Kommende arrangementer

For at du kan oprette arrangementer, kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL

LÆRERKONFERENCE OM OKTOBER '43

Invitation til konference for undervisere i folkeskolen Tema Jødisk Informationscenter og Dansk Jødisk Museum inviterer til lærerkonference om de danske jøders krigsoplevelser i anledning af 75-året for jødeaktionen i oktober 1943. Konferencen vil bestå af foredrag, et personligt vidnesbyrd, kildeguide og indspark fra deltagerne om den fremtidige undervisning i emnet. Udbytte for deltagere Konferencedeltagerne vil få faglig inspiration til at undervise i emnet om de danske jøders skæbne under Anden Verdenskrig. Gennem et fagligt oplæg og et personligt vidnesbyrd sætter vi scenen for en faglig præsentation af emnets undervisningspotentiale. Vi vil gennem oplæggene komme omkring de danske jøders flugt til Sverige, livet i svensk eksil, de gemte børn og de danske jøder som blev deporteret til KZ-Theresienstadt. Derudover introduceres deltagerne for kilder og materialer til brug i undervisningen, samt undervisningstilbud hos Jødisk Informationscenter og Dansk Jødisk Museum. Det praktiske Lærerkonferencen finder sted mandag den 23. april kl. 15.00-18.00 i Det Jødiske Hus, Krystalgade 12, 1172 København K. Konferencen henvender sig til lærere, der underviser i dansk, tysk, historie og samfundsfag, men andre lærere er mere end velkomne. Der vil være kage, kaffe og drikkevarer.

Start dato: 23. april 2018
Hjemmeside: http://www.joediskinfo.dk/nyheder/laererkonference-om-oktober-43
Pris: Gratis

Oprettet: 7. marts 2018

SIKON - Den nationale autismekonference

Programmet for SIKON konferencen varer stadig 2 fulde dage med oplæg og vidensdeling fra tidlig morgen til sen eftermiddag. Du kan bl.a. deltage i workshops med emner som: * Fra skolefravær til skolegang * At arbejde i fravær – en workshop om skolevægring * AUTISMEPILOT - en ny uddannelse om autisme til folke- og specialskoler

Start dato: 23. april 2018
Slut dato: 24. april 2018
Hjemmeside: http://www.autismeforening.dk/sikon/tilmeldFagPerson.aspx?id=416
Pris: 4700

Oprettet: 31. marts 2018

Dialogmøde om opdragelse

Panel for Opdragelsesdebatten, der er nedsat af børne- og socialminister Mai Mercado, inviterer i samarbejde med Professionshøjskolen Absalon praktikere, fx lærere, pædagoger, sundhedsplejersker, pædagogmedhjælpere, dagplejere m.fl., til dialog og debat om opdragelse. Mødet er for dig, der til daglig arbejder med børn og unge. Dialogmødet består af tre debatrunder med korte oplæg fra: • Sofie Münster, formand for Opdragelsesdebattens panel • Per Schultz Jørgsen, professor emeritus og medlem af Opdragelsesdebattens panel • Camilla Wang, rektor på Professionshøjskolen Absalon Læs mere og tilmeld dig via linket.

Start dato: 23. april 2018
Hjemmeside: http://socialministeriet.dk/opdragelsesdebat/dialogmoede-om-opdragelse/
Pris: 0

Oprettet: 15. marts 2018

Gå-hjem-møde om udfordringer for skolebørn med sygdom

Børn med kronisk sygdom har ofte meget fravær i skolen, de er i risiko for at komme fagligt bagud og de oplever udfordringer med den sociale tilknytning til deres klasse. For snart fire år siden igangsatte Danske Patienter i samarbejde med Egmont Fonden et projekt, Skole for mig, der skulle undersøge, hvordan man kan forbedre børnenes vilkår. På dette gå-hejm-møde kan du blive klogere på, hvordan man kan håndtere børnenes udfordringer ude på skolerne – og om, hvad børnene egentlig har ret til af hjælp og støtte ifølge loven. På mødet vil vi præsentere den viden, som projektet har indsamlet, ligesom vi vil fortælle om de væsentligste empiriske fund og de største udfordringer for børn med sygdom. Du vil desuden få præsenteret de redskaber, der er udviklet til skolerne, som led i projektet. OBS: Tilmelding nødvendigt.

