Kommende arrangementer

For at du kan oprette arrangementer, kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL

GÅHJEMMØDE: Udfordringer og løsninger for elever med kronisk sygdom

Folkeskolen skal være for alle, men børn med kronisk sygdom oplever ofte, at de ikke kan deltage på lige fod. Kom og hør om børnenes udfordringer, og få indblik i løsninger og redskaber til skoler. Hvert sjette barn i folkeskolen har en kronisk eller langvarig sygdom. For nogle børn er sygdommen ikke et problem, men for andre kan det give både fysiske, faglige og sociale udfordringer. Det stiller krav til skoler, ledere og lærere, som til dagligt har ansvaret for at sikre, at også elever med kronisk sygdom får en god skolegang med et godt fagligt udbytte. Hvilke udfordringer kronisk sygdom giver for børnene – og hvilke løsninger der er til skolerne – kan du blive klogere på til dette gå-hjem-møde, som Danske Patienter og Egmont Fonden står bag. Gennem de seneste fire år har Danske Patienter undersøgt, hvilke udfordringer kronisk sygdom giver for skoleelever, og udviklet redskaber til skolerne i samarbejde med børn, der selv er ramt af sygdom. På mødet vil du få viden om de største udfordringer for børn med sygdom – fortalt af børnenes selv. Du vil også blive klogere på Egmont Fondens arbejde for at sikre, at alle unge i 2030 skal være i stand til at tage en ungdomsuddannelse, ligesom Danske Patienters redskaber til skolerne bliver præsenteret. Du bliver også klogere på fravær, som er en af de største udfordringer for kronisk syge skolebørn, fordi det har negative konsekvenser for deres senere muligheder i livet. Blandt andet får du viden om, hvordan skolerne håndterer fravær i dag. Bliver børn med sygdom overset i fraværsstatistikkerne? Og hvad med systematisk opfølgning på langtidsfravær – hvordan hænger det sammen med børnenes ret til sygeundervisning? TILMELDING NØDVENDIGT - tilmeld dig via linket.

Start dato: 25. oktober 2018
Hjemmeside: http://danskepatienter.dk/arrangementer/gaa-hjem-moede-udfordringer-og-loesninger-for-skoleboern-med-kronisk-sygdom
Pris: Gratis

Oprettet: 26. september 2018

Konferencer: Paragraffer og overgange - Aalborg

Hvad skal der til for at styrke indsatsen på uddannelsesområdet for unge med særlige behov? Hvordan skaber vi gode og effektive forløb fra skole gennem uddannelse til beskæftigelse? Hvad kræver det af aktørerne indenfor det uddannelses- og socialfaglige område? Kom og mød en fagfolk, forskere og ildsjæle, der deler af deres viden og giver bud på, hvordan vi skaber sammenhæng og gode overgange for unge med særlige behov. Emnerne på konferencerne er blandt andet: Paragraffer & overgange handler om en styrket indsats for unge med særlige behov og emnerne er bl.a. • Er målsætningen med STU opfyldt? • Sagsbehandlingsreglerne er de med- eller modspiller? • Lises (Local Innovation in Social and Employment Services) projekt – legitimitet og borgerinddragelse • STARs projekt – ViVirk´R – om ressourceforløb • VIA giver svarene på, hvad virksomhederne siger omkring ansættelse af borgere på kanten • Normalitet og handicapforståelse – hvad betyder vores handicapbegreber?

Start dato: 25. oktober 2018
Hjemmeside: http://www.ligevaerd.dk/arrangementer/paragraffer-overgange-aalborg/
Pris: 995,00

Oprettet: 10. august 2018

Konference: It virker! Virker it?

Læremiddel.dk inviterer til konference den 25. oktober. I år lyder overskriften It virker! Virker it? og debatterer effekten af it i folkeskolen. I Danmark har vi i de senere år investeret milliarder i it i folkeskolen. Nu rejser flere spørgsmålet, om de mange penge overhovedet har haft en effekt – og hvilken effekt. Hvad gør teknologi ved skole og læringssituationer? Bidrager teknologi til didaktisk kvalitet? Og under hvilke forudsætninger kan vi sige, at it virker og ikke virker? Med denne konference giver Læremiddel.dk rum for debatten om it i folkeskolen og præsenterer en spritny forskningsgennemgang af ”virkninger af digitale teknologier”. Som deltager i konferencen får du indsigt i og mulighed for at deltage i de aktuelle diskussioner om effekten af it.

