"I er de ordblindes advokater, så I skal give dem tro på, at de kan, på samme måde som en advokat tror på sin klients sag. Find den ordblindes interesser og inddrag dem i undervisningen", sagde Emma Dalsgaard Madsen til de 400 deltagere i ordblinde- og it-konferencen.

Ordblinde Emma: Skolen var som et fængsel for mig

Takket være cd-ord, usb-pen og sin mobiltelefon boltrer Emma Dalsgaard Madsen sig med medicinske udtryk på latin. Den 23-årige sygeplejestuderende læser ellers på 4. klasseniveau, og som skoleelev fik hun at vide, at hun ikke ville blive til noget.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Der går et sug igennem maven på Emma Dalsgaard Madsen, når lærerne på VIA University College i Holstebro beder de sygeplejestuderende om at sætte sig sammen to og to. Suget sender tråde tilbage til hendes skoletid i Hjørring.

"Jeg var ked af at gå i skole. Jeg følte det som et fængsel, fordi jeg ikke passede ind. Vi var ni piger i klassen, og når vi skulle arbejde parvis, sad jeg altid tilbage. Derfor tænker jeg stadig, om der mon er nogle, som vil være sammen med mig? Det er der, men følelsen af at stå alene tilbage sidder dybt i mig".

Ordblindekonference: Lærerstuderende bør lære om teknologiers didaktiske muligheder

Emma Dalsgaard Madsen fortalte åbenhjertigt om sit liv som ordblind på dette års ordblinde og it-konference i Kolding. Det skete under titlen "Min støtte i skole og uddannelse". Men i folkeskolen var det så som så med opbakningen.

Skolebiblioteket fik Emmas computer med cd-ord

Den 23-årige sygeplejestuderende blev udredt som ordblind i 1. klasse. Hun forstod ikke helt, hvad det betød, men hun fik særlig læse- og staveundervisning uden for klassen.

"Jeg terpede røde og blå bogstaver, bogstavlyde og børnebøger. Men jeg blev ikke fanget af det", fortalte Emma Dalsgaard Madsen.

I 5. klasse fik hun en computer med cd-ord. Hun blev taget ud af sin klasse og lærte at bruge programmet, og hun blev introduceret til børneavis, lydbøger og bibliotek.

Læse- og skriveteknologier til ordblinde stiller lærere over for nye udfordringer

"Læreren sagde, at mine bøger skulle skannes ind, så jeg kunne få læst dem op, men hun glemte at fortælle det til lærerne i min klasse, så da biblioteket et halvt år senere manglede en computer, fik de min. Her kunne jeg besøge den en gang imellem".

Efterskole satte Emma i en klasse med blot seks elever

Emma Dalsgaard Madsen fik at vide, at hun ikke ville blive til noget. Men hun tænkte 'Fandeme nej' og tog på Farsø Efterskole, som er for ordblinde.

"Jeg var ikke glad for at blive testet igen, men skolen testede mig for at finde mit niveau og fandt ud af, at jeg ikke havde brug for at være i en klasse med 20 elever. Jeg skulle være i en klasse med seks elever. Her sagde læreren, at vi var færdige med at læse børnebøger og træne bogstavlyde, men at vi skulle bruge computer".

Auditiv feedback kan få ordblinde elever til at skrive bedre

Alt undervisningsmateriale blev skannet, og Emma Dalsgaard Madsen blev en stabil bruger af cd-ord og lærte at skrue op og ned for hastigheden, når hun fik læst op.

"Der var fokus på egen læring og på, at vi skulle blive til noget. Til afgangsprøven fik jeg 00 i retskrivning, og mit engelsk halter også, fordi jeg blev taget ud af de timer i folkeskolen. Men jeg bestod alle de andre fag".

Emma har langt om længe erkendt sin ordblindhed

Efter to år på Farsø Efterskole tog Emma Dalsgaard Madsen et år i en almindelig 10. klasse på Hestlund Efterskole ved Ikast. Det fungerede godt, og bagefter læste hun til social- og sundhedshjælper.

Her brugte hun sine it-kompetencer fra efterskolen til at bestå eksamen og fortsatte så på hf for ordblinde i Nørre Nissum, hvor hun havde dansk og engelsk i en ordblindeklasse og almindelig undervisning i de andre fag.

"Jeg fik et ungdomsliv med fest og farver, og jeg erkendte, at jeg er ordblind for altid. Jeg fik en it-rygsæk fra begyndelsen og blev introduceret til nationalbiblioteket Nota, som er guds gave til ordblinde", sagde Emma Dalsgaard Madsen på konferencen i Kolding.

