Indkomne forslag – herunder forslag til vedtægtsændringer 6. Fastsættelse af ydelser/frikøb til kredsstyrelsesmedlemmer og størrelsen af vederlag til evt. lønnet medhjælp. 7. Budget og fastsættelse af kontingent 8. Eventuelt Sidste frist for indlevering af forslag til dagsordenen er mandag d. 20. februar kl. 12.00. Endelig dagsorden bekendtgøres på skolerne og på kredsens hjemmeside senest 5 dage før generalforsamlingen Af hensyn til spisningen bedes man tilmelde sig hos tillidsrepræsentanten eller kredskontoret senest fredag den 24. februar kl. 10.

Start dato: 2. marts 2017
Hjemmeside:
Pris: 0

Oprettet: 12. januar 2017

Generalforsamling i Lærerkredsen Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nyborg

Lærerkredsen Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nyborg - DLF kreds 80 indkalder til ordinær generalforsamling torsdag den 2. marts 2017 klokken 18.00 på Langeskov Skole, afdeling Bakken, aulaen. Rønningevej 38, 5550 Langeskov. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes sat på den endelige dagsorden skal foreligge på kredskontoret 080@dlf.org senest den 17. februar 2017. Efter generalforsamlingen er der spisning. Der er tilmelding til spisningen.

Start dato: 2. marts 2017
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 25. januar 2017

Generalforsamling i Thy-Mors Lærerkreds - Kreds 145

Ordinær generalforsamling og Borgmesterkandidat topmøde. Thy-Mors Lærerkreds indkalder hermed til ordinær generalforsamling tirsdag den 7. marts 2017 kl. 18.00 i ”Det ottekantede forsamlingshus”, Poulsen Dalsvej 7, 7950 Erslev. Foreløbig dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Fastsættelse af forretningsorden. 3. Beretning. 4. Indkomne forslag. 5. Regnskab. 6. Fastsættelse af eventuelle ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer og størrelsen af vederlag til eventuel lønnet medhjælp. 7. Budget og fastsættelse af kredskontingent. 8. Eventuelt. Den ordinære generalforsamling begynder kl. 18.00 med valg af dirigent og fastsættelse af forretningsordenen, hvorefter generalforsamlingen suspenderes, for at gøre plads til Borgmesterkandidat topmødet. Efter borgmesterkandidattopmødet genoptages generalforsamlingen. Borgmesterkandidater fra begge kommuner vil præsentere sig selv og deres visioner og politikker for den lokale folkeskole. Der vil være tid til spørgsmål og dialog med kandidaterne. Regnskab for kredsen og for Særlig Fond, samt forslag til budget og kontingent fremgår af kredsbladet, som bliver udsendt elektronisk. I forbindelse med generalforsamlingen vil der være et traktement. Tilmelding til kredskontoret senest torsdag den 2. marts 2017, på e-mail: 145@dlf.org eller tlf.: 97925222. Kredsstyrelsen

Start dato: 7. marts 2017
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 26. januar 2017

Skriftlige produktioner med adgang til internettet.

TYSKlærerforeningen for Grundskolen arrangerer dette kursus. Tid: 14:00 – 17:00 Sted: AARHUS EFTERSKOLE, Brunbakkevej 21, 8270 Højbjerg. Tilmeldingsfrist: 31.01.2017. Instruktør: Mathilde Nygaard Beck. Hent kursusprogram og meld dig til på www.tysklaerer.dk

Start dato: 8. marts 2017
Hjemmeside:
Pris: 400 kr.

