Rebekka fra 4. klasse og hendes forældre Susane Schulian og Frank Jensen får tip og gode råd om apps af Christian Bock (tv), som selv er stærkt ordblind.
Rebekka fra 4. klasse og hendes forældre Susane Schulian og Frank Jensen får tip og gode råd om apps af Christian Bock (tv), som selv er stærkt ordblind.

Skole og forældre til ordblinde børn finder sammen i et netværk

80 forældre, elever og lærere fra Kibæk Skole har deltaget i en temaaften, der skal gøre skolegangen lettere for ordblinde elever. Forældre, der savner viden om mulighederne for deres ordblinde børn, tog initiativ til aftenen, og skole og forældre etablerer nu et netværk.

Publiceret
Andreas, Caroline, Andreas og Oliver er nogle af de 8. klasseelever på Kibæk Skole, der i app cafeen viste yngre ordblinde elever apps der kan scanne og læse tekst op. På sigt kan det måske udvikle sig til,  at ordblinde fra de ældre klasser uddannes som mentorer for yngre ordblinde elever.
Andreas, Caroline, Andreas og Oliver er nogle af de 8. klasseelever på Kibæk Skole, der i app cafeen viste yngre ordblinde elever apps der kan scanne og læse tekst op. På sigt kan det måske udvikle sig til, at ordblinde fra de ældre klasser uddannes som mentorer for yngre ordblinde elever.

Netværkslokomotivet

Netværkslokomotivet er et netværk af private og offentligevirksomheder, faglige organisationer, uddannelsessteder,beskæftigelsesregioner, Ordblindeforeningen, kommuner og RegionMidtjylland og Syddanmark.

Det overordnede formål er:

  • at udveksle erfaringer om motivation og identifikation afmedarbejdere med læse-, stave- og regneproblemer
  • at udbrede kendskabet til, at der i næsten alle virksomheder ermedarbejdere med disse vanskeligheder
  • at skabe forståelse for, at det kan betale sig at gøre nogetfor at hjælpe medarbejderne.

Netværkslokomotivet er støttet økonomisk af statenssatspuljemidler samt Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Vejen,Middelfart, Vejle, Kolding, Horsens, Fredericia, Hedensted,Silkeborg, Skanderborg, Odder, Aarhus og Samsø Kommuner.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

På mødet på Kibæk Skole sydvest for Herning lyttede forældrene blandt andre til Christian Bock, som selv er stærkt ordblind og i dag underviser andre ordblinde i hjælpemidler, der kan gøre hverdagen lidt nemmere for dem. De hørte også læsekonsulent Jette Nyland fortælle, hvilken strategi Herning Kommune har på området, ligesom bibliotekar Niels Larsen fra Herning Bibliotekerne fortalte om bibliotekernes tilbud til ordblinde.

Skole har succes med netværk for forældre til ordblinde elever

Lige så vigtigt var det, at forældrene oplevede, at de ikke står alene, og at de fik taget hul på en dialog med skolen og hinanden. Målet med aftenen var blandt andet at etablere en netværksgruppe, hvor forældrene kan dele viden og erfaringer.

"Tanken er, at vi gennem dialog med Kibæk Skole og hinanden kan dele viden og blive bedre til at støtte vores børn bedst muligt", siger Hanne Langkjær, der sammen med to andre forældre og viceskoleleder Aage Brund Nielsen stod bag mødet.

Forældrenes frustrationer vendes til positivt samspil med skolen

Temaaftenen blev godt modtaget af de fremmødte.

"Vores datter blev erklæret ordblind lige før sommerferien, og så står man der og ved ikke, hvad der nu sker, og hvad man selv skal og kan gøre. Man kender ikke mulighederne, så jeg var slet ikke i tvivl om, at vi skulle med, da vi så opslaget", siger Susanne Schulian, der deltog med sammen med sin mand og deres datter Rebekka, som går i 4. klasse.

Netværkslokomotivet, der blandt andet arbejder med ordblindhed, var med til at arrangere mødet, og her glæder man sig også over forældregruppens initiativ.