Start dato: 25. oktober 2018
Hjemmeside: http://laeremiddel.dk/konference-it-virker-virker-it/
Pris: 1300 kr. eksl. moms

Oprettet: 2. juli 2018

Østjysk H&D-kursus: "Lækkert læderdesign"

Vil du lære grundlæggende teknikker inden for læderarbejde og mønsterkonstruktion med to dygtige instruktører, så er dete kursus lige noget for dig. Her får Du nemlig hele 12 timers undervisning/arbejdstid, hvor du har mulighed for selv at designe, mønstersætte og sy en pung, kurv, taske eller noget helt andet efter egen idé. Du får hjælp til at konstruere dit eget mønster ud fra din egen ide, og derefter hjælp til materialevalg og selve syningen. Som deltager må man gerne medbringe egne materialer og værktøj, men der er også mulighed for at låne eller købe det på kurset. Sted: Mølleskolen i Ry; Skanderborgvej 50, 8680 Ry Tidsrum: Fredag den 26. oktober kl. 16-21 og lørdag den 27. oktober kl 9-16 Antal deltagere: 22 efter først til mølleprincip. Instruktører: Henning Andersen og Ester K. Kristensen. Pris: 1100 kr. Medlemmer: 800 kr. H&D-Studerende: 700 kr. Bemærk: Kursusgebyret inkluderer IKKE materialer. Grundmaterialer koster 200 kr. som afregnes direkte med instruktøren (kontant eller mobilepay). Desuden er det muligt at tilkøbe materialer, hvis I har brug for at lave større ting. Afholdelses dato : Fredag, 26 oktober, 2018 - 16:00 til Lørdag, 27 oktober, 2018 - 16:00

Start dato: 26. oktober 2018
Slut dato: 27. oktober 2018
Hjemmeside: http://sloejd.dk/aktivitet/%C3%B8stjysk-hd-kursus-l%C3%A6kkert-l%C3%A6derdesign
Pris: 1100 kr. Medlemmer: 800 kr. H&D-Studerende: 700 kr.

Oprettet: 16. september 2018

Temaaften om autismespektrumsforstyrrelse (ASF) – for bedsteforældre og andre pårørende

Temaaften om autismespektrumsforstyrrelse (ASF) – for bedsteforældre og andre pårørende FORMÅL At give bedsteforældre, pårørende og venner af familien til et barn med en autismespektrumsforstyrrelse (ASF) en introduktion til handicappet samt information til at kunne støtte op om barnet/den unge med autismespektrumsforstyrrelse på bedst mulig vis. INDHOLD Gennem oplæg formidles viden om: Introduktion til autismespektret og de afvigelser og begrænsninger, der ligger til grund for barnets/den unges diagnose. Præsentation af relevante tilgange, som kan anvendes i dagligdagen for at kompensere for nogle af vanskelighederne MÅLGRUPPE Bedsteforældre, pårørende, venner af familien til børn og unge med en autismespektrumsforstyrrelse (ASF). TIDSPUNKT Torsdag den 1. november 2018 kl. 17.30-20.00 STED Center for Autisme Herlev Hovedgade 199 2730 Herlev (Multisalen – indgang bag på bygningen) PRIS PR. DELTAGER Kr. 510,- pr. person. Prisen dækker en sandwich i pausen. KURSUSANSVARLIG
 Vibe Neidhardt, pædagogisk rådgiver, Center for Autisme ANTAL DELTAGERE
 Max. 60 deltagere

Start dato: 1. november 2018
Hjemmeside: http://www.centerforautisme.dk/raadgivning-behandling-undersoegelser-kurser/kurser/kursertilmelding/2018-temaaften-om-asf-for-bedsteforaeldre-og-andre-paaroerende/
Pris: Kr. 510,-

