Ordblind/læsesvag
0   2

Risikotest for ordblindhed opfanger også tosprogede elever

Det kan være svært at afgøre, om en elev med dansk som andetsprog har svært ved at læse, fordi han mangler sprogforståelse, eller om det skyldes, at han er ordblind. Den usikkerhed gør den nye risikotest for ordblindhed op med.

Testen er udviklet, så den også opfanger tosprogede elever, der er i risiko for at udvikle alvorlige vanskeligheder med at afkode ord, herunder ordblindhed. Det afgørende punkt er den dynamiske test, der er lagt ind som den tredje deltest i slutningen af 0. klasse.

Her præsenteres de elever, som har klaret sig for dårligt i højtlæsning af små ord og i benævnelse af alfabetets bogstaver, for en dynamisk test, som skal vise, hvor let den enkelte elev har ved at lære at læse.

Sådan fungerer den dynamiske test 

Den dynamiske test er den sidste af tre deltest i slutningen af 0. klasse og er kun for de elever, som har scoret tiltrækkeligt lavt i de to første deltest, hvor de læser henholdsvis små ord højt og benævner bogstaver.

Den dynamiske test tager 10-15 minutter. Læsevejlederen præsenterer eleven for tre symboler med tilhørende sproglyde. Eleven skal så læse de vrøvleord, læsevejlederen danner med symbolerne, og kan undervejs få hjælp i form af gentagelser og feedback. Men læsevejlederen skal ikke fortælle, hvordan opgaven skal løses. Hun skal udelukkende vise det. På den måde undgår man, at en elevs eventuelle manglende sprogforståelse eller ringe ordforråd spiller ind på resultatet.

Elever, som har meget svært ved at sætte symbolernes lyde sammen til nye ord, har en stærkt forøget risiko for at udvikle alvorlige afkodningsvanskeligheder.

"Testen måler ikke elevens aktuelle læseniveau, men har fokus på, hvor let eleven har ved at lære sig basale afkodningsfærdigheder«, sagde lektor Anna Steenberg Gellert fra Center for Læseforskning på Købehavns Universitet, da hun i sidste uge præsenterede risikotesten for læsekonsulenter og -vejledere på et regionalt møde i Viborg.

Anna Steenberg Gellert har stået i spidsen for udviklingen af risikotesten, som man kan bruge til forholdsvist sikkert at forudsige, hvem der er i fare for at få alvorlige problemer med at lære at læse.

Artiklen fortsætter under banneret

Afgørende at læsevejlederen viser frem for at forklare opgaven

Den dynamiske deltest består af tre symbolerne. De er trykt på brikker, som ligger på bordet foran eleven. Der er knyttet en sproglyd til hvert symbol, og når læsevejlederne rykker brikkerne sammen på forskellige måder, skal eleven læse de vrøvleord, der opstår.

Undervejs kan eleven få hjælp i form af gentagelser og feedback, men det er vigtigt, at læsevejlederen ikke fortæller, hvordan opgaven skal løses.

"Hun skal udelukkende vise det, for så undgår man, at elevens eventuelle manglende sprogforståelse eller ringe ordforråd spiller ind på resultatet", sagde Anna Steenberg Gellert.

Testen er lige så god til at forudsige for tosprogede elever

Elever, som har meget svært ved at sætte symbolernes lyde sammen til nye ord, har stærkt forøget risiko for at udvikle alvorlige afkodningsvanskeligheder. Det viser en langtidsundersøgelse, forskerne fra Center for Læseforskning gennemførte for at finde ud af, hvordan risikotesten skulle strikkes sammen.

"Vi fik lige så gode resultater med at forudsige, hvilke elever med dansk som andetsprog, der senere ville få alvorlige afkodningsvanskeligheder i slutningen af 2. klasse, som med elever med dansk som modersmål. Det er ellers ofte ekstra vanskeligt at vurdere, om tosprogede elever er i risiko for at udvikle vanskeligheder med at afkode ord, men det problem ser den dynamiske test med ordløs instruktion ud til at løse", sagde Anna Steenberg Gellert.

Lige så mange tosprogede er ordblinde

Der er ingen grund til at antage, at tosprogede børn skulle lide mindre af ordblindhed end danske børn, så når man ikke opdager dem, kan det skyldes, at lærere og andre fagpersoner går ud fra, at ringe læsefærdigheder er en naturlig følge af svage mundtlige færdigheder på dansk.

"Derfor overvejes ordblindhed ikke i første omgang som en mulig årsag til eventuel læsebesvær hos disse elever", sagde Anna Steenberg Gellert til Folkeskolen i 2009, da hun var aktuel med rapporten 'Identifikation og undervisning af ordblinde med dansk som andetsprog'.

I rapporten peger hun på andre mulige årsager til, at tosprogede børn ikke bliver opdaget: I skolen kan der være lavere forventninger til elever med et andet modersmål end dansk, og der kan blandt fagfolk være usikkerhed i forhold til, om det overhovedet er muligt at diagnosticere ordblindhed hos tosprogede.

Den usikkerhed gør den nye risikotest op med, da den kan afdække, hvilke elever lærere og læsevejledere skal holde særligt øje med.

Folkeskolen.dk sætter i anledningen af det første år med den nationale ordblindetest fokus på testen og på undervisning af ordblinde elever. Dette er den 35. artikel i temaet:Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

OPRET PROFIL
{{ comment.author.name }} {{ '(' + comment.author.jobTitle + ')' }}
{{ comment.likeCount }}

{{ comment.title }}

Gem Annuler
Gemmer, vent venligst...
Klag
Kommentaren er slettet

MERE OM EMNET

Når du er logget ind, kan du vælge de emner du ønsker at abonnere på, og få nyt direkte på email. Login

LÆS OGSÅ

Specialpædagogiknetværket er for alle, der interesserer sig for eller arbejder med undervisning af børn og voksne med særlige behov. I samarbejde med Tidsskriftet specialpædagogik

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
2.590 andre er allerede tilmeldt

Netværket for danskundervisning er for alle, der underviser i eller interesserer sig for faget. I samarbejde med Dansklærerforeningen.

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
3.707 andre er allerede tilmeldt

Netværket Dansk som andetsprog er for alle, som underviser i dansk som andetsprog eller har interesse for undervisning af flersprogede elever og nyankomne.

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
977 andre er allerede tilmeldt