Forskning

"De fortæller om en hverdag, der så presset, at de altid er bagud og bliver nødt til at gå på kompromis med deres idéer om, hvad gode lærere er og gør", fortæller en af forskerne bag undersøgelsen.

"Hårdt" og "svært": Ny undersøgelse af læreres første år i folkeskolen

Lærerkollegerne er søde, og jobbet er givende, men det er frygtelig hårdt. Sådan cirka er nye læreres opfattelse af jobbet i en ny undersøgelse. De nye lærere efterspørger derfor, at der bliver taget mere hensyn til dem.

Publiceret Senest opdateret

UNDERSØGELSER AF LÆRERES OG LÆRERSTUDERENDES OPLEVELSE AF LÆRERJOBBET

Forskerne Nana Vaaben, Pia Rose Böwadt og Rikke Pedersen fraLedelse, Organisation og Forvaltning på Videreuddannelsen påKøbenhavns Professionshøjskole har de senere år gennemført en serieaf kvalitative spørgeskemaundersøgelser om lærernes oplevelse afderes eget arbejdsliv.

Alle undersøgelserne bygger på spørgeskemasvar, hvor dedeltagerne har svaret på et begrænset antal åbne spørgsmål. Dennegang er der spurgt lærere med max fire år i folkeskolen. 107 har deltaget i undersøgelsen, og deltagerne er efterspurgt via et indlæg på folkeskolen.dk. Opslaget er blevet delt på de socialemedier, bl.a. via Danmarks Lærerforening.

  • Læs om de tidligere undersøgelser her:

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Jeg håber meget, at jer, der laver undersøgelsen, har respekt og forståelse for, hvordan det er at være ny lærer og undervise og stå foran klasser 26 (eller mere!) lektioner om ugen. Hvor dårligt, man er forberedt (selv når man har brugt sin fritid), og hvor meget hjernekapacitet, der bruges på at holde ro og orden og samtidig skulle levere et fagligt indhold. Det er næsten umuligt, når man ikke har erfaring med det".

Sådan indledes en ny undersøgelse af nye læreres oplevelse af lærerjobbet i folkeskolen, hvor 107 lærere med mindre end fire års erfaring som lærere har beskrevet deres personlige oplevelse af at være ny i lærerjobbet.

Forskerne bag undersøgelsen - docent, ph.d., Pia Rose Böwadt og docent, ph.d., Nana Vaaben fra Institut for Læreruddannelse og Ledelse  Organisation og Forvaltning på Københavns Professionshøjskole - har både respekt og forståelse for oplevelsen, og de er blevet mødt af den samme oplevelse et hav af gange.

Starthjælp til nye lærere er et særsyn

I en række undersøgelser har de bedt lærere og lærerstuderende at beskrive, hvordan de oplever læreruddannelsen, lærerjobbet og hvorfor de valgte at blive lærere. Og selvom de alle har svaret på åbne spørgsmål har oplevelserne været påfaldende enslydende.

Og sådan er det også denne gang, hvor nye lærere beskriver deres første tid som lærere i folkeskolen. To tredjedele af lærerne i undersøgelsen fortæller, at det er hårdt at være ny lærer og mange af dem i meget voldsom grad.  

"Vi må desværre sande, at det igen er barsk læsning. De nye lærere fortæller om en hverdag, der så presset, at de altid er bagud og bliver nødt til at gå på kompromis med deres idéer om, hvad gode lærere er og gør. Typisk peger de på, at der er alt for mange opgaver. De mangler både den fornødne tid til at udføre, hvad der forventes af dem, og de mangler erfaring", siger Pia Rose Böwadt.

Mange nye lærere vil ikke folkeskolen 

Særlig opgaver ved siden af undervisningen presser

De nye lærere bruger rigtig ofte ord som "tid", "hårdt" og "svært" i deres besvarelser. Undersøgelsen viser, at de især er overraskede over, hvor meget arbejde der skal udføres uden for undervisningen. Her det især forældresamarbejde, udadreagerende elever og de mange forskellige elektroniske platforme, der udfordrer og tager tid.

"For nogle af de nye lærere fortæller, at følelsen af ikke at slå til gør, at jobbet mister sin mening, når de ikke kan levere, som de havde forventet. For det var drømmen om at være en god lærer og lave god undervisning, der gjorde, at de tog læreruddannelsen. Nogle svarer, at de som en konsekvens af det hårde arbejde enten er eller har været sygemeldt med stress eller har overvejet eller bestemt sig for at stoppe", siger Pia Böwadt.

LÆRERUDSAGN FRA UNDERSØGELSEN

Hvordan er det for dig at være ny lærer i folkeskolen?

