Kommende arrangementer

For at du kan oprette arrangementer, kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL

*redigeret FULDT* Gratis kompetencegivende kursus for madkundskablærere!

Styrk din faglighed og opkvalificer dine kompetencer i faget madkundskab. Få styr på madlavningens fysik og kemi og fødevarers madfunktionelle egenskaber. Dyk ned i madkundskabsdidaktik, madæstetik, og sensorik, og bliv klædt bedre på til at anvende praktiske øvelser til at illustrere teorien. Få praktisk erfaring gennem undervisning og øvelser udviklet af ledende forskere og undervisere, herunder lektor i madkundskab og lærer Helle Brønnum Carlsen, professor i madkundskab Karen Wistoft og professor i gastrofysik Ole G. Mouritsen. Kurset løber over 14 eftermiddage fra januar til maj 2018 med undervisning på Københavns Universitet og University College Capital. Kurset er gratis for alle madkundskabslærere. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. For mere information om kurset, kontakt Bat-El Menadeva Karpantschof på telefon 35 33 45 04 eller mail b.menadeva@food.ku.dk

Start dato: 15. januar 2018
Slut dato: 15. maj 2018
Hjemmeside:
Pris: 0

Oprettet: 2. november 2017

Hvordan kan æstetiske læreprocesser åbne for nye måder at lære på?

Arbejder du med pædagogik eller undervisning – og er du interesseret i innovative og kreative læreprocesser, der inddrager kunsten, legen og sanserne? Så har Aalborg Universitet København et nyt og fagligt interessant tilbud med et åbent fyraftensmøde, hvor kreativitetsforsker Julie Borup Jensen præsenterer potentialet i æstetiske læreprocesser og kunstintegrerende pædagogik. Forskning viser, at kunst i læreprocesser ’vækker sanserne’ og skaber plads til mange forskellige måder at deltage og lære på. Når æstetik anvendes pædagogisk, handler det ikke primært om skønhed og form, men snarere om en opmærksomhed på menneskets sanser som adgang for ny erkendelse, refleksion og nytænkning, og på vores evne til at række ud over os selv og finde sammen i inkluderende fællesskaber.

Start dato: 28. februar 2018
Hjemmeside: http://www.learning.aau.dk/kurser/Kreativitet+Sydhavnen/
Pris: Gratis

Oprettet: 15. december 2017

Hvilket manifest mangler folkekirken i dag?

Hvilket manifest mangler folkekirken i dag? Spørgsmålet vil blive diskuteret af cand.phil. i religion Anders Laugesen og sognepræst og fremtidsforsker Birgitte Kragh Engholm – og af alle jer, der deltager i arrangementet. Arrangementets moderator bliver Anders Ellebæk Madsen, redaktør på Kristeligt Dagblad. Nok er kristendomshistorien spækket med mennesker som Martin Luther, N.F.S. Grundtvig og Paul Tillich, der har ønsket at gøre op med tidligere tiders tænkning, men hvilke revolutioner er der brug for i dag? Er en revolution overhovedet nødvendig eller er det i virkeligheden de tidligere tiders manifester vi skal holde fast i, for at sikre folkekirkens overlevelse? De spørgsmål vil også blive stillet jer i salen, da det måske lige præcis er sådan en revolution, der er brug for: Én, hvor alle kan og vil blive hørt. I forbindelse med arrangementet vil der blive udarbejdet en pamflet med Birgitte Kragh Engholms og Anders Laugesens udkast til dette nye manifest – pamfletten vil blive udleveret på aftenen. Arrangementet er blevet til i samarbejde med litteraturfestivalen Kbh Læser. Arrangementet foregår på Forlaget Eksistensen, Frederiksberg Allé 10, 1820 Frederiksberg, den 1. marts fra kl. 16 til kl. 18.30.