Oprettet: 1. februar 2018

AKTUELLE UDFORDRINGER I PÆDAGOGISK LEDELSESUDVIKLING

ARBEJDER DU MED SKOLELEDELSE ELLER UNDERVISNING – OG ER DU INTERESSERET I PÆDAGOGISK LEDELSE I TEORI OG PRAKSIS? Så inviterer vi til åbent fyraftensmøde, hvor Aalborg Universitets forskergruppe inden for pædagogisk ledelse præsenterer ny forskning. Forskergruppen står stærkt inden for pædagogisk ledelse i både dagtilbud, grundskole, ungdomsuddannelser og erhvervsuddannelser. Ved dette fyraftensmøde diskuterer vi, hvilke udfordringer skolen og den enkelte leder møder som følge af reformer og politiske ønsker om bedre ledelse tættere på undervisningen. Fælles for reformerne på alle niveauer er et stigende fokus på ledelse og et ønske om, at ledelsen skal beskæftige sig mere med kerneydelsen – læring, trivsel og dannelse. Samtidig har regeringens ledelseskommission netop fremlagt en række anbefalinger til bedre ledelse i offentlige institutioner, herunder pædagogiske institutioner. Vi ser på, hvordan reformimplementering og ledelseskommissionens anbefalinger spiller sammen, og vi belyser et eksempel på, at lederne kommer tættere på kerneydelsen gennem arbejdet med professionelle læringsfællesskaber, PLF. Vi vil dels diskutere de ledelsesmæssige udfordringer, det giver at iværksætte PLF blandt lærerne, dels vil vi præsentere potentialer i at bruge tankesættet bag professionelle læringsfællesskaber over for ledelsesteamet selv.

Start dato: 6. november 2018
Hjemmeside: http://kortlink.dk/v84t
Pris: Gratis

Oprettet: 2. oktober 2018

AKTUELLE UDFORDRINGER I PÆDAGOGISK LEDELSESUDVIKLING

ARBEJDER DU MED SKOLELEDELSE ELLER UNDERVISNING – OG ER DU INTERESSERET I PÆDAGOGISK LEDELSE I TEORI OG PRAKSIS? Så inviterer vi til åbent fyraftensmøde, hvor Aalborg Universitets forskergruppe inden for pædagogisk ledelse præsenterer ny forskning. Forskergruppen står stærkt inden for pædagogisk ledelse i både dagtilbud, grundskole, ungdomsuddannelser og erhvervsuddannelser. Ved dette fyraftensmøde diskuterer vi, hvilke udfordringer skolen og den enkelte leder møder som følge af reformer og politiske ønsker om bedre ledelse tættere på undervisningen. Fælles for reformerne på alle niveauer er et stigende fokus på ledelse og et ønske om, at ledelsen skal beskæftige sig mere med kerneydelsen – læring, trivsel og dannelse. Samtidig har regeringens ledelseskommission netop fremlagt en række anbefalinger til bedre ledelse i offentlige institutioner, herunder pædagogiske institutioner. Vi ser på, hvordan reformimplementering og ledelseskommissionens anbefalinger spiller sammen, og vi belyser et eksempel på, at lederne kommer tættere på kerneydelsen gennem arbejdet med professionelle læringsfællesskaber, PLF. Vi vil dels diskutere de ledelsesmæssige udfordringer, det giver at iværksætte PLF blandt lærerne, dels vil vi præsentere potentialer i at bruge tankesættet bag professionelle læringsfællesskaber over for ledelsesteamet selv

