Kommende arrangementer

For at du kan oprette arrangementer, kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL

Mulighed for legatansøgning!

Understøttelsesfonden for enker og børn af lærer i den danske folkeskole har åben for ansøgninger! Gå ind på hjemmesiden og find ansøgningsskemaet. Personer der kan søge er: A: Enker efter lærere i folkeskolen, som ved sygdom eller på anden måde er vanskeligt stillede. B: Ugifte børn, hvis fader er død og børnene uden skyld er kommet i trang. Døtre til lærere i folkeskole har fortrinsret.

Start dato: 15. marts 2017
Slut dato: 8. maj 2017
Hjemmeside: http://www.kirkenikbh.dk/legater
Pris: 0

Oprettet: 6. marts 2017

Inspirationseftermiddag på Hans Reitzels Forlag

Gratis inspirationseftermiddag på Hans Reitzels Forlag. Bliv inspireret af forfatterne – tre nye undervisningsmetoder! 1. Lektionsstudier tager udgangspunkt i en gruppe læreres planlægning, gennemførelse og refleksion over en undervisningslektion med et bestemt fagligt mål. Heidi Kristiansen præsenterer lektionsstudier som en metode til at udvikle undervisning og lærerkompetencer ud fra spørgsmål som: Hvordan kan lærere gennem lektionsstudier samarbejde om helt konkrete fagdidaktiske problemstillinger, så de får mulighed for at undersøge og udvikle både deres elevers læring og deres egne undervisningskompetencer? 2. Peer Learning bygger blandt andet på kooperative og kollaborative læringsstrukturer, men går tættere på den enkelte og de elever, der sammen udgør vidensressourcen. Peer Learning bygger på den ressource og den energi, der er i relationen mellem ligestillede. Effekten af, at ligestillede underviser hinanden og undervises af hinanden, er stor. Dette viser forskningen, og det synes at være erfaringen ude på de mange skoler og ungdomsuddannelser, hvor denne tilgang til læring anvendes. 3. Microteaching er en videobaseret feedbackmetode, der kan bekræfte god undervisning samtidig med, at den kan få underviseren til at få øje på nye udviklingsmuligheder. Ved at observere og bearbejde videooptagelser af konkrete undervisningssituationer kan deltagerne i en microteaching-proces give og modtage feedback på undervisningen på vurderende og reflekterende måde. Derved bliver microteaching-deltagere ”forskere” i egen og andres praksis. Arrangementet foregår i Klareboderne 3 i Kbh. K. kl. 14.00-17:30.

Start dato: 28. marts 2017
Hjemmeside: http://gyldendal.nemtilmeld.dk/77/
Pris: Gratis

Oprettet: 13. marts 2017

Kreds 134, Seniorklub Djursland: Årsmøde

28. marts kl. 11 afholder Seniorklub Djursland årsmøde i Birkehuset, Skovvænget 9, Tirstrup. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.2.Orientering v. kredsformand Lisbeth Bøwes. 3.Formandens beretning. 3a.Klubbens udadvendte arbejde og litteraturgruppens beretning. 4.Orienterin om årets forbrug. 5. Indkomne forslag. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 7. Eventuelt. Forslag, der ønskes behandlet under punkt 5, skal være bestyrelsen i hænde senest 18. marts 2017. Når dagsordenen er færdigbehandlet byder Seniorklubben på mad, hyggeligt samvær, samt kaffe og kage. Jørn Madsen. Telefon: 29885768. Mail: joernlambertmadsen@gmail.com

Start dato: 28. marts 2017
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 8. februar 2017

Kreds 112 - Museum Jorn i Silkeborg

Rundvisning på museet hvor et udvalg af Edward Munchs hovedværker og udvalgte billeder af Jorn. Afgang Banegården kl. 12.00 og Erritsø kl. 12.15 Medbring kaffe/te - udvalget har kage med.

Start dato: 28. marts 2017
Hjemmeside: http://www.fredericialaererkreds.dk
Pris: kr. 200,00

Oprettet: 13. januar 2017

Generalforsamling i Odsherred Lærerkreds Kreds 051

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Odsherred Lærerkreds tirsdag d. 28. marts kl. 16.00 på Nordskolen, Afdeling Højby. Foreløbig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Forretningsorden 3. Beretning 4. Regnskab 5. Indkomne forslag 6. Fastsættelse af frikøb til kredsstyrelsesmedlemmer 7. Budget og fastsættelse af kredskontingent 8. Evt. Sidste frist for indlevering af forslag til dagsordenen er fredag d. 18. marts kl. 12.00. Forslag sendes skriftligt til kredsens mail 051@dlf.org Endelig dagsorden bekendtgøres på skolerne og på kredsens hjemmeside senest 5 dage før generalforsamlingen Af hensyn til spisningen bedes man tilmelde sig hos TR eller på kredskontoret senest fredag den 28. marts kl. 10.

