"Det skal være sejt at være en dysleksi-venlig skole", siger Line Leth Jørgensen.

Ordblindelærer: Skoler bør kunne blive certificerede som dysleksi-venlige

Skoler i Norge og England har i mange år kunnet få certifikat på, at de er dysleksi-venlige. Ordblindelærer Line Leth Jørgensen foreslår, at man indfører et tilsvarende kvalitetsstempel i Danmark. Det vil sikre, at alle på skolen arbejder i samme retning.

Publiceret

Norske krav til dysleksi-venligeskoler

For at præcisere hvad det vil sige at være en dysleksi-venligskole, beskriver Line Leth Jørgensen de krav en norsk skole skalopfylde:

  • Skoleledelsen og lærerne har drøftet, hvad skolen kan gøre forelever med læse- og skrivevanskeligheder, og de har besluttet, atskolen har som mål at blive dysleksi-venlig.
  • Skolen har planer, som sikrer en styrkelse af lærerneskompetenceniveau i forhold til læse- og skrivevanskeligheder oglæse- og staveteknologi.
  • Skolen har et bredt tilbud af læremidler, så alle elever haradgang til alt fagstof. Og skolen har rutiner i brug af foreksempel læse- og staveteknologi, hjælpemidler, lydbøger ogscanning. 
  • Skolen arbejder aktivt for at skabe et godt læringsmiljø.
  • Skolen har indført en rutine for udredning af eleverne, så denkan overvåge deres udvikling eller mangel på udvikling. Skolen harogså procedurer for, hvad der skal ske, når man opdager elever medlæse- og skrivevanskeligheder.
  • Skolen har procedurer for at sætte ind med passende tiltag forelever, som sakker bagud i læse- og skriveudviklingen.
  • Skolen har indarbejdet effektive dysleksi-venlige metoder, somsikrer forståelse, gode læse- og læringsstrategier, gode rutinerfor vurdering af læring, brug af flere sansekanaler iundervisningen, god struktur i al undervisning, gode lektieplanerog lektieaftaler med forældrene.
  • Ved prøver og eksaminer har elever med dysleksi mulighed for atvise deres evner gennem brug af hjælpemidler, forlænget tid m.v.Tilrettelæggelsen tilpasses den enkelte elevs behov.
  • Skolen og dens lærere ønsker, at alle elever skal opleve sigforstået og respekteret uafhængigt af mestringsgrad og opnåederesultatet. Skolen må dokumentere gode rutiner i forhold tilelevsamtaler, arbejde med det psykosociale miljø, mobning m.v.    
  • Forældre får god information om, hvad skolens plan er i forholdtil eleven. Og skolen har rutiner til at opfange idéer til, hvordanskolen kan forbedres.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Lærer og læsekonsulent Line Leth Jørgensen fra Hillerød har ikke en fuldstændig færdig plan for, hvilke krav en skole skal opfylde for at kunne opnå prædikatet dysleksi-venlig. Men hun er ikke i tvivl om, at det vil hjælpe både ordblinde elever og elever uden læseproblemer, hvis danske skoler kan få certifikat på, at de yder en målrettet indsats for deres ordblinde elever.

"Det vil betyde noget med en systematisk tilgang og tydelige standarder, som omfatter alle fra forvaltning til den enkelte lærer. I England skal skolerne opfylde en masse krav for at blive dysleksi-venlige, men vi bør kunne gøre det mere overskueligt", siger Line Leth Jørgensen.

Hun har været dansklærer i 18 år og har desuden arbejdet intensivt med elever med dysleksi i de seneste seks år. Selv kalder hun sig dysleksiblæksprutte. Hun har blandt andet skabt et netværk for forældre til ordblinde elever på Hillerødholmskolen, så begge parter kan blive klogere på, hvad der skal til for at hjælpe ordblinde elever.

Et kvalitetsstempel vil højne skolernes indsats

Et kvalitetsstempel vil højne skolernes indsats

Man regner med, at fem til syv procent af eleverne i større eller mindre grad er ordblinde. Set i det lys kan det virke voldsomt, at skoler skal sikre sig et kvalitetsstempel, erkender Line Leth Jørgensen. De fleste af tiltagene for ordblinde gavner også de andre elever.

"Det er godt for alle elever, at det er tydeligt, hvad vi gør, når vi læser. Tanken om at bygge stilladser op om læsningen er bare særlig god for de udfordrede elever. Det samme gælder tidlig identifikation, udredning og indsats".


Powered by Labrador CMS