Specialundervisning
11   699

Elever får krav på at blive testet for ordblindhed én gang i skoleforløbet

Fremover kan forældre forlange at få deres barn testet for ordblindhed én gang i skoleforløbet. Retskravet indføres fra skoleåret 17/18. Det fremgår af en ny aftale om satspuljen, som en række partier blev enige om sent i aftes. Aftalen sikrer også Handicapidrættens Videnscenter en bevilling de næste tre år.

Fordelingen af de 600 millioner kroner på social- og indenrigsområdet betyder blandt andet, at forældre får et retskrav på at få deres børn testet for ordblindhed fra skoleåret 17/18. Der afsættes i alt en million kroner i 2016, 2,8 millioner kroner i 2017 og 3,6 millioner kroner årligt fra 2018 og frem. Pengene skal bruges til at forbedre det faglige grundlag og til at finansiere de kommunale merudgifter til at gennemføre ordblindetest.

Krav på udredning af ordblindhed

Initiativet skal forbedre det faglige grundlag for udredning, blandt andet med henblik på at sikre bedre samspil mellem de nuværende tests på området. Regeringen fremlægger lovforslag til en ændring af folkeskolelovgivningen, hvormed forældre og elever én gang i en elevs skoleforløb gives retskrav på gennemførelse af test til udredning af ordblindhed. Retskravet indføres fra skoleåret 2017/2018.

Som led i indsatsen afsættes der midler til et forbedret fagligt grundlag og til finansiering af de kommunale merudgifter ved gennemførelse af ordblindetest. Satspuljepartierne er enige om at afsætte i alt 1,0 millioner kroner i 2016, 2,8 millioner kroner i 2017 og 3,6 millioner kroner årligt fra 2018 og frem.

Kilde: Satspuljeaftalen

Retskravet har været en mærkesag for folketingsmedlem Mattias Tesfaye (S) i flere år. I et indlæg i Politiken i 2014 skrev han sammen med Dorte Lange, næstformand i DLF, blandt andet:

Artiklen fortsætter under banneret

"Nogle kommuner vil slet ikke anerkende eksistensen af ordblindhed inden for kommunegrænsen, da det udløser krav på hjælpemidler. Den udvikling må få alarmklokkerne til at ringe på Christiansborg (…) Der er behov for en opstramning, der sikrer, at kommunerne rent faktisk lever op til lovens intentioner".

Nu har Folketinget så reageret.

"Ordblinde børn udgør omkring to til seks procent af en årgang. Familier til disse børn får nu bedre forhold", skriver Mattias Tesfaye i en e-mail til folkeskolen.dk.

Retskravet giver forældre til læsesvage elever større tryghed

Også Ordblindeforeningen har presset på for at få retskravet indført.

"Vi har formuleret nogle krav til politikerne, så vi bryster os af, at retskravet også er vores fortjeneste. Vi har arbejdet sammen med Mattias Tesfaye, men de andre partier har godkendt retskravet, så de skal også have en del af æren", siger formand Erik Rasmussen.

Det støtter satspuljerne også

Opfølgende samtaler til tidligere anbragte unge

I et forsøgsprojekt får nuværende eller tidligere anbragte unge fra 17 til 23 år, der ikke modtager efterværn, ret til opfølgende samtaler med en voksen, de er tryg ved, det første år efter, at anbringelsen ophører. Formålet er, at de unge, der har været anbragt på et opholdssted eller en institution, som selv ønsker kontakten, får støtte til at finde sig til rette i voksentilværelsen. Der afsættes 6,4 millioner kroner i 2016 og 2017 til blandt andet en ansøgningspulje.

Rådgivningstilbud til psykisk sårbare unge

Der afsættes ti millioner kroner til en ansøgningspulje til at etablere eller udvide åbne rådgivningstilbud til psykisk sårbare unge fra 12 til 25 år. Formålet er, at psykisk sårbare unge i målgruppen har let adgang til at tale med voksne om de problemer, den unge har, blandt andet med henblik på at forebygge, at problemerne vokser sig større. Derfor skal den unge kunne komme ind fra gaden uden forudgående aftale og møde en voksen at tale med. Endvidere skal den unge som udgangspunkt have mulighed for anonymitet. Rådgivningstilbuddet skal være baseret på frivillige kræfter. Puljen udmøntes i 2017 for en treårig projektperiode.

Klare rammer for voksenansvar over for anbragte børn og unge

Satspuljepartierne er enige om, at der er behov for klare rammer for voksenansvar over for anbragte børn og unge. Det skal være tydeligt, hvornår magtanvendelse kan ske, og hvornår det ikke kan ske. Dette både af hensyn til børnenes, de unges og personalets retssikkerhed. Satspuljepartierne ønsker samtidig at sikre, at personalet på anbringelsesstederne har de tilstrækkelige redskaber til at understøtte børnene og de unges trivsel, udvikling og socialpædagogiske behandling. Aftaleparterne er derfor enige om at drøfte disse emner, og om at den videre proces tilrettelægges, så et kommende lovforslag kan fremsættes med udgangen af februar 2016. Der afsættes en økonomisk ramme til de videre forhandlinger på i alt 42,3 millioner kroner i perioden 2016 til 19 og herefter 13 millioner kroner årligt i varige midler.

