Eleverne, der deltager i DM i Fagene er typisk de dygtigste og mest fagligt engagerede elever i deres klasser. Det viser en række interviews med lærere, der har deltaget i konkurrencen.

DM i Fagene er de dygtigste elevers fest

I morgen mødes 450 elever på Dokk1 i Aarhus for at dyste i DM i Fagene. En evalueringsrapport tyder på, at konkurrencen udfordrer skolens dygtigste elever. Men for de cirka 10.000 elever, der ikke går videre til landsmesterskabet, har DM i Fagene knap nok effekt.

Publiceret

DM I FAGENE

DM i Fagene består af to runder: De regionale mesterskaber oglandsmesterskabet. Mens de regionale mesterskaber foregår via enonline platform ude på skolerne, skal de elever, der harkvalificeret sig til landsmesterskaberne mødes fysisk til etheldagsarrangement, hvor de enten individuelt konkurrerer iforskellige fag, eller i hold løser en tværfaglig opgave. 

DM i Fagene drives af Danske Skoleelever sammen medet konsortium bestående af forskellige aktører medinteresse for skoleområdet.

MERE NATURFAG TIL DM IFAGENE 

Novo Nordisk Fonden har valgt at donere 1,8 millioner kroner tilDM i Fagene. Derfor skal DM i Fagene i løbet af de næste tre årudvikle en ny tværfaglig holdopgave med naturvidenskab i fokus samten ny, individuel opgave i fysik/kemi. 

OPGAVER TIL LANDSMESTERSKABET I DM IFAGENE 2020

Danskopgaven i samarbejde med DanmarksRadio

Deltagerne træder ind i journalistens verden. Med pressemøder oglevende kilder udspiller historien sig for øjnene af deltagerne.eleverne får besøg af eksperter, en politimand og skuespillere, derpåtager sig væsentlige roller. Deltagerne bliver udfordretsprogligt, analytisk og på deres overblik.

Biologiopgaven i samarbejde med RandersRegnskov

Biologen Asser Øllgaard  fra Randers Regnskovkommer sammen med tre levende dyr (en slange, en skorpion og enfugleedderkop) til Dokk1, hvor eleverne skal gå i dybden medbiodiversitet - for hvorfor er det egentlig vigtigt? Og hvordanformidler man naturen på en spændende måde?

Historieopgaven i samarbejde medNationalmuseet

Omdrejningspunktet for historieopgaven er Stasis hovedkvarter ogen tænkt historisk begivenhed, hvor tre mistænkte har gravet entunnel til Østtyskland. Deltagerne skal arbejde som Stasiagenter ogud fra de oplysninger, de får, og det materiale de har, gennemskuehvem, der er begrundet mistanke for at overvåge.

Engelskopgaven i samarbejde med Dansk VideoTekst

Engelskdeltagerne kommer helt tæt på et nichefag. De skalarbejde ligesom en oversætter. Det engelske sprog kommer i spil påflere niveauer - de skal lytte og forstå, forberede og tale samttænke og skrive.

Matematikopgaven i samarbejde med SallingGroup

Er Salling Group effektive nok? Det bliver matematikdeltagernespurgt om. Effektivitet handler dog ikke kun om at opnå denhurtigste tid eller det største antal i produktionen -matematikdeltagerne må nemlig ikke gå på kompromis medarbejdsmiljøet og sikkerheden.

Holdopgaven i samarbejde med Landbrug &Fødevarer

I den tværfaglige holdkonkurrence skal holdene på fire til seksdeltagere gå i dybden med de metoder, dansk landbrug benytter sigaf. For hvordan kan resten af verden lære af et landbrug iverdensklasse med ambition om at være klimaneutral i 2050? Dedanske køer er eksempelvis meget klimaeffektive i forhold til mangeandre steder i verden.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Elever fra landets 7., 8. og 9. klasser skal i dag prøve at svare på, hvordan Salling Group kan blive mere effektive, hvorfor biodiversitet er vigtigt eller arbejde som oversætter i engelsk til det fjerde landmesterskab i DM i Fagene.

DM i fagene fortsætter mindst et år endnu

Da DM i Fagene blev annonceret tilbage i 2016 var det fra starten meningen, at konkurrencen skulle være et sted, hvor de særligt dygtige elever kunne få lov til at vise, hvad de kan.

