'Der er masser af viden om it-hjælpemidler, men den ligger spredt. Nu har jeg samlet den, så man lettere kan skabe sin personlige it-rygsæk', siger Jesper Sehested Jensen.
"Der er masser af viden om it-hjælpemidler, men den ligger spredt. Nu har jeg samlet den, så man lettere kan skabe sin personlige it-rygsæk", siger Jesper Sehested Jensen.

Ordtavle giver lærere og elever overblik over hjælpemidler til ordblinde

Selv om ordblinde har svært ved at læse og skrive, har de ikke nødvendigvis brug for de samme it-hjælpemidler. Med et nyt undersite vil Jesper Sehested fra Etlivsomordblind.dk gøre det lettere for blandt andre lærere at finde frem til relevante løsninger.

Publiceret

Kategorier på Ordtavlen

  • Tale til tekst: Giver eleven mulighed for at tale til sinenhed, som derefter skriver det for eleven.
  • Ordforslag: Hjælper eleven til at stave ord ved at komme medforslag ud fra de bogstaver, eleven har skrevet.
  • Oplæsning: Et oplæsningsprogram kan læse en tekst højt foreleven (tekst til tale), når teksten er i digital form.
  • Oversættelse: Hjælper eleven til at oversætte fra et sprog tilet andet.
  • Scanning og OCR: Gør det muligt at få teksten overført tildigital form, så den kan læses op af oplæsningsprogram.
  • Hjælpemidler til bøger og viden: Gør det muligt at lære nyeting uden af skulle læse tykke bøger.
  • Diverse: Hjælpemidler, der ikke passer ind andre steder, menstadig er brugbare.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Mulighederne for at få hjælp til at afkode og skrive tekster er bedre end nogensinde. Men det kan være svært at danne sig et overblik over, hvilke it-hjælpemidler der findes, og om de passer til den enkelte ordblinde. Men nu er der hjælp at hente på hjemmesiden Etlivsomordblind.dk, som har lavet et undersite med navnet Ordtavlen.

Hjemmeside for og med ordblinde får legat på 245.000 kroner 

"Der er masser af viden om it-hjælpemidler, men den ligger spredt. Der findes heller ikke én rigtig løsning, for ordblinde har individuelle behov. En bærbar computer er stor og besværlig, hvis man kan klare sig med sin smartphone. Omvendt kan man ikke skrive længere opgaver på en telefon. Derfor besluttede jeg at skabe et samlet overblik, så man lettere kan skabe sin personlige it-rygsæk", fortæller Jesper Sehested Jensen, som er ordblind og driver Etlivsomordblind.dk.

Ordtavlen opfylder et behov om viden og muligheder

Noget tyder på, at Ordtavlen rammer ind i et behøv. På forårets it- og ordblindekonference i Kolding holdt specialkonsulent Erik Arendal fra rådgivnings- og støtteenheden på Aarhus Universitet et oplæg om, at læse- og skriveteknologi ikke entydigt er det samme som tidligere, da der var få programmer at vælge imellem.

Læse- og skriveteknologier til ordblinde stiller lærere over for nye udfordringer

"Mange ved ikke, at der ligger talegenkendelse i smartphones. Jeg har studerende, som siger: 'Hold da op, kan jeg indtale min bachelor?' Selv om de er vokset op med it, kender de ikke funktionen, så vi er nødt til at fortælle dem om den", sagde Erik Arendal.

 Det rækker ikke, at ordblinde får anbefalet et hjælpemiddel af andre med læsevanskeligheder, som de tilfældigvis møder, mener Jesper Sehested Jensen.

"Et hjælpemiddel kan være det rigtige for én ordblind, men er det ikke nødvendigvis for en anden. Jeg har selv brugt mange år på at finde frem til, hvilke løsninger der var de rigtige for mig, og siden har jeg måttet gå nye veje, dels fordi mit behov ændrede sig, dels fordi der opstår nye muligheder.", siger han.

Ordblinde er nødt til at se indad

På Ordtavlen er hjælpemidlerne inddelt efter, hvad de kan hjælpe med. Der er blandt andet kategorier om tale til tekst, ordforslag og oplæsning.

Under hver kategori er der spørgsmål, man bør stille sig selv, inden man beslutter sig for at afprøve et hjælpemiddel.

Omkring ordforslag foreslår Jesper Sehested, at man overvejer:

Hvilke ord har jeg problemer med? Alle ord, lange ord eller fagord?

Hvor meget skal du bruge det? Til alle ord, nogle ord, bestemte fagord eller bagefter til at sætte længere og nye ord ind?