Udvidet åbningstid af Børnetelefonen

Satspuljepartierne er enige om at sikre en udvidelse af Børnetelefonens åbningstid. Det er vigtigt, at børn og unge har et sted at henvende sig og få luft for deres bekymringer, også på tidspunkter da andre ikke er tilgængelige. Der afsættes i alt fire millioner kroner i perioden 2016 og 2017 til formålet.

 

Derudover er satspuljepartierne enige om at afsætte midler til at sikre videreførelsen af blandt andre disse projekter, hvis bevilling udløber i 2015:

Merbevilling til Ombudsmandens Børnekontor

Der afsættes i alt 8,8 millioner kroner i perioden 2016 til 2019 til Ombudsmandens Børnekontor.

Levevilkårsundersøgelse og inklusionsmåling

Der afsættes i alt 5,7 millioner kroner i perioden 2016-2019 til en gentagelse af levevilkårsundersøgelse samt inklusionsmåling af levevilkårene for mennesker med funktionsnedsættelser.

Drifts- og forankringsstøtte til frivillige organisationer

Aftalepartierne er enige om at afsætte forankrings- og driftsstøtte til en række eksisterende satspuljeprojekter. Det gælder blandt andet:

Der afsættes i alt otte millioner kroner i 2016 og 2017 til videreførelse af Danmark Idræts Forbunds projekt "Get2Sport".

Der afsættes årligt 0,3 millioner kroner i perioden 2016 til 2019 og varigt herefter til driftsstøtte til Sjældne Diagnoser.

Satspuljen på beskæftigelses- og undervisningsområdet

Der afsættes i alt 11,9 millioner kroner til Handicapidrættens Videnscenter i perioden 2016 til 2018 fordelt med fire millioner kroner i 2016, 5,3 millioner kroner i 2017 og 2,6 millioner i 2018.

Retskravet vil give forældre til læsesvage elever større tryghed, vurderer han.

"Vores rådgivere bliver kimet ned af forældre, som ikke kan forstå, hvorfor de ikke kan få skolen til at teste deres barn. Politikerne har indført et krav om, at man skal have mindst to i dansk for at komme på en erhvervsuddannelse, så hvis der ikke bliver gjort noget ved barnets læsevanskeligheder, kan barnet ikke blive håndværker. Derfor giver retskravet forældrene tryghed", siger Erik Rasmussen.

Kun et skarn af en skoleleder vil ikke give den nødvendige støtte

En test vil vise, om en elev er ordblind eller ej.

"Hvis eleven ikke er ordblind, er der måske noget andet galt. Testen giver et udgangspunkt at tale om barnets læsevanskeligheder ud fra. Og viser det sig, at der er tale om ordblindhed, skal man være et skarn af en skoleleder, hvis ikke man vil give den nødvendige støtte, så barnet kan blive trænet i lydprincipperne og måske blive så dygtig, at han eller hun kan følge med i aviser og i tv. Vi skal undgå, at børn føler sig mindre værd, fordi det har svært ved at læse", siger Erik Rasmussen.

Det tager 45 minutter at teste en elev for ordblindhed.

"Det koster ikke alverden at få en læsevejleder til at teste en elev, og den nationale test, der blev indført tidligere i år, er velegnet til det. Mange skoler har været nervøse for, at testen ville finde frem til alt for mange ordblinde, men et sent udviklet barn kan ikke svare på alle opgaver og vil blive sorteret fra", siger Erik Rasmussen.

Handicapidrættens Videnscenter får en bevilling de næste tre år

Retskravet på en ordblindetest i løbet af skoleforløbet er besluttet af Venstre som regeringsparti, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti.

De samme partier har fordelt satspuljen på beskæftigelses- og undervisningsområdet. Her stod Handicapidrættens Videnscenter til at miste sin bevilling på grund af en tidligere politisk beslutning om at lægge fordelingen af satspuljemidlerne om.

I stedet skulle videnscentret søge finansiering igennem puljer, men centerleder Kristian Jensen har arbejdet på at overbevise politikerne om, at et videnscenter også har brug for et driftstilskud for at kunne stå til rådighed for de mennesker, der har et behov.

Det budskab har politikerne åbenbart forstået. De afsætter i alt 11,9 millioner kroner til Handicapidrættens Videnscenter fra 2016 til 2018 fordelt med fire millioner kroner i 2016, 5,3 millioner kroner i 2017 og 2,6 millioner i 2018.

Du kan læse begge aftaler om fordeling af satspuljen via linkene til højre.


Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

OPRET PROFIL
{{ comment.author.name }} {{ '(' + comment.author.jobTitle + ')' }}
{{ comment.likeCount }}

{{ comment.title }}

Gem Annuler
Gemmer, vent venligst...
Klag
Kommentaren er slettet

MERE OM EMNET

Når du er logget ind, kan du vælge de emner du ønsker at abonnere på, og få nyt direkte på email. Login

LÆS OGSÅ

Specialpædagogiknetværket er for alle, der interesserer sig for eller arbejder med undervisning af børn og voksne med særlige behov. I samarbejde med Tidsskriftet specialpædagogik

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
2.521 andre er allerede tilmeldt

Idrætsnetværket er for alle, der underviser i eller interesserer sig for faget. 

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
1.175 andre er allerede tilmeldt