Oprettet: 3. januar 2017

LÆRERKURSUS: FRA AFFALD TIL ARKITEKTUR

Upcycling og cirkulær økonomi er nyere termer som i praksis vil komme til at ændre måden vi bor, lever og forbruger på. På lærerkurset ’Fra affald til arkitektur’ rettet mod undervisere på ungdomsuddannelser i Danmark og Sverige, kan du få opdateret din viden om disse emner inden for bæredygtig byudvikling. Formålet med dette lærerkursus er at inspirere til at arbejde med bæredygtig byudvikling og specifikt med temaerne upcycling og cirkulær økonomi med udgangspunkt i arkitektur og urbanitet. Ved at fokusere på arkitektur bliver de abstrakte termer koblet til konkrete cases. Vi kender efterhånden til vigtigheden af genbrug - men det som virkelig kommer til at rykke grænserne er "upcycling". I den proces bliver materialet ikke bare genbrugt, men genanvendt til et nyt, forbedret materiale. I en større sammenhæng taler man om en cirkulær økonomi, hvor produkter ikke går fra vugge til grav, men fra vugge til vugge - det får nyt liv, i stedet for at blive kasseret. Upcycling og cirkulær økonomi er temaer der er på dagsordenen lige nu og i fremtiden - bl.a. har Danmark en strategi om 'Et Danmark uden affald' og i 2015 vedtog EU en ambitiøs pakke om cirkulær økonomi. Af den grund er det vigtige emner at inddrage i sin undervisning i f.eks. samfundsfag og geografi. Hvem er kurset rettet mod? Lærerkurset henvender sig til undervisere på ungdomsuddannelser i Sverige og Danmark, der underviser i fag som geografi, samfundsfag, teknik, innovation og design. Foreløbigt program Kurset veksler mellem oplæg af eksperter inden for emnet samt workshops hvor deltagerne oplever, hvordan den viden kan omsættes til undervisning. - Velkomst - Introøvelse - Intro til udstillingen Wasteland v. projektleder Signe Cecilie Jochumsen - Workshop v. DAC& LEARNING: Er det bæredygtigt? - analyse af bygningers bæredygtighed ud fra et kompasværktøj - Frokost - Oplæg v. specialist i cirkulær økonomi, Annelise Ryberg: Fra holdning til handling - Workshop v. Lisa Bomble: Metoder til at inddrage arkitektur i din undervisning - Afrunding Lærerkurset 'Fra affald til arkitektur' er skabt i et samarbejde mellem Dansk Arkitektur Center, DAC& LEARNING og Skoletjenesten Öresund.

Start dato: 8. marts 2017
Hjemmeside: http://dac1.dk/laererkursusfraaffaldtilarkitektur
Pris: 600 DKK. inkl. frokost, kaffe/the m.m.

Oprettet: 27. januar 2017

Generalforsamling Allerød - Hørsholm Lærerforening, Kreds 29

Der indkaldes til ordinær generalforsamling onsdag den 8. marts 2017, kl. 17.00 på Kirkehavegaard, Kirkehaven 16-18, 3450 Allerød. Inden generalforsamlingen kl. 16.00-17.00 holder Gordon Ørskov Madsen, formand for Overenskomstudvalget i DLF, et oplæg. Foreløbig dagsorden: 1.Valg af dirigent, 2.Forretningsorden, 3.Beretning, 4.Regnskaber, 5.Indkomne forslag, 6.Fastlæggelse af ydelser til styrelsesmedlemmer m.v., 7.Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent, 8.Valg jvf. § 8, 9.Eventuelt. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være kredskontoret i hænde senest onsdag den 22. februar 2017. Kredsens kontor: Kærvej 8, 3450 Allerød, 029@dlf.org. Tilmelding til spisning til TR eller kredskontoret.

Start dato: 8. marts 2017
Hjemmeside: http://www.dlfkreds29.dk
Pris:

Oprettet: 31. januar 2017

Fokusgruppe med skolelærere

Vi inviterer lærere til at kvalificere en række redskaber, som antropologer og skolebørn har udviklet i projektet Skole for mig. Det er redskaber, der skal gøre skolelivet nemmere for børn med sygdom. I hver skoleklasse sidder der i gennemsnit tre til fire elever med en kronisk eller langvarig sygdom, der risikerer at påvirke deres skolegang negativt. Langvarigt fravær, faglige huller, smerter og manglende energi er blot nogle af de følgevirkninger af sygdom, man som lærer må håndtere i samarbejde med eleven og eventuelt forældre. Danske Patienter har i regi af projektet Skole for mig udviklet en række redskaber, som skal hjælpe lærere og elever til i fællesskab at tage hånd om de udfordringer, der kan opstå i skolen som følge af sygdom. Redskaberne er udviklet i samarbejde med antropologer og børn, der selv er ramt af sygdom. Men hvis de skal have gang på jorden i skolernes virkelighed, har vi også brug for lærerfaglig ekspertise. Lærerne er skolens eksperter Lærerne er eksperter i hverdagen og rammerne på skolen. De kompetencer har vi brug for til at kvalificere redskaberne. Er de brugbare i praksis? Hvilke potentielle barrierer kan der være? Hvordan kan de blive mere anvendelige? Derfor indbyder vi lærere til at deltage i vores fokusgruppe. Du behøver ikke at have personlig erfaring med elever med kronisk eller langvarig sygdom for at deltage. Vi sørger for lækker forplejning og en gave, som tak for, at du deler din viden med os. Tilmeld dig her: https://danskepatienter.dk/arrangementer/fokusgruppe-med-skolelaerere

Start dato: 8. marts 2017
Hjemmeside: http://danskepatienter.dk/arrangementer/fokusgruppe-med-skolelaerere
Pris: 0

Oprettet: 3. februar 2017

Skriftlige produktioner med adgang til internettet.