Hun afsluttede hf med 8,7 i gennemsnit efter 10 og 12 i det mundtlige fag og 00 og 02 i de skriftlige. Selv om hun prøver og prøver, vil skriftligt arbejde ikke trænge ind.

Åbenmundet veninde fik Emma til at krumme tæer

På sygeplejestudiet har Emma Dalsgaard Madsen fundet sin rette hylde. Hun har fået et udvidet abonnement til Nota, ekstra tid til eksaminerne og har lært mulighederne i sin telefon at kende. Ikke mindst har hendes erkendelse af, at hun er ordblind for evigt, stor betydning.

"Jeg var på et tidspunkt til en uddannelsesmesse i Herning sammen med en veninde, som også er ordblind. På hver stand spurgte min veninde: 'Vi er ordblinde - hvad kan vi blive hos jer?' Jeg krummede tæer, men på hf gik det op for mig, at det ville gøre hverdagen nemmere for mig at sige det, som det er, så når jeg skal lave gruppearbejde, fortæller jeg de andre, at jeg ikke kan skrive, men at jeg kan finde materialer og informationer".

Elever bruger it-støtte til at udvikle deres egne læse- og skrivestrategier

Emma Dalsgaard Madsen læser og staver som i 4. klasse. Hun kan derfor ikke læse fagbøger og heller ikke vejskilte, når hun er ude at køre. I stedet støtter hun sig til sin mobiltelefon, cd-ord, en usb-pen, Nota og plancher med billeder og tegninger af de medicinske udtryk på latin.

"Plancherne er min måde at lære på. Det er en metode, som jeg selv har fundet frem til, fordi jeg ikke ser i ord, men i billeder".

Emma får eksotiske oplevelser med på vejen

Emma Dalsgaard Madsen præsenterede ikke sin skolegang som en klagesang, men med humor og overskud. For det er også berigende at være ordblind.

"Når jeg går i biografen, har jeg svært ved at læse underteksterne. Det betyder, at filmen udspiller sig anderledes for mig, så når jeg bagefter snakker med mine venner om filmen, har vi haft hver sin oplevelse. Og når jeg har lyst til en pizza med bacon, kan det være, at jeg kommer til at bestille en med banan. Det tager jeg som en eksotisk oplevelse".

Hun har også opdaget, at hendes medstuderende kigger misundeligt på hendes brug af cd-ord.

"Min sidemakker kan godt se, at det er nemmere end selv at læse op. Jeg vil altid vinde en læsekonkurrence, for jeg kan bare skrue op for hastigheden".

Emma: I er de ordblindes advokater

De 400 delagere i ordblinde- og it-konferencen fik et godt råd med fra Emma Dalsgaard Madsen. Nemlig at lærere, læsevejledere og læsekonsulenter skal tage udgangspunkt i den enkelte elev.

"I er de ordblindes advokater, så I skal give dem tro på, at de kan, på samme måde som en advokat tror på sin klients sag. Find den ordblindes interesser og inddrag dem i undervisningen", lød det fra scenen.

Folkeskolen.dk sætter i anledningen af det første år med den nationale ordblindetest fokus på testen og på undervisning af ordblinde elever. Dette er den 19. artikel i temaet:

Auditiv feedback kan få ordblinde elever til at skrive bedre

Ordblinde elever uden en diagnose behøver ikke have været uden faglige støtte

Nu bruger alle kommuner den nationale ordblindetest

Ordblindekonference: Lærerstuderende bør lære om teknologiers didaktiske muligheder

Elever bruger it-støtte til at udvikle deres egne læse- og skrivestrategier

Læse- og skriveteknologier til ordblinde stiller lærere over for nye udfordringer

Skoler får hjælp til ordblinde elever af undervisningscenter for voksne

Skole har succes med netværk for forældre til ordblinde elever

Nu kan du prøve at læse som en ordblind

Talegenkendelse hjælper ordblinde til at skrive gode tekster

Ministeren vil ændre holdningen til ordblinde

Stigende antal sager med ordblinde elever bekymrer klagenævnet

Ordblindes formand afviser kritik: Ordblindhed er en isoleret dysfunktion

Kritiker: Den nationale ordblindetest er værdiløs

Læsecenter giver ordblinde elever og deres lærere et løft

Glæde over ordblindetesten lever side om side med en smule skepsis

Læsevejleder: Skoler bør have en plan for opfølgning af ordblindetesten

Over 9.000 elever har taget den nationale ordblindetest