Start dato: 24. april 2018
Hjemmeside: http://danskepatienter.dk/arrangementer/gaa-hjem-moede-om-skoleboern-med-sygdom
Pris: Gratis

Oprettet: 16. april 2018

Temaaften om tilstødende psykiatriske symptomer (komorbiditet) hos personer med ASF

Temaaften om tilstødende psykiatriske symptomer (komorbiditet) hos personer med ASF Mange børn, unge og voksne med autisme kæmper dagligt, eller i perioder, med andre psykiske eller psykiatriske symptomer og lidelser, så som ADHD, adfærdsforstyrrelse, depression, angst, OCD, spiseforstyrrelse mv. Hvorfor opstår disse tilstande eller lidelser? Hvad kan de være udtryk for? I hvilken grad er de uafhængige af autisme, og hvordan skal de ses i sammenhæng med autisme? Hvad kan man gøre ved dem? Oplægget denne aften vil tage udgangspunkt i ovenstående spørgsmål med henblik på at give deltagerne større viden om komorbiditet samt bud på handlemuligheder. MÅLGRUPPE Alle med interesse for emnet TIDSPUNKT Onsdag den 25. april 2018 kl. 17.30-20.00 STED Center for Autisme Herlev Hovedgade 199 2730 Herlev (Auditoriet – indgang bag på bygningen) PRIS PR. DELTAGER Kr. 510,- pr. person. Prisen dækker et let måltid i pausen. KURSUSANSVARLIG
 Dorte Bek-Pedersen, Aut. Psykolog, Specialpsykolog i Børne- og Ungdomspsykiatri, Specialist i Børnepsykologi, Center for Autisme ANTAL DELTAGERE
 Max. 60 deltagere

Start dato: 25. april 2018
Hjemmeside: http://www.centerforautisme.dk/raadgivning-behandling-undersoegelser-kurser/kurser/kursertilmelding/2018-temaaften-om-tilstoedende-psykiatriske-symptomer-komorbiditet-hos-personer-med-asf/
Pris: 510,-

Oprettet: 1. februar 2018

KONFERENCE: SPECIALUNDERVISNING I SKANDINAVIEN ”Har vi behov for to typer af undervisning i en inkluderende skole?”

Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet inviterer til éndags- konference om specialundervisning med overskriften ”Har vi behov for to typer af undervisning i en inkluderende skole?” Konferencen rammesætter folkeskolens specialundervisning gennem oplæg ved toneangivende danske og internationale oplægsholdere. På konferencen inddrages viden fra den skandinaviske og internationale uddannelsesforskning. Skolen skal forholde sig til en tid, hvor der løbende og i stigende takt stilles krav om forandringer. Omstillingsprocesserne udfordres af eksisterende organisations- og arbejdsformer. Børn, som af forskellige grunde ikke kan rummes i folkeskolens almindelige klasser med differentiering og forskellige former for støtte, bliver helt frem til i dag undervist i specialklasser eller specialskoler, og dette til trods for, at der siden 1960’erne er blevet arbejdet systematisk på, at stadig flere elever skal have deres undervisningstilbud i den almene skole og ikke i særskilte institutioner. Vi har segregeret og adskilt, og vi har integreret og samlet igen. Vi har forsøgt at gøre systemerne rummelige og smidige. Vi har sat nationale mål op for inklusion. Resultaterne har stort set vist sig at være de samme – nemlig, en, på langt sigt, fortsat stigning af antal elever til specielle tilbud.

Start dato: 26. april 2018
Hjemmeside: http://www.specialundervisning.aau.dk
Pris: 1487,50 kr. (1190,- ekskl. moms)

Oprettet: 3. april 2018

Ekstraordinær Generalforsamling kreds 38 - Halsnæskredsen

Halsnæskredsen afholder ekstraordinær generalforsamling onsdag d. 2. maj 2018 kl. 15.30 på Kredskontoret, Jernbanegade 6, Frederiksværk. I forbindelse med sammenlægningen af Halsnæs og Gribskov Lærerkredse, skal det afsluttende regnskab for Halsnæskredsen fremlægges. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af regnskab fra 1.1 - 31.3. 2018 3. Evt.

