Den opdaterede vejledning om prøver på særlige vilkår præciserer, at elever i gul kategori i den nationale ordblindetest må gå til prøve på almindelige vilkår.
Den opdaterede vejledning om prøver på særlige vilkår præciserer, at elever i gul kategori i den nationale ordblindetest må gå til prøve på almindelige vilkår.

Ny vejledning slår fast: Elever i gul kategori må ikke gå til prøve på særlige vilkår

Elever, som i den nationale ordblindetest lander i gul gruppe, kan ikke gå til prøve på særlige vilkår. Det præciserer ministeriets nye vejledning på området. Det skærper nødvendigheden af at gå grundigt til værks, når man tester, mener ordblindelærer.

Publiceret
En del gange i løbet af et skoleår møder Line Leth Jørgensen elever, som ligger i den gule kategori i den nationale ordblindetest, men de har langt større vanskeligheder med læsning og skrivning end deres klassekammerater i den røde kategori.
En del gange i løbet af et skoleår møder Line Leth Jørgensen elever, som ligger i den gule kategori i den nationale ordblindetest, men de har langt større vanskeligheder med læsning og skrivning end deres klassekammerater i den røde kategori.

Sådan er reglerne

  • Elever, der har dysleksi, har en funktionsnedsættelse og kan gåtil prøve på særlige vilkår.
  • Elever, der ikke har dysleksi, har ikke enfunktionsnedsættelse. Derfor må de ikke gå til prøve på særligevilkår. Det gælder også elever, der ender i gul kategori i dennationale ordblindetest.
  • Eleverne kan testes for dysleksi med den digitale ordblindetesteller andre standardiserede ordblindetest.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Der har været usikkerhed blandt læsevejledere om, hvorvidt elever, der boner ud i den gule kategori i den nationale ordblindetest, for eksempel må anvende ordforslag til prøven i retskrivning  eller kan få tildelt ekstra tid, når de går til prøve.

Det må de ikke, for de ikke har en funktionsnedsættelse, forklarede læringskonsulent Trine Nobelius fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet for et år siden her på folkeskolen.dk.

Disse elever kan altså gå til prøve på særlige vilkår.

I vejledningens afsnit om elever i ordblindetestens gule kategori hedder det:

"Elever, der er testet 'usikker fonologisk kodning' med Ordblindetesten, har ikke en funktionsnedsættelse i form af ordblindhed og skal ikke på basis heraf tilbydes prøve på særlige vilkår, med mindre eleven har en anden funktionsnedsættelse eller tilsvarende vanskeligheder, der berettiger til prøve på særlige vilkår".

Elever kan altså ikke gå til prøve på særlige vilkår, hvis deres eneste vanskelighed er, at de er landet i gul kategori i den nationale ordblindetest.

Gule elever kan læse og skrive dårligere end røde

Gule elever kan læse og skrive dårligere end røde

På mange skoler og i mange kommuner har man hidtil konkluderet, at flere af de elever, der er placeret i gul kategori, netop kunne gå ind under betegnelsen "tilsvarende vanskeligheder".

Det skriver Line Leth Jørgensen i sit seneste nyhedsbrev fra firmaet Dysleksi og inklusion, som hun driver ved siden af sit job som lærer og ordblindeblæksprutte på Hillerødsholmskolen i Hillerød.

Det giver meget god mening, at "tilsvarende vanskeligheder" ikke omfatter elever i gul kategori, mener Line Leth Jørgensen. Alligevel er hun ikke tilfreds.

"En del gange i løbet af et skoleår møder jeg elever, som ligger i den gule kategori, men de har langt større vanskeligheder med læsning og skrivning end deres klassekammerater i den røde kategori", skriver hun i nyhedsbrevet.

Hun understreger, at en god del af disse gule elever har modtaget meget og kvalificeret undervisning i skriftens lydprincip, de har selv arbejdet seriøst med deres læsning og skrivning, og der er intet, som tyder på andre vanskeligheder. Dertil kommer, at de i test som for eksempel Testbatteriet boner tydeligt ud på de klassiske dysleksimarkører.

"Har disse elever ikke dysleksi", spørger Line Leth Jørgensen.

Ikke i nærheden af 20 procent med dysleksi

Ikke i nærheden af 20 procent med dysleksi

Ordblindetesten er lavet, så otte procent af eleverne bør havne i den røde kategori og op til 20 procent i den gule.

"Der er ikke en klar grænse for, hvor mange ordblinde der findes, men i Danmark opererer vi med, at tre til syv procent af befolkningen er ordblinde. Ordblindetesten sætter grænseværdien ved otte procent for at sikre, at alle ordblinde elever bliver identificeret med testen", forklarede Trine Nobelius fra Styrelsen for Kvalitet og Undervisning for et år siden til folkeskolen.dk.

Line Leth Jørgensen er enig i, at dysleksibegrebet ikke skal udvandes, så alle elever, der har svært ved at læse og stave, pludselig har dysleksi.

"De elever, vi på min arbejdsplads anser for dyslektiske, svarer kun til omkring syv procent af den samlede elevgruppe - og af disse syv procent er der både elever i den røde og den gule kategori, som på anden måde har fået fastslået deres dyslektiske vanskeligheder. Vi er altså ikke i nærheden af 20 procent elever med dysleksi, selv om vi både har elever, som er havnet i den røde og den gule kategori", skriver hun.

Elever i gul kategori har brug for at blive testet yderligere

Elever i gul kategori har brug for at blive testet yderligere

Det gør Line Leth Jørgensen bekymret, at en digital test, der tager omkring 20 minutter at afvikle, kan blive altafgørende for en masse unge menneskers fremtidsmuligheder.

"Jeg ønsker ikke, at elever uretmæssigt skal have lov til at gå til prøve på særlige vilkår. Men jeg kan ikke holde ud at tænke på, at elever ikke får den diagnose og hermed den hjælp og forståelse, de bør have".

Elever, der ender i den gule kategori i ordblindetesten, har brug for at blive testet yderligere, mener Line Leth Jørgensen. Dels for at undersøge, om det samme billede ses i en anden test. Dels for at få et nuanceret billede af elevens vanskeligheder og kompetencer, så den rette indsats kan iværksættes.

"Den nye vejledning til prøver på særlige vilkår skærper nødvendigheden af, at vi er virkelig grundige og nuancerede i vores arbejde. Vi skal teste, analysere og konkludere så grundigt og ærligt, som vi overhovedet kan. Og vi skal kunne dokumentere og argumentere sagligt og nuanceret for, hvorfor vi konkluderer, som vi gør", lyder hendes opfordring.

Du kan læse den nye vejledning og Line Leth Jørgensens nyhedsbrev via disse link:

Læs mere

Vejledning om prøver på særlige vilkår ogfritagelser

Line Leth Jørgensens nyhedsbrev

Powered by Labrador CMS