STU
0   0

Ministeren: En STU-elev kan ikke tage en hel hf

Der kan indgå elementer af undervisning på en hf-institution i den treårige STU, men loven giver ikke mulighed for at tilbyde en STU-elev en hel hf. Heller ikke selv om uddannelsen strækker sig over tre år. Det slår undervisningsministeren fast i et svar til Dansk Folkeparti.

Uddannelsesordfører Jens Henrik Thulesen Dahl fra Dansk Folkeparti stillede for nylig undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) en række spørgsmål ud fra eksempler med STU-elever, han har samlet op, når han kommer rundt i landet. Ordføreren vil gerne have klarlagt, hvor STU-loven trænger til at blive strammet op.

Ministeren har nu svaret på hans tre paragraf 20-spørgsmål, som bruges til at afdække ministerens holdning. I et af dem spørger Jens Henrik Thulesen Dahl til, om Pernille Rosenkrantz Theil mener, at en kommune kan godkende et forløb på en ordinær hf- institution som STU-tilbud, når institutionen ekstraordinært tilbyder at sammensætte en hf over tre år, og når psykiatrien bakker op om det.

STU og hf er to forskellige uddannelser

Pernille Rosenkrantz-Theil præciserer i sit svar, at afgrænsningen af målgruppen for STU tager udgangspunkt i, at STU-elever ikke kan følge en ordinær ungdomsuddannelse.

Artiklen fortsætter under banneret

"En elev, som er i stand til at tage en hf-eksamen på de normale to år eller de tre år, som hf-lovgivningen i særlige tilfælde åbner mulighed for, vil derfor normalt ikke være en del af STU-målgruppen. En STU og en hf er således to forskellige uddannelser, som har forskellige målgrupper", svarer ministeren.

Thulesen Dahls øvrige spørgsmå

Ud over de tre paragraf 20-spørgsmål har Jens Henrik Thulesen Dahl (DF) stillet undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) tre almindelige spørgsmål. Her er svarfristen længere. Hans almindelige spørgsmål:

  • Vil ministeren oplyse, om man fra kommunal side kan godkende en ung til et STU-forløb, uden der foreligger et udkast til uddannelsesplan eller på anden måde er en afklaring af den unges ønsker til uddannelse, uden at hverken familie eller den unge er blevet hørt i forhold til indstillingen eller orienteret om, at dette er planen eller har kunnet fået udleveret kopi af indstillingen, før bevillingen er sket?
  • Vil ministeren oplyse, om man fra kommunal side indenfor lovens rammer kan vælge, at praktikken i et STU-forløb skal foregå 94 kilometer fra hjemmet og på en institution, hvor den unge ifølge STU-institutionen selv ikke er i målgruppen for praktikstedet?
  • Vil ministeren oplyse, om man fra kommunal side kan uddelegere opgaven med at udarbejde en uddannelsesplan til en STU-institution, der ikke arbejder med den målgruppe, den unge tilhører, og vil ministeren i givet fald oplyse, hvordan det harmonerer med STU-loven, hvor det fremgår, at den unge skal have et tilbud, hvori den unge skal have mulighed for progression i sin udvikling?

Der kan godt indgå elementer af undervisning på en hf-institution i det treårige individuelt tilrettelagte STU-forløb, men STU-loven giver ikke mulighed for at tilbyde en STU-elev en hel hf, heller ikke selv hf-forløbet strækker sig over tre år, tilføjer Pernille Rosenkrantz-Theil.

"Derimod giver gymnasieloven mulighed for, at en hf-institution, der har vurderet, at en elev kan optages på hf, kan tilrettelægge et individuel, treårigt hf-forløb for en elev, der på grund af funktionsnedsættelse eller tilsvarende vanskeligheder er forhindret i at følge undervisningen på normal vis. Det sker inden for rammerne af gymnasieloven, og der er dermed ikke tale om et STU-tilbud", skriver ministeren.