Start dato: 2. maj 2018
Hjemmeside: http://www.dlfkreds38.dk
Pris:

Oprettet: 18. april 2018

Fræk & Frygtløs – En konference om At ruste sig

Fræk & Frygtløs – En konference om At ruste sig Hvordan kan træning af mod og kreative kompetencer fungere som fundament i vores læringsmiljøer? Vi oplever et stigende antal unge, der af forskellige grunde ikke går den lige vej gennem skole og uddannelse. Dels er det unge, der vil noget andet, dels er det unge med en bred vifte af problemer og udfordringer. Og dels er der i stigende grad unge, der slår sig på vores skolesystem og læringsmiljøer. Vi vil gerne kalde til refleksion, vidensdeling og politisk debat; for tiden er inde til at blive klogere og til at handle. Hvordan ruster vi bedst vores unge til deres fremtid; til deres liv? Og hvad skal der til for, at de kan trives med at lære… og turde at tage ved lære? De unge er vores talentmasse! Så hvordan kan vi som læringsinstitutioner og som samfund være bedre til at styrke og værdsætte alle forskellige talenter til både individets og samfundets bedste? Hvad er vores visioner for ungdommen og vores læringsmiljøer? AFUK inviterer til en konference, der handler om at skabe læringsmiljøer med kreativ tænkning som fundament. En konference der handler om at tage alle unges bedste fremtidsmulighed alvorligt.

Start dato: 3. maj 2018
Hjemmeside: http://billetto.dk/e/fraek-og-frygtlos-billetter-271897
Pris: Pris 995 kr Studerende 450 kr (inkl. forplejning)

Oprettet: 3. april 2018

UNGDOMSARBEJDERNES KOMPETENCER

Kort om arrangementet: Styrelsen for Forskning og Uddannelse og Center for Ungdomsforskning (CEFU) inviterer til gratis seminardag om ”Ungdomsarbejdernes Kompetencer” fredag den 4. maj kl. 10.00-15.00 på Aalborg Universitet, København. Kom og hør bl.a. professor Noemi Katznelson holde oplæg om ”Ungdomskultur og ny udsathed”. Målgruppe: Skolechefer, skoleledere, lærere fra udskolingen, skolekonsulenter, ungdomsskoleledere, -medarbejdere, ungdomsarbejdere, SSP- ledere, SSP- konsulenter, SSP- medarbejdere, gadearbejdere og andre der har en tilknytning til lokalt ungdomsarbejde på den ene eller anden måde. Seminaret har særlig fokus på ungdomsarbejdernes kompetencer i forhold til en ny gruppe af sårbare unge i en digitaliseret verden og de udfordringer, der opstår i disse sammenhænge. OBS. Tilmeldingsfrist mandag den 30. april (først- til- mølle-princip). Hvis I er mere end 5 personer, der deltager fra samme enhed, er der mulighed for at sende navne og mailadresser til udviklingskonsulent Helle Gjerløv Møller hgm@learning.aau.dk

Start dato: 4. maj 2018
Hjemmeside: http://www.learning.aau.dk/kurser/CEFU+Seminardag+K%C3%B8benhavn/
Pris: Gratis