"Det har været fantastisk at opleve, hvordan frustrationer er blevet vendt til dialog og positivt samspil med skolens ledelse. Det har resulteret i en fælles forståelse af, at skolen og forældrene har et gensidigt ansvar for at tilvejebringe ny information og teknologi, som kan være med til at gøre hverdagen for disse børn meget nemmere", siger konsulent Hans Kærgaard fra Netværkslokomotivet.

60 procent af forældrene savner information fra skolen

Hans Kærgaard peger på en nylig undersøgelse, som viser, at 60 procent af forældrene med ordblinde børn enten ikke eller kun i ringe grad får information fra skolen om, hvordan de kan hjælpe deres ordblinde børn.

Ordblindepatrulje sikrer ordblinde elever praktisk hjælp og moralsk støtte

Her var der i høj grad hjælp at hente på temaaftenen. Blandt andet fortalte Christian Bock og nogle af skolens elever i 8. klasse om forskellige apps, som kan gøre hverdagen nemmere i forhold til blandt andet stavning og læsning.

"Vi har fået en masse brugbart med herfra allerede, og jeg er sikker på, at netværket også bliver godt. Dialog og viden gør en forskel", siger Susanne Schulian.

Folkeskolen.dk sætter i anledningen af det første år med den nationale ordblindetest fokus på testen og på undervisning af ordblinde elever. Dette er den 36. artikel i temaet:

Risikotest for ordblindhed opfanger også tosprogede elever

Læsevejledere: Risikotesten for ordblindhed skal sættes i kalenderen 

Læseforsker: Ny risikotest for ordblindhed må ikke blive en sovepude

Ordblindepatrulje sikrer ordblinde elever praktisk hjælp og moralsk støtte

Alle elever i Aarhus skal screenes for ordblindhed i 2. klasse

Skolerne får fra i dag adgang til den nye risikotest for ordblindhed

Tosprogede elever med dysleksi er særligt udfordret i skolen

Elev tog afsæt i sin ordblindhed til at lave et kunstværk ud fra en bog

Forældre får krav på at få ordblindetestet deres barn i slutningen af 4. klasse

Nyt motionsløb samler penge ind til ordblinde børn og unge

Læsecenter for alvorligt ordblinde opnår gode resultater

Ministeriet klar til at præsentere risikotest for ordblindhed i de yngste klasser

Ordtavle giver lærere og elever overblik over hjælpemidler til ordblinde

Elever med dysleksi skal ikke kun have fonologisk hjælp

Det skal være lettere for skoler at gøre prøver klar til ordblinde

Nyt hæfte giver skoler gode råd til arbejdet med ordblinde

Ordblinde Emma: Skolen var som et fængsel for mig

Auditiv feedback kan få ordblinde elever til at skrive bedre

Ordblinde elever uden en diagnose behøver ikke have været uden faglig støtte

Nu bruger alle kommuner den nye ordblindetest

Ordblindekonference: Lærerstuderende bør lære om teknologiers didaktiske muligheder

Elever bruger it-støtte til at udvikle deres egne læse- og skrivestrategier

Læse- og skriveteknologier til ordblinde stiller lærere over for nye udfordringer

Skoler får hjælp til ordblinde elever af undervisningscenter for voksne

Skole har succes med netværk for forældre til ordblinde elever

Nu kan du prøve at læse som en ordblind

Talegenkendelse hjælper ordblinde til at skrive gode tekster

Ministeren vil ændre holdningen til ordblinde

Stigende antal sager med ordblinde elever bekymrer klagenævnet

Ordblindes formand afviser kritik: Ordblindhed er en isoleret dysfunktion

Kritiker: Den nationale ordblindetest er værdiløs

Læsecenter giver ordblinde elever og deres lærere et løft

Glæde over ordblindesten lever side om side med en smule skepsis

Læsevejleder: Skolen skal have en plan for opfølgning af ordblindetesten

Over 9.000 elever har taget den nationale ordblindetest

Powered by Labrador CMS