Skolerne kan fra i dag teste elever i 0. og 1. klasse, som er i risiko for at udvikle ordblindhed.
Skolerne kan fra i dag teste elever i 0. og 1. klasse, som er i risiko for at udvikle ordblindhed.

Skolerne får fra i dag adgang til den nye risikotest for ordblindhed

Alle landets skoler får i dag tilsendt et link og en adgangskode til det nye testmateriale, som de kan bruge til at opdage elever i 0. og 1. klasse, der er i risiko for at udvikle ordblindhed. I modsætning til den nationale ordblindetest er risikotesten ikke digital, men papirbaseret.

Publiceret

Fakta om risikotesten

 • Risikotesten for ordblindhed er udviklet af Center forLæseforskning ved Københavns Universitet og skal bruges aflæsevejledere i 0. og 1. klasse. Testen kan bruges i slutningen af0. klasse (eller begyndelsen af 1. klasse), i midten af 1. klasseog i slutningen af 1. klasse.
 • Alle landets grundskoler får i dag tilsendt direkte link ogadgangskode til den hjemmeside, hvor testmaterialet kandownloades.
 • Testmaterialet bygger på internationalt anerkendt forskninginden for læsning og ordblindhed og er blevet afprøvet i enlangtidsundersøgelse, hvor elevers læseudvikling blev fulgt overflere år.
 • Forskerne har undervejs fået feedback og sparring fra enfølgegruppe bestående af blandt andre læsekonsulenter,læsevejledere og repræsentanter fra Socialstyrelsen ogUndervisningsministeriet.
 • Risikotesten er finansieret af Trygfonden, Socialstyrelsen ogUndervisningsministeriet.

Møder om den nye test

 • 28. november: Nordsjællands Konferencecenter i Allerød.
 • 5. december: Aalborg Kongres & Kultur Center
 • 7. december: Best Western Golf Hotel Viborg
 • 12. december: Best Western Torvehallerne i Vejle
 • 15. december: Hotel Frederik d. II i Slagelse

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Det er veldokumenteret, at nogle børn har større risiko for at udvikle ordblindhed end andre, og i dag offentliggør Undervisningsministeriet det nye testmateriale, som kan identificere elever i 0. og 1. klasse, der er i risiko for at udvikle ordblindhed. Det sker i form af en e-mail med et link og en adgangskode til den hjemmeside, hvorfra testen kan downloades.

Ministeriet klar til at præsentere risikostest for ordblindhed i de yngste klaser

I modsætning til den nationale ordblindetest, som har været i brug siden begyndelsen af 2015, er risikotesten ikke digital, men papirbaseret. Det skyldes, at eleverne skal svare mundtligt, så i praksis skal der sidde en læsevejleder sammen med eleven under testen.

Testen består af tre dele

I vejledningen til testen anbefaler ministeriet, at læsevejlederen optager den individuelle test, da det kan være nødvendigt at tjekke og eventuelt revidere den umiddelbare score ved at lytte optagelsen af testsessionen igennem.

At testen er på papir er også årsag til, at offentligheden ikke har adgang til at se den, da det ikke er meningen, at forældre skal kunne forberede deres børn på opgaverne. Det ligger dog fast, at de tre deltest består af:

 • Højtlæsning af ordlister med både rigtige og nye ord - altså vrøvle- eller nonsensord.
 • Bogstavkendskab.
 • Dynamisk afkodningstest, som måler elevens læringspotentiale, hvor traditionelle test viser, hvad eleven kan her og nu.
 • Ministeren håber, at kommunerne tager testen til sig

  Hvis elever tidligt får systematisk undervisning i opmærksomhed på sproglyde og sammenhængen mellem sproglyde, er det muligt at forebygge og reducere deres læsevanskeligheder. Derfor er det relevant allerede i de første skoleår at identificere de elever, der er i risiko for at udvikle ordblindhed, lyder det fra undervisningsminister Ellen Trane Nørby (V).