Oprettet: 20. april 2018

Læsefidusen - hele danskfaget i ét system

Kom og få fidus til undervisning med Læsefidusen i praksis - herunder fokus på undervisningsdifferentiering, mål og evaluering i den daglige læsning og skrivning i dansk. Præsentation af læremidlerne i Læsefidussystemet med fokus på tre tilgange til tekstforståelse: LYT OG TAL, LÆS OG LÆS, LÆS OG SKRIV som brobygning mellem læsning og skrivning. Præsentation af undervisningsfiduser: læsefiduser, tænkefiduser og forældrefiduser; herunder fokus på skole-hjemsamarbejde via MIT KONTAKTKORT, som er et lille kort med stor betydning! Læsefidus-systemet bygger på praksisviden, samt den seneste forskning og videnskabelige viden: Undervisning i både ordafkodning og sprogforståelse er afgørende allerede i indskolingen! Både lærere og forældre er grundlæggende for elevens læseoplevelser og læseresultater! Elevens mindset om egen læring er fundament for elevens skriftsproglige udvikling! Mød de tre forfattere, der varetager kurset Dorrit Bang, Bente Østergaard Pedersen og Maj-Britt Westi, som er aktive undervisere i danskfaget på Tåsingeskolen, Osted Fri og Efterskole, Holbæk Bibliotek og Holbæk Bog og Idé, m.fl. (Uddannet som grundskolelærere, skolebibliotekarer, læsevejledere, m.m.) Tid Tirsdag den 8. maj 2018 kl. 15:00-18:00 Sted Dalumskolen Demantsvej 30 5260 Odense S Tilmeldingsfrist Fredag den 20. april 2018 Der følger et eksemplar af Læsefidusen. Min læsebog 1 eller 2 og Læsefidusen. Min arbejdsbog 1 eller 2 med i kursusprisen. Prisen er inklusiv kaffe, kage, vand *De oplyste priser er ekskl. moms Målgruppe Lærere, der underviser i indskolingen Spørgsmål vedrørende kursets indhold rettes til kursuskoordinator Ida Geertz-Jensen på igj@dansklf.dk

Start dato: 8. maj 2018
Hjemmeside: http://www.tilmeld.dk/F1805
Pris: 250,00 kr. for medlemmer og 395,00 kr. for ikke medlemmer

Oprettet: 15. april 2018

BERLIN Studietur

Berlin er i dag en moderne verdensby og hovedstad med sin markante arkitektur. Byen er en multikulturel smeltedigel. Vi afdækker byens udvikling lag på lag og kommer ind på byens fortid, nutid og fremtid. D. 9. maj er årsdagen for afslutningen af 2. verdenskrig. Vi skal opleve både Øst- og Vestberlin. Vi skal møde berlinerne i øjenhøjde. Turen kan I høj grad anbefales undervisere, der planlægger studietur for deres elever.

Start dato: 9. maj 2018
Slut dato: 13. maj 2018
Hjemmeside: http://geografforbundet.dk/studierejser-og-ekskursioner/
Pris: 4.200

Oprettet: 2. februar 2018

BERLIN Studietur

Berlin er i dag en moderne verdensby og hovedstad med sin markante arkitektur. Byen er en multikulturel smeltedigel. Vi afdækker byens udvikling lag på lag og kommer ind på byens fortid, nutid og fremtid. D. 9. maj er årsdagen for afslutningen af 2. verdenskrig. Vi skal opleve både Øst- og Vestberlin. Vi skal møde berlinerne i øjenhøjde. Turen kan I høj grad anbefales undervisere, der planlægger studietur for deres elever. Tilmelding senest 1.april

Start dato: 9. maj 2018
Slut dato: 13. maj 2018
Hjemmeside: http://geografforbundet.dk/studierejser-og-ekskursioner/stormagternes-delte-og-nu-genforenede-berlin/
Pris: 4.200

Oprettet: 9. marts 2018

BERLIN Studietur

Berlin er i dag en moderne verdensby og hovedstad med sin markante arkitektur. Byen er en multikulturel smeltedigel. Vi afdækker byens udvikling lag på lag og kommer ind på byens fortid, nutid og fremtid. D. 9. maj er årsdagen for afslutningen af 2. verdenskrig. Vi skal opleve både Øst- og Vestberlin. Vi skal møde berlinerne i øjenhøjde. Turen kan I høj grad anbefales undervisere, der planlægger studietur for deres elever. Tilmelding senest 1.april

Start dato: 9. maj 2018
Slut dato: 13. maj 2018
Hjemmeside: http://geografforbundet.dk/studierejser-og-ekskursioner/stormagternes-delte-og-nu-genforenede-berlin/
Pris: 4.200

Oprettet: 9. marts 2018

BERLIN Studietur

Berlin er i dag en moderne verdensby og hovedstad med sin markante arkitektur. Byen er en multikulturel smeltedigel. Vi afdækker byens udvikling lag på lag og kommer ind på byens fortid, nutid og fremtid. D. 9. maj er årsdagen for afslutningen af 2. verdenskrig. Vi skal opleve både Øst- og Vestberlin. Vi skal møde berlinerne i øjenhøjde. Turen kan I høj grad anbefales undervisere, der planlægger studietur for deres elever.

