Kommende arrangementer

For at du kan oprette arrangementer, kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL

Seniorer Kreds 112 - Frokostmøde

Foredrag af Museumsleder Karsten Merrald Sørensen. Til Evig hukommelse. Foredrag bygger på en undersøgelse af det sociale liv i de danske købstadskirker i 1600- og 1700-tallet, med særlig fokus på, hvordan man bland andet profilerede sig selv i kirkerne. Derefter frokost og kaffe

Start dato: 4. februar 2020
Hjemmeside: http://www.fredericialaererkreds@dlf.org
Pris: 100,00

Oprettet: 15. januar 2020

Generalforsamling i Danmarks Matematiklærerforening - kreds 4

Mandag den 17. februar kl. 16.30 afholder Danmarks Matematiklærerforenings Kreds 4 - Midt og Vestjylland generalforsamling. Sted: Hyldgårdsskolen, Hyldgårds Allé 9, 7430 Ikast Dagsorden iflg. vedtægter, som kan læses på www.dkmat.dk under kreds 4. Der serveres kaffe, sodavand og øl. Tilmelding senest fredag den 14. februar: Send SMS til kredsformand Tina Ritter på 2186 1183 Med venlig hilsen Bestyrelsen, kreds 4

Start dato: 17. februar 2020
Hjemmeside:
Pris: 0

Oprettet: 27. januar 2020

Generalforsamling i Fjordkredsens Pensionistforening, kreds 122

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Fjordkredsens Pensionistforening, kreds 122 tirsdag den 18. februar 2020, kl. 12.00 i Højmark Forsamlingshus. Dagsorden iflg. vedtægterne. Forslag der ønskes optaget på dagsordenen skal skriftligt foreligge på kredskontoret Nørregade 22 A, 6950 Ringkøbing eller 122@dlf.org senest fredag den 31. januar 2020.

Start dato: 18. februar 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 15. januar 2020

Fang din by-fotokonkurrence

Landsdækkende fotokonkurrence for mellemtrinnet med tilkoblet undervisningsmateriale. Er du dansk- eller billedkunstlærer og interesseret i at arbejde med arkitektur og fotografi? Så tilmeld dig fotokonkurrencen Fang din by, som Dansk Arkitektur Center står bag. Hvordan er arkitektur en del af vores hverdag og det liv, vi lever? Dét er temaet for fotokonkurrencen ’Fang din by’ i 2020. Med udgangspunkt i hverdagen – cykelturen til skole, boldspil i skolegården eller lektielæsning i køkkenet – skal eleverne arbejde med fotografi koblet til arkitekturen i deres egen hverdag. Hvilken rolle spiller arkitekturen i elevernes hverdag, og hvordan kan man med kameraet indfange arkitekturen i de små dagligdagsoplevelser? Tilmeldte lærere får undervisningsmateriale tilsendt. Læs mere under linket.

Start dato: 20. februar 2020
Slut dato: 19. april 2020
Hjemmeside: http://dac.dk/fang-din-by-fotokonkurrence/
Pris: 0

Oprettet: 16. januar 2020

Fysisk aktivitet i skolen – Fra teori til praksis

Københavns Professionshøjskole afholder en konferencedag! Se link eller kontakt: abug@kp.dk

Start dato: 27. februar 2020
Hjemmeside: http://www.conferencemanager.dk/konferenceomfysiskaktivitetiskolen/arrangementet.html
Pris: 150

Oprettet: 29. december 2019

Generalforsamling Thy - Mors Lærerkreds

Der indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag d.3. marts 2020 kl. 18.00 i "Det ottekantede forsamlingshus", Poulsen Dalsvej 7, 7950 Erslev. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Forretningsorden 3. Beretning 4. Regnskab 5. Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer 6. Fastsættelse af evt. ydelser til kredsestyrelsesmedlemmer og størrelsen af vederlag for lønnet medhjælp. 7. Budget og fastsættelse af kredskontingent. 8. Valg jvf. kredsens vedtægter § 8. 9. Eventuelt Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos kredsformand Philip Lehn Brand senest den 14. februar 2020 kl. 10. Forslag sendes på plbr@dlf.org. Tilmelding til generalforsamlingen kan ske via din tillidsrepræsentant eller direkte til kredskontoret på choh@dlf.org senest d.28. februar 2020.