På hvilke enheder skal jeg bruge det? Computer, smartphone, tablet eller alle?

"Jeg bliver tit spurgt, hvilket hjælpemiddel der er det bedste. Det kan jeg ikke svare på. Man er nødt til at se indad for at afdække sit behov. Det har vi glemt i mange år, så der er nogen, som aldrig bruger deres it-rygsæk, fordi den ikke er rigtig løsning for dem", siger Jesper Sehested Jensen.

Lærere er en del af løsningen

Med ordet du henvender Ordtavlen sig direkte til ordblinde og andre, som har svært ved at læse og skrive. Men lærere kan også bruge tavlen til at finde relevante løsninger til en elev, betoner Jesper Sehested Jensen, der tidligere har lavet en undersøgelse, som viser, at ni ud af ti lærere savner viden om hjælpemidler til ordblinde.

Ni ud af ti lærere savner viden om hjælpemidler til ordblinde

"Lærere er en del af løsningen, fordi de både kan spørge eleven, om han kender bestemte løsninger, og fortælle forældrene om mulighederne. Men lærere har ikke tid til at undersøge alt. De skal kunne finde oplysningerne ét sted, så de kan hjælpe eleverne".

Det gælder også elever, som lander i den nationale ordblindetests gule zone, som betyder, at de har vanskeligt ved at læse uden at være egentlige ordblinde.

"Mange ved ikke, at de går rundt med et hjælpemiddel i lommen, som de kan komme langt med. Eller at de kan få et brugbart hjælpemiddel til 200 kroner om året. Mange ordblinde behøver ikke en Ferrari, der skal parkeres i garagen og pakkes ind, hver gang man har brugt den. En cykel kan være god nok. Den kan holde foran døren og være klar på to sekunder. Et it-hjælpemiddel behøver ikke være dyrt for at være godt", siger Jesper Sehested Jensen.

Et hjælpemiddel skal bevise sin kvalitet

Ordtavlen præsenterer ikke alle alverdens hjælpemidler. Det ville være for omfattende. For eksempel findes der over 100 apps til diktering

"Jeg præsenterer de hjælpemidler, jeg hører om i ordblindemiljøet, og som bliver brugt. Jeg vil holde Ordtavlen opdateret, men jeg lægger heller ikke alt nyt på. Hjælpemidlerne skal bevise, at de kan noget. Hvis jeg hører om et hjælpemiddel i ordblindeverdenen, har jeg en rettesnor, men jeg vil kvalitetssikre det ved at prøve det af".

Ordblind blogger: En fordel at sidde forrest i klassen

Det er dog ikke afgørende, hvor mange der bruger et hjælpemiddel.

"Hvis et hjælpemiddel hjælper ti ordblinde til at gøre, hvad de vil, så er det fint", siger Jesper Sehested.

Du finder frem til Ordtavlen via nedenstående link.

Folkeskolen.dk sætter i anledningen af det første år med den nationale ordblindetest fokus på testen og på undervisning af ordblinde elever. Dette er den 23. artikel i temaet:

Elever med dysleksi skal ikke kun have fonologisk hjælp

Det skal være lettere for skoler at gøre prøver klar til ordblinde elever

Nyt hæfte giver skoler gode råd til arbejdet med ordblinde elever

Ordblinde Emma: Skolen var som et fængsel som mig

Auditiv feedback kan få ordblinde elever til at skrive bedre

Ordblinde elever uden en diagnose behøver ikke have været uden faglig støtte

Nu bruger alle kommuner den nationale ordblindetest

Ordblindekonference: Lærerstuderende bør lære om teknologiers didaktise muligheder

Elever bruger it-støtte til at udvikle deres egne læse- og skriveteknologier

Læse- og skriveteknologier til ordblinde stiller lærere over for nye udfordringer

Skoler får hjælp til ordblinde elever af undervisningscenter for voksne

Skole har succes med netværk for forældre til ordblinde elever

Nu kan du prøve at læse som en ordblind

Talegenkendelse hjælper ordblinde til at skrive gode tekster

Ministeren vil ændre holdningen til ordblinde

Stigende antal sager med ordblinde elever bekymrer klagenævnet

Ordblindes formand afviser kritik: Ordblindhed er en isoleret dysfunktion

Kritiker: Den nationale ordblindetest er værdiløs

Læsecenter giver ordblinde elever og deres lærere et løft

Glæde over ordblindetesten lever side om side med en smule skepsis

Læsevejleder: Skoler bør have en plan for opfølgning af ordblindetesten

Over 9.000 elever har taget den nationale ordblindetest

Powered by Labrador CMS