Start dato: 9. maj 2018
Slut dato: 13. maj 2018
Hjemmeside: http://geografforbundet.dk/studierejser-og-ekskursioner/stormagternes-delte-og-nu-genforenede-berlin/
Pris: 4.200

Oprettet: 9. marts 2018

Udvikling af matematikundervisning – hvad skal der til?

Hvordan udvikler vi kvaliteten af matematikundervisningen i Danmark? Hvilken rolle spiller matematikvejledere, fagteams, ledelse og uddannelsespolitik i udviklingen af matematikundervisningen – og hvordan kan de mange faktorer indgå i et konstruktivt samspil? Den verdenskendte amerikanske uddannelsesforsker og matematikdidaktiker, Paul Cobb, har gennem de seneste ti år stået i spidsen for et af verdens største empirisk baserede forskningsprojekter om, hvordan man bedst udvikler kvalitet i matematikundervisning on a large scale, det såkaldte MIST-projekt. På konferencen præsenterer professor Paul Cobb og to af hans forskningskolleger, Erin Henrick og Kara Jackson deres vigtigste forskningsresultater – og diskuterer dem i en dansk kontekst. Om eftermiddagen sætter vi fokus på udvikling af matematikundervisning i en dansk/nordisk sammenhæng. Det sker i to parallelle sessioner – en for grundskolen og en for den gymnasiale sektor. Konferencen er relevant for matematikvejledere, fagteams, fagledere, matematiklærere, skole- og uddannelsesledere, pædagogiske konsulenter og andre, der arbejder med udvikling af matematikundervisning. Konferencen er arrangeret af Gymnasieforskning.dk, DPU og KiDM (Kvalitet i Dansk og Matematik).

Start dato: 16. maj 2018
Hjemmeside: http://laeremiddel.dk/udvikling-matematikundervisning-skal/
Pris: Fuldtidsstuderende: 450,- inkl. moms mod fremvisning af gyldigt studiekort. Andre deltagere: 975,- eks. moms.

Oprettet: 16. april 2018

Informationsmøde om uddannelsen Teater · Performance · Pædagogik.

Kom til gratis og uforpligtende informationsmøde om en ny uddannelse med teater og performance som kunstpædagogisk faglighed onsdag d. 16. maj. Kl. 17-19. På Edison, Edisonsvej 10, 1856 Frederiksberg. Uddannelsen er rettet mod dig, der har din professionelle hverdag i den pædagogiske verden, arbejder med formidling i kunst-og kulturverdenen, interesserer dig for at levendegøre din formidling - her eller dér og gerne vil efteruddanne dig indenfor det kunstpædagogiske felt. Det er en 2-årig uddannelse på deltid i moderne kultur, teater, performance, pædagogik og formidling. Med teatrets og andre kunstarters metoder kvalificerer uddannelsen til at agere i uddannelses- og kulturfeltet, og i de mange nye mellemrum mellem uddannelse og kultur. Act-Fact Copenhagen udbyder uddannelsen i samarbejde med C:NTACT, Nørrebro Teater og Zebu. Du vil møde hovedunderviserne på uddannelsen og høre om indholdet, praktiske forhold – og ikke mindst møde nogle professionelle indenfor feltet. Læs mere på www.act-fact.dk

Start dato: 16. maj 2018
Hjemmeside: http://www.act-fact.dk
Pris: Gratis

Oprettet: 31. marts 2018

Temaaften om inklusion i folkeskolen - erfaringer med skoleforløb blandt børn og unge med en autismespektrums diagnose