Start dato: 3. marts 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 6. januar 2020

Generalforsamling i Furesø Lærerkreds

Generalforsamling i Furesø Lærerkreds. Afholdes onsdag d.4.3.2020 kl.16.00 på Lyngholmskolen. Dagsorden ifølge vedtægter. Forslag til dagsordenen skal være kredskontoret i hænde senest d.23.2.2020 på mail 028@dlf.org

Start dato: 4. marts 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 13. januar 2020

Generalforsamling

Generalforsamling Aabenraa Lærerkreds Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling onsdag den 4. marts 2020 kl. 17.00 FOLKEHJEM i Aabenraa Foreløbig dagsor¬den: 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra formand 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af ydelser 6. Budget og fastsættelse af kontingent 7. Valg 8. Eventuelt

Start dato: 4. marts 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 19. december 2019

Generalforsamling Aabenraa Lærerkreds

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling onsdag den 4. marts 2020 kl. 17.00 FOLKEHJEM i Aabenraa Foreløbig dagsor¬den: 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra formand 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af ydelser 6. Budget og fastsættelse af kontingent 7. Valg 8. Eventuelt

Start dato: 4. marts 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 18. november 2019

Generalforsamling 2020 Skiveegnens Lærerforening

Generalforsamling i Skiveegnens Lærerforening kreds 143 Der indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag den 5. marts 2020 kl. 17.00 i kantinen på Skive Seminarium. Generalforsamlingen starter med spisning kl. 17.00, og selve mødet starter kl. 18.15 Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent, herunder stemmetællere 2. Forretningsorden 3. Beretning 4. Regnskab 5. Indkomne forslag 6. Fastsættelse af ydelser/frikøb til kredsstyrelsesmedlemmer og størrelsen af vederlag til evt. lønnet medhjælp. 7. Budget og fastsættelse af kontingent 8. Valg 9. Eventuelt Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos formanden senest mandag d. 24. februar kl. 12.00. Af hensyn til spisningen bedes man tilmelde sig hos tillidsrepræsentanten eller kredskontoret senest fredag den 28. februar kl. 10.

Start dato: 5. marts 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 14. januar 2020

Generalforsamling i Lærerkredsen Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nyborg

Lærerkredsen Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nyborg - DLF kreds 80 indkalder til ordinær generalforsamling torsdag den 5. marts 2020 kl. 18.00 i Ullerslev Kultur- og Fritidscenter, Skolevej 2, 5540 Ullerslev. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes sat på den endelige dagsorden skal foreligge på kredskontoret 080@dlf.org senest den. 7. februar 2020. Efter generalforsamlingen er der spisning. Der er tilmelding til spisningen.

Start dato: 5. marts 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 14. januar 2020

Valggeneralforsamling i Nordfyns Lærerkreds

Generalforsamlingen afholdes på Særslev-Hårslev skolen afd. Særslev kl. 16.30. Kl. 16.00 er kredsen vært ved et lettere traktement. Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Start dato: 9. marts 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 10. januar 2020

Generalforsamling i Brøndby Lærerkreds - kreds 15

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling tirsdag d. 10. marts 2020 kl. 16.00 på Brøndby Vester Skole, Krogagervej 34, lærerværelset. Dagsorden i henhold til kredsens vedtægter inkl. valg af formand, næstformand og kasserer. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftlig være kredskontoret i hænde senest torsdag d. 27. marts 2020. Beretning og bilag udsendes elektronisk.

Start dato: 10. marts 2020
Hjemmeside: http://www.kreds15.org
Pris:

Oprettet: 14. januar 2020

Generalforsamling i Mariagerfjord Lærerkreds

Mariagerfjord Lærerkreds, Kreds 151 indkalder hermed til ordinær generalforsamling tirsdag den 10. marts 2020 kl. 17.30 på Madkontoret, Majsmarken 1 (Cemtec), 9500 Hobro. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være kredskontoret skriftligt i hænde senest mandag den 24. februar 2020. Af hensyn til spisning er tilmelding nødvendig. På skolerne vil der blive ophængt tilmeldingslister. Andre kan tilmelde sig på kredskontoret på tlf. 98 33 60 01 eller mail 151@dlf.org senest mandag den 24. februar 2020.

Start dato: 10. marts 2020
Hjemmeside: http://www.kreds151.dk
Pris:

Oprettet: 20. januar 2020

Generalforsamling i Hillerød Lærerkreds

Dagsorden i overensstemmelse med vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Beretning 4. Regnskab 2019 5. Indkomne forslag 6. Budget 2020 og fastsættelse af kontingent for 2020 7. Valg jf. Kredsens vedtægter § 8 8. Eventuelt Generalforsamlingen afholdes på Grønnevang Skole afd. Ø fra klokken 17-19 på adressen Østervang 124, 3400 Hillerød.