Start dato: 12. november 2018
Hjemmeside: http://kortlink.dk/v84y
Pris: Gratis

Oprettet: 2. oktober 2018

New Nordic Hearing - Høreteknologi i praksis

BØRN MED HØRETAB ER OGSÅ EN DEL AF FOLKESKOLEN I dag bliver langt de fleste børn med høretab inkluderet på den lokale skole. Vi ved de sprogligt ligner deres normalthørende klassekammerater, men vi ved også, at de er udfordret på mange områder som kan påvirke deres mulighed for læring og deres sociale relationer. Lærerne og skolerne spiller derfor en vigtig rolle, for at skabe de bedst mulige rammer – for eksempel når der skal anvendes ekstra høreteknisk udstyr for, at barnet med høretab kan høre, det der foregår i en skoleklasse. Det stiller nye krav til lærerne og det stiller nye krav til den praksis og viden, der skal være på skolerne for at kunne sikre bedst mulig inklusion af børnene. Decibel - Landsforeningen for børn og unge med høretab inviterer derfor skoleledere, pædagoger og lærere til konferencen New Nordic Hearing - Høreteknologi i praksis. Decibels aktuelle forskningsprojekt, IHEAR - i skole med høretab, danner baggrund for de spørgsmål og problemstillinger vi vil udforske i løbet af konferencen. Spørgsmål så som: • Hvordan kan jeg tilrettelægge min undervisning, så jeg tager hensyn til barnet med høretab? • Hvordan ved jeg hvilke høretekniske hjælpemidler, jeg skal bruge? • Hvem har ansvaret for, at de høretekniske hjælpemidler virker? • Hvem sikrer, at kvaliteten er i orden? • Hvordan hører børnene egentlig med deres høreteknologi på, og har de overhovedet brug for høretekniske hjælpemidler i deres institution og skole? Spørgsmålene vil blive debatteret og belyst ved: Vidensoplæg af medarbejdere fra Decibels Videnscenter, Maria Grube Sorgenfrei fra Oticon Medical og Ellen Raben Pedersen finalist i ph.d. Cup 2018. Paneldebat modereret af journalist Anders Høeg Nissen. Fordybelsesrunde om akustik, praksis-erfaringer og system-organisering. Du vil også kunne deltage i en høreteknologi udstilling og workshops samt have mulighed for at udveksle erfaringer og netværke med en lang række interessenter på høre- og undervisningsområdet. Tilmeldingsfrist er 1. november.

Start dato: 15. november 2018
Hjemmeside: http://decibel.dk/aktivitet/new-nordic-hearing-hoereteknologi-i-praksis/
Pris: 850,- - 1.150,-

Oprettet: 30. august 2018

Østjysk H&D-kursus: "Skål for Julen" Trædrejning af skåle

… Og skål for at det nu er blevet obligatorisk at udbyde H&D valgfaget på alle landets skoler og endda som et prøvefag. Da faglig progression er grundlæggende i H&D, kommer vi ikke uden om, at gentænke trædrejning som færdighed med elever fra 6. klasse til og med prøven i 8. klasse. Langs-drejning som teknik, kan være det nye og inspirerende element for elevers videre læring og virkelyst i sidste fase af faget og i begyndelsen af H&D-valgfaget. Tværs-drejning, eksempelvis af træskåle, kan dertil udvide elevernes ”palet af skills” til udtænkning af nye løsninger i de mere og mere udfordrende designopgaver. Derfor tilbydes du dette grund/genoptræningskursus i tværs-drejning. Der vil også blive tid til drøftelser om drejeteknik/ metodik, samt om hvordan vi rent fyssisk bliver klar til trædrejningen i valgfaget. Udover at Du her kan få opøvet dine egne drejefærdigheder, kan Du også få lavet årets flotteste julegaver i form af fade og skåle. Velmødt! Den faglige forening H&D- Østjylland Fakta: Tid: Fredag den 16. nov. kl. 16.30 - 21.00 og lørdag den 17. november kl. 8.30 - 15.00 . (samlet 12 timer) deltagerbevis udstedes sidst på kurset. Sted: Trædrejeværkstedet. Gl. hovedvej 17. 8410 Rønde. Instruktør: Trædrejer og ungdomsskolelærer Finn Lading. www.traesplint.dk Pris: Medlemmer: 700 kr. andre: 900 Kr. H&D-studerende medlemmer: 450,- kr. incl. Forplejning. Tilmelding. lige herunder senest mandag den 5. november 2018 via: www.håndværkogdesign.dk/kalender Max 11 deltagere efter først til mølleprincip Spørgsmål til dette kursus kan stiles til Wisti Pedersen - mail: wp@foraeldreskolen.dk eller på tlf. 23677000 Afholdelses dato : Fredag, 16 november, 2018 - 16:30 til Lørdag, 17 november, 2018 - 15:00 Lukket: Nej Tilmelding nødvendig: ja Tilmeldingsfrist: Mandag, 5 november, 2018 (Hele dagen)

Start dato: 16. november 2018
Slut dato: 17. november 2018
Hjemmeside: http://sloejd.dk/aktivitet/%C3%B8stjysk-hd-kursus-sk%C3%A5l-julen-tr%C3%A6drejning-af-sk%C3%A5le
Pris: Medlemmer: 700 kr. andre: 900 Kr. H&D-studerende medlemmer: 450,- kr. incl. Forplejning.

