Kommende arrangementer

For at du kan oprette arrangementer, kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL

Arbejdstid på SOSU-skoler

Efter godkendelsen af OK21-forliget er den nye arbejdstidsaftale på statens område klar til at blive implementeret på SOSU-skolerne. Derfor inviterer organisationerne bag aftalen alle tillidsrepræsentanterne, TR-suppleanter samt kredsrepræsentanter til fællesmøde. Formålet med mødet er at komme i gang med drøftelserne om, hvordan aftalen skal implementeres på hver enkelt skole - og at blive inspireret af hinanden. Læs mere her, hvor tilmelding også foregår: https://tilmeld.dsr.dk/faellessosutr21062021 Mødet er virtuelt og for hele landet.

Start dato: 21. juni 2021
Hjemmeside: http://tilmeld.dsr.dk/faellessosutr21062021
Pris: gratis

Oprettet: 11. maj 2021

Generalforsamling i Fjordkredsens Pensionistforening, kreds 122

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Fjordkredsens Pensionistforening, kreds 122, tirsdag den 22. juni 2021 kl. 12.00 i Højmark Forsamlingshus. Dagsorden iflg. vedtægterne. Forslag der ønskes optaget på dagsordenen skal skriftligt foreligge på kredskontoret Nørregade 22 A, 6950 Ringkøbing eller 122@dlf.org senest tirsdag den 8. juni 2021.

Start dato: 22. juni 2021
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 25. maj 2021

Ekstraordinær generalforsamling i Ishøj Lærerkreds – kreds 18

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 24. juni 2021 kl. 16.00. Generalforsamlingen foregår virtuelt. Dagsorden: 1. Valg af kredskasserer og næstformand. John Simoni, Strandgårdskolen stiller op. 2. Eventuelt.

Start dato: 24. juni 2021
Hjemmeside: http://www.kreds18.dk
Pris:

Oprettet: 16. juni 2021

Brug Teatret i Undervisningen - fyraftensarrangement med sæsonpræsentation 10. august 2021

Kære lærer - Start din forberedelse til det kommende skoleår, når Brug Teatret i Undervisningen inviterer dig og dine kollegaer til et fagligt fyraftensarrangement. Få inspiration til, hvordan teatret kan udfoldes til undervisningsbrug, og bliv præsenteret for vores nye tiltag, forestillinger og muligheder, der er tiltænkt dig, som vil bruge teatret i din undervisning.

Start dato: 10. august 2021
Hjemmeside: http://www.brugteatret.dk/https-form-jotform-com-billetbillet1-brugteatret-saesonpraesenta/
Pris: Gratis

Oprettet: 21. april 2021

Generalforsamling i Lærerkreds Nord 2021

Lærerkreds Nord afholder ordinær generalforsamling på Hotel Viking i Sæby torsdag den 19. august 2021 kl. 17.30 og med efterfølgende spisning. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Kredsstyrelsens tema "Den gode skole" til debat 3. Regnskaber 4. Indkomne forslag 5. Budget, fastsættelse af kontingent 6. Udpegning af ekstern revisor for det følgende kalenderår 7. Eventuelt

Start dato: 19. august 2021
Hjemmeside: http://www.laererkredsnord.dk/nyheder/2021/juni/generalforsamling-2021
Pris: 0

