Undervisningsminister Ellen Trane Nørby roser kommunerne for deres arbejde med at opspore ordblinde elever.
Undervisningsminister Ellen Trane Nørby roser kommunerne for deres arbejde med at opspore ordblinde elever.

Nu bruger alle kommuner den nationale ordblindetest

I efteråret 2015 brugte 95 kommuner den nationale ordblindetest, som Undervisningsministeriet præsenterede et halvt år tidligere. Nu er de sidste tre kommuner kommet med, viser et nyt udtræk af data for testens første år. I alt er næsten 15.000 elever fra folkeskolen blevet testet.

Publiceret Senest opdateret

Sådan fungerer testen 

Ordblindetesten er it-baseret og selvscorende og indeholder etspørgeskema om læsefærdigheder og tre test:

  • En test undersøger elevens færdigheder med at omsætte mellembogstav og lyd.
  • En test undersøger deltagerens færdigheder med at omsættemellem lyd og bogstav.
  • En test undersøger deltagerens basale ordforråd.

Ordblindetesten udregner en samlet testscore for hver elev ellerstuderende. Testresultatet er korrigeret for gættesandsynlighed ogfor enkelte særligt langsomme svar. Eleverne og de studerende fåradgang til testen via UNI-Login.

Ordblinde elever

3. klasse: 1.141 testede - 63 procent ordblinde

4. klasse: 1.596 testede - 63 procent ordblinde

5. klasse: 1.688 testede - 68 procent ordblinde

6. klasse: 1.717 testede - 68 procent ordblinde

7. klasse: 1.959 testede - 74 procent ordblinde

8. klasse: 2.059 testede - 74 procent ordblinde

9. klasse: 1.754 testede - 78 procent ordblinde

10. klasse: 714 testede - 80 procent ordblinde

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I februar 2015 offentliggjorde Undervisningsministeriet den nationale ordblindetest, som kan identificere elever og studerende med ordblindhed på tværs af uddannelser fra 3. klasse til de videregående uddannelser.

Over 9.000 elever har taget den nationale ordblindetest

I dag - lidt over et år efter - bruger alle landets kommuner testen, viser en analyse fra Styrelsen for It og Læring.

Kommuner får ministerros for at opspore ordblinde elever

Tidligere har der manglet en fælles praksis i grundskolen for, hvordan man identificerer ordblinde elever. Det har skabt unødvendige barrierer for elever og studerende på vejen gennem uddannelsessystemet. Der har for eksempel været for uensartede udredninger, og det har været en kamp for nogle elever og studerende at få anerkendt deres ordblindhed.

"Det er rigtig godt at se, at alle landets kommuner har taget ordblindetesten i brug. Det ser jeg som et klart tegn på, at de har stor opmærksomhed på at opspore ordblinde elever. Vi skal gøre endnu mere på ordblindeområdet, og vi har derfor en række initiativer på vej. De skal blandt andet bidrage til en større bevidsthed om, at ordblindhed er en indlæringsvanskelighed og ikke et spørgsmål om at tage sig sammen", siger undervisningsminister Ellen Trane Nørby (V) i en pressemeddelelse.

80 procent af de testede i 10. klasse boner ud som ordblinde

Ved det første dataudtræk midt i november 2015 var 9.177 folkeskoleelever blevet testet. Nu er tallet oppe på 14.648 elever fra folkeskoler og 179 elever fra specialskoler.

I alt er 17.923 elever fra grundskolen blevet testen. Resten kommer fra friskoler og efterskoler. Dertil kommer 7.812 studerende fra ungdoms- og voksenuddannelser, så efter et år med testen er 25.735 blevet testet. 70 procent af dem er ordblinde, mens 19 procent er usikre i fonologisk kodning. 11 procent viser sig ikke at være ordblinde.

I grundskolen finder man flest ordblinde i 10. klasse, hvor 80 procent af 714 testede elever bonede ud som ordblinde. I det hele taget har der vist sig at være flest ordblinde blandt de testede elever i 7. til 10. klasse, mens procenttallene ligger under 70 i 3. til 6. klasse.  

Ministeriet på vej med inspirationsmateriale til skolerne

I marts i år satte ministeriet gang i et udviklingsarbejde, som skal sikre, at ordblinde børn, unge og voksne får den tilstrækkelige hjælp til, at de får samme muligheder som andre.

Som del af initiativerne er ministeriet på vej med et vejlednings- og inspirationsmateriale om undervisning målrettet ordblinde elever i grundskolen. Materialet skal støtte skolerne i deres indsatser for ordblinde elever. Det henvender sig til elever, forældre, lærere, læsevejledere, skoleledere og læsekonsulenter på forvaltningsniveau og offentliggøres på emu.dk.

Du kan læse ministeriets minirapport med statistik på anvendelsen af ordblindetesten via linket til højre for artiklen.

Folkeskolen.dk sætter i anledningen af det første år med den nationale ordblindetest fokus på testen og på undervisning af ordblinde elever. Dette er den 16. artikel i temaet:

Ordblindekonference: Lærerstuderende bør lære om teknologiers didaktiske muligheder

Elever bruger it-støtte til at udvikle deres egne læse- og skrivestrategier

Læse- og skriveteknologier til ordblinde stiller lærere over for nye udfordringer

Skoler får hjælp til ordblinde elever af undervisningscenter for voskne

Skole har succes med netværk for forældre til ordblinde elever

Nu kan du prøve at læse som en ordblind

Talegenkendelse hjælper ordblinde til at skrive gode tekster

Ministeren vil ændre holdningen til ordblinde

Stigende antal sager med ordblinde elever bekymrer klagenævnet

Ordblindes formand afviser kritik: Ordblindhed er en isoleret dysfunktion

Kritiker: Den nationale ordblindetest er værdiløs

Læsecenter giver ordblinde elever og deres læere et løft

Glæde over ordblindetesten lever side om side med en smule skepsis

Læsevejleder: Skoler bør have en plan for opfølgning af ordblindetesten

Over 9.000 elever har taget den nationale ordblindetest

Læs mere

Statistik på anvendelsen afordblindetesten

Powered by Labrador CMS