Oprettet: 16. september 2018

Faglig eftermiddag om opgradering af skolernes fysiske rammer

SKOLEN 24/7 - En eftermiddag for alle, der ønsker at opgradere skolernes fysiske rammer. Flere og flere skoler river hegnene ned og inviterer lokalområdet og foreningsliv indenfor efter skoletid. Men hvordan kan man opgradere skolens fysiske rammer, så de tilgodeser både skolebørn og lokalbefolkning? Og hvilken proces ligger der bag omdannelsen? 19. november kl. 14-17 inviteres skoleledere, kommuner og initiativrige foreninger til en faglig eftermiddag på Mosedeskolen i Greve. Sammen sætter Realdania og Lokale og Anlægsfonden fokus på, hvordan det gode samarbejde, den værdifulde inddragelse og det nytænkende designgreb kan skabe de bedste rammer for en skole, der l ever 24/7. Skolen 24/7 formidler erfaringerne fra Realdania og Lokale og Anlægsfondens mangeårige initiativer på skoleområdet, der blandt andet tæller kampagnerne Skole+ og Drøn på Skolegården. Læs mere på www.realdania.dk og www.loa-fonden.dk FOR TILMELDING send en mail til isabella@b-a-r-k.dk

Start dato: 19. november 2018
Hjemmeside: http://realdania.dk/publikationer/faglige%20publikationer/skolen-24-7
Pris: Gratis

Oprettet: 28. september 2018

TROLDDOM OG MAGI – foredrag ved Torben Svendrup

I den danske middelalder var magi en fast del af livet, og skillelinjen mellem magi og religion var tynd som en æggeskal. Magien var opdelt i to former, den helbredende og den skadevoldene magi – hvid og sort magi. Den hvide magi blev opfattet som en del af Guds skaberværk, mens den sorte magi var skabt gennem en pagt med Lucifer selv. Kom og hør et foredrag af Torben Svendrup, der vil tage udgangspunkt i sin bog TROLDDOM OG MAGI, der beskæftiger sig med magien i Europa fra oldtiden og frem til reformationen. Hoveddelen af bogen behandler trolddom og magi i dansk middelalder. Emnerne undersøges ud fra folkebøger, kalkmalerier, middelalderlige prædikener og meget andet. Torben Svendrup har en ph.d. i historie og har skrevet mere end 30 bøger om kultur og mentalitetshistorie. Endvidere har han medvirket i tv-programmerne DE UARTIGE KALKMALERIER og MORD I MIDDELALDEREN på DR. Arrangementet er gratis, og Eksistensen byder på et glas vin. Tid: 16.30-18

Start dato: 22. november 2018
Hjemmeside: http://www.facebook.com/events/205287976976088/
Pris: Gratis

Oprettet: 6. juli 2018

Kanonforedrag med Christian Ørsted og Rasmus Willig

Så er det igen blevet tid til Kanonforedraget, som er gratis for medlemmer af Odense Lærerforening. Bemærk at der er bindende tilmelding og det skal ske til Odense Lærerforening på telefon 66126890 eller 082@dlf.org senest den 19. november kl. 12. I år er foredragsholderne: - Christian Ørsted, som har udgivet bestselleren "Livsfarlig ledelse" - Rasmus Willig som netop er udkommet med sin bog "Flexisme", som arbejder videre med de kritikpunkter han fremførte i den populære "Afvæbnet kritik". Fra kl. 16.30 vil der være snacks og drikkelse hvorefter selve foredraget starter kl. 17 og varer til kl. 19.

