Ordblind/læsesvag
6   12

Ministeriet: Derfor må gul gruppe ikke bruge ordforslag til prøven i retskrivning

Det bekymrer læsevejlederne i Herning, at elever i gul kategori i den nationale ordblindetest ikke må bruge ordforslag til afgangsprøven i retskrivning. Grunden er simpel: Ifølge testen er eleverne ikke ordblinde, forklarer Undervisningsministeriet.

Læsevejlederne fra Herning beskrev deres bekymring for elever, der boner ud i ordblindetestens gule kategori, i et høringssvar om den nye bekendtgørelse til folkeskolens prøver. Ifølge den nye vejledning om prøver på særlige vilkår kan elever kun få lov at bruge ordforslagsprogrammer ved prøven i retskrivning, hvis de er testet ordblinde svarende til kategorien rød i den nationale ordblindetest.

De jyske læsefagfolk gør opmærksom på, at deres elever i gul kategori har været vant til at bruge ordforslag, siden den nationale ordblindetest blev indført for snart tre år siden.

Artiklen fortsætter under banneret

"De vil være ilde stedt, såfremt konsekvensen af vejledningen er, at de i prøvesituationen ikke må anvende ordforslag", lyder det i høringssvaret.

National test opererer med en forhøjet grænse for ordblinde

Når ordblinde elever kan få lov til at bruge ordforslag til prøven i retskrivning, er det for at kompensere for deres funktionsnedsættelse, så de bliver sidestillet dem med de andre elever. Hvis andre elever også får lov at bruge ordforslag, ændrer man på prøvens vilkår, og det er ikke tilladt, forklarer læringskonsulent Trine Nobelius fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet under Undervisningsministeriet.

Prøve på særlige vilkår

Formålet med at tilrettelægge folkeskolens prøver på særlige vilkår er at sidestille elever med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse med andre elever i prøvesituationen. Der skal altså være tale om en funktionsnedsættelse, som afføder et kompensationsbehov for, at eleven kan fungere på lige fod med andre elever i prøvesituationen.

Kilde: Vejledningen om prøve på særlige vilkår, december 2017

"Der er ikke en klar grænse for, hvor mange ordblinde der findes, men i Danmark opererer vi med, at tre til syv procent af befolkningen er ordblinde. Ordblindetesten sætter grænseværdien ved otte procent for at sikre, at alle ordblinde elever bliver identificeret med testen", siger Trine Nobelius.

I den faglige følgegruppe, der var tilknyttet udviklingen af ordblindetesten, var der bred enighed om, at testen også skulle kunne identificere elever, hvis fonologiske afkodning ikke er i top, uden at de er ordblinde.  Derfor blev der indført en gul gruppe - en slags opmærksomhedsgruppe.

"Disse elever har en usikker fonologisk kodning, men de er ifølge ordblindetesten ikke ordblinde. Den gule gruppe går fra otte og helt op til 20 procent, så hvis vi også anså disse elever for værende ordblinde, ville vi vurdere, at 20 procent af alle elever er ordblinde. Det er de ikke", siger læringskonsulenten.

Skoler må ikke lade stå til over for eleverne i gul gruppe

Når eleverne i gul gruppe har vanskeligheder med skriftsproget, skyldes det andre årsager end ordblindhed.

"Man behøver ikke være ordblind, fordi man har svært ved at stave eller er langsom til at læse. Der er nogle, som er gode til at stave, mens andre ikke er det. Men at en elev tilhører gul gruppe, betyder ikke, at man skal lade stå til. Man skal netop arbejde på at udvikle elevens læse- og stavefærdigheder. Følgegruppens ønske om at få en gul opmærksomhedsgruppe med i testen var for at pege på elever, som ikke er ordblinde, men alligevel har brug for en fokuseret indsats i læse-, stave- og skriveundervisning", siger Trine Nobelius.

Det har Undervisningsministeriet bakket op ved at fastsætte grænseværdien for den gule gruppe til 20 procent.

"Grænsen kunne lige så vel ligge på 15 procent, men ønsket var at signalere, at det er vigtigt at styrke elevernes ordlæsefærdigheder, ikke mindst via skriftens lydprincip. Ordkendskab og sikre ordlæsefærdigheder har i flere undersøgelser vist sig at være de vigtigste komponenter i læseforståelse".

Ordblinde opnår bedre resultater med ordforslag

Når læsevejlederne er bekymrede for, hvordan det skal gå eleverne i gul gruppe til prøven i retskrivning, er det udtryk for, at de vil eleverne det bedste, vurderer Trine Nobelius.