Temaaften om inklusion i folkeskolen - erfaringer med skoleforløb blandt børn og unge med en autismespektrums diagnose Center for Autisme har gennemført et forskningsprojekt til belysning af, hvordan skolegangen for elever med ASF har været i henholdsvis specialundervisningsmiljøer og i den almene skole. På denne tema-aften vil vi fortælle om projektets resultater og i lyset af disse diskutere, hvordan ”inklusion” skal eller kan forstås, når det drejer sig om elever med ASF. Nogle af de centrale temaer vi vil gennemgå: Sammenhæng mellem skoletilbud (special versus almen) og fremtidige livssituation som voksen Hvornår føler en elev med ASF sig som ”inkluderet” henholdsvis ”marginaliseret”? Hvad siger de unge med ASF selv? Udfordringer i inklusionen af elever med ASF i det almene skolemiljø Veje frem til en bedre inklusionspolitik for elever med ASF Nyeste internationale forskning vedrørende temaet Inklusion af børn med ASF i den almene grundskole vil også blive inddraget i oplægget. MÅLGRUPPE Alle med interesse for emnet TIDSPUNKT Torsdag den 17. maj 2018 kl. 17.30-20.00 STED Center for Autisme Herlev Hovedgade 199 2730 Herlev (Multisalen – indgang bag på bygningen) PRIS PR. DELTAGER Kr. 510,- pr. person. Prisen dækker en sandwich i pausen. KURSUSANSVARLIG
 Lennart Pedersen, Chefpsykolog og leder af forsknings- og udviklingsafdelingen ved Center for Autisme. ANTAL DELTAGERE
 Max. 60 deltagere

Start dato: 17. maj 2018
Hjemmeside: http://www.centerforautisme.dk/raadgivning-behandling-undersoegelser-kurser/kurser/kursertilmelding/2018-temaaften-om-inklusion-i-folkeskolen/
Pris: Kr. 510,-

Oprettet: 1. februar 2018

Debataften med James Heckman: Education, Inequality and the Welfare State

Velkommen til en aften i Musikhuset med oplæg af den amerikanske Nobelprismodtager James Heckman, der har vist, at tidlig investering i små børns udvikling betaler sig for samfundet. Efterfølgende er der paneldebat med James Heckman og blandt andre AU-professor Niels Egelund, direktør Morten Albæk og MF Morten Østergaard. Arrangementet foregår på engelsk og er en del af MatchPoints-konferencen om velfærd på Aarhus Universitet.

Start dato: 25. maj 2018
Hjemmeside: http://matchpoints.au.dk/da/program/aftenprogram-i-musikhuset-fredag-25-maj/
Pris: 275 kr

