I Lego-Ninjago bruger de en sjælesuger. Hvordan kan vi undgå, at dannelsen suges ud af skolen? Undersøg det i dit bachelor- eller diplomprojekt og vind Lærerprofession.dk’s særpris.
I Lego-Ninjago bruger de en sjælesuger. Hvordan kan vi undgå, at dannelsen suges ud af skolen? Undersøg det i dit bachelor- eller diplomprojekt og vind Lærerprofession.dk’s særpris.

Lærerprofession.dk-særpris: Undersøg hvad dannelse er i dit projekt

Udover de årlige priser for gode bachelor- og diplomprojekter uddeler Lærerprofession.dk i 2020-2022 også særpriser til projekter, der analyserer og diskuterer skolens muligheder for og udfordringer med at bidrage til elevernes dannelse.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Den onde professor og hans politiven bruger den her sjælesuger fra Ninjago", fortæller Ask.

Han er syv år, og vi leger med Lego.

"Hvad bruger man den til," spørger jeg.

"Altså, morfar, hør dog på navnet. En sjæle-su-ger, det er én, der suger sjælen ud, det kan man da høre," svarer Ask.

"Jamen, hvad er en sjæl?" fremturer jeg.

"Morfar, helt ærligt! Véd du ikke, hvad en sjæl er?" spørger Ask med forundring og næsten forargelse i stemmen. Og svarer så selv: "En sjæl, det er alt det, man tænker, siger og ved. Alt det man har oplevet, og alle de historier man har fået fortalt. Hvis man ikke har en sjæl, så er man ingenting. Så er man bare… ja, helt tom".

Helt ærligt, det her er svært

Hvad er dannelse så? Og hvad er skolens dannelsesbidrag, kan man også spørge.

Og helt ærligt, det er ikke så nemt at svare på. Hvad betyder folkeskolelovens formålsparagraf i skolens hverdag for undervisningen, når formålet sammenholdes med lovens paragraf 5 om faglig fordybelse, overblik og oplevelse af sammenhænge?

Og hvad sker der med elevernes dannelse, hvis skolen kun lægger vægt på formålets formuleringer om, at eleverne skal forberedes til videre uddannelse og lyst til at lære mere? Hvordan forberedes eleverne så til demokratisk deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i samfundet, som det også kræves?

Eller det omvendte: Hvad sker der, hvis demokrati som livsform fylder så meget i skolen, at der ikke bliver plads til kundskaber og færdigheder?  Og hvad bliver konsekvenserne, hvis skolen nedprioriterer elevernes alsidige udvikling eller fortroligheden med kultur, historie og samspillet med naturen?

Hvad er skolens bidrag til elevernes dannelse, hvis undervisningen ikke giver eleverne mulighed for at tilegne sig fagenes erkendelses- og arbejdsformer?

Eller hvorfor blev der det politiske forlig om skoleloven i 2013 kun talt om et "fagligt løft", når der i 2019-aftalen om ændringer af loven tales om "faglighed, dannelse og frihed"?

Og - ikke mindst - hvad betyder det i praksis for skolens bidrag til elevernes dannelse?

Hvad er skolens dannelsesbidrag?

Både principielle og praktiske spørgsmål om skole og dannelse står i kø. Derfor uddeler Lærerprofession.dk de kommende år priser for de bedste professionsbachelorprojekter fra læreruddannelsen og/eller de bedste pædagogiske diplomprojekt fra skoleområdet, der analyserer og diskuterer skolens muligheder for og udfordringer med at bidrage til elevernes dannelse.

Under overskriften, "Skolens dannelsesbidrag - pligt, muligheder og udfordringer", står der om særpris-temaet:  

"Dannelse er en livslang proces, og skolen bidrager til elevernes dannelse gennem undervisning.

- Men hvad er dannelse, og hvordan kan og skal den foregå i en klimapresset, globaliseret, teknologifikseret og kapitalistisk verden?

- Og hvad skal og kan være skolens dannelsesbidrag i en hverdag, hvor arbejdet med at opfylde skolens formål og undervisningen i fagene presses af krav om målstyring og ensidig fokusering på læring?

Lærerprofession.dk vil hvert år i 2020-2022 uddele en pris for et bachelorprojekt fra læreruddannelsen og/eller et pædagogisk diplomprojekt, der analyserer og diskuterer grundskolens muligheder for og udfordringer med at bidrage til elevernes dannelse."