"Det har jeg stor forståelse for. Lærere og læsevejledere glemmer dog, at det ikke er længe siden, at elever ikke måtte bruge andet end ordbog til prøven, heller ikke selv om de var ordblinde", siger Trine Nobelius.

Prøven i retskrivning

Elever, der er testet ordblinde (svarende til kategorien rød) på Undervisningsministeriets nationale ordblindetest eller tilsvarende standardiserede ordblindetest, må anvende ordforslagsprogrammer ved prøven i retskrivning. Andre elever må ikke benytte ordforslagsprogrammer ved prøven i retskrivning.

Kilde: Vejledningen om prøve på særlige vilkår, december 2017

Fordi ordblinde har en specifik funktionsnedsættelser, besluttede man i 2014 at lave et forsøg for at undersøge, om det ville kompensere for deres ordblindhed at bruge ordforslag til prøven. Altså om man kunne give dem lige vilkår.

Evalueringen viste, at ordblinde opnår bedre resultater, når de anvender et ordforslagsprogram. Men de bliver kun delvist kompenseret og opnår ikke samme niveau som elever uden specifikke stavevanskeligheder. Programmerne kan derfor hjælpe ordblinde elever, uden at de får en fordel i forhold til andre elever.

"På basis af forsøget blev der truffet en politisk beslutning om, at ordblinde elever må anvende ordforslagsprogram ved prøven i retskrivning. Hvis andre også fik lov, ville det være en helt anden prøve, nemlig i retskrivning med hjælpemidler. Men det er en helt anden snak", siger læringskonsulenten.

Forskellige test finder de samme ordblinde elever

Trine Nobelius undrer sig over, at læsevejlederne siger, at de kan ende med et resultat, som svarer til ordblindetestens røde kategori, når de tester elever i gul gruppe med Elbros Ordlister, Testbatteriet og Find det, der lyder som et ord,

"Det er spøjst, for Find det, der lyder som et ord indgår i den nationale ordblindetest, og da vi i afprøvningen af testen sammenlignede med Elbros Ordlister og DVO-testen, var der en meget høj sammenhæng mellem de elever, som de forskellige test fandt", fortæller hun.

Elever, som scorer gul eller sågar grøn i den nationale ordblindetest, kan sagtens opleve at have vanskeligt ved at læse, stave og skrive. Det kan skyldes andre vanskelighede end ordblindhed.

"Elevens funktionelle læsefærdigheder og egen oplevelse af vanskeligheder kan afhænge af, i hvor høj grad eleven er blevet undervist i at udnytte forskellige strategier til ordlæsning, læseforståelse, stavning og skrivning. Det kan også afhænge af elevens ordforråd, viden om verden, det givne emne, omfanget af læsning og skrivning, motivation og støtte fra familie og venner", siger Trine Nobelius.

Læsevejledere har en opgave med at vejlede skolelederne

I høringen om den nye vejledning om prøver på særlige vilkår pegede læsevejlederne i Herning også på, at det ikke er obligatorisk at bruge den nationale ordblindetest. Derfor blev teksten ændret, så det nu fremgår, at man kan bruge tilsvarende standardiserede ordblindetest til at afgøre, om en elev må bruge ordforslag til prøven i retskrivning.

Det er skolelederens ansvar, at de elever, som får lov at bruge ordforslag til prøven, er ordblinde.

"Det skal skolelederen kunne stå inde for, så der ikke sker en ændring af prøvens grundlæggende niveau. Derfor har læsekonsulenter og læsevejledere en opgave med at vejlede skolelederne til at træffe beslutningen om, hvem der må gå til prøven på de særlige vilkår, der er for, at en elev må anvende ordforslag", siger Trine Nobelius.


Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

OPRET PROFIL
{{ comment.author.name }} {{ '(' + comment.author.jobTitle + ')' }}
{{ comment.likeCount }}

{{ comment.title }}

Gem Annuler
Gemmer, vent venligst...
Klag
Kommentaren er slettet

MERE OM EMNET

Når du er logget ind, kan du vælge de emner du ønsker at abonnere på, og få nyt direkte på email. Login

LÆS OGSÅ

Specialpædagogiknetværket er for alle, der interesserer sig for eller arbejder med undervisning af børn og voksne med særlige behov. I samarbejde med Tidsskriftet specialpædagogik

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
9.396 andre er allerede tilmeldt