Det er ikke en fordel for ordblinde elever at være tosproget, viser en svensk afhandling.
Det er ikke en fordel for ordblinde elever at være tosproget, viser en svensk afhandling.

Tosprogede elever med dysleksi er særligt udfordret i skolen

At være tosproget anses ofte for at have en positiv effekt på ens kognitive evner, men en svensk afhandling viser, at det ikke gælder for tosprogede børn med læse- og skrivevanskeligheder. Det får lærere til at efterlyse skræddersyet støtte.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Iranskfødte Niloufar Jalali Moghadam har en baggrund som psykolog for børn og unge. Hun kom til Sverige for fem år siden og har selv et tosproget barn. Hun har undersøgt, hvordan tosprogede børn bruger sproget, og hvordan deres sproglige udvikling ser ud i henholdsvis deres modersmål og i svensk.

"Jeg har interviewet både forældre, speciallærere og specialpædagoger om deres erfaringer og meninger om særlig støtte til tosprogede børn med ordblindhed", siger hun til skolporten.se.

Ordblinde børn drager ikke nytte af at være tosproget

Børnene i undersøgelsen er mellem ni og tolv år, og Niloufar Jalali Moghadam har delt dem op i fire grupper, så hun har kunnet sammenligne udviklingen af de kognitive evner hos henholdsvis ordblinde og ikke-ordblinde elever. Det har hun både gjort blandt tosprogede og etsprogede børn.

Europæiske eksperter sætter fokus på indsatsen for tosprogede ordblinde

"Tosprogethed har generelt en positiv indvirkning på de kognitive evner, men mit speciale viser, at det ikke gælder for tosprogede børn med læse- og skrivevanskeligheder. Disse børn har brug for mere tid til at løse problemer og sortere i oplysninger", siger Niloufar Jalali Moghadam, der er tilknyttet Örebro Universitet.

Lærerne i den svenske undersøgelse efterlyser mere viden om tosprogethed og ordblindhed.

"Lærerne ser et behov for støtte, der er skræddersyet til tosprogede elever med dysleksi, men de mangler tid og resurser", siger Niloufar Jalali Moghadam.

Hun peger også på, at lærerne har brug for et godt samarbejde med kolleger, som taler elevernes modersmål, for at kunne afdække, om en tosproget elev med læse- og skrivevanskeligheder har dysleksi.

Tosprogede ordblinde bliver overset i Danmark

Det er svært at opdage ordblinde tosprogede børn, hvis lærere og andre fagfolk går ud fra, at deres ringe læsefærdigheder er en naturlig følge af svage mundtlige færdigheder på dansk.

Tosprogede ordblinde bliver overset

Det var en af forklaringerne, da Folkeskolen i 2009 bragte en artikel om, at tosprogede ordblinde bliver overset i Danmark.

"Noget kunne tyde på, at vi ikke har været gode nok til at få fingrene i de tosprogede ordblinde", sagde Jørgen Tvorup, der var leder af den nu nedlagte Vejlby Skole i Aarhus.

30 procent af skolens elever var tosprogede.

"Vi har over 100 tosprogede børn, men jeg har ikke hørt, at nogen af dem skulle være ordblinde. Måske har vi nogle lavere forventninger til dem. De har jo to sprog at forholde sig til, og hvis forældrene ikke kan dansk, får de ikke hjælp til lektierne i hjemmet. Så er det svært at finde ud af, hvad der er hvad", sagde Jørgen Tvorup.

Ordblinde elever kan slet ikke læse

En rundringning til ti skoler viste, at de næsten heller ikke havde tosprogede elever i deres læseklasser.

Det er dog ikke sværere at opdage tosprogede elever med ordblindhed, fortalte Lone Glessborg i en opfølgende artikel på folkeskolen.dk. Hun var dengang lærer på Søndervangskolen i Aarhus, hvor 80 procent af eleverne var tosprogede.

Lærer: Ikke sværere at opdage tosprogede ordblinde

"Hvis det er tosprogsproblematikken, så kan de jo læse, men ikke forstå det de læser. Hvis de er ordblinde, så kan de jo slet ikke læse det, der står", sagde Lone Gleesborg.

Du kan læse hele interviewet med Niloufar Jalali Moghadam på skolporten.se og finde en henvisning til rapporten Childhood Bilingualism and Reading Difficulties: Insights from Cognition and Pedagogy via linket nedenfor henvisningerne til efter henvisningene til årets øvrige artikler på folkeskolen.dk om ordblindhed.

Folkeskolen.dk sætter i anledningen af det første år med den nationale ordblindetest fokus på testen og på undervisning af ordblinde elever. Dette er den 29. artikel i temaet:

Elev tog afsæt i sin ordblindhed til at lave kunstværk ud fra en bog

Forældre får krav på at få ordblindetestet deres barn fra slutningen af 4. klasse

Nyt motionsløb samler penge ind til ordblinde børn og unge

Læsecenter for alvorligt ordblinde opnår gode resultater

Ministeriet klar til at præsentere risikotest for ordblindhed i de yngste klasser

Ordtavle giver lærere og elever overblik over hjælpemidler til ordblinde

Elever med dysleksi skal ikke kun have fonologisk hjælp

Det skal være lettere for skoler at gøre prøver klar til ordblinde elever

Nyt hæfte giver skoler gode råd til arbejdet med ordblinde

Ordblinde Emma: Skolen var som et fængsel for mig

Auditiv feedback kan få ordblinde elever til at skrive bedre

Ordblinde elever uden en diagnose behøver ikke have været uden faglig støtte

Nu bruger alle kommuner den nye ordblindtest

Ordblindekonference: Lærerstuderende bør lære om teknologiers didaktiske muligheder

Elever bruger it-støtte til at udvikle deres egne læse- og skrivestrategier

Læse- og skriveteknologier til ordblinde stiller lærere over for nye udfordringer

Skoler får hjælp til ordblinde elever af undervisningscenter for voksne

Skole har succes med netværk for forældre til ordblinde elever

Nu kan du prøve at læse som en ordblind

Talegenkendelse hjælper ordblinde til at skrive gode tekster

Ministeren vil ændre holdningen til ordblinde

Stigende antal sager med ordblinde elever bekymrer klagenævnet

Ordblindes formand afviser kritik: Ordblindhed er en isoleret dysfunktion

Kritiker: Den nationale ordblindetest er værdiløs

Læsecenter giver ordblinde elever og deres lærere et løft

Glæde over ordblindetesten lever side om side med en smule skepsis

Læsevejleder: Skolen skal have en plan for opfølgning af ordblindetesten

Over 9.000 elever har taget den nationale ordblindtest

Læs mere

Skolverkets interview med Niloufar JalaliMoghadam

Powered by Labrador CMS