  Nu bruger alle kommuner den nationale ordblindetest

  "Ordblindhed har vidtrækkende konsekvenser både for elevernes skoletid og deres uddannelses- og jobmuligheder. Når vi nu ved, at det kan gøre en væsentlig forskel at sætte tidligt ind, er det oplagt, at vi tidligt får identificeret de elever, der har brug for målrettet støtte og opmærksomhed i læseundervisningen, så vi mindsker risikoen for, at de udvikler ordblindhed. Derfor håber jeg, at kommunerne tager risikotesten ligeså godt til sig, som de har gjort med den nationale ordblindetest til de ældre elever," siger hun i en pressemeddelelse.

  Regionale møder om den nye test

  Ministeriets korps af læringskonsulenter præsenterer den nye test på fem regionale gå hjem-møder senere i november og i december.

  Læringskonsulent Trine Nobelius fortæller om baggrunden for projektet, og lektor, ph.d. Anna Gellert fra Center for Læseforskning præsenterer selve testmaterialet.

  Målgruppen for møderne er kommunale læsekonsulenter og læsevejledere i folkeskoler og frie grundskoler. Alle møder begynder klokken 15 og varer to timer.

  Du kan tilmelde dig møderne via det øverste link nedenfor henvisningerne til folkeskolen.dks øvrige artikler om ordblindhed, mens du under det andet link finder vejledningen til risikotesten og rapporten om udviklingen af risikotesten.

  Folkeskolen.dk sætter i anledningen af det første år med den nationale ordblindetest fokus på testen og på undervisning af ordblinde elever. Dette er den 30. artikel i temaet:

  Tosprogede elever med dysleksi er særligt udfordret i skolen

  Elev tog afsæt i sin ordblindhed til at lave kunstværk ud fra en bog

  Forældre får krav på at få ordblindetestet deres barn i slutninen af 4. klasse

  Nyt motionsløb samler penge ind til ordblinde børn og unge

  Læsecenter for alvorligt ordblinde opnår gode resultater

  Ministeriet klar til at præsentere risikotest for ordblindhed i de yngste klasser

  Ordtavle giver lærere og elever overblik over hjælpemidler til ordblinde

  Elever med dysleksi skal ikke kun have fonologisk hjælp

  Det skal være lettere for skoler at gøre prøver klar til ordblinde elever

  Nyt hæfte giver skoler gode råd til arbejdet med ordblinde

  Ordblinde Emma: Skolen var som et fængsel for mig

  Auditiv feedback kan få ordblinde elever til at skrive bedre

  Ordblinde elever uden en diagnose behøver ikke have været uden faglig støtte

  Nu bruger alle kommuner den nye ordblindetest

  Ordblindekonference: Lærerstuderende bør lære om teknologiers didaktiske muligheder

  Elever bruger it-støtte til at udvikle deres egne læse- og skrivestrategier

  Læse- og skriveteknologier til ordblinde stiller lærere over for nye udfordringer

  Skoler får hjælp tll ordblinde elever af undervisningscenter for voksne

  Skole har succes med netværk for forældre til ordblinde elever

  Nu kan du prøve at læse som en ordblind

  Talegenkendelse hjælper ordblinde til at skrive gode tekster

  Ministeren vil ændre holdningen til ordblinde

  Stigende antal sager med ordblinde elever bekymrer klagenævnet

  Ordblindes formand afviser kritik: Ordblindhed er en isoleret dysfunktion

  Kritiker: Den nationale ordblindestest er værdiløs

  Læsecenter giver ordblinde elever og deres lærere et løft

  Glæde over ordblindestesten lever side om side med en smule skepsis

  Læsevejleder: Skolen skal have en plan for opfølgning af ordblindetesten

  Over 9.000 elever har taget den nationale ordblindetest

  Læs mere

  Regionale møder om tidlig identifikation aflæsesvage elever 

  Vejledning og rapport om udviklingen afrisikotesten

  Powered by Labrador CMS