Ikke en bestemt sandhed

Lærerprofession.dk leder aldrig efter en bestemt pædagogik sandhed, og dommerne har forskellige faglige tilgange og erfaringer. Sammen skal de vurdere, om et projekt kan inspirere studerende, lærere i skolen og undervisere og vejledere på lærernes grund-, efter- og videreuddannelse til at diskutere og arbejde med skolens dannelsesbidrag.

De uafhængige og ulønnede særprisdommerne er:

- Thomas Kruse Andersen, lærer, Lisbergskolen Aarhus, særprisvinder 2019,

- Birgitte Bagger, lærer, studerende på DPU, Aarhus,

- Esben Christensen, journalist og højskolelærer, Vallekilde Højskole,

- Katja Gottlieb, lærer, næstformand i Dansklærerforeningen,

- Stefan Ting Graf, docent, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole,

- Lise Sandahl Matthisson, adjunkt, læreruddannelsen i Jelling, UCL,

- Thomas Aastrup Rømer, lektor, DPU, Aarhus,

- Lene Tanggaard, professor, rektor Designskolen Kolding,

- Mia Hesselberg-Thomsen, ph.d.-studerende, DPU, Emdrupborg,

- Thorkild Thejsen, projektleder, Lærerprofession.dk.

Fristen indstilling af projekter i 2020 er onsdag den 19.august. Hent indstillingsskemaet under artiklen.  

Mulige indgange til temaet skolens bidrag til elevernes dannelse

Artikler, aftaler, vedtagelser og kommentarer:

Svend Brinkmann (2007): John Dewey - en introduktion. Hans Reitzels Forlag.

Anmeldelse af John Dewey - en introduktion: Sten Larsen: John Dewey - en introduktion:  https://www.folkeskolen.dk/45474/john-dewey---en-introduktion

Børne- og Undervisningsministeriet (2012): Gør en god skole bedre - et fagligt løft af folkeskolen: http://www.stm.dk/multimedia/G_r_en_god_skole_bedre__et_fagligt_l_ft_af_folkeskolen.pdf

Børne- og Undervisningsministeriet (2013):  Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen: https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/folke/pdf14/okt/141010-endelig-aftaletekst-7-6-2013.pdf?la=da

Børne- og Undervisningsministeriet (2018): Nyt folkeskoleudspil skal hæve fagligheden og give skolerne mere frihed. https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2018/sep/180911-nyt-folkeskoleudspil-skal-haeve-fagligheden-og-give-skolerne-mere-frihed

Børne- og Undervisningsministeriet (2019): Aftale om folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed - justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel folkeskole: https://www.uvm.dk/global/news/uvm/2019/jan/193001-folkeskoler-faar-styrket-faglighed-flere-midler-til-understoettende

Mette Christensen (2019): Formålsstyret undervisning åbner danskfagets dannelsesperspektiver: https://issuu.com/dafoloforlag/docs/7889_dannelse_i_alle_fag_uddrag

Danmarks Lærerforening (2019): Folkeskoleidealet med spørgsmål og debat: https://www.dlf.org/dlf-mener/folkeskoleidealet

Morten Stokholm Hansen, red.(2019): Liv i skolen om Dannelse i skolen: https://www.via.dk/-/media/VIA/dk/om-via/presse/dokumenter/publikationer/liv-i-skolen/liv-i-skolen-nr-3-2019-uddrag-dannelse-i-skolen.pdf?la=da&hash=D788F8340EB8E2BD2E4BE3814CF35AAA

Stefan Herman: Kampen om dannelsen i folkeskolen (2019): https://emu.dk/grundskole/paedagogik-og-didaktik/dannelse-i-skolen/stefan-herman-kampen-om-dannelsen-i-folkeskolen

Claus Holm og Jens Rasmussen (2015): Skolereformen kræver mindst ti års fokuseret indsats: https://www.folkeskolen.dk/563899/skolereformen-kraever-mindst-ti-aars-fokuseret-indsats

Martin Jørgensen, red. (2017) Skolens formål, Tidsskriftet KvaN nr.108, KvaN

Anmeldelse af Skolens formål: Helge Christiansen (2017): Folkeskolens formål mellem dannelse og uddannelse: https://www.folkeskolen.dk/614021/folkeskolens-formaal-mellem-dannelse-og-uddannelse

Jens Erik Kristensen (2019): Skolens dannelse - historisk set: https://emu.dk/grundskole/paedagogik-og-didaktik/dannelse-i-skolen/jens-erik-kristensen-skolens-dannelse-historisk

