Forældre, som er frustrede over, at skolen ikke vil teste deres barn for ordblindhed, skal have retskrav på en test fra slutningen af 4. klasse, mener undervisningsministeren.
Forældre, som er frustrede over, at skolen ikke vil teste deres barn for ordblindhed, skal have retskrav på en test fra slutningen af 4. klasse, mener undervisningsministeren.

Forældre får krav på at få ordblindetestet deres barn fra slutningen af 4. klasse

I et år har det stået klart, at forældre skal have retskrav på at få deres barn testet for ordblindhed én gang i skoleforløbet. Nu foreslår undervisningsministeren, at det skal gælde fra 1. marts i 4. klasse. Samtidig skal skolelederen have pligt til at tilbyde elever med læsevanskeligheder en ordblindetest.

Publiceret

Sådan lyder lovforslaget

§ 3 b. Til elever i grundskolen med læsevanskeligheder, der kanskyldes ordblindhed, skal skolens leder tilbyde, at der foretagesen ordblindetest med henblik på at afdække elevenslæsevanskeligheder. Tilbuddet gives fra den 1. marts på 3.klassetrin efter samråd med eleven og forældrene. Elevenssynspunkter skal tillægges passende vægt under hensyntagen tilelevens alder og modenhed.

Stk. 2. Forældre, som finder, at deres barn harlæsevanskeligheder som følge af ordblindhed, har én gang iskoleforløbet fra den 1. marts på 4. klassetrin krav på, at derforetages en ordblindetest af deres barn. Kommunalbestyrelsenforetager ordblindetesten efter forældrenes anmodning.

Sådan skal retskravet fungere

Retskravet på en ordblindetest betyder, at forældre, som finder,at deres barn har læsevanskeligheder som følge af ordblindhed, kananmode kommunalbestyrelsen om, at der foretages en ordblindetest afderes barn, selv om skolelederen ikke har fundet detnødvendigt.

Kommunalbestyrelsen vil i så fald være forpligtet til at sørgefor, at der foretages en ordblindetest af barnet.Kommunalbestyrelsen kan efter de kommunalretlige regler uddelegerebeføjelsen til for eksempel skolens leder. Det vil i så faldbetyde, at forældrene kan gøre deres retskrav gældende over forskolelederen, der så vil være forpligtet til at sørge for, attesten gennemføres.

Det kan for eksempel være en lærer eller læsevejleder på skolen,der i praksis står for at afholde ordblindetesten.

Kilde: Forslag til ændring af folkeskoleloven

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

For et år siden afsatte politikere på Christiansborg penge til, at forældre kan få et retskrav på, at de kan få testet deres barn for ordblindhed mindst en gang i skoleforløbet.

Forældrene vil kunne anvende bestemmelse, når skolelederen ikke har fundet anledning til at teste deres barn, for eksempel fordi skolelederen vurderer, at eleven ikke har særligt store problemer med at læse, eller at der er andre åbenlyse forklaringer på elevens læsevanskeligheder.

"I sådanne tilfælde vil forældrene kunne kræve, at der alligevel gennemføres en ordblindetest", skriver Ellen Trane Nørby

Skoleledere skal have pligt til at tilbyde en ordblindetest

Skoleledere skal have pligt til at tilbyde en ordblindetest

Samtidig vil ministeren give landets skoleledere pligt til at tilbyde en ordblindetest til elever med læsevanskeligheder for at afdække, om de har dysleksi.

"Skolens leder skal i sin vurdering blandt andet sikre sig, at eleven har modtaget direkte undervisning i skriftens lydprincip, og at elevens vanskeligheder ikke skyldes manglende eller utilstrækkelig undervisning i skriftens lydprincip", skriver Ellen Trane Nørby og tilføjer, at det vil være naturligt, at skolelederen lægger vægt på, om der er andre åbenlyse forklaringer på elevens læsevanskeligheder end ordblindhed.

Det kan for eksempel være vanskeligheder med sprogforståelse, nedsat hørelse, synsvanskeligheder eller generel langsom evne hos eleven til problemløsning.

Skoler får et år at løbe på

Skoler får et år at løbe på

Ministeren foreslår, at skolelederen skal kunne give tilbuddet om en ordblindetest fra den 1. marts på 3. klassetrin. Det stemmer overens med det tidspunkt, man kan bruge den nationale ordblindetest fra 2015 på.

Det betyder samtidig, at skolen får et år at løbe på, før forældrenes retskrav træder i kraft. Hertil bemærker Ellen Trane Nørby:

"Retskravet på en ordblindetest foreslås at gælde fra den 1. marts på 4. klassetrin, da der først fra dette tidspunkt er tilstrækkelig sikkerhed for, at resultatet giver et retvisende billede af, om eleven er ordblind, hvis der ikke foreligger en samstemmende vurdering fra skolens leder af, at der er tegn på ordblindhed".

Skoleledere kan ikke bare lade stå til i indskolingen

Skoleledere kan ikke bare lade stå til i indskolingen

Hvis forslaget bliver vedtaget, betyder det ikke, at skoleledere kan lade være at foretage sig noget i forhold til elever med læsevanskeligheder indtil 3. henholdsvis 4. klasse.


Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov omfolkeskolen

Powered by Labrador CMS