Skolerne kan fra i dag teste elever i 0. og 1. klasse, som er i risiko for at udvikle ordblindhed.
Skolerne kan fra i dag teste elever i 0. og 1. klasse, som er i risiko for at udvikle ordblindhed.

Skolerne får fra i dag adgang til den nye risikotest for ordblindhed

Alle landets skoler får i dag tilsendt et link og en adgangskode til det nye testmateriale, som de kan bruge til at opdage elever i 0. og 1. klasse, der er i risiko for at udvikle ordblindhed. I modsætning til den nationale ordblindetest er risikotesten ikke digital, men papirbaseret.

Publiceret

Fakta om risikotesten

 • Risikotesten for ordblindhed er udviklet af Center forLæseforskning ved Københavns Universitet og skal bruges aflæsevejledere i 0. og 1. klasse. Testen kan bruges i slutningen af0. klasse (eller begyndelsen af 1. klasse), i midten af 1. klasseog i slutningen af 1. klasse.
 • Alle landets grundskoler får i dag tilsendt direkte link ogadgangskode til den hjemmeside, hvor testmaterialet kandownloades.
 • Testmaterialet bygger på internationalt anerkendt forskninginden for læsning og ordblindhed og er blevet afprøvet i enlangtidsundersøgelse, hvor elevers læseudvikling blev fulgt overflere år.
 • Forskerne har undervejs fået feedback og sparring fra enfølgegruppe bestående af blandt andre læsekonsulenter,læsevejledere og repræsentanter fra Socialstyrelsen ogUndervisningsministeriet.
 • Risikotesten er finansieret af Trygfonden, Socialstyrelsen ogUndervisningsministeriet.

Møder om den nye test

 • 28. november: Nordsjællands Konferencecenter i Allerød.
 • 5. december: Aalborg Kongres & Kultur Center
 • 7. december: Best Western Golf Hotel Viborg
 • 12. december: Best Western Torvehallerne i Vejle
 • 15. december: Hotel Frederik d. II i Slagelse

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Det er veldokumenteret, at nogle børn har større risiko for at udvikle ordblindhed end andre, og i dag offentliggør Undervisningsministeriet det nye testmateriale, som kan identificere elever i 0. og 1. klasse, der er i risiko for at udvikle ordblindhed. Det sker i form af en e-mail med et link og en adgangskode til den hjemmeside, hvorfra testen kan downloades.

Testen består af tre dele

Testen består af tre dele

I vejledningen til testen anbefaler ministeriet, at læsevejlederen optager den individuelle test, da det kan være nødvendigt at tjekke og eventuelt revidere den umiddelbare score ved at lytte optagelsen af testsessionen igennem.

At testen er på papir er også årsag til, at offentligheden ikke har adgang til at se den, da det ikke er meningen, at forældre skal kunne forberede deres børn på opgaverne. Det ligger dog fast, at de tre deltest består af:

 1. Højtlæsning af ordlister med både rigtige og nye ord - altså vrøvle- eller nonsensord.
 2. Bogstavkendskab.
 3. Dynamisk afkodningstest, som måler elevens læringspotentiale, hvor traditionelle test viser, hvad eleven kan her og nu.

Ministeren håber, at kommunerne tager testen til sig

Ministeren håber, at kommunerne tager testen til sig

Hvis elever tidligt får systematisk undervisning i opmærksomhed på sproglyde og sammenhængen mellem sproglyde, er det muligt at forebygge og reducere deres læsevanskeligheder. Derfor er det relevant allerede i de første skoleår at identificere de elever, der er i risiko for at udvikle ordblindhed, lyder det fra undervisningsminister Ellen Trane Nørby (V).

Læringskonsulent Trine Nobelius fortæller om baggrunden for projektet, og lektor, ph.d. Anna Gellert fra Center for Læseforskning præsenterer selve testmaterialet.

Målgruppen for møderne er kommunale læsekonsulenter og læsevejledere i folkeskoler og frie grundskoler. Alle møder begynder klokken 15 og varer to timer.

Du kan tilmelde dig møderne via det øverste link nedenfor henvisningerne til folkeskolen.dks øvrige artikler om ordblindhed, mens du under det andet link finder vejledningen til risikotesten og rapporten om udviklingen af risikotesten.

Folkeskolen.dk sætter i anledningen af det første år med den nationale ordblindetest fokus på testen og på undervisning af ordblinde elever. Dette er den 30. artikel i temaet:


Læs mere

Regionale møder om tidlig identifikation aflæsesvage elever 

Vejledning og rapport om udviklingen afrisikotesten

Powered by Labrador CMS