Start dato: 1. marts 2018
Hjemmeside: http://www.facebook.com/events/163828967592742/
Pris: Gratis

Oprettet: 19. februar 2018

Skiveegnens Lærerforening kreds 143

Skiveegnens Lærerforening Der indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag den 1. marts 2018 kl. 17.00 i kantinen på Skive Seminarium. Generalforsamlingen starter med spisning kl. 17.00, og selve mødet starter kl. 18.15 Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent, herunder stemmetællere 2. Forretningsorden 3. Beretning 4. Regnskab 5. Indkomne forslag – herunder forslag til vedtægtsændringer. 6. Fastsættelse af ydelser/frikøb til kredsstyrelsesmedlemmer og størrelsen af vederlag til evt. lønnet medhjælp. 7. Budget og fastsættelse af kontingent 8. Valg 9. Eventuelt Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos formanden senest mandag d. 19. februar kl. 12.00. Af hensyn til spisningen bedes man tilmelde sig hos tillidsrepræsentanten eller kredskontoret senest fredag den 23. februar kl. 10.

Start dato: 1. marts 2018
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 15. januar 2018

Generalforsamling i Lærerkredsen Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nyborg

Lærerkredsen Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nyborg - DLF kreds 80 indkalder til ordinær generalforsamling torsdag den 1. marts 2018 klokken 18.00 i Ryslinge Forsamlingshus, Graabjergvej 16, 5856 Ryslinge. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes sat på den endelige dagsorden skal foreligge på kredskontoret 080@dlf.org senest den 9. februar 2018. Efter generalforsamlingen er der spisning. Der er tilmelding til spisningen.

Start dato: 1. marts 2018
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 5. januar 2018

Vends Herreds Lærerkreds - Generalforsamling 2018

Vends Herreds Lærerkreds indkalder til generalforsamling fredag den 2. marts 2018 kl. 15.30 i samlingssalen på Vestre Skole, Middelfart. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af ydelser til styrelsesmedlemmer og størrelsen af vederlag til evt. lønnet medhjælp 6. Budget og fastlæggelse af kredskontingent 7. Valg 8. Evt. Hvis man ønsker sit kandidatur på den endelige dagsorden, skal dette oplyses til kredskontoret senest den 20. februar 2018. Forslag der ønskes på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos kredsformanden senest ti dage før generalforsamlingens afholdelse. Husk tilmelding til tillidsrepræsentanten eller kredskontoret senest den 23. februar 2018

Start dato: 2. marts 2018
Hjemmeside: http://www.vends.dk
Pris:

Oprettet: 7. februar 2018

Generalforsamling - Kreds 145

Ordinær valggeneralforsamling. Thy-Mors Lærerkreds indkalder hermed til ordinær valggeneralforsamling tirsdag den 6. marts 2018 kl. 18.00 i ”Det ottekantede Forsamlingshus”, Poulsen Dalsvej 7, 7950 Erslev. Foreløbig dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Fastsættelse af forretningsorden. Generalforsamlingen suspenderes mellem pkt. 2 og pkt. 3 for at gøre plads til oplæg vedr. OK 18 v. Gordon Ørskov Madsen hovedstyrelsesmedlem DLF og formand for overenskomstudvalget. Efter OK 18 oplæg genoptages generalforsamlingen med pkt. 3. 3. Beretning. 4. Indkomne forslag. 5. Regnskab. 6. Fastsættelse af eventuelle ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer og størrelsen af vederlag til eventuel, lønnet medhjælp. 7. Budget og fastsættelse af kredskontingent. 8. Valg jf. § 8 i vedtægterne. 9. Eventuelt. Regnskab for Thy-Mors Lærerkreds og Særlig Fond udsendes elektronisk, sammen med Kredsbladet, hvoraf forslag til budget og kontingent fremgår. I forbindelse med generalforsamlingen vil der være et traktement. Tilmelding til kredskontoret senest torsdag den 1. marts 2018, på - e-mail: 145@dlf.org eller - tlf.: 97925222. Kredsstyrelsen

Start dato: 6. marts 2018
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 1. februar 2018

Generalforsamling Allerød - Hørsholm Lærerforening, Kreds 29

Der indkaldes til ordinær generalforsamling onsdag den 7. marts 2018, kl. 16.15 på Kirkehavegaard, Kirkehaven 16-18, 3450 Allerød. Foreløbig dagsorden: 1.Valg af dirigent, 2.Forretningsorden, 3.Beretning, 4.Regnskaber, 5.Indkomne forslag, 6.Fastlæggelse af ydelser til styrelsesmedlemmer m.v., 7.Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent, 8.Valg jvf. § 8, 9.Eventuelt. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være kredskontoret i hænde senest onsdag den 21. februar 2018. Kredsens kontor: Kærvej 8, 3450 Allerød, 029@dlf.org. Tilmelding til spisning til TR eller kredskontoret senest d. 20. februar 2018.