Oskar Negt (2019): Dannelse og demokrati. Frydenlund

Anmeldelse af Dannelse og demokrati: Alice Buchhave Nørlem: Grib dannelsen, og vær ikke bange for at bruge den:   https://www.folkeskolen.dk/1564869/grib-dannelsen-og-vaer-ikke-bange-for-at-bruge-den

Lars Qvortrup (2014): Folkeskolereformen - et dannelsesprojekt, der savner tydelighed: https://www.folkeskolen.dk/542336/folkeskolereformen--et-dannelsesprojekt-der-savner-tydelighed

Thomas Aastrup Rømer (2018): Regeringens skoleudspil 'Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed - justeringer af folkeskolereformen': http://www.thomasaastruproemer.dk/regeringens-skoleudspil-folkets-skole-faglighed-dannelse-og-frihed-justeringer-af-folkeskolereformen.html

Lene Tanggaard og Alexander von Oettingen (2019): Støv dannelse af og sæt den i kendte og nye former: https://www.folkeskolen.dk/889146/stoev-dannelse-af-og-saet-den-i-kendte-og-nye-former

Merete Wiberg, red. (2018): Dannelsen af etisk myndighed i den danske folkeskoleRapport fra pilotprojekt november 2017 - januar 2018. DPU Aarhus Universitet, UC Syd: https://projekter.au.dk/etisk-myndighed/

Alexander von Oettingen (2019): Undervisning er dannelse: https://emu.dk/grundskole/paedagogik-og-didaktik/dannelse-i-skolen/alexander-von-oettingen-undervisning-er

Bøger og anmeldelser:

Lene Rachel Andersen og Tomas Björkman (2018): The Nordic secret, Fri Tanke

Anmeldelse af Hemmeligheden er den folkelige dannelse: Thorkild Thejsen (2018): Hemmeligheden er den folkelige dannelse: https://www.folkeskolen.dk/641127/hemmeligheden-er-den-folkelige-dannelse

John Dewey (2007): Demokrati og uddannelse. Klim

Anmeldelse af Demokrati og uddannelse: Marie Hyldgaard Kjeldsen: At lære handlingens kunst gennem erfaring i det sociale https://www.folkeskolen.dk/44790/demokrati-og-uddannelse

Jeanette Hansen, red. (2019): Dannelse i alle fag, Dafolo og Danmarks Lærerforening

Anmeldelse af Dannelse i alle fag: Jens Raahauge (2019): Ny bog ti en ny tid: https://www.folkeskolen.dk/909365/ny-bog-til-en-ny-tid

 Ove Korsgaard, Jens Erik Kristensen og Hans Siggaard Jensen (2017): Pædagogikkens idéhistorie, Aarhus Universitetsforlag

Anmeldelse af Pædagogikkens idéhistorie: Thorkild Thejsen (2017): Fra privilegium over rettighed til livstidsdom: https://www.folkeskolen.dk/612712/fra-privilegium-over-rettighed-til-livstidsdom

Lejf Moos, red. (2017): Dannelse - kontekster, visioner, temaer og processer, Hans Reitzels Forlag

Anmeldelse af Dannelse: Nina Eriksen (2017): Nye bud på dannelse: https://www.folkeskolen.dk/616898/nye-bud-paa-dannelse

Lejf Moos, red. (2019): Glidninger - usynlige forandringer indenfor pædagogik og uddannelser, Aarhus Universitetsforlag (e-bog med fri adgang).

Anmeldelse af Glidninger: Jens Raahauge (2019): Alting glider!: https://www.folkeskolen.dk/655381/alting-glider

Louise Nabe-Nielsen (2019):Filosofi i skolen, Hans Reitzels Forlag

Anmeldelse af Filosofi i skolen: Alice Buchhave Nørlem (2019): Så et dannelsesfrø: https://www.folkeskolen.dk/1085291/saa-et-dannelsesfroe

Thomas Aastrup Rømer (2019): FAQ om dannelse, Hans Reitzels Forlag

Anmeldelse af FAQ om dannelse: Alice Buchhave Nørlem (2019): Hjerteblod i kompliceret kredsløb: https://www.folkeskolen.dk/659716/hjerteblod-i-kompliceret-kredsloeb

Alexander von Oettingen (2018): Undervisning er dannelse, Aarhus Universitetsforlag

Anmeldelse af Undervisning er dannelse: Thorkild Thejsen (2018): Det vigtigste i skolen er undervisningen: https://www.folkeskolen.dk/626933/det-vigtigste-i-skolen-er-undervisningen 

Powered by Labrador CMS