Start dato: 11. marts 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 20. januar 2020

Generalforsamling Allerød - Hørsholm Lærerforening, Kreds 29

Der indkaldes til ordinær generalforsamling onsdag den 11. marts 2020, kl. 16 på Kirkehavegaard, Kirkehaven 16-18, 3450 Allerød. Foreløbig dagsorden: 1.Valg af dirigent, 2.Forretningsorden, 3.Beretning, 4.Regnskaber, 5.Indkomne forslag, 6.Fastlæggelse af ydelser til styrelsesmedlemmer m.v., 7.Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent, 8.Valg jvf. § 8, 9.Eventuelt. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være kredskontoret i hænde senest onsdag den 26. februar 2020. Kredsens kontor: Kærvej 8, 3450 Allerød, 029@dlf.org. Tilmelding til spisning til TR eller kredskontoret senest d. 25. februar 2020.

Start dato: 11. marts 2020
Hjemmeside: http://www.dlfkreds29.dk
Pris:

Oprettet: 23. januar 2020

Generalforsamling i Himmerlands Lærerkreds

Himmerlands Lærerkreds, kreds 152, indkalder til ordinær generalforsamling onsdag den 11. marts 2020 kl. 17 i Messecenter Vesthimmerland, Auditoriet, Aars. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være kredskontoret, Løgstørvej 14 a, 9600 Aars, skriftligt i hænde senest den 26. februar 2020 kl. 9. Kredsstyrelsen

Start dato: 11. marts 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 24. januar 2020

Generalforsamling i Vestjysk Lærerforening - kreds 127

Der indkaldes til ordinær generalforsamling onsdag den 11. marts 2020 kl. 18.30 på Limfjordsskolen, Drøwten 1, 7600 Struer. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Forretningsorden 3. Beretning 4. Regnskab 2019 5. Indkomne forslag 6. Fastsættelse af ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer og størrelsen af vederlag for lønnet medhjælp 7. Budget 2020 og fastsættelse af kredskontingent for 2020 8. Valg efter § 8 i vedtægterne for kreds 127 9. Eventuelt Forslag der ønskes sat på dagsordenen skal foreligge på kredskontoret senest 10 skoledage før generalforsamlingen – altså senest den 27.2.2020. Før generalforsamlingen er foreningen vært ved et mindre traktement kl. 17.30. Tilmelding til traktementet og buskørsel senest den 4. marts 2020 kl. 12.00 til tillidsrepræsentanten, kredskontoret tlf. 9610 2800 eller E-mail 127@dlf.org

Start dato: 11. marts 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 9. januar 2020

Generalforsamling i Glostrup Lærerforening – kreds 10

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2020 kl. 16.00 på Nordvangskolen, lærerværelset. Dagsorden i henhold til kredsens vedtægter inkl. valg af formand, næstformand og kasserer. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftlig være kredskontoret i hænde senest mandag den 2. marts 2020. Beretning og bilag udsendes elektronisk.

Start dato: 12. marts 2020
Hjemmeside: http://www.dlfkreds10.dk
Pris:

Oprettet: 9. januar 2020

Generalforsamling i Egedal Lærerkreds

Generalforsamling i Egedal Lærerkreds, Kreds 33. Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Egedal Lærerkreds torsdag den 12. marts 2020 klokken 17.00 på Balsmoseskolen, Æblevangen 126, 2765 Smørum Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Forretningsorden 3. Valg af referent 4. Valg af stemmetællere 5. Beretning 6. Vedtægtsændringer 7. Regnskaber a. Driftsregnskab b. Regnskab for Udlagt Særlig Fond c. Regnskab for Aktivitetsfonden 8. Indkomne forslag 9. Budget og fastlæggelse af kontingent 10. Valg ifølge vedtægterne 11. Eventuelt Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være modtaget på kredskontoret, Rørsangervej 13, 3650 Ølstykke eller mail: 033@dlf.org senest den 27. februar 2020. Tilmelding til spisning i forbindelse med generalforsamlingen skal ske til 033@dlf.org senest torsdag 5. marts. Steen Herløv Madsen Formand, Egedal Lærerkreds (33).

Start dato: 12. marts 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 20. januar 2020