Start dato: 7. marts 2018
Hjemmeside: http://www.dlfkreds29.dk
Pris:

Oprettet: 29. januar 2018

Generalforsamling i Frederiksberg Lærerforening, kreds 12

Frederiksberg Lærerforening indkalder til Generalforsamling 2018. ONSDAG DEN 7. MARTS KL. 17.00, I MULTISALEN PÅ SKOLEN VED BÜLOWSVEJ, FUGLEVANGSVEJ 8 1962 FREDERIKSBERG C. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Fastlæggelse af generalforsamlingens forretningsorden 3. Vedtægtsændringer 4. Beretninger 5. Regnskaber for FLF, herunder delregnskab for understøttelseskassen og for FLF's særlige fond for sidste regnskabsår 6. Indkomne forslag 7. Budget for FLF og fastsættelse af almindeligt kontingent til FLF, og særlige kontingenter til FLF til de formål, der er beskrevet under § 2, pkt. d) og f) i vedtægterne 8. Valg i henhold til § 10 i vedtægterne 9. Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter til revision af de i punkt 5 nævnte regnskaber 10. Eventuelt. Punkter som ønskes optaget på dagsordenen fremsendes til e-mail: 012@dlf.org – senest den 21. februar. Såfremt der ikke kommer ændringer, er denne dagsorden den endelige. FLF byder på mad og drikke fra 17.00-17.30. Tilmelding senest den 28. februar til din TR. Venlig hilsen Bestyrelsen

Start dato: 7. marts 2018
Hjemmeside: http://www.flfnet.dk
Pris: gratis

Oprettet: 30. januar 2018

Generalforsamling

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling onsdag den 7. marts 2018 kl. 17.00 FOLKEHJEM i Aabenraa Foreløbig dagsor¬den: 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra formand 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af ydelser 6. Budget og fastsættelse af kontingent 7. Valg 8. Eventuelt Forslag skal være formanden/kredsen i hænde senest den 21.februar 2018.

Start dato: 7. marts 2018
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 11. december 2017

Generalforsamling, Nordfyns Lærerkreds, kreds 083

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling onsdag den 7.3.2018 kl. 17 på Sletten skole afd. Otterup. Kredsen er vært ved et lettere traktement fra kl. 16.30. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag fra medlemmerne skal være kredsstyrelsen i hænde senest den 25.2.2018. Efter generalforsamlingen er der medlemsmøde med orientering om OK18.

Start dato: 7. marts 2018
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 16. januar 2018

Roskilde Lærerforenings ordinære generalforsamling

ORDINÆR GENERALFORSAMLING Der indkaldes til ordinær generalforsamling onsdag den 7. marts 2018 klokken 17.30 på Professionshøjskolen Absalon (tidl. UCSJ), Campus Roskilde, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Foreløbig dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Forretningsorden 3) Beretning 4) Regnskaber 5) Indkomne forslag 6) Fremlæggelse af budget samt fastlæggelse af kontingent 7) Valg jf. vedtægternes § 11 8) Eventuelt Eventuelle forslag til dagsordenen skal afleveres skriftligt til formand Peter Hansen, senest den 14. februar 2018 på kredskontoret, Møllehusvej 8, 4000 Roskilde. Endelig dagsorden følger. OBS! Der er tilmelding til spisning – som er i tidsrummet kl. 16.45-17.25. /Kredsstyrelsen

Start dato: 7. marts 2018
Hjemmeside: http://roskildelaererforening.dk/rlf/generalforsamling/generalforsamling-2018
Pris:

Oprettet: 23. januar 2018

Generalforsamling i Glostrup Lærerforening – kreds 10

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling torsdag den 8 marts 2018 kl. 16.00 på Nordvangskolen, lærerværelset. Dagsorden i henhold til kredsens vedtægter inkl. valg af formand, næstformand og kasserer. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftlig være kredskontoret i hænde senest mandag den 27. februar 2018. Beretning og bilag udsendes elektronisk.