Start dato: 28. marts 2017
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 6. februar 2017

Generalforsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling onsdag den 29. marts 2017 klokken 15.30 i lokalerne Byvej 24, 3600 Frederikssund. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal foreligge på kredsens kontor senest fredag den 17. marts 2017 kl. 12.00. Der er fællesspisning efter generalforsamlingen. Husk tilmelding på skolerne. Endelig dagsorden vil blive ophængt på skolerne samt på kredsens hjemmeside www.dlf37.dk Mvh Kredsstyrelsen

Start dato: 29. marts 2017
Hjemmeside: http://www.dlf37.dk
Pris:

Oprettet: 2. februar 2017

Kirkesagen i Dansk Vestindien

I årene 1902 og op til salget af Dansk Vestindien i 1917 blev der fra dansk side gjort meget for at rette op på de kirkelige forhold på øerne. Tidligere provst Erik Balslev-Clausen sætter i sin bog 'Bristede hjertebånd' spørgsmålstegn ved, om folkekirken og den kirkelige frivillighed blev lokket i en blindgyde. I hvert fald kan man spørge, om den kirkelige indsats med salget af øerne i 1917 var skønne spildte kræfter. Hør Erik Balslev-Clausen berette om denne periode, her i 100-året for salget af øerne. Eksistensen byder på et glas vin og arrangementet er åbent for alle. Tid: 16.30-18. Sted: Eksistensen, Frederiksberg Allé 10, 1820 Frederiksberg

Start dato: 30. marts 2017
Hjemmeside:
Pris: Gratis

Oprettet: 9. februar 2017

MidtVestjysk H&D-café:"H&D-faget lige nu - og på sigt?"

MidtVestjysk H&D-café:"H&D-faget lige nu - og på sigt?" Nu er H&D faget i gang landet over, og både vi H&D-lærere og vore skoleledere, gør alt hvad vi kan for den bedste implementering af faget. Selvom vi har sat os ind i faget, og tilstræber at leve op til fagets mål, kan vi nemt blive usikre på, om det vi gør, nu også rækker og er i den rigtige retning. Det er kun naturligt, når samvittighedsfulde professionelle påbegynder noget nyt. Derfor indbydes både du og din ledelse, til et ”første evaluering break”, i form af en fagdidaktisk H&D-Caféaften med oplæg af Heidi Bruus, den ene af de to nye læringskonsulenter. Her kan du høre om UVMs udlægning af faget lige nu, og om gode og håndgribelige progressive H&D-forløb. Under hyggelige former slutter aftenen med gruppesamtaler om rammerne for faget. Velmødt Fakta: Tid: Torsdag den 30. marts 2017 kl. 19.00 - 21.00 Sted: Hammerum Hovedgade 1, 7400 Herning Oplægsholder: Læringskonsulent Heidi Bruus og Den faglige forening Håndværk og Design. Pris: Gratis for medlemmer/skoleteam medlemmer,. Andre 50 kr. inkl. let forplejning. Vin, øl og vand kan købes. Tilmelding: Senest lørdag den 25. marts 2017 Spørgsmål til denne café-aften kan stiles til Wisti Pedersen e-mail: wp@foraeldreskolen.dk eller på tlf. 23677000

Start dato: 30. marts 2017
Hjemmeside: http://sloejd.dk/aktivitet/midtvestjysk-hd-caf%C3%A9hd-faget-lige-nu-og-p%C3%A5-sigt
Pris: Pris: Gratis for medlemmer/skoleteam medlemmer,. Andre 50 kr. inkl. let forplejning. Vin, øl og vand kan købes.

Oprettet: 20. januar 2017

Ordinær generalforsamling i Vejle Lærerkreds - kreds113

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Vejle Lærerkreds torsdag den 30. marts 2017 kl. 18.00 i Bygningen. Dagsorden i henhold til kredsens vedtægter. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, og tilmelding til spisning skal skriftlig være kredskontoret i hænde senest mandag den 6. marts kl. 12.00.