STU skal tilrettelægges ud fra den enkelte elevs forudsætninger

I en anden boldgade spørger Jens Henrik Thulesen Dahl til ministerens holdning til, at en psykisk sårbar pige med en almindelig afgangseksamen fra folkeskolen med et snit på cirka 7 tilbydes et STU-forløb blandt udviklingshæmmede.

Pernille Rosenkrantz-Theil kan ikke forholde sig til den konkrete sag, men hun oplyser, at formålet med STU er, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.

"Et STU-forløb skal være et individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb, der tilrettelægges ud fra den enkelte elevs forudsætninger, behov og interesser. Det er kommunalbestyrelsens ansvar at sikre, at et uddannelsesforløbet så vidt muligt lever op til disse krav", skriver Pernille Rosenkrantz-Theil og tilføjer, at kommunens afgørelse om indholdet af uddannelsen kan påklages til Klagenævnet for Specialundervisning.

Ministeren vil drøfte STU med Folketingets partier i efteråret

Mener ministeren, at det er i overensstemmelse med lovgivningen at tilbyde praktik på en STU-institution, der lægefagligt vurderes at kunne forværre den unges helbred markant, idet målgruppen på institutionen er nærmest det stik modsatte af, hvad VISO/psykiatrien/egen læge har præciseret skal være skånebehov, spørger Jens Henrik Thulesen Dahl i sit tredje paragraf 20-spørgsmål.

"Tilrettelæggelsen af praktik skal leve op til STU-lovgivningens krav om, at uddannelsen skal tilrettelægges individuelt ud fra den enkelte elevs forudsætninger, behov og interesser. Det er kommunalbestyrelsen, som sammen med den unge og forældrene udarbejder den individuelle uddannelsesplan, herunder hvilke praktikophold den unge tilbydes", svarer Pernille Rosenkrantz-Theil og fortsætter:

"Ud fra det oplyste forekommer det ikke at være tilfældet i det eksempel, som beskrives i spørgsmålet".

Ministeren vil drøfte STU med Folketinget i efteråret

Undervisningsministeren afslutter sit svar med at skrive, at regeringen er optaget af, at STU-eleverne oplever kvalitet både i uddannelsen generelt og i praktik.

"Jeg vil i efteråret drøfte STU-området med alle Folketingets partier", forsikrer Pernille Rosenkrantz-Theil.

Det er ikke første gang, at hun stiller partierne en debat om STU i udsigt. I september sidste år svarede ministeren Jens Henrik Thulesen Dahl, at hun ville indkalde partierne på Christiansborg til en statusdrøftelse om STU inden årets udgang.

Jens Henrik Thulesen Dahl ser frem til, at der nu sker noget.

"Nytår blev så til januar. Det kan jeg leve med. Planen var, at forhandlingerne skulle være afsluttet inden sommerferien, men det blev væltet af coronavirus. Det kan jeg også leve med, men der er ikke flere undskyldninger. Nu skal vi se at komme i gang", siger Jens Henrik Thulesen.

Du kan læse undervisningsministerens tre svar via disse link:


Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

OPRET PROFIL
{{ comment.author.name }} {{ '(' + comment.author.jobTitle + ')' }}
{{ comment.likeCount }}

{{ comment.title }}

Gem Annuler
Gemmer, vent venligst...
Klag
Kommentaren er slettet

MERE OM EMNET

Når du er logget ind, kan du vælge de emner du ønsker at abonnere på, og få nyt direkte på email. Login

LÆS OGSÅ

Specialpædagogiknetværket er for alle, der interesserer sig for eller arbejder med undervisning af børn og voksne med særlige behov. I samarbejde med Tidsskriftet specialpædagogik

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
2.410 andre er allerede tilmeldt

UU-vejledernetværket er for alle, der arbejder i Ungdommens Uddannelsesvejledning eller interesserer sig for området. I samarbejde med UU-forum i Danmarks Lærerforening.

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
458 andre er allerede tilmeldt