'Elever med andre læsevanskeligheder end ordblindhed er oftest utrænede læsere, som har behov for at træne deres læsefærdigheder i både skole og fritid gennem læsning', svarer Pernille Rosenkrantz-Theil.
"Elever med andre læsevanskeligheder end ordblindhed er oftest utrænede læsere, som har behov for at træne deres læsefærdigheder i både skole og fritid gennem læsning", svarer Pernille Rosenkrantz-Theil.

Rosenkrantz-Theil afviser at give ’gule’ elever adgang til Nota

Lærere kan ikke længere give læsesvage elever adgang til Materialebasen, som er overtaget af Nota. SF har spurgt undervisningsministeren om tosprogede og Ordblindetestens ’gule’ elever stadig kan få læst undervisningsmateriale op, men hun kan og vil ikke give dem adgang til Nota.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Indtil sommerferien i år kunne lærere via SkoleKom hente undervisningsbøger som pdf-filer i Materialebasen til elever, som typisk er endt i gul kategori i den nationale Ordblindetest og altså har svært ved at læse uden at være ordblinde. Nu har Nota overtaget Materialebasen, og det betyder, at kun elever, som er diagnosticeret ordblinde, har adgang til at få læst materialerne op, da Nota er bibliotek og videnscenter for folk med et dokumenteret læsehandicap.

Elever med andre læsevanskeligheder end ordblindhed er oftest utrænede læsere, som har behov for at træne deres læsefærdigheder i både skole og fritid gennem læsning eller elever med sprogforståelsesvanskeligheder, for eksempel på grund af dansk som andetsprog.

"Det er på den baggrund ikke Børne- og Undervisningsministeriets vejledning at give denne gruppe af elever adgang til tekster i Nota", fastslår Pernille Rosenkrantz-Theil.

Pernille Rosenkrantz-Theil vil ikke udvide Notas målgruppe

Pernille Rosenkrantz-Theil vil ikke udvide Notas målgruppe

Jacob Mark har også spurgt ministeren, hvorvidt det er muligt at give ikke kun ordblinde elever, men også læsesvage elever adgang til Nota.

Da Nota hører under Kulturministeriets ressort, har Pernille Rosenkrantz-Theil været omkring det ministerium for at kunne besvare spørgsmålet. Kulturministeriet fortæller, at Nota udelukkende er for personer med ordblindhed, synshandicap eller andre handicap, som gør, at de ikke kan læse almindelig trykt tekst, da adgangen til Notas materialer hviler på samarbejdsaftaler med rettighedshaverne. Derfor forudsætter en eventuel udvidelse af adgang til nye brugergrupper, at der indgås aftaler med rettighedshaverne om det.

Pernille Rosenkrantz-Theil har ikke tænkt sig at gøre noget for at udvide Notas målgruppe, idet hun henviser til sin besvarelse af Jacob Marks første spørgsmål, hvor hun klart skriver, at det ikke er ministeriets vejledning at give elever, der er karakteriseret som læsesvage, adgang til tekster i Nota.

Forgængeren afviste også at udvide Notas målgruppe

Forgængeren afviste også at udvide Notas målgruppe

Dermed lægger Pernille Rosenkrantz-Theil sig op ad sin forgænger, Merete Riisager (LA), som i efteråret 2018 afviste at udvide Notas målgruppe.

Det skete efter, at en hoc-gruppe under Samråd for ordblindhed og andre læsevanskeligheder havde argumenteret for, at de mellem 12.000 og 20.000 ordblinde elever i indskolingen skulle have adgang til digitale tekster hos Nota via risikotesten for ordblindhed. Adgangen skulle gælde, indtil indtil eleverne kunne tage Ordblindetesten i slutningen af 3. klasse.

Også Merete Riisager svarede, at der i Notas samarbejdsaftaler med rettighedshaverne ikke er hjemmel til at give elever i risikogruppen adgang til Nota, da loven kræver, at man skal have et læsehandicap. Den daværende undervisningsminister kunne ikke svare på, hvad det vil koste at give indskolingselever i risiko for ordblind adgang til Nota, da det vil bero på forhandlinger med rettighedshaverne.

Du kan læse Pernille Rosenkrantz-Theils svar til SF's Jacob Mark via disse link:

Læs mere

Ministerens første svar til Jacob Mark

Ministerens andet svar til Jacob Mark

Powered by Labrador CMS