Start dato: 30. marts 2017
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 27. januar 2017

Skolen 24/7 - en arrangementsrække for alle, der ønsker at opgradere skolernes fysiske rammer

Flere og flere skoler river hegnene ned og inviterer lokalområde og foreningsliv indenfor efter skoletid. I marts, april og maj 2017 ruller Lokale og Anlægsfonden og Realdania et fagligt roadshow ud fem steder i landet for initiativrige skoler, kommuner og foreninger, der står overfor at opgradere deres skoles fysiske rammer, så de tilgodeser både skolebørn og lokalbefolkning. I fokus er det gode samarbejde, den værdifulde inddragelse og det nytænkende designgreb, som tilsammen skaber de bedste rammer for en levende skole 24/7.   Mød os 16. marts kl. 14-17 Søndervangskolen, Aarhus (tilmelding sker via linket) 30. marts 14-17 Skanderup-Hjarup Forbundskole, Kolding (tilmelding sker via linket) 4. april kl. 14-17 Vanløse Skole, København  16. maj kl. 14-17 Mosedeskolen, Greve 31. maj kl. 14-17 Stolpedalsskolen, Aalborg Oplev på dagen - Hør hvad der sker, når kommuner, foreninger og erhvervsliv går sammen om at udvikle skolerne til et lokalt samlingspunkt. - Få råd til, hvordan den gode inddragelsesproces for elever og foreninger kan se ud. - Bliv inspireret til at tænke i multifunktionelle og fleksible løsninger, når skolerne skal opgraderes.   Skolen 24/7 formidler erfaringerne fra Realdania og Lokale og Anlægsfondens mangeårige initiativer på skoleområdet, der blandt andet tæller kampagnerne Skole+ og Drøn på Skolegården. Læs mere på www.skole-plus.dk og www.droen.dk. Samtidig med arrangementsrækken udgives en publikation Skolen 24/7 – rammer for en aktiv skole, der præsenterer innovative og inspirerende løsninger på, hvordan skolerne kan åbnes og gøres tilgængelige for alle. 15 inspirerende cases, som Realdania og Lokale og Anlægsfonden har støttet, viser, hvordan skolerne kan opgraderes, så de inviterer elever og lokalsamfund til at bruge skolen 24/7. Publikationen kan downloades på Realdanias hjemmeside. https://realdania.dk/samlet-projektliste/droenpaaskolegaarden/nyheder/arrangementsraekke_020317

Start dato: 30. marts 2017
Hjemmeside: http://realdania.dk/samlet-projektliste/droenpaaskolegaarden/nyheder/arrangementsraekke_020317
Pris: Gratis

Oprettet: 8. marts 2017

SØMAT generalforsamling

Generalforsamling afholdes i Aabenraa kl. 19:00. Dagsorden i følge vedtægterne. Efter generalforsamlingen spiser vi lidt god mad og spiller om en god flaske rødvin. Tilmelding til formanden Elisabeth Tang på elt@teamtang.dk senest d. 23. marts 2017.

Start dato: 30. marts 2017
Hjemmeside:
Pris: 0

Oprettet: 8. marts 2017

GENERALFORSAMLING KREDS 112

Der indkaldes til ordinær generalforsamling fredag den 31. marts 2017 klokken 16.00 i Fredericia Idrætscenter, Cafe Fic, Vester Ringvej 100, Fredericia. Dagsorden i følge vedtægterne. Foreløbig dagsorden: Valg af dirigent. 2. Forretningsorden. 3. Beretning. 4. Regnskaber. 5. Indkomne forslag. 6. Budget og fastsættelse af kontingent. 7. Eventuelt Forslag der ønskes optaget på dagsordenen til den ordinære generalforsamling, skal skriftligt foreligge på kredskontoret, Danmarksgade 11.2.th., Fredericia eller via mail 112@dlf.org senest mandag den 20. marts 2017 kl. 12.00. Endelig dagsorden udsendes til arbejdspladser fredag d. 24. marts 2017 og på Kredsens hjemmeside www.fredericialaererkreds.dk Af hensyn til traktementet bedes man tilmelde sig hos tillidsrepræsentanten eller kredskontoret tlf. 75910900 senest torsdag den 16. marts 2017 kl. 12.00

Start dato: 31. marts 2017
Hjemmeside: http://www.fredericialaererkreds.dk
Pris:

Oprettet: 22. februar 2017

Skolen 24/7 - en arrangementsrække for alle, der ønsker at opgradere skolernes fysiske rammer

