Malene Hansen er lærer på Øster Farimagsgades Skole i København. Hun har ikke forsøgt at kompensere for coronasituationen i sin karaktergivning, og hun mener også, at hun trods  hjemmeskole har haft så godt kendskab til eleverne, at hun kunne vurdere deres præstationer.
Malene Hansen er lærer på Øster Farimagsgades Skole i København. Hun har ikke forsøgt at kompensere for coronasituationen i sin karaktergivning, og hun mener også, at hun trods hjemmeskole har haft så godt kendskab til eleverne, at hun kunne vurdere deres præstationer.

Corona-aflysning gav eleverne højere karakterer i skriftlig dansk og matematik

Afgangseksamen i foråret blev aflyst, og prøvekaraktererne erstattet af standpunktskarakterer. Resultatet er, at karakterniveauet i skriftlig dansk og matematik er højere end de seneste år, mens de mundtlige karakterer er lavere.

Publiceret Senest opdateret

Bag om karaktererne sommeren2020

- En større andel elever opnår meget høje gennemsnit i skoleåret2019/20 sammenlignet med året før. 17,9 procent opnår et resultatpå 10 eller derover i skoleåret 2019/20. Dette er mere end 2procentpoint højere end året før.

- Som tidligere år opnår elever på landets fri- og privatskolergenerelt højere karakterer end elever på øvrige skoletyper.Gennemsnittet i folkeskolens afgangseksamen i skoleåret 2019/20 varsåledes 8,2 på fri- og privatskoler mod 7,3 på folkeskoler. Eleveri 9. klasse på efterskoler opnåede et karaktergennemsnit på 7,1

- Elever, hvis forældres højest fuldførte uddannelse er envideregående uddannelse, opnår generelt højere karakterer end andreelever. Gennemsnittet blandt elever, hvis forældres højestfuldførte uddannelse er en videregående uddannelse, var 8,1 iskoleåret 2019/20. Til sammenligning var det tilsvarende gennemsnit6,6 blandt elever, hvis forældres højest fuldførte uddannelse er enungdomsuddannelse, og 5,4 blandt elever, hvis forældres højestfuldførte uddannelse er grundskolen.

Kilde: Uvm.dk

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

9.-klasserne årgang 2019/20 er en helt speciel årgang, fordi corona-pandemien betød, at elevernes standpunktskarakterer erstattede eksamenskaraktererne. Karaktererstatistikken er netop offentliggjort og viser, at det samlede karaktergennemsnit fra folkeskolens afgangseksamen lander på 7,4 - nøjagtig det samme som i 2019, hvor prøverne blev gennemført som normalt. 

Læs mere

Tabelrapport:Karakterer fra folkeskolens prøver 2019/2020 (pdf)

Karakterdata påuddannelsesstatistik.dk

Powered by Labrador CMS