Start dato: 22. november 2018
Hjemmeside: http://www.facebook.com/events/2151385008514557/
Pris: Gratis for medlemmer og inviterede

Oprettet: 10. oktober 2018

Generalforsamling TLFG TYSKlærerforeningen for Grundskolen

23. november 2018 kl. 17:00 Flensborghus, Norderstraße 76, 24939 Flensburg, Tyskland. Tilmelding info@tysklaerer.dk Dagsorden iflg. vedtægterne § 4. Læs nærmere på hjemmesiden

Start dato: 23. november 2018
Hjemmeside:
Pris: Fri adgang for medlemmer

Oprettet: 3. juli 2018

TYSKLÆRERDAG 2018

TYSKærerforeningen for Grundskolens Tysklærerdag 2018. TLFG – Tysklærerforeningen for grundskolen er stolt af igen i år at kunne invitere til en spændende og indholdsrig dag, hvor tysklærere bliver opdaterede, finder ny inspiration, netværker, udveksler erfaringer og fester sammen. Mulighed for tilkøb af overnatning. Kontakt foreningen, hvis du vil dele et dobbeltværelse på tysklærerdagen: info@tysklaerer.dk Priser: 950 kr. (medlemmer) / 1.150 kr. (ikke-medlemmer) / 750 kr. (studerende) Prisen inkluderer ikke overnatning og morgenmad lørdag morgen. Man kan gennem TLFG tilkøbe overnatning. WORKSHOPS: der tilbydes 2 runder à 45 minutter, hvor deltagerne vælger sig ind på 2 af de 4 workshop-tilbud · Workshop 1 Henry Bohm – Dansk Skoleforening for Sydslesvig: Digitale undervisningsplatforme til tyskundervisningen · Workshop 2 Adeline Raahauge Muntenjon - Grenzgenial: Kommunikativ sprogundervisning ud fra et funktionelt sprogsyn. · Workshop 3 Birthe Sidsel TLFG: Fra lærer til lærer – Best Practice · Workshop 4 Jeppe Pers – Grænseforeningen: Elevudveksling.

Start dato: 23. november 2018
Slut dato: 24. november 2018
Hjemmeside: http://www.tysklaerer.dk
Pris: 750 kr. - 1.150 kr.

Oprettet: 12. august 2018

Generalforsamling TLFG TYSKlærerforeningen for Grundskolen

23. november 2018 kl. 17:00 Flensborghus, Norderstraße 76, 24939 Flensburg, Tyskland. Tilmelding info@tysklaerer.dk Dagsorden iflg. vedtægterne § 4. Læs nærmere på hjemmesiden.

Start dato: 23. november 2018
Hjemmeside: http://www.tysklaerer.dk
Pris: Fri adgang for medlemmer

Oprettet: 3. juli 2018

TYSKLÆRERDAG 2018

TYSKærerforeningen for Grundskolens Tysklærerdag 2018. TLFG – Tysklærerforeningen for grundskolen er stolt af igen i år at kunne invitere til en spændende og indholdsrig dag, hvor tysklærere bliver opdaterede, finder ny inspiration, netværker, udveksler erfaringer og fester sammen. Mulighed for tilkøb af overnatning. Kontakt foreningen, hvis du vil dele et dobbeltværelse på tysklærerdagen: info@tysklaerer.dk Priser: 950 kr. (medlemmer) / 1.150 kr. (ikke-medlemmer) / 750 kr. (studerende) Prisen inkluderer ikke overnatning og morgenmad lørdag morgen. Man kan gennem TLFG tilkøbe overnatning. WORKSHOPS: der tilbydes 2 runder à 45 minutter, hvor deltagerne vælger sig ind på 2 af de 4 workshop-tilbud · Workshop 1 Henry Bohm – Dansk Skoleforening for Sydslesvig: Digitale undervisningsplatforme til tyskundervisningen · Workshop 2 Adeline Raahauge Muntenjon - Grenzgenial: Kommunikativ sprogundervisning ud fra et funktionelt sprogsyn. · Workshop 3 Birthe Sidsel TLFG: Fra lærer til lærer – Best Practice · Workshop 4 Jeppe Pers – Grænseforeningen: Elevudveksling.

Start dato: 23. november 2018
Slut dato: 24. november 2018
Hjemmeside: http://www.tysklaerer.dk
Pris: 750 kr. - 1.150 kr.

