'Vi er nødt til at have de lærerstuderende til at læse manualen, og de skal have læringsstrategier om ny teknologi', sagde centerleder Lene Storgaard Brok på ordblinde- og it-konferencen.
"Vi er nødt til at have de lærerstuderende til at læse manualen, og de skal have læringsstrategier om ny teknologi", sagde centerleder Lene Storgaard Brok på ordblinde- og it-konferencen.

Ordblindekonference: Lærerstuderende bør lære om teknologiers didaktiske muligheder

Læse- og skriveteknologi kræver, at lærerne kender elevens udstyr og kan koble det med sin undervisning. Men mange lærere undgår at bruge teknologi i frygt for, at det ikke spiller. Derfor er de studerende nødt til at lære teknologierne at kende på læreruddannelsen, mener centerleder.

Publiceret

Lærer tegner hellere i hånden

"Det er nok en vanesag. Det er så nyt for mig, stadigvæk, atbruge de dér [interaktive tavler], så jeg har ikke helt vænnet migtil at føle mig helt afslappet deroppe. Det kan også være, at nårman føler, at teknologien ikke spiller, ledningerne sidder ikkeordentligt og så videre, så kan man mærke, man er ved at mistegrebet om klassen ved at rode to minutter mere med alt det her forat få det til at virke".

(...)

"Der kan jeg tit vælge at sige: 'Jamen så tegner jeg sgu Afrikaselv - i hånden', i stedet for at finde det der smarte kort, jegvidste, der var der [på den interaktive tavle].

Kilde: Lene Storgaard Brok

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Når skoler og kommuner køber iPads, interaktive tavler, bærbare computere og anden teknologi til undervisningen, begrunder de typisk investeringen med, at eleverne vil lære bedre og mere effektivt.

"Der er meget lidt fokus på, hvordan teknologierne påvirker undervisningen, og hvordan lærerne opfatter forandringerne", sagde Lene Storgaard Brok, leder af Nationalt Videncenter for Læsning, på ordblinde- og it-konferencen anno 2016 i Kolding.

Læse- og skriveteknologier til ordblinde stiller lærere over for nye udfordringer

Her præsenterede hun et antropologisk studie af læreres praksis med teknologi og teknologiens indflydelse på undervisningen, læringen og kulturen i skolen, som hun gennemførte over fire år med start i 2011 sammen med 11 andre forskere.

"Formålet var at udvikle teori og læringsaktiviteter til læreruddannelsen ud fra den antagelse, at de studerende ikke bliver klædt på til at undervise med teknologi. De kan sagtens bruge deres computer og smartphone, men så snart de skal bruge dem didaktisk, kan de ikke klare det", sagde centerlederen og understregede, at hun ikke talte specielt om læse- og skriveteknologi.

"Jeg har det brede perspektiv på teknologi og konsekvenserne for lærerne".

Lærere skal finde ud af at agere med interaktive tavler

Lene Storgaard Brok kaldte sit oplæg "Technucation - lærernes anvendelse af ny teknologi i skole og uddannelse"

"Technucation handler om at 'læse' skolen, lærerne og de kulturforandringer, der er i spil, når nye teknologier flytter ind i klasserummet. Hvordan er teknologien til stede i lokalet? Hvilke interaktioner sker der mellem lærer og elever og mellem eleverne indbyrdes? Hvordan indvirker teknologien på fagene? Når børn i 1. klasse kan skrive bøger inden jul, fordi et system understøtter det, er der nogle, som lærer rigtig meget," sagde Lene Storgaard Brok og tilføjede, at evnen til at kunne lave en indholdsfortegnelse i 1. klasse også er en teknologi.

Elever bruger it-støtte til at udvikle deres egne læse- og skrivestrategier

Lærere oplever, at kridttavlen bliver erstattet af interaktive tavle hen over sommerferien. På samme måde bliver kladdehæftet afløst computere. Det skal de finde ud af at agere i.

"Vi kan være stensikre på, at der bliver ved med at komme ny teknologi, og det tager tid at lære en stor del af den at kende, fordi den er digital".

Studerende skal have læreringsstrategier om ny teknologi

Centerlederen forsøgte at vise en stumfilm, men teknikken drillede pudsigt nok. I stedet forklarede hun, at filmen handler om en lærer, som pakker en overheadprojekter ud og forsøger at få den til at virke. Det lykkes ikke, så hun sætter sig til at drikke kaffe, indtil hun opdager, at der er en manual med. Her læser hun, at projekteren skal have strøm for at kunne bruges.

"Vi er nødt til at have de lærerstuderende til at læse manualen, og de skal have læringsstrategier om ny teknologi: Hvem kan man spørge? Hvad plejer I at gøre, når I skal lære en ny teknologi at kende? Hvad ville andre gøre? Hvad genkender du i denne teknologi", remsede Lene Storgaard Brok op.

Model til at forstå kulturforandringer

Efter tre års forskning udviklede forskerne analysemodellen Teku, som lærere og lærerstuderende kan tage i brug, når de vil forstå, hvordan teknologier er kulturforandrende. I modellen er teknologi sat i centrum omgivet af ringe med engagement, kompleksitet og udvikling.

"Mange lærere undgår at bruge interaktive tavler og iPads, fordi de skal finde på nye strategier til deres undervisning. Derfor er de studerende nødt til at lære at bruge teknologierne, mens de går på læreruddannelsen, så de ved, hvordan de kan anvende dem i praksis, og hvilke aktiviteter de kan lave. Ellers uddanner vi lærere til en skole, som ikke findes", sagde centerlederen.

Folkeskolen.dk sætter i anledningen af det første år med den nationale ordblindetest fokus på testen og på undervisning af ordblinde elever. Dette er den 15. artikel i temaet:

Elever bruger it-støtte til at udvikle deres egne læse- og skrivestrategier

Læse- og skriveteknologier til ordblinde stiller lærere over for nye udfordringer

Skoler får hjælp til ordlblinde elever af undervisningscenter for voksne

Skole har succes med netværk for forældre til ordblinde elever

Nu kan du prøve at læse som en ordblind

Talegenkendels hjælper ordblinde til at skrive gode tekster

Ministeren vil ændre holdningen til ordblinde

Stigende antal sager med ordblinde elever bekymrer klagenævnet

Ordblindes formand afviser kritik: ordblindhed er en isoleret dysfunktion

Kritiker: Den nationale ordblindetest er værdiløs

Læsecenter giver ordblinde elever og deres lærere et løft

Glæde over ordblindetesten lever side om side med en smule skepsis

Læsevejleder: Skoler bør have en plan for opfølgning af ordblindetesten

Over 9.000 elever har taget den nationale ordblindetest

Powered by Labrador CMS