Oprettet: 18. juni 2021

Børnenes Klimamøde 2021: Gratis undervisningsmateriale og event

Sæt klima på skemaet med gratis undervisningsmaterialer og digital event. Fredag den 20. august slår Klimatorium i Lemvig igen dørene op for en dag i klimaets tegn og helt i børnehøjde. Denne gang er der fokus på de gode ideer og løsninger, der kan sikre os mod klima-forandringerne. Du kan tage hul på forløbet allerede fra 1. april. Sidste års digitale klimamøde for børn i 4. og 5. klasse blev en stor succes med deltagelse af mere end 4.000 børn fra skoler over hele landet. I år bliver der både et fysisk møde og live-streaming ud på skolerne. Børnene skal selv være med til at skabe klimamødet, og der bliver plads til deres helt egne, gode klimaideer. Derfor skal elevernes arbejde med klima og klimaløsninger starte allerede fra 1. april, hvor Klimatoriums undervisningsforløb bliver tilgængeligt. Og så skal eleverne udvikle deres egne bud på løsninger. Du bliver som lærer guidet igennem metoder i samskabelse, der hjælper eleverne til at udvikle de bedste og vildeste ideer, der kan være fremtidens bud på klimaløsninger. På den måde bliver børnenes egne ideer udgangspunktet for årets klimamøde. Gennem forløbet præsenteres eleverne præsenteres for gode eksempler på klimaløsninger, der både beskytter mod klimaforandringerne og kan være med til at mindske dem. Undervisningsmaterialet fokuserer på projekter, der viser at vi ikke skal frygte konsekvenserne af storme og oversvømmelser, men i stedet fokusere på at finde løsninger for at undgå skader. Selve mødet den 20. august bliver en festlig og underholdende event med Sofie Østergaard som vært. Der livestreames til skoler over hele landet, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål undervejs. På mødet vises klip fra de indsendte videoer, og der uddeles priser til de bedste ideer indenfor flere kategorier.

Start dato: 20. august 2021
Hjemmeside: http://klimatorium.dk/boernenes-klimamoede-2021/
Pris: 0 kr.

Oprettet: 12. februar 2021

Et kursus om relationers betydning for, hvordan vi formes som mennesker - Et kritisk blik på, hvordan vi som fagpersoner møder mennesker

Er du også interesseret i, hvordan relationer er med til at forme os som mennesker? Så er dette kursus måske noget for dig! På kurset sætter vi særligt fokus på emnet i forhold til mennesker, der lever med cerebral parese. Der er flere spændende oplægsholdere med på kurset, og programmet rummer også en paneldebat med unge mennesker, der, blandt mange andre ting, har levet erfaring med cerebral parese. Vi glæder os til at se dig! Er du interesseret i kurset, så kan du læse mere her: https://elsassfonden.dk/aktiviteter/kursus-om-relationer-fagfolk/102580/

Start dato: 23. august 2021
Slut dato: 1. oktober 2021
Hjemmeside: http://elsassfonden.dk/aktiviteter/kursus-om-relationer-fagfolk/102580/
Pris: 495

Oprettet: 4. juni 2021

Konference: EU i undervisningen

Hvordan skaber man levende, aktiverende og aktuel undervisning om EU? Demokrati i Europa Oplysningsforbundet har inviteret EU-eksperter og undervisere fra både grundskolen og gymnasiet til at give deres bud på netop det spørgsmål. På konferencen vil der være oplæg fra forskere ved Aarhus og Aalborg Universitet, didaktisk inspiration og udlevering af gratis materialer og bøger til efterfølgende brug i undervisningen. Arrangementet slutter med en paneldebat med titlen ”Fremtidens EU – Hvordan engagerer vi bedst unge i debatten om Europa?”, hvor Rasmus Nordqvist (MF) og Niels Fuglsang (MEP) vil diskutere, hvordan EU bedst muligt kan blive indarbejdet i undervisningen i grundskoler og på gymnasier. Konferencen vil også fungere som et netværksskabende arrangement, da der vil være rig mulighed for at tale og udveksle ideer og erfaringer med kollegaer fra hele landet. Det er gratis (ved tilmelding) for undervisere, studerende og DEOs medlemmer og der vil være forplejning i form af frokost og kaffe/kage undervejs.

Start dato: 24. august 2021
Hjemmeside: http://deo.dk/debat/konference-eu-i-undervisningen-aarhus/
Pris: Gratis

Oprettet: 16. juni 2021

Konference: EU i undervisningen

Hvordan skaber man levende, aktiverende og aktuel undervisning om EU? Demokrati i Europa Oplysningsforbundet har inviteret EU-eksperter og undervisere fra både grundskolen og gymnasiet til at give deres bud på netop det spørgsmål. På konferencen vil der være oplæg fra forskere ved Københavns Universitet, didaktisk inspiration og udlevering af gratis materialer og bøger til efterfølgende brug i undervisningen. Arrangementet slutter med en paneldebat med titlen ”Fremtidens EU – Hvordan engagerer vi bedst unge i debatten om Europa?”, hvor Rasmus Nordqvist (MF), Linea Søgaard-Lidell (MEP) og Niels Fuglsang (MEP) vil diskutere, hvordan EU bedst muligt kan blive indarbejdet i undervisningen i grundskoler og på gymnasier. Konferencen vil også fungere som et netværksskabende arrangement, da der vil være rig mulighed for at tale og udveksle ideer og erfaringer med kollegaer fra hele landet. Det er gratis (ved tilmelding) for undervisere, studerende og DEOs medlemmer og der vil være forplejning i form af frokost og kaffe/kage undervejs.