Start dato: 8. marts 2018
Hjemmeside: http://www.dlfkreds.dk
Pris:

Oprettet: 11. januar 2018

Gratis foredrag med Helle S. Søtrup

Kom til gratis foredrag med Helle S. Søtrup. Det er sjældent i dansk lyrik, at en digter slår igennem til en stor læserskare. Ikke desto mindre er det tilfældet for Helle S. Søtrup, der er tilbage med sin 4. digtsamling 'Ørenlyd', der udkom den 5. januar. Helle S. Søtrups stil favner enkelheden og nærheden, og hun besynger de følelser og forhold, der er et livsvilkår for os alle. Smerten, tabet, sorgen, kærligheden og ensomheden berøres i digtene på en mytisk og hverdagsnær facon. Til foredraget vil Helle S. Søtrup fortælle om sit forfatterskab med udgangspunkt i sin nye udgivelse. Eksistensen byder på vin og snacks til arrangementet. Vi glæder os til at se jer på adressen: Forlaget Eksistensen Frederiksberg Allé 10 1820 Frederiksberg. Arrangementet foregår den 8. marts fra 16.30 til 18.

Start dato: 8. marts 2018
Hjemmeside: http://www.facebook.com/events/537097716670485/
Pris: Gratis

Oprettet: 19. februar 2018

Generalforsamling

Generalforsamling i Randers Lærerforening Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Randers Lærerforening, Kreds 130 Torsdag den 8. marts 2018 kl. 17.30 på Tradium, Vester Alle 26, Randers C. Foreløbig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Beretning 4. Regnskab 5. Indkomne forslag 6. Fastsættelse af ydelser til styrelsesmedlemmer, tillidsrepræsentanter, samt økonomisk ramme til aflønning af ansat personale 7. Budget for det følgende kalenderår og kredskontingent for det nærmest følgende skoleår 8. Valg jf. §8 i vedtægterne 9. Eventuelt Forslag, der ønskes sat på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos kredsformanden, Randers Lærerforening, Niels Ebbesens Gade 24, 8900 Randers C senest den 22. februar 2018. I løbet af generalforsamlingen vil der være en pause med spisning. Tilmelding via tillidsrepræsentanten eller til Kredskontoret senest tirsdag den 27. februar 2018. Kredsstyrelsen

Start dato: 8. marts 2018
Hjemmeside: http://www.dlfranders.dk
Pris:

Oprettet: 12. januar 2018

Generalforsamling i Viborg Lærerkreds

Viborg Lærerkreds afholder torsdag d. 8. marts 2018 ordinær generalforsamling i Loungen, Tingvej 7, 8800 Viborg. BEMÆRK NY LOKALITET! Program: Kl. 16.30 : Dørene åbnes Kl. 17.15 – 19.00: Spisning Kl. 19.00- ca. 21.30: Generalforsamling med valg til kredsstyrelsen. Dagsorden iflg. vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde på jewi@dlf.org senest søndag d. 25. februar 2018. Tilmelding til spisning gennem din TR eller direkte til kredskontoret (140@dlf.org eller 8662 9300) senest tirsdag d. 27. februar 2018. Endelig dagsorden vil fremgå af kredsens hjemmeside og nyhedsbrev til alle medlemmer. Vel mødt! Venlig hilsen Kredsstyrelsen, Viborg Lærerkreds

