Lærer- og efteruddannelse
0   10

Læreruddannelsesevaluering III: Nye lærere føler sig ikke klædt på til elevkonflikter

Læreruddannelsen klæder ikke de studerende godt nok på til at håndtere konflikter mellem eleverne. Det svarer nye lærere i en ny evaluering af læreruddannelsen, som ser på de nyuddannede læreres kompetencer fra uddannelsen.

Klæder læreruddannelsen de studerende på til et lærerjob ude i skolen?

Det spørgsmål har Uddannelses- og Forskningsministeriet forsøgt at finde svar på i en ny delevaluering af læreruddannelsen, der blev indført i 2013.

Analysebureauet Epinion har for ministeriet spurgt det første kuld af færdiguddannede lærere, som har haft et helt forløb på den nye læreruddannelse, til i hvor høj grad de vurderer, at de har opnået hver af 34 forskellige kompetencer.

Det bygger rapporten på

Tredje og sidste delevaluering af læreruddannelsen bygger på spørgeskemasvar fra 523 personer, der dimitterede fra uddannelsen sidste sommer. Svarene fra skolelederne bygger på 169 svar fra ledere på folkeskoler og private grundskoler, der har ansat én eller flere dimittender, der færdiggjorde uddannelsen i sommeren 2017.

Udover data fra spørgeskemaundersøgelsen bygger undersøgelsen på to fokusgruppeinterviews med ledere og skoleledere.

Ved siden af konklusionerne om skoleledernes og de færdiguddannede læreres vurderinger, har Epinion også spurgt 210 praktiklærere til deres vurdering af de studerende og praktikken på uddannelsen. 

Folkeskolen.dk sætter med serien #inklusion for tiden fokus på de udfordringer, inklusionen i folkeskolen fører med sig, herunder det stigende antal vold- og trusselsepisoder.

Artiklen fortsætter under banneret

Og de nye lærere siger selv, at konflikthåndtering er noget af det, de ikke lærer at håndtere i tilstrækkelig grad på læreruddannelsen.

Kun otte procent af de nye lærere svarer, at læreruddannelsen i 'høj' eller 'meget høj' grad har bidraget til deres kompetence til at konflikter blandt elever (se alle svarene nederst i artiklen).

Samme billede viser sig, når de nye lærere spørges til, om de har fået kompetencer på læreruddannelsen til at håndtere konflikter med forældrene.

Her svarer kun to procent, at de har det i 'høj' eller 'meget høj' grad.

Heller ikke kompetencer til eleverne med særlige behov

Ifølge rapporten var et af formålene med at indføre en ny og reformeret læreruddannelse, at uddannelsen i højere grad skulle styrke de studerendes generelle viden og kompetencer i at undervise elever med særlige behov.

Alligevel er der også her en meget lille gruppe af de nye lærere, der oplever, at uddannelsen har klædt dem godt på til det.

Adspurgt om uddannelsen har givet dem evnen til at "inkludere og aktivt at inddrage elever med specialpædagogiske udfordringer" svarer under hver femte, at de i 'høj' eller 'meget høj grad' har fået den kompetence med sig.

Endnu færre oplever, at de er blevet gjort klar til at kunne samarbejde med PPR-medarbejdere, vejledere og andre resursepersoner - kun fem procent har her svaret 'høj' eller 'meget høj' grad.

Og det samme gør sig gældende, når de skal vurdere, om de har fået kompetencerne til at samarbejde med pædagoger "om undervisning og trivsel". Her har otte procent vurderet deres læring på uddannelsen til en 'høj' eller 'meget høj' grad.

Skolelederne er mere glade

Det er imidlertid ikke kun de nye lærere, der er blevet bedt om at vurdere, hvad de har fået med sig fra læreruddannelsen. Epinion har også fået skoleledere på skoler, der har ansat mindst én af de nye lærere til at bedømme de samme kompetencer ud fra en vurdering af deres nyansatte.

Og her viser det sig, at skolelederne generelt vurderer, at de nye lærere har fået mere med fra læreruddannelsen, end de nye lærere selv oplever.

Hvor kun otte procent af de nye lærere svarer, at uddannelsen har gjort dem i stand til at håndtere konflikter mellem eleverne, er det 48 procent af skolelederne, der mener det samme.

Samlet svarer 30 procent af de nye studerende, at de i 'høj' eller 'meget høj' grad har fået kompetencer med fra læreruddannelsen i de 34 forskellige kompetencer, de bliver spurgt til i evalueringen.

Spørger man skolelederne, mener 56 procent det samme.

Skoleledere: Nye lærere er stærke fagfagligt

Skolelederne er især enige om, at de nye lærere udviser "stor faglig viden og stærke faglige færdigheder", og at de nye lærere har "en faglig nysgerrighed og lyst til at opsøge ny faglig viden".  Det mener henholdsvis 81 og 84 procent af skolelederne.

Evalueringen er sidste del af i alt tre delevalueringer. Tidligere på året har de to øvrige delevalueringer blandt andet haft fokus på de studerendes bacheloropgaver samt faget Almen dannelse/KLM.

Samlet har det været intentionen, at delevalueringerne har skullet tage udgangspunkt i ambitionerne fra aftaleteksten bag reformen af læreruddannelsen, hvor det fremgår, at reformen skulle sikre en fagligt stærkere og mere attraktiv uddannelse, der matcher folkeskolens behov. Uddannelsen skulle samtidig være gennemsyret af almen dannelse og hæve barren for fremtidens lærere.

Evalueringen af læreruddannelsen afsluttes med en samlet rapport, som forventes klar i starten af næste år.

 


Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

OPRET PROFIL
{{ comment.author.name }} {{ '(' + comment.author.jobTitle + ')' }}
{{ comment.likeCount }}

{{ comment.title }}

Gem Annuler
Gemmer, vent venligst...
Klag
Kommentaren er slettet

MERE OM EMNET

Når du er logget ind, kan du vælge de emner du ønsker at abonnere på, og få nyt direkte på email. Login

LÆS OGSÅ

Specialpædagogiknetværket er for alle, der interesserer sig for eller arbejder med undervisning af børn og voksne med særlige behov. I samarbejde med Tidsskriftet specialpædagogik

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
2.204 andre er allerede tilmeldt

Netværket Praktiklærere er for alle, der tager sig af de lærerstuderendes praktik på folkeskolerne, og andre med interesse for området. I samarbejde med Praktiklærerforeningen.

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
124 andre er allerede tilmeldt

Lærerstuderendenetværket er for alle lærerstuderende samt andre med interessere for læreruddannelsen. I samarbejde med Lærerstuderendes Landskreds.

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
299 andre er allerede tilmeldt