Start dato: 26. august 2021
Hjemmeside: http://deo.dk/debat/konference-eu-i-undervisningen-koebenhavn/
Pris: Gratis

Oprettet: 16. juni 2021

Generalforsamling i Skiveegnens Lærerforening kreds 143

Generalforsamling i Skiveegnens Lærerforening kreds 143 Der indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag den 26. august 2021 kl. 17.00 i kantinen på Skive Seminarium. Generalforsamlingen starter med spisning kl. 17.00, og selve mødet starter kl. 18.15 Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent, herunder stemmetællere 2. Forretningsorden 3. Beretning 4. Regnskab 5. Indkomne forslag 6. Fastsættelse af ydelser/frikøb til kredsstyrelsesmedlemmer og størrelsen af vederlag til evt. lønnet medhjælp. 7. Budget og fastsættelse af kontingent 8. Eventuelt Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos formanden senest mandag d. 16. august kl. 12.00. Af hensyn til spisningen bedes man tilmelde sig hos tillidsrepræsentanten eller kredskontoret senest fredag den 20. august kl. 10.

Start dato: 26. august 2021
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 3. juni 2021

Generalforsamling 2021

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling onsdag den 1. september 2021 kl. 17.00 Folkehjem Aabenraa Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra formand 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af ydelser 6. Budget og fastsættelse af kontingent 7. Eventuelt Forslag skal være formanden/kredsen i hænde senest den 18. august 2021 klokken 12.00.

Start dato: 1. september 2021
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 1. juni 2021

Så snak dog! - mundtlighed i sprogundervisningen

Sproglærerforeningens sprogkonference 2021. Sted: Vejle Musikteater, Vedelsgade 25, 7100 Vejle. Konferencen vil være en god blanding af teori og praksis. Du vil få ny viden og mulighed for at deltage i faglige diskussioner. Du vil få tips og ideer til din undervisning. Målgruppe: sproglærere i grundskolen og andre med interesse for fremmedsprogsundervisning.

Start dato: 2. september 2021
Hjemmeside: http://sproglaereforeningen.dk
Pris: medlemmer: 1.495 kr.; ikke-medlemmer: 1.795 kr., lærerstuderende: 700 kr.

Oprettet: 21. juli 2020

DR's gratis undervisningstilbud 'I Sandhedens Tjeneste'

DR inviterer alle landets elever fra 8.-10. klasse til vores gratis undervisningstilbud 'I Sandhedens Tjeneste' torsdag den 23. september kl. 09:30-11:00. Tilbuddet afvikles som et stort virtuelt nyhedsshow, hvor vores værter guider eleverne gennem et interaktivt event, der sætter fokus på digital dannelse. Eventet har til formål at give eleverne konkrete værktøjer, som de kan anvende i mødet med den daglige nyheds- og informationsstrøm og dermed blive mere kildekritiske nyhedsbrugere. Projektet kan inddrages i dansk- og samfundsfagsundervisningen. Eleverne skal i løbet af eventet prøve kræfter med nogle af de overvejelser, som journalister dagligt gør sig om etik, relevans og troværdighed, når der udvælges og bringes nyheder hos DR. Gennem afstemninger skal eleverne blandt andet tage stilling til, hvilke informationer og billeder de vil vise for befolkningen, hvilke kilder de vil stole på, og de skal forsøge at skelne mellem sande og falske informationer. Derudover får eleverne et unikt indblik i DR’s nyhedsproduktion. Tilmelding er nødvendig foretages af de enkelte lærere på http://ist2021.eventbrite.com/. Eventuelle spørgsmål kan rettes til DR på ist@dr.dk

Start dato: 23. september 2021
Hjemmeside: http://www.dr.dk/skole/dansk/udskoling/tilmeld-din-klasse-til-i-sandhedens-tjeneste-det-store-virtuelle-nyhedsshow
Pris:

Oprettet: 17. juni 2021

I skole med Grundtvig

Hvorfor sender vi børn i skole? Mon ikke det er verdens vigtigste spørgsmål? N.F.S. Grundtvig kan ikke give os svaret, men han kan hjælpe os med at stille spørgsmålet. På ’I skole med Grundtvig’ bringer vi derfor Grundtvigs tanker om skole og dannelse i samtale med skolen anno 2021. Mød blandt andre Elsebeth Jensen, Morten Kvist, Katja Gottlieb, Katrine Frøkjær Baunvig og Thorstein Balle. På todages-seminaret I skole med Grundtvig dykker vi dybere ned i Grundtvigs tanker om menneske, skole og liv og forholder os til tankerne med vores nutidige briller. Vi vil ikke kun få et greb om, hvad Grundtvigs egne skoletanker gik ud på og hvad ’den grundtvigske skoletradition’ er for noget. Vi vil også sætte ’det grundtvigske’ til diskussion i forhold til skolen anno 2021: Hvordan skal det formuleres i dag? Hvor er der gods at hente, hvad må kasseres eller formuleres på ny? Og hvad er forbindelsen mellem et grundtvigsk menneskesyn og folkeskolens formål med forventningen om en skole præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati? Tag med på et grundtvigsk højskoleophold for lærere og ledere fra folke- og friskoler den 24.-25. september 2021 på Gram Højskole. Arrangør: Foreningen Grundtvigsk Forum Kursusleder: Ingrid Ank Oplæg, debatter, workshops, sang, fortælling og dans – programmet er under udarbejdelse. Læs mere på https://grundtvig.dk/event/i-skole-med-grundtvig-2021/

Start dato: 24. september 2021
Slut dato: 25. september 2021
Hjemmeside: http://grundtvig.dk/produkt/i-skole-med-grundtvig-2021/
Pris: 1500-2800

Oprettet: 21. april 2021

TLFG generalforsamling 2021

Varsling af ordinær generalforsamling i TLFG, 27. november 2021 kl. 12:40-14:00, BILDUNGSSTÄTTE KNIVSBERG, Haderslevvej 484, 6230 Rødekro. Tilmelding for medlemmer via info@tysklaerer.dk. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Start dato: 27. november 2021
Hjemmeside: http://tysklaerer.dk
Pris: 0

Oprettet: 1. juni 2021

TLFG generalforsamling 2021

Varsling af ordinær generalforsamling i TLFG, 27. november 2021 kl. 12:40-14:00, BILDUNGSSTÄTTE KNIVSBERG, Haderslevvej 484, 6230 Rødekro. Tilmelding for medlemmer via info@tysklaerer.dk. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Start dato: 27. november 2021
Hjemmeside: http://www.tysklaerer.dk
Pris: 0

Oprettet: 3. juni 2021

TLFG generalforsamling 2021

Varsling af ordinær generalforsamling i TLFG, 27. november 2021 kl. 12:40-14:00, BILDUNGSSTÄTTE KNIVSBERG, Haderslevvej 484, 6230 Rødekro. Tilmelding for medlemmer via info@tysklaerer.dk. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Start dato: 27. november 2021
Hjemmeside: http://tysklaerer.dk
Pris: 0

Oprettet: 1. juni 2021

TLFG generalforsamling 2021

Varsling af ordinær generalforsamling i TLFG, 27. november 2021 kl. 12:40-14:00, BILDUNGSSTÄTTE KNIVSBERG, Haderslevvej 484, 6230 Rødekro. Tilmelding for medlemmer via info@tysklaerer.dk. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Start dato: 27. november 2021
Hjemmeside: http://www.tysklaerer.dk
Pris: 0

Oprettet: 1. juni 2021

TLFG generalforsamling 2021

Varsling af ordinær generalforsamling i TLFG, 27. november 2021 kl. 12:40-14:00, BILDUNGSSTÄTTE KNIVSBERG, Haderslevvej 484, 6230 Rødekro. Tilmelding for medlemmer via info@tysklaerer.dk. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Start dato: 27. november 2021
Hjemmeside: http://www.tysklaerer.dk
Pris: 0

Oprettet: 1. juni 2021