Flere og flere skoler river hegnene ned og inviterer lokalområde og foreningsliv indenfor efter skoletid. I marts, april og maj 2017 ruller Lokale og Anlægsfonden og Realdania et fagligt roadshow ud fem steder i landet for initiativrige skoler, kommuner og foreninger, der står overfor at opgradere deres skoles fysiske rammer, så de tilgodeser både skolebørn og lokalbefolkning. I fokus er det gode samarbejde, den værdifulde inddragelse og det nytænkende designgreb, som tilsammen skaber de bedste rammer for en levende skole 24/7.   Mød os 16. marts kl. 14-17 Søndervangskolen, Aarhus (tilmelding sker via linket) 30. marts 14-17 Skanderup-Hjarup Forbundskole, Kolding (tilmelding sker via linket) 4. april kl. 14-17 Vanløse Skole, København  16. maj kl. 14-17 Mosedeskolen, Greve 31. maj kl. 14-17 Stolpedalsskolen, Aalborg Oplev på dagen - Hør hvad der sker, når kommuner, foreninger og erhvervsliv går sammen om at udvikle skolerne til et lokalt samlingspunkt. - Få råd til, hvordan den gode inddragelsesproces for elever og foreninger kan se ud. - Bliv inspireret til at tænke i multifunktionelle og fleksible løsninger, når skolerne skal opgraderes.   Skolen 24/7 formidler erfaringerne fra Realdania og Lokale og Anlægsfondens mangeårige initiativer på skoleområdet, der blandt andet tæller kampagnerne Skole+ og Drøn på Skolegården. Læs mere på www.skole-plus.dk og www.droen.dk. Samtidig med arrangementsrækken udgives en publikation Skolen 24/7 – rammer for en aktiv skole, der præsenterer innovative og inspirerende løsninger på, hvordan skolerne kan åbnes og gøres tilgængelige for alle. 15 inspirerende cases, som Realdania og Lokale og Anlægsfonden har støttet, viser, hvordan skolerne kan opgraderes, så de inviterer elever og lokalsamfund til at bruge skolen 24/7. Publikationen kan downloades på Realdanias hjemmeside. https://realdania.dk/samlet-projektliste/droenpaaskolegaarden/nyheder/arrangementsraekke_020317

Start dato: 4. april 2017
Hjemmeside: http://realdania.dk/samlet-projektliste/droenpaaskolegaarden/nyheder/arrangementsraekke_020317
Pris: Gratis

Oprettet: 8. marts 2017

MidtVestjysk H&D-café:"H&D-udeliv omkring bålpladsen" og stiftende generalforsamling af Den faglige forening H&D-MidtVestjylland

MidtVestjysk H&D-café:"H&D-udeliv omkring bålpladsen" og stiftende generalforsamling af Den faglige forening H&D-MidtVestjylland Nu er foråret på vej, og eleverne længes efter at komme ud i naturen og helst omkring et bål. H&D-faget og udelivs aktiviteter hænger tæt sammen i det primære håndværk, hvor man i bålets skær, skaber et smykke, et redskab eller et fabulerende produkt. Derfor inviteres du til denne H&D-udelivscaféaften, hvor Du, udover at kunne lære mere om optænding og båltyper, kan vælge mellem et væld af eksemplariske mindre håndværksaktiviteter i naturens materialer med eller uden håndværktøj. Medbring gerne egne idéer. Undervejs vil en professionel udelivs-kok tilberede os et fantastisk bålmåltid, før aftenen slutter indendørs med den stiftende general-forsamling. Dagsorden samt vedtægter kan læses på hjemmesiden og FB til marts. Velmødta: Fakta: Tid: Tirsdag den 4. april 2017 kl. 17.30 - 20.30 Sted: VIA-Læreruddannelsen i Skive, Dalgasallé 20, 7820 Skive Instruktører: Erfarne H&D- og udelivlærere og evt. dig Pris: gratis for medlemmer/skoleteammedlemmer. Andre 250 kr. inkl. let bålmåltid og ildstål. Vin, øl og vand kan købes. Tilmelding: Senest torsdag den 30. marts 2017 Husk varmt arbejdstøj, godt varmt fodtøj of siddeunderlag og evt. eget outdoor elevoplæg.

