Debat

Den obligatoriske projektopgave i 9. klasse risikerer at blive afskaffet. Derfor har 20 foreninger samlet sig om et åbent brev, hvor de opfordrer Folketinget til at genoverveje beslutningen.

20 foreninger frygter politisk dødsstød til projektopgaven: Lad os i stedet gentænke den

I en skole med alt for mange test og prøver er projektopgaven i 9. klasse en tiltrængt variation for både elever og lærere. Derfor er det bekymrende, at Folketinget overvejer at afskaffe projektopgaven, skriver en række faglige foreninger i et åbent brev.

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning.

Vi vil gerne udtrykke forundring og kritik af, at projektopgaven i 9. klasse afskaffes som obligatorisk element i den danske folkeskole. Vi opfordrer til, at beslutningen tages op til genovervejelse, da vi mener, den modarbejder centrale hensigter med den nye folkeskoleaftale herunder øget frihed og en mere praksisorienteret undervisning. 

Vi bifalder i det store hele ideen med mere frihed til den enkelte skole. Det er ikke vores indtryk, at den obligatoriske projektopgave opleves som en unødvendig og ubelejlig binding ude i folkeskolen.

Vi er indforståede med, at den enkelte skole fortsat gerne må afvikle en projektopgave, men vi er bekymrede for, om projektarbejdet, når det ikke længere er obligatorisk, vil blive nedprioriteret på den enkelte skole både på mellemtrinnet og i udskolingen. 

Opgaven er en tiltrængt variation

Når vi ærgrer os over afskaffelsen af projektopgavens status som obligatorisk i 9. klasse, skyldes det, at projektopgaven i vores øjne er et afgørende element i at skabe et varieret og praktisk orienteret skoleforløb. 

I en udskoling, hvor prøvetrykket er en udfordring, skaber netop projektopgaven tiltrængt variation. Her har undervisningen og læreprocesserne en anden form, hvilket giver mulighed for differentiering og tværfagligt arbejde. Derfor bør projektopgaven prioriteres. 

I projektopgaven prøver eleverne kræfter med selv at tilrettelægge deres arbejdsproces, søge og kritisk udvælge information, samarbejde i en gruppe, ikke være begrænset af et bestemt fag, have mulighed for at kombinere fag og valgfag, som er passende for projektet, og til slut at formidle deres viden, både mundtligt og med en praktisk vinkel. 

Disse kompetencer er afgørende både for videre uddannelse og det generelle arbejdsmarked. Projektopgaven understøtter folkeskolens formål, som beskrevet i formålsparagraffen §2. “Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst …”. 

Lad os gentænkte projektopgaven

I den nye folkeskoleaftale er praksisfaglighed desuden en høj prioritet. Vi mener, at praktisk orienteret undervisning bør finde sted i alle fag. Projektopgaven er måske den del af udskolingen, hvor den praktisk orienterede undervisning står stærkest på tværs af fagene og hvor eleverne kan kombinere deres viden og færdigheder fra forskellige fag til at skabe kreative og relevante produkter. 

Vi vil gerne være med til at gentænke projektopgaven: Vi anerkender, at projektopgaven nogle steder er blevet for teoretisk og foreslår derfor, at fokus flyttes tilbage til arbejdsprocessen, fordybelsen og produktet. Vi ønsker en projektopgave, hvor eleverne formidler deres emner kreativt og nuanceret. 

Underskrevet af 20 faglige foreninger:

Biologiforbundet, Børnehaveklasseforeningen, Danmarks billedkunstlærer, Danmarks IT- og Medievejlederforening, Danmarks Matematiklærerforening, Danmarks Naturfagslærerforening, Danmarks Specialpædagogiske Forening, Dansklærerforeningen, Dansk Skoleidræts idrætsfaglige udvalg Den Faglige Forening Håndværk & Design, FALIHOS - Foreningen af lærere i historie og samfundsfag, Fransklærerforeningen, Landsforeningen af Læsepædagoger, Logopædisk Forum, Læsekonsulenternes Landsforening, Musiklærerforeningen, Pædagogisk LæringsCenterForening, Religionslærerforeningen, Sproglærerforeningen, Tysklærerforeningen for Grundskolen, Danmarks Dramalærerforening 

Deltag i debatten - send dit indlæg på 400-600 ord til debat@folkeskolen.dk