Oprettet: 7. februar 2018

Det midtjyske Sommer H&D-stævne

Det midtjyske H&D-Sommerstævne Velkommen til Den faglige forenings første sommerstævne; "Det midtjyske H&D-Sommerstævne" Afholdes på Haldum-Hinnerup Skolen vest for Aarhus Fredag den 15. juni og lørdag den 16. juni 2018 af lokalforeningerne Østjylland og MidtVest. Sommerstævnet har fokus på fordybelse i håndværk, H&D-udeaktiviteter og grydeklare forløb til din H&D-undervisning i det nye skoleår. Her kan du i det faglige fællesskab møde og gense dine gamle medstuderende eller medkursister fra de sidste års kompetenceudviklingskurser og samtidig opøve dine håndværksmæssige færdigheder i en af stævnets i alt 8 fantastiske workshops i over 12 undervisningstimer. Her vil du tillige få ny inspiration lige til at ta’ med hjem i din årsplan! Du kan vælge mellem følgende workshops: 1) Snittefest i det fri Instruktør: Frank Egholm Workshoppen er både for H&D-læreren med undervisning for øje, og især også for dig, der bare ønsker at blive bedre til snittekunsten i en fantastisk kontekst af en snittefest i det Jyske. Her kan både nybegynder og øvet snitter lære nyt og få udvidet deres færdighed indenfor snitteriet. Snittemester Frank Egholm vil undervise i grundsnitning, formgivning og design af klassiske brugs- og pynte-genstande i flere træsorter. Så der vil være mulighed for at dykke ned i den mere komplekse kombination af tørt og vådt træ, og udnytte den til krympe-dåser eller småskamler m.v. 2) Tasker i genbrugsmaterialer Instruktør: Annette Munk Langkildehus Tasker kan man aldrig få for mange af, og de kan sys i alt fra filt og gamle læderjakker, til reklamebannere og gamle broderier. Du vil blive introduceret til tre forskellige taskemodeller: Indkøbsnet/shopper, toilettaske/penalhus og håndtaske. De tre simple modeller kan varieres på utallige måder og let tilføres enkle detaljer. Du får mulighed for at sy en taske efter eget ønske, og du får en masse idéer med hjem til brug i håndværk og designundervisningen. 3) Recycling og sunprint Instruktør: Britta Thorlann Recycling er at genbruge ting man ellers ville smide ud. Det handler om at se skønheden og mulighederne i brugte ting. Her forholder vi os til ressourcer, miljø og bæredygtig udvikling. Ved at brug af dåser, flasker, aviser, plastdunke mm præsenteres kursisterne for et hav af gode idéer til den bløde del af faget, taget fra hendes 1 år gamle bog "Recycling". Der vil være fokus på, hvordan man laver lette designprocesser i børnehøjde. Vi prøver også trykteknikken sunprint, hvor farven fremkaldes med lyset på stoffet. 4) H&D-fagets grundteknikker og jernalderliv Instruktør: Wisti Pedersen samt studerende i H&D fra VIA I denne workshop kan du afprøve de fleste af H&D-fagets helt basale håndværksteknikker udendørs, som var det i en temauge. Her kan du prøve kræfter med 6-8 eksemplariske elevopgaver i mini workshop ud i: Læder, uld, garn, tin, tørt og vådt træ, pil flet og smedning ved bælgesse. På eksemplarisk vis, vil workshoppen være opbygget omkring et tværfagligt jernaldertema, hvor simpel dragt fremstilles, sagnfortælling og bål liv, vil være omdrejningspunkter. Workshoppen er for dig, der har lyst til en stor fællesoplevelse, blive klar på begynderundervisningen i H&D eller for dig der står for at skulle planlægge og udføre temaundervisning med H&D som omdrejningspunkt i det fri. Opbygning af bål og bålmad vil også være et omdrejningspunkt og foreningens udlåns udelivstrailer vil blive omtalt. 5) Fra garnfarvning i det fri til færdigvævet billede Instruktør: Jenny Böttern og Jan Ledje, Skåne Her er workshoppen for dig, der vil genopfriske de gamle garnfarvnings teknikker med naturens plantefarver over bål til egen fordybelse eller til dig, der vil afprøve et eksemplarisk undervisningsforløb fra primitiv garnfarvning til færdigvævet billede i egen træramme. Du vil som kursist nyde oplevelsen at se, hvordan hvidt garn i en bålgryde ændre farve når de forskellige planteingredienser kommes i – det er næsten som magi. I mens du venter på garnet tager farve, laver du en træ-væveramme. Efterfølgende designes og væves der et billede ud af det naturfarvede garn på rammen. 6) ”Hvid” og sort smedning Instruktør: Jørn Thomsen Her er workshoppen, hvor du kan afprøve ”hvid-smedning” helt uden sod og lugten af kul-røg. Du vil se, hvor nemt man kan etablere en gasesse på skolen. Uanset erfaring afprøves nemme intro-opgaver til både H&D-fagets yngste og ældste elever. Du kan lære at lave snitteknive, skeknive og krøsjern med hærdning, opslibning og anløbning. Der er dog også mulighed for "sort smedning" med kulesser og selvstændige projekter under instruktørens kyndige anvisninger. Foreningens smedetrailer til udlån vil også blive demonstreret. Denne workshop er både for dig, der vil øve smedehåndværket, og til dig, der vil støtte smedningens come-back i grundskolen, med en ny didaktik og evt. i en "hvid" form. 7) Beholdere i træ og læder Instruktør: Thomas Laursen Denne workshop vil fokusere på design og fremstilling af beholdere ud fra kernelæder og naturtræ. Igennem et eksemplarisk elevoplæg, vil du blive introduceret til både grundlæggende og nye teknikker fra læderhåndværket og simpel udsavning af naturtræ og drivtømmer. Med de nyerhvervede erfaringer i fingrene, vil du derefter, under instruktørens anvisninger, selv kunne designe og udføre en større beholder lige fra skitsering til færdigt produkt. Denne workshop er både for dig der vil blive dygtigere til læderarbejdet til hobbybrug, og til dig der vil inspireres og få opgraderet dine færdigheder til brug i din H&D-undervisning hjemme på skolen. 8) Bark flet Instruktør: Ane Lynggaard I denne workshop får du mulighed for at prøve kræfter med naturmaterialet bark; Bark contanier flettet i forskellige teknikker. Den kan laves i andre materialer end bark, fx papir. Den er mulig at lave enkelt med børn og mere kompliceret for øvede. Taske i diagonalt flet er en lidt sværere teknik og ikke en begynderopgave til børn. Hvis der er tid vil det være muligt at lave små amulet poser i bark m.m. Der bliver mulighed for at afbarke pilestokke. Jeg har bark og vokset hørtråd med. Hvis I har fine rødere, perler, speciel tråd og andre sjove finurligheder, så tag det med. Så er det kun at vælge den workshops du helst vil deltage i, og et alternativ i prioriteret rækkefølge, og notere det i tilmeldingens kommentarfelt, Eksempel: prioritet: Workshop nr. 6) Hvid og sort smedning prioritet: Workshop nr. 3) Recycling og sunprint. Fakta: Sted: Haldum-Hinnerup Skolen, Skolesvinget 4, 8382 Hinnerup. Tid: Fredag den 15. juni kl. 14.00 - 21.00 og Lørdag den 16. juni kl. 9.00 - 16.00 Pris: Medlemmer: 850 kr. inkl. fortæring og grundmaterialer. Studerende medlemmer: 250 kr. inkl. fortæring og grundmaterialer. Ikke-medlemmer: 1.100 kr. inkl. fortæring og grundmaterialer 50 kr. Ekstra materialer afregnes efter forbrug til instruktør. Overnatning er ikke med i prisen. Dog er gratis overnatning mulig på feltvis i klasselokale eller i eget telt/campingvogn efter aftale. Der kan anvises BB/hostel/hotel på egen regning ved forespørgsel. Tilmelding: Tilmeldingsfrist: Fredag den 20. april 2018 her nedenfor Spørgsmål vedr. Tilmelding og betaling: Knud Nissen – knud.nissen1@skolekom.dk Spørgsmål vedr. sommerstævnet: Wisti Pedersen - 23677000 - wp@foraeldreskolen.dk