Start dato: 4. april 2017
Hjemmeside: http://sloejd.dk/aktivitet/midtvestjysk-hd-caf%C3%A9hd-udeliv-omkring-b%C3%A5lpladsen
Pris: Pris: gratis for medlemmer/skoleteammedlemmer. Andre 250 kr. inkl. let bålmåltid og ildstål. Vin, øl og vand kan købes.

Oprettet: 20. januar 2017

Generalforsamling i F4 i Lolland-Falsters Lærerforening

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Fraktion 4 i Lolland-Falsters Lærerforening den 4. april 2017 kl. 11.00 på Nørregadeteatret i Maribo. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Forretningsorden 3. Godkendelse af endelig dagsorden 4. Formandens beretning 5. Fremlæggelse af regnskab 6. Indkomne forslag 7. Eventuelt. Efter generalforsamlingen er styrelsen vært ved en let frokost. Tilmelding og eventuelle forslag sendes til formand Dorthe Jørgensen på mail doraage@post.tele.dk eller telefon 3035 1516.

Start dato: 4. april 2017
Hjemmeside: http://www.kreds68.org
Pris:

Oprettet: 9. marts 2017

Fri for Mobberi Instruktørkursus for Skole/SFO

ARBEJDER DU MED FRI FOR MOBBERI? Tag med på instruktørkursus for skole/SFO og få en grundig indføring i mobningens mekanismer, Fri for Mobberi-materialerne og i de forskellige redskaber i kufferten. Instruktørkurset varer hele dagen og koster 720 kr. ekskl. moms (og inkl. forplejning).

Start dato: 5. april 2017
Hjemmeside: http://friformobberi.companized.com/
Pris: 720,00

Oprettet: 21. november 2016

Fri for Mobberi Instruktørkursus for Skole/SFO

ARBEJDER DU MED FRI FOR MOBBERI? Tag med på instruktørkursus for skole/SFO og få en grundig indføring i mobningens mekanismer, Fri for Mobberi-materialerne og i de forskellige redskaber i kufferten. Instruktørkurset varer hele dagen og koster 720 kr. ekskl. moms (og inkl. forplejning).

Start dato: 5. april 2017
Hjemmeside: http://friformobberi.companized.com/
Pris: 720,00

Oprettet: 21. november 2016

Eksperimenterende digitalt design

Se program på linket.

Start dato: 5. april 2017
Slut dato: 6. april 2017
Hjemmeside: http://www.tilmeld.dk/eksperimenterendedigitaltdesign
Pris: Varierer

Oprettet: 5. januar 2017

Seminar om fordomme, normer og tolerance

Kom til seminar i Cinemateket. På seminaret bliver du præsenteret for Filmcentralens nye undervisningsmateriale til udskolingen. Med brug af kort- og dokumentarfilm sætter materialet fokus på bl.a. kultur, normer og fordomme. På seminaret vil der være både praktisk og teoretisk indføring i normkritik ved bl.a. Normstormerne og Sabaah. Derudover bliver der vist udvalgte kortfilm, som er inkluderet i materialet. Seminaret vil ruste dig som lærer til at skabe en mere inkluderende undervisning.

Start dato: 7. april 2017
Hjemmeside: http://www.dfi.dk/Filmhuset/Nyheder-fra-Cinemateket/2017/Marts/Seminar_om_normkritik.aspx
Pris: 35 kr.

Oprettet: 17. marts 2017

Østerskovs internationale læringsrollespils konference

Gennem oplæg og workshops vil denne konference give deltagerne de nødvendige redskaber og viden til selv at kunne kaste sig over at designe og afholde læringsrollespil. I løbet af konferencen vil deltagerne får mulighed for selv at spille med i udvalgte læringsrollespil, hører oplæg om forskellige metoder og tilgange til at designe læringsrollespil, få præsenteret forskellige konkrete eksempler på læringsrollespil til forskellige målgrupper, endelig vil der også være workshops, hvor deltagerne får mulighed for at udvikle deres egne læringsrollespil til netop deres behov. Folkene bag oplæg og workshops vil være undervisere på Østerskov Efterskole, en skole som underviser udelukkende via læringsrollespil, samt eksperter og praktikerer fra Danmark, Skandinaiven og resten af verden. Konferencen vil derfor også være en mulighed for at udvide og styrke sit netværk med andre, der arbejder med eller er interesseret i læringsrollespil fra ind og udland.

Start dato: 10. april 2017
Slut dato: 11. april 2017
Hjemmeside: http://osterskov.dk/arrangementer/konference-i-laeringsrollespil/
Pris: Tilgår

Oprettet: 6. juni 2016