"Det er angstprovokerende og ensomt"

"Hårdt! Jeg har de samme opgaver, undervisningstimer som minekolleger med mange års erfaring, men uden at få ekstraforberedelse. Lige meget, hvor hurtigt jeg løber, er jeg altidbagud"

"Det er hårdt. Der er mange 'selvfølger', som man ikke kendertil eller ved, hvad man skal spørge om eller vide til. Det er lidtsom at blive kastet i vandet uden at kunne svømme :), men jeg fårgod hjælpe og støtte fra mine kolleger"

"Det har været meget krævende. Jeg har brugt alt for megetfritid på at forberede mig og på forældrekontakt. Jeg har haftudadreagerende elever og blevet slået og kaldt alt muligt. Jeg harhaft enormt meget brug for hjælp og sparring, og været heltfortvivlet i hvert fald hele det første år. Jeg har tit været itvivl om, jeg var god nok, og om jeg mon havde det, der skulle tilfor at blive en god lærer. Der er stadig hver dag nyesituationer at forholde sig til. Det er dog kun blevet bedre sidenmit første år"

Læs mere

Undersøgelsen

Sådan kan du passe på de nye lærere 

Bliver taget godt imod af kollegerne

Jobstarten bliver svært på trods af, at rigtig mange beskriver jobbet som givende, spændende og deres kolleger som søde og hjælpsomme.

"De nye lærere føler sig godt taget imod medmenneskeligt. Kollegerne er søde og tager godt imod dem, og der er også nogle, der skriver, at lederen er venlig og gerne vil gøre dem det godt. Men de skriver også, at rammerne og det organisatoriske gør, at det bliver ved snakken. De gode tanker bliver ikke omsat til handling eller organisering, selvom de efterspørger, at der bliver taget højde for, at de er nye", fortæller Nana Vaaben.

Hun fortæller, at de nye lærere beskriver, at de har hårdt brug for at indlede lærerjobbet med færre undervisningstimer end de øvrige kolleger, og at de får lov til rent faktisk at undervise i deres undervisningsfag.

"I alle mulige andre brancher tager man højde for, at man ikke er flyvefærdig fra dag ét. Det ser vi fx med læger og advokater. Sådan er det ikke med lærerne. Det er et stort problem. Der er brug for, at man i planlægningen af hele skolens virke har øje for, at nye ikke kan bære en lige så stor undervisningsbyrde som de øvrige".

»Jeg er blevet en bedre lærer«

Brug for uddannede mentorer

Nana Vaaben fortæller, at mange af lærerne peger på, at mentorordninger står rigtig højt på deres ønskeliste.

"En mentor er vigtig både i forhold til, at de nye lærere har nogen at tale med om nogle af deres udfordringer, men de skal også kunne svare på en masse praktiske ting", siger hun.

Nana Vaaben påpeger, at en mentorordning kræver en særlig indsats, før det bliver en mærkbar hjælp for de nye lærere.

"Der er nogle, der fortæller, at de har en mentor, men i nogle tilfælde er det desværre mere er af navn end af gavn. Mentorordninger skal være uddannede og deres skemaer skal tænkes i forhold til den nye lærers skema, så der faktisk er tid til at tale med de nye lærere. Ellers kan det ende med, at de nye lærere kun får hjælp og gode råd i den første uge, før eleverne kommer tilbage fra sommerferie", siger hun.

»Det er her, min fremtid er« 

Vil det ikke være en dyr løsning for lederne, hvis de skal til at bruge flere resurser på de nye lærere?

"Jeg tror, at man som skoleleder skal tænke ligesom med coronakrisen: det kan godt være, at det er dyrt, men det er dyrere at lade være. For så knækker de nakken, og det er ikke billigt for en skole, hvis folk går ned med stress eller holder op igen. Det er en ond cirkel, som jeg tror, at skolelederne rigtig gerne vil være undgå".

DLF: Vi har taget første skridt med ny overenskomst

OK21: Lærerforlig løfter børnehaveklasselederne og fritvalgsordningen

I sidste uge landede et nyt overenskomstforlig for lærerne, og her er der faktisk fokus på de nye lærere. Lærernes Centralorganisation og KL har afsat to millioner overenskomstkroner til et projekt, der skal samle viden og erfaringer om, hvordan nye lærere får en god start på lærerjobbet. Det glæder lærernes formand Gordon Ørskov Madsen.

"I alle andre lande i Europa er man bedre til at sikre en bedre overgang for de nye lærere. Her understøtter man de nye lærere med både mentorordninger. De får vejledning undervejs, og at der bliver taget hensyn i forhold til undervisningens omfang. Det har vi ikke taget ret meget fat på i Danmark, og det er simpelthen nødvendigt, at vi får taget nogle skridt nu. Alt for mange nyuddannede lærere kommer skidt fra start, og det er vi nødt til at tage langt mere alvorligt. Vi har taget fat på det i A20, og vi vil med det her projekt sætte mere fokus på lærerstartordninger. Så kan vi bruge det som afsæt til at aftale yderligere tiltag ved de kommende overenskomster", siger han.

Nye lærere vil have mere praksis i uddannelsen - men forsker advarer