"Med DM i Fagene sætter vi fokus på, at det er sejt at være dygtig til fagene og på den måde hylder vi de mange elever, der hver dag gør sig umage og bliver fagligt dygtige af at gå i skole", sagde daværende minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby.

Ellen Trane om DM i fagene: "Vi hylder den elev, der er dygtig"

Og det mål ser faktisk ud til at være nået. Det tyder en række interviews med lærere og elever i hvert fald på, som Danmarks Evalueringsinstitut (Eva) har gennemført til en evaluering af DM i Fagene. Eva har talt med 15 lærere og gennemført 13 gruppeinterviews med elever, der deltog i det forrige landsmesterskab.

"DM i Fagene og i særlig grad landsmesterskaberne er en god, om end kort, adspredelse i undervisningen, hvor der er fokus på de dygtige elever, og hvor disse elever kan få lov til at prøve kræfter med opgaver af et fagligt niveau, der udfordrer dem", konkluderer rapporten. 

Samtidig mener de elever, der deltager i landsfinalen, at DM i Fagene er en mulighed for at "udnytte deres potentiale". En gruppe elever synes nemlig ikke, at de bliver fagligt udfordret i hverdagen, eller mener, at de er nødt til at begrænse deres faglige ambitioner i klassen, fremgår det af rapporten.

Ændrer ikke klassekulturen

Men DM i Fagene har ikke kun en ambition om at hylde dét at være dygtig en gang om året. Faktisk vil konkurrencen gerne være med til at ændre læringsmiljøerne ude i klasserne, så det altid er fedt at gøre sig umage i skolen.

Blog: Nørder, balloner og en enkelt gonggong

Det er dog lidt sværere at bevise, at DM i Fagene har den effekt. En del lærere påpeger, at de elever, der kun deltager i de regionale mesterskaber, får et meget begrænset udbytte af at deltage. Det skyldes ifølge lærerne, at de regionale mesterskaber foregår ved at løse opgaver på computeren, og konkurrencen derfor let flyder sammen med andre skoleaktiviteter.

"Motivation og læring i forbindelse med DM i Fagene kan finde sted hos de elever, der deltager ved landsmesterskaberne. For de resterende elever, der blot deltager i de regionale mesterskaber, bliver DM i Fagene derimod typisk en biting i undervisningen", konkluderer rapporten.

Samtidig understreger flere lærere, at arbejdet med læringsmiljø er et konstant arbejde, der ligger hos klassens lærere, og at en konkurrence som DM i Fagene, hvor kun få elever fra skolen der deltager i landsmesterskaberne, ikke kan påvirke arbejdet.

Kan det bruges i hverdagen? 

Danmarks Evalueringsinstitut har også undersøgt, om materialerne fra DM i Fagene kan bruges i den almindelige undervisning. Det er der potentiale for, mener en del lærere. Opgaverne kunne for eksempel indgå i et projektforløb, eller være et ekstra tilbud til de særligt dygtige elever.

Det er dog de færreste lærere, der selv har brugt materialet i undervisning. Her peger flere på, at det blandt andet skyldes, at opgaverne og materialer kommer for sent i forhold til årsplanlægningen. Hvis lærerne for eksempel skal nå at lave et forløb som optakt til DM i Fagene, skal materialerne være tilgængelig allerede før sommerferien.

"Blandt lærerne er der endvidere et ønske om, at materialet indeholder en lærervejledning, hvor de didaktiske overvejelser bag opgaven er belyst. Dette kan gøre inddragelsen af opgaverne i undervisningen mere overskuelig og hurtig at forberede, ligesom vejledningen kan give inspiration til, hvordan man kan arbejde videre med opgavernes tema i undervisningen", står der i rapporten. Svært for 7. klasse  

I skoleåret 2017/2018 blev DM i Fagene udvidet, så også 7.- klasser kan deltage i konkurrencen. Nogle lærere mener dog, at opgaverne er for svære for eleverne i 7. klasse, og at det er uretfærdigt, at de skal konkurrere mod elever fra 8. og 9. klasse.

Derfor vælger nogle skoler, at det kun er elever fra 8. og 9. klasse, der deltager i DM i Fagene, mens eleverne i 7. klasse må vente et år, til de er bedre fagligt klædt på.

Læs mere

Evaluering af DM i Fagene (pdf)