Der findes masser af viden på skolerne om, hvad det vil sige at være ordblind, men lærere og læsevejledere mangler tid til at mødes med forældre, så de kan dele ud af deres viden', siger lærer Maria Dybdahl Damsgaard.
Der findes masser af viden på skolerne om, hvad det vil sige at være ordblind, men lærere og læsevejledere mangler tid til at mødes med forældre, så de kan dele ud af deres viden", siger lærer Maria Dybdahl Damsgaard.

Forældre til ordblinde børn savner et samarbejde med skolen

Næsten hver anden skole samarbejder i alt for ringe grad med forældre til ordblinde børn, og endnu flere undlader at fortælle forældrene, hvordan de kan hjælpe barnet derhjemme. Det viser en mini-undersøgelse fra en bachelor på læreruddannelsen.

Publiceret

Hvordan oplever du samarbejdet medskolen?

  • Dårligt: 12 %
  • Ikke tilfredsstillende: 34 %
  • Hverken eller: 26 %
  • Tilfredsstillende: 21 %
  • Godt: 7 %

Fortæller skolen, hvordan du kanhjælpe dit barn derhjemme?

  • Ingen information: 24 %
  • Lav grad af information: 36 %
  • Hverken eller: 26 %
  • I nogen grad: 10 %
  • Højt informationsniveau: 4 %

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Det kniber gevaldigt med at få lærere og læsevejlederes viden om dysleksi delt med forældre til ordblinde børn. Det viser en mini-undersøgelse, som Maria Dybdahl Damsgaard sidste år lavede i sit bachelorprojekt på læreruddannelsen i Aarhus.

Opgaven handler om, hvordan dansklærere kan medvirke til, at ordblinde elever får en positiv selvopfattelse i folkeskolen. I den forbindelse delte hun spørgeskemaer ud til forældre, der deltog i Netværkslokomotivets temaaftener om ordblinde børn i henholdsvis Horsens, Silkeborg, Herning og Skive.

Skole og forældre til ordlblinde børn finder sammen i et netværk

Maria Dybdahl Damsgaard spurgte blandt andet til, hvordan forældrene oplever samarbejdet med barnets skole. Af 135 forældre svarede knap hver anden, at samarbejdet er dårligt eller ikke tilfredsstillende. Hver fjerde sagde hverken eller, mens kun lidt flere end hver fjerde oplever et tilfredsstillende eller godt samarbejde.

Skoler kan gøre mere for at få forældrene på banen

I et andet spørgsmål svarede forældrene på, om skolen fortæller, hvordan de kan hjælpe deres ordblinde barn derhjemme. Hele 60 procent svarede, at det enten slet ikke sker, eller at de får en lav grad af information. Kun 14 procent oplever, at de i nogen eller i høj grad får at vide, hvordan de kan støtte barnet.

Undersøgelsen er ikke repræsentativ, da den alene er foretaget blandt forældre, som havde valgt at deltage i en temaaften om ordblindhed. Derfor går Maria Dybdahl Damsgaard ud fra, at de er særligt interesseret i at få mere at vide om deres barns udfordringer. Men hun mener alligevel, at svarene viser, at skolerne kan gøre betydeligt mere for at få forældrene på banen.

"Hvis forældrene havde følt sig godt klædt på af skolen, var de måske ikke taget til temaaftenerne. Der findes masser af viden på skolerne om, hvad det vil sige at være ordblind, men lærere og læsevejledere mangler tid til at mødes med forældre, så de kan dele ud af deres viden".

Skole har succes med netværk for forældre til ordblinde elever

Forældrene ligger også selv inde med viden, som andre kan få glæde af.

"På en af temaftenerne talte et forældrepar, som netop havde fået konstateret, at deres barn i 3. klasse har dysleksi, med forældre til en elev i 8. klasse om, hvordan de helt lavpraktisk støtter deres barn derhjemme ved hjælp af en iPhone. På den måde kan forældre lære af hinanden", siger Maria Dybdahl Damsgaard.

Forældre vil gerne hjælpe deres ordblinde børn

I dag er Maria Dybdahl Damsgaard lærer på Skjoldhøjskolen i Tilst ved Aarhus. Hun er tilknyttet skolens resursecenter og hjælper blandt ordblinde elever med deres it-rygsække. Skolen har planer om at etablere et forældresamarbejde. Foreløbig har Maria Dybdahl Damsgaard haft møde med et enkelt forældrepar, hvor hun instruerede dem i deres søns it-hjælpemidler og fortalte, hvordan de kan støtte ham derhjemme.

"Fordi ordblindhed er arveligt, har forældre tit svært ved at hjælpe deres barn, og så ender det i en ond cirkel. Men de fleste vil gerne støtte op om deres børn. Det kan man blandt andet se i tråden 'Forældre til ordblinde børn' på Facebook, hvor mange efterlyser viden om, hvad de kan gøre", siger Maria Dybdahl Damsgaard.