TYSKlærerforeningen for Grundskolen arrangerer dette kursus. Tid: 14:00 – 17:00 Sted: AARHUS EFTERSKOLE, Brunbakkevej 21, 8270 Højbjerg. Tilmeldingsfrist: 31.01.2017. Instruktør: Mathilde Nygaard Beck. Hent kursusprogram og meld dig til på www.tysklaerer.dk

Start dato: 8. marts 2017
Hjemmeside: http://www.tysklaerer.dk
Pris: 400 kr.

Oprettet: 3. januar 2017

Fri for Mobberi Instruktørkursus for Skole/SFO

ARBEJDER DU MED FRI FOR MOBBERI? Tag med på instruktørkursus for skole/SFO og få en grundig indføring i mobningens mekanismer, Fri for Mobberi-materialerne og i de forskellige redskaber i kufferten. Instruktørkurset varer hele dagen og koster 720 kr. ekskl. moms (og inkl. forplejning).

Start dato: 8. marts 2017
Hjemmeside: http://friformobberi.companized.com/
Pris: 720,00

Oprettet: 21. november 2016

Skriftlige produktioner med adgang til internettet.

TYSKlærerforeningen for Grundskolen arrangerer dette kursus. Tid: 14:00 – 17:00 Sted: AARHUS EFTERSKOLE, Brunbakkevej 21, 8270 Højbjerg. Tilmeldingsfrist: 31.01.2017. Instruktør: Mathilde Nygaard Beck. Hent kursusprogram og meld dig til på www.tysklaerer.dk

Start dato: 8. marts 2017
Hjemmeside: http://www.tysklaerer.dk
Pris: 400 kr.

Oprettet: 3. januar 2017

Generalforsamling kreds 092

Der indkaldelse til ordinær generalforsamling i kreds92 d. 8 marts 2017 kl 17.00 på Folkehjem Aabenraa Dagsorden jvf vedtægter.

Start dato: 8. marts 2017
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 15. december 2016

Generalforsamling kreds 92

AABENRAA LÆRERKREDS Kreds 92 GENERALFORSAMLING Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling onsdag den 8. marts 2015 kl. 17.00 på Folkehjem Aabenraa Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra formand 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af ydelser 6. Budget og fastsættelse af kontingent 7. Eventuelt Forslag skal være formanden/kredsen i hænde senest den 22.februar 2015.

Start dato: 8. marts 2017
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 15. december 2016

Generalforsamling

AABENRAA LÆRERKREDS Kreds 92 GENERALFORSAMLING Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling onsdag den 4. marts 2017 kl. 17.00 på Folkehjem Aaberaa Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra formand 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af ydelser 6. Budget og fastsættelse af kontingent 7. Eventuelt Forslag skal være formanden/kredsen i hænde senest den 22.februar 2015.

Start dato: 8. marts 2017
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 15. december 2016

Generalforsamling

AABENRAA LÆRERKREDS Kreds 92 GENERALFORSAMLING Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling onsdag den 8. marts 2015 kl. 17.00 på Folkehjem Aabenraa Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra formand 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af ydelser 6. Budget og fastsættelse af kontingent 7. Eventuelt Forslag skal være formanden/kredsen i hænde senest den 22.februar 2015.

Start dato: 8. marts 2017
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 15. december 2016

Generalforsmaling kreds 92

AABENRAA LÆRERKREDS Kreds 92 GENERALFORSAMLING Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling onsdag den 8. marts 2017 kl. 17.00 på Folkehjem Aabenraa Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra formand 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af ydelser 6. Budget og fastsættelse af kontingent 7. Eventuelt Forslag skal være formanden/kredsen i hænde senest den 22.februar 2017.

Start dato: 8. marts 2017
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 15. december 2016

Generalforsmaling kreds 92

AABENRAA LÆRERKREDS Kreds 92 GENERALFORSAMLING Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling onsdag den 8. marts 2017 kl. 17.00 på Folkehjem Aabenraa Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra formand 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af ydelser 6. Budget og fastsættelse af kontingent 7. Eventuelt Forslag skal være formanden/kredsen i hænde senest den 22.februar 2017.

Start dato: 8. marts 2017
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 15. december 2016

Skriftlige produktioner med adgang til internettet.

TYSKlærerforeningen for Grundskolen arrangerer dette kursus. Tid: 14:00 – 17:00 Sted: AARHUS EFTERSKOLE, Brunbakkevej 21, 8270 Højbjerg. Tilmeldingsfrist: 31.01.2017. Instruktør: Mathilde Nygaard Beck. Hent kursusprogram og meld dig til på www.tysklaerer.dk

Start dato: 8. marts 2017
Hjemmeside: http://www.tysklaerer.dk
Pris: 400 kr.

Oprettet: 3. januar 2017