Start dato: 15. juni 2018
Slut dato: 16. juni 2018
Hjemmeside: http://xn--hndvrkogdesign-libt.dk/aktivitet/det-midtjyske-hd-sommerst%C3%A6vne
Pris: Medlemmer: 850 kr. inkl. fortæring og grundmaterialer. Studerende medlemmer: 250 kr. inkl. fortæring og grundmaterialer. Ikke-medlemmer: 1.100 kr. inkl. fortæring og grundmaterialer 50 kr.

Oprettet: 31. marts 2018

Løbbinding - en gammel kurvebindingsteknik

Løbbinding er den ældste teknik vi kender til at fremstille kurve. Teknikken er blevet brugt til at lave kurve til opbevaring af fødevarer. Teknikken er interessant af mange grunde. Især dens mulighed for frie former, spændene materialer, rolige næsten meditative tempo/gentagelser samt det smukke stramme udtryk fascinerer mange. Løbbinding har fået nyt liv de senere år bl.a. med nye materialer som papir, hør, sisal og jute. Man har orienteret sig ud i verden, hvor teknikken også har været brugt siden oldtiden, fundet inspiration i former og mønstre. På denne måde kan man lave ting i denne oldtidsteknik, som nemt kan indgå en i moderne boligindretning den dag i dag. 1. dag: 7 timer / fredag Vi tager hurtigt fat og kommer i gang med individuelle skåle/fade/krukker. Kommer gennem start, materialer og øgninger. Efterhånden, som der arbejdes, vil der blive gennemgået mere om mønstre, syninger, farver og effekter. Vi vil også se på flere måder at afslutte på, lave hanke og låg. Gennemgangen vil være mundtlig, samtidig med at teknikkerne vises. Der vil blive udleveret et kompendie med fotos 2 dag: 5 timer/lørdag Her vises og gennemgås eksempler på forløb for både mellemtrinet og udskolingen. Der vil herefter være mulighed for at afprøve nogle af eksemplerne. Der er naturligvis også mulighed for at forsætte der hvor man slap dagen før. Begge dage tage primært udgangspunkt i lukket løbbinding. Materialeudgifter: ca. 200-250,- alt efter individuelle valg.

Start dato: 24. august 2018
Slut dato: 25. august 2018
Hjemmeside: http://fagkursus.dk/kursuskatalog/haandvaerk-og-design/
Pris: 1800,-

Oprettet: 18. december 2017