Man kan også læse om forældre, som er bange for, at skolen ikke gør nok for deres barn. Det gjaldt også det forældrepar, Maria Dybdahl Damsgaard mødtes med på Skjoldhøjskolen. De spurgte blandt andet til, hvorfor deres søn ikke får de samme hjælpemidler som hans kusine, der går på en anden skole.

"Det var godt, at de spurgte fremfor at skrive om deres frustrationer på Facebook, for så fik jeg mulighed for at forklare, hvordan vi hjælper ham", siger hun.

Ikke nok at skolen giver forældrene resultatet af barnets ordblindetest

Det er vigtigt, at eleven kan mærke, at der både er opbakning fra skolen og i hjemmet, mener Maria Dybdahl Damsgaard.

"Det er hårdt arbejde at være ordblind, og der ligger mange resurser i forældrene. Derfor er det ikke nok, at skolen giver dem resultatet af barnets nationale ordblindetest. Skolen skal også informere om, hvordan den vil hjælpe eleven, og hvordan forældrene kan blive en del af det arbejde. Skolerne har et stort arbejde med at klæde forældrene på, men forældrene skal også informere skolen, for eksempel hvis de selv har svært ved at læse og stave. De kan også fortælle, hvordan de hjælper deres barn", siger Maria Dybdahl Damsgaard.

Skolens ansvar at gøre eleven i stand til at følge med

Det er altid vigtigt med et godt forældresamarbejde, men det er endnu vigtigere, når eleven er ordblind, mener hun.

"Det er skolens opgave at gøre eleven i stand til at opnå de fælles mål, og det er også en del af inklusionen at sørge for, at eleven kan følge med i undervisningen. Jeg valgte at skrive bachelor om ordblinde elever, fordi jeg i en praktik på en efterskole for ordblinde mødte rigtig mange elever, som var blevet kaldt dumme og dovne i folkeskolen. De skulle først have bygget deres selvtillid og selvværd op til at kunne modtage undervisning, og det er skolens opgave at hjælpe med det", siger Maria Dybdahl Damsgaard.

Folkeskolen.dk har igennem snart et år sat fokus på den nationale ordblindetest og på undervisning af ordblinde elever. Dette er den 37. artikel i temaet:

Skole og forældre til ordblinde børn finder sammen i et netværk

Risikotest for ordblindhed opfanger også tosprogede elever 

Læsevejledere: Risikotesten for ordblindhed skal sættes i kalenderen

Læseforsker: Ny risikotest for ordblindhed må ikke blive en sovepude

Ordblindepatrulje sikrer ordblinde elever praktisk hjælp og moralsk støtte

Alle elever i Aarhuse skal screenes for ordblindhed i 2. klasse

Skolerne får fra i dag adgang til den nye risikotest for ordblindhed

Tosprogede elever med dysleksi er særligt udfordret i skolen

Elev tog afsæt i sin ordblindhed til at lave kunstværk ud fra en bog

Forældre får krav på at få ordblindetestet deres barn i slutningen af 4. klasse

Nyt motionsløb samler penge ind til ordblinde børn og unge

Læsecenter for alvorligt ordblinde opnår gode resultater

Ministeriet klar til at præsentere risikotest for ordblindhed i de yngste klasser

Ordtavle giver lærere og elever overblik over hjælpemidler til ordblinde

Elever med dysleksi skal ikke kun have fonologisk hjælp

 

Nyt hæfte giver skoler gode råd til arbejdet med ordblinde

Det skal være lettere for skoler at gøre prøver klar til ordblinde

 

Ordblinde Emma: Skolen var som et fængsel for mig

Auditiv feedback kan få ordblinde elever til at skrive bedre

Ordblinde elever uden en diagnose behøver ikke have været uden faglig støtte

Nu bruger alle kommuner den nye ordblindetest

Ordblindekonference: Lærerstuderende bør lære om teknologiers didaktiske muligheder

Elever bruger it-støtte til at udvikle deres egne læse- og skrivestrategier

Læse- og skriveteknologier til ordblinde stiller lærere over for nye udfordringer

Skoler får hjælp til ordblinde elever af undervisningscenter for voksne

Skole har succes med netværk for forældre til ordblinde elever

Nu kan du prøve at læse som en ordblind

Talegenkendelse hjælper ordblinde til at skrive gode tekster

Ministeren vil ændre holdningen til ordblinde

Stigende antal sager med ordblinde elever bekymrer klagenævnet

Ordblindes formand afviser kritik: Ordblindhed er en isoleret dysfunktion

Kritiker: Den nationale ordblindetest er værdiløs

Læsecenter giver ordblinde elever og deres lærere et løft

Glæde over ordblindetesten lever side om side med en smule skepsis

Læsevejleder: Skoler skal have en plan for opfølgning af ordblindetesten

Over 9.000 elever har taget den nationale ordblindetest

Powered by Labrador CMS