Oprettet: 12. august 2018

Generalforsamling TLFG TYSKlærerforeningen for Grundskolen

23. november 2018 kl. 17:00 Flensborghus, Norderstraße 76, 24939 Flensburg, Tyskland. Tilmelding info@tysklaerer.dk Dagsorden iflg. vedtægterne § 4. Læs nærmere på hjemmesiden.

Start dato: 23. november 2018
Hjemmeside: http://www. tysklaerer.dk
Pris: Fri adgang for medlemmer

Oprettet: 3. juli 2018

TYSKLÆRERDAG 2018

TYSKærerforeningen for Grundskolens Tysklærerdag 2018. TLFG – Tysklærerforeningen for grundskolen er stolt af igen i år at kunne invitere til en spændende og indholdsrig dag, hvor tysklærere bliver opdaterede, finder ny inspiration, netværker, udveksler erfaringer og fester sammen. Mulighed for tilkøb af overnatning. Kontakt foreningen, hvis du vil dele et dobbeltværelse på tysklærerdagen: info@tysklaerer.dk Priser: 950 kr. (medlemmer) / 1.150 kr. (ikke-medlemmer) / 750 kr. (studerende) Prisen inkluderer ikke overnatning og morgenmad lørdag morgen. Man kan gennem TLFG tilkøbe overnatning. WORKSHOPS: der tilbydes 2 runder à 45 minutter, hvor deltagerne vælger sig ind på 2 af de 4 workshop-tilbud · Workshop 1 Henry Bohm – Dansk Skoleforening for Sydslesvig: Digitale undervisningsplatforme til tyskundervisningen · Workshop 2 Adeline Raahauge Muntenjon - Grenzgenial: Kommunikativ sprogundervisning ud fra et funktionelt sprogsyn. · Workshop 3 Birthe Sidsel TLFG: Fra lærer til lærer – Best Practice · Workshop 4 Jeppe Pers – Grænseforeningen: Elevudveksling.

Start dato: 23. november 2018
Slut dato: 24. november 2018
Hjemmeside: http://www.tysklaerer.dk
Pris: 750 kr. - 1.150 kr.

Oprettet: 12. august 2018

Generalforsamling TLFG TYSKlærerforeningen for Grundskolen

23. november 2018 kl. 17:00 Flensborghus, Norderstraße 76, 24939 Flensburg, Tyskland. Tilmelding info@tysklaerer.dk Dagsorden iflg. vedtægterne § 4. Læs nærmere på hjemmesiden.

Start dato: 23. november 2018
Hjemmeside: http://www.tysklaerer.dk
Pris: Fri adgang for medlemmer

Oprettet: 3. juli 2018

TYSKLÆRERDAG 2018

TYSKærerforeningen for Grundskolens Tysklærerdag 2018. TLFG – Tysklærerforeningen for grundskolen er stolt af igen i år at kunne invitere til en spændende og indholdsrig dag, hvor tysklærere bliver opdaterede, finder ny inspiration, netværker, udveksler erfaringer og fester sammen. Mulighed for tilkøb af overnatning. Kontakt foreningen, hvis du vil dele et dobbeltværelse på tysklærerdagen: info@tysklaerer.dk Priser: 950 kr. (medlemmer) / 1.150 kr. (ikke-medlemmer) / 750 kr. (studerende) Prisen inkluderer ikke overnatning og morgenmad lørdag morgen. Man kan gennem TLFG tilkøbe overnatning. WORKSHOPS: der tilbydes 2 runder à 45 minutter, hvor deltagerne vælger sig ind på 2 af de 4 workshop-tilbud · Workshop 1 Henry Bohm – Dansk Skoleforening for Sydslesvig: Digitale undervisningsplatforme til tyskundervisningen · Workshop 2 Adeline Raahauge Muntenjon - Grenzgenial: Kommunikativ sprogundervisning ud fra et funktionelt sprogsyn. · Workshop 3 Birthe Sidsel TLFG: Fra lærer til lærer – Best Practice · Workshop 4 Jeppe Pers – Grænseforeningen: Elevudveksling

Start dato: 23. november 2018
Slut dato: 24. november 2018
Hjemmeside: http://www.tysklaerer.dk
Pris: 750 kr. - 1.150 kr.

Oprettet: 12. august 2018