"Ministeren understreger kravet om, at der skal laves en individuelt tilrettelagt uddannelsesplan i samarbejde med den unge og forældrene, og at STU-tilbuddet skal tilpasses den unges ønsker", siger en tilfreds Jens Henrik Thuelsen Dahl.

Trods tydelige regler kniber det for kommuner at inddrage unge i deres uddannelsesplan

Bedømt ud fra spørgsmål til undervisningsministeren fra Dansk Folkepartis Jens Henrik Thulesen Dahl har nogle kommuner svært ved at leve op til STU-loven. Der er brug for at blive skarpere overfor kommunerne, siger han efter klare svar fra Rosenkrantz-Theil.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Forud for revideringen af STU-loven har uddannelsesordfører Jens Henrik Thulesen Dahl fra Dansk Folkeparti stillet undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) en række spørgsmål for at få klarlagt, hvor loven om den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse, STU, bør strammes op.

Spørgsmålene bygger på sager om konkrete elever, som uddannelsesordføreren har samlet op, når han kommer rundt i landet.

Ministeren: En STU-elev kan ikke tage en hel hf

Ministeren svarede på Jens Henrik Thulesen Dahls tre paragraf 20-spørgsmå for et par uger siden, og nu er hun også klar med svar på hans tre almindelige spørgsmål.

En kommune kan ikke overlade uddannelsesplanen til andre

I et af dem spørger Jens Henrik Thulesen Dahl, om en kommune kan uddelegere opgaven med at udarbejde en uddannelsesplan til en STU-institution, som ikke arbejder med den målgruppe, den unge tilhører. I givet fald vil han have at vide, hvordan det harmonerer med STU-loven, hvor det fremgår, at den unge skal have et tilbud, hvori den unge skal have mulighed for progression i sin udvikling.

STU-loven giver kommunen mulighed for at overlade en eller flere af de opgaver, kommunen har ansvaret for til en STU-institution, forudsat at for eksempel vejledning er uafhængig af sektor- og institutionsinteresser, og at kommunen kan stå inde for kvaliteten, svarer Pernille Rosenkrantz-Theil.

Ordfører vil have klarlagt, hvor STU-loven trænger til at blive strammet op

"Denne mulighed omfatter dog ikke forvaltningsretlige afgørelser i enkeltsager som for eksempel godkendelse af indholdet af en uddannelsesplan. Sådanne afgørelser skal træffes af kommunen", uddyber hun og tilføjer, at kommunen i den forbindelse skal påse, at den unge har mulighed for progression i sin udvikling gennem tilbuddet.

Unge og forældre skal være med til at lave uddannelsesplanen

Jens Henrik Thulesen Dahl har også spurgt til, om en kommune kan godkende en ung til et STU-forløb, uden at der foreligger et udkast til uddannelsesplan eller på anden måde er en afklaring af den unges ønsker til uddannelse. Spørgsmålet tager afsæt i en ung, hvor hverken den unge eller forældrene er blevet hørt i forhold til indstillingen. De har heller ikke kunnet fået udleveret indstillingen, før bevillingen skete.

Klokkeklar STU-afgørelse: Kommune skal opfylde 18-årigs ønske om landbrugsuddannelse

Pernille Rosenkrantz-Theil slår fast, at den unge og forældrene skal være med til at udarbejde den treårige uddannelsesplan.

"Her skal der lægges betydeligt vægt på den unges og forældrenes ønsker med hensyn til tilrettelæggelsen af uddannelsen", skriver ministeren og tilføjer, at planen skal godkendes af kommunen. Desuden skal den unge og forældrene orienteres skriftligt om godkendelsen.

Intet krav at undervisning og praktik skal foregå tæt på bopælen

Det sidste spørgsmål handler om, hvorvidt en kommune kan vælge, at praktikken i et STU-forløb skal foregå 94 kilometer fra hjemmet og på en institution, hvor den unge ifølge STU-institutionen selv ikke er i målgruppen for praktikstedet.

Både praktiksteder og praktikindhold skal passe til den enkelte elev, men loven siger ikke noget om, at hverken undervisning eller praktik skal ske tæt på den unges bopæl. Kommunen skal dog i uddannelsesplanen lægge betydeligt vægt på den unges og forældrenes ønsker med hensyn til tilrettelæggelsen af ungdomsuddannelsen, gentager Pernille Rosenkrantz-Theil.

"Kommunens afgørelse om tilrettelæggelsen af uddannelsesforløbet skal derudover være begrundet, hvis den ikke følger den unges ønsker, og begrundelsen skal bygge på, hvad der er bedst for den unge i den givne situation", pointerer undervisningsministeren.

Ordføreren er glad for en stærk markering fra ministeren

Jens Henrik Thulesen Dahl er glad for ministerens svar.

"Hun understreger kravet om, at der skal laves en individuelt tilrettelagt uddannelsesplan i samarbejde med den unge og forældrene, og at STU-tilbuddet skal tilpasses den unges ønsker. Det står i loven, og det giver ministeren en klar tilkendegivelse af", siger uddannelsesordføreren til folkeskolen.dk/specialpædagogik.

Pernille Rosenkrantz-Theil har indkaldt til de første forhandlingsmøder om en revidering af STU. Her vil Jens Henrik Thulesen Dahl tage op, hvordan politikerne sikrer, at kommunerne overholder loven, så alle unge i målgruppen får reel indflydelse på deres STU-forløb.

Flertal uden om regeringen kræver nye forhandlinger om STU efter evalueringskritik

"Det har de ikke mulighed for i dag, for det halter med at få kommunerne til at leve op til loven. Det så vi også i evalueringen af uddannelsen i 2017. Her blev denne problemstilling også markeret", siger Jens Henrik Thulesen Dahl.

Politikerne skal være skarpere over for kommunerne

En løsning kan være, at politikerne finder en måde at blive skarpere overfor kommunerne, så de får lavet uddannelsesplanerne, mener ordføreren.

Dansk Folkeparti til ministeren: Hvornår skal vi kvalitetssikre STU'en?

"Vi kan også kvalitetssikre STU-tilbuddene. I modsætning til alle andre uddannelser er der intet krav om, at der skal følges op på, om uddannelsesinstitutionerne leverer det, de skal. Samtidig bør uddannelsesplanen række længere frem end de tre år, en STU varer. Vi ved, der er problemer med overgange til uddannelse og beskæftigelse efter endt STU, og derfor skal uddannelsesplanen omfatte livet efter STU", siger Jens Henrik Thulesen Dahl.

Pernille Rosenkrantz-Theil har inviteret til forhandlinger om STU den 10. og 17. november.