Start dato: 8. marts 2018
Hjemmeside: http://www.dlfviborg.dk
Pris: 0,-

Oprettet: 14. januar 2018

Generalforsamling Varde Lærerkreds

Varde Lærerkreds afholder generalforsamling torsdag d. 8. marts 2018 kl. 16:30. Generalforsamlingen afholdes på Næsbjerghus, Krovej 7 - 6800 Varde. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent og fastsættelse af forretningsorden 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Budget og fastsættelse af kontingent 6. Valg af - Formand - 5 kredsstyrelsesmedlemmer - 1 kongresdelegeret og 2 suppleanter 7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant(valget gælder for 2 år) 8. Eventuelt Forslag som ønskes optaget på dagsorden, skal skriftligt være kredsformanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Forslag sendes til 103@dlf.org eller Stausvej 30, 6800 Varde. Der er kaffe/te og kage fra kl. 16:00 og efter generalforsamlingen er der bespisning og hyggeligt samvær. Tilmelding til spisning senest fredag d. 2. marts 2018 via din tillidsrepræsentant eller til kredskontoret på mail: gihi@dlf.org Endelig dagsorden udsendes senest fredag d. 2. marts 2018 Bemærk: Der er tale om en valg generalforsamling. Ønsker du at stille op til valget af formand eller kredsstyrelsesmedlem, kan du stille op på selve generalforsamlingen. Ønsker du at bekendtgøre din kandidatur inden generalforsamlingen, skal valgindlæg, som ønskes med i kredsens generalforsamlingsblad, være kredsen i hænde senest fredag d. 23. februar 2018. Valgindlæg sendes til mail: 103@dlf.org Med venlig hilsen kredsstyrelsen

Start dato: 8. marts 2018
Hjemmeside: http://103@dlf.org
Pris:

Oprettet: 25. januar 2018

GENERALFORSAMLING i Lærerkredsen Faxe Vordingborg

Lærerkredsen Faxe Vordingborg afholder ordinær GENERALFORSAMLING torsdag den 8. marts 2018 kl. 17.00 i festsalen på Absalon, (det gamle Vordingborg Seminarium), Kuskevej 1, 4760 Vordingborg Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest den 22. februar. Der serveres kaffe og kage fra kl. 16.30. Efter generalforsamlingen bydes der på middag for de tilmeldte. Tilmelding til spisning på 060@dlf.org senest den 9. februar. Med venlig hilsen, Lene H. Nielsen, Kredsformand

Start dato: 8. marts 2018
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 9. januar 2018

Generalforsamling i Albertslund Lærerkreds - Kreds 25

Ordinær generalforsamling Fredag den 9. marts 2018, klokken 16 til cirka 19 på Herstedvester Skole, i personalerum øst. Der vil være kaffe, te og brød fra kl. 15.30. Efter generalforsamlingen vil der være middag. Pris: 50 kr. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden og valg af stemmetællere 3. Beretning 4. Regnskab 2017 5. Indkomne forslag 6. Budget 2019 og fastsættelse af kontingent – herunder fastsættelse af eventuelle ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer 7. Valg 8. Eventuelt Forslag, der skal på dagsordenen, skal være fremsendt skriftligt til kredskontoret senest den 27. februar, klokken 12.00. Endelig dagsorden med bilag kan afhentes på kredskontoret fra den 27. februar kl. 12. Kredsstyrelsen 23. januar 2018

Start dato: 9. marts 2018
Hjemmeside: http://www.kreds25.dk
Pris:

Oprettet: 2. februar 2018

Generalforsamling i Herningegnens lærerforening

Herningegnens Lærerforening indkalder til ordinær generalforsamling i MCH-Herning Kongrescenter, Østergade i Herning. Fredag d. 9. marts 2018, kl. 17.00. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Kredsstyrelsens beretning. 3. Regnskab.4. Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer. 5. Fastsættelse af medlemsbidrag. Herunder fastsættelse af ydelser til kredsstyrelsen m.fl.. 6. Valg af formand, næstformand, øvrige kongresdelegerede og suppleanter for disse. Øvrige kredsstyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse. Revisorer og suppleanter for disse, fanebærer og suppleant for denne. 7. Evt. Forslag der ønskes på dagsordenen, skal være kredsformanden i hænde senest 10 dage før general-forsamlingens afholdelse. Endelig dagsorden udsendes 5 dage før generalforsamlingen.

Start dato: 9. marts 2018
Hjemmeside: http://121@dlf.org
Pris: 0

Oprettet: 23. januar 2018