'Det er utroligt. Vi kan jo ikke have en videnskabelig diskussion uden en reel debat', siger professor emeritus Svend Kreiner om, at konferencen om de nationale test på torsdag er blevet aflyst.
"Det er utroligt. Vi kan jo ikke have en videnskabelig diskussion uden en reel debat", siger professor emeritus Svend Kreiner om, at konferencen om de nationale test på torsdag er blevet aflyst.

Fortalere for de nationale test trækker sig fra konference med Kreiner og Bundsgaard

Kritikere og fortalere for de nationale test skulle efter planen have diskuteret de nationale tests præcision på torsdag. Men konferencen er i sidste øjeblik blevet aflyst, fordi fortalerne ønskede at udsætte den.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

To grupper af forskere med hvert deres syn på de omdiskuterede nationale test skulle have mødtes på torsdag til en såkaldt konsensuskonference om de nationale tests målesikkerhed. Men konferencen er i sidste øjeblik blevet aflyst.

Årsagen er, at den ene fløj af forskere ikke ønsker at deltage. Det fortæller institutleder på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) Claus Holm.

"Jeg må konstatere, at parterne ikke er enige i, at et forskningsseminar vil være frugtbart på nuværende tidspunkt, og derfor må vi desværre aflyse konferencen", fortæller han til folkeskolen.dk.

Hvornår er godt godt nok, og bør de nationale test stoppes nu? 

Konferencen skulle have været en såkaldt videnskabelig konsensuskonference, hvor forskerne skulle forholde sig til deres uenighed om, hvor præcist de nationale test måler.

Emnet: En rapport og en kronik

Den store uenighed opstod i foråret. I april offentliggjorde de to professorer Svend Kreiner og Jeppe Bundsgaard en rapport, der konkluderede, at de nationale test dels i høj grad måler forkert, dels har en større måleusikkerhed end hidtil antaget.

Ny undersøgelse: Nationale test måler både forkert og usikkert 

Problemerne med de nationale test er ifølge de to så store, at man bør sætte spørgsmålstegn ved mange anerkendte forskningsartikler, der baserer sig på resultater fra de nationale test, fordi de så bygger på et datamateriale, der er for usikkert.

De konklusioner kritiserede 32 forskere med professor Simon Calmar Andersen i spidsen efterfølgende i maj i en kronik i Politiken. Ifølge den store gruppe af forskere ligger resultaterne i de nationale test tæt op ad elevernes afgangskarakterer, når de forlader folkeskolen, og det beviser ifølge forskerne, at usikkerheden i de nationale test er til at leve med.

32 forskere: De nationale test måler 'udmærket' 

Deres budskab til politikerne har derfor været, at de nationale test ikke bør skrottes eller sættes i bero, inden Børne- og Undervisningsministeriet i starten af næste år har præsenteret sin evaluering af testene. Evalueringsspørgsmålene er formuleret af en rådgivningsgruppe, som blandt andet består af både Svend Kreiner, Jeppe Bundsgaard og Simon Calmar Andersen.

Fortalere ville vente

Den store uenighed mellem de 32 forskere og Svend Kreiner og Jeppe Bundsgaard fik institutleder på DPU Claus Holm til at invitere begge forskergrupper til en videnskabelig konference om, hvad der er op og ned.

Men konferencen er nu taget af brættet kun to dage før, at den skulle have været afholdt. Claus Holm oplyser, at de 32 forskere ønskede at udskyde konferencen til efter, at ministeriet har offentliggjort evalueringen af omdiskuterede test.

Professor: De andre forskere lægger os ord i munden, vi aldrig har sagt

Men ifølge Claus Holm var der ikke grund til at vente på ministeriets evaluering.

"Jeg mener, at der var rigeligt grundlag for en videnskabelig diskussion, når vi både har Kreiner og Bundsgaards rapport, og vi har de andre forskeres kritik i kronikken. For mig var det afgørende at afholde konferencen uafhængigt af ministeriets egen evaluering, så forskningsperspektivet tydeligere kunne bidrage til de kommende drøftelser af den".

"Det havde været godt at få de stridende forskere i samme rum"

Claus Holm fortæller, at det var planen, at konferencen skulle munde ud i en videnskabelig beskrivelse af forskernes syn på de nationale test, men at selve konferencen ville være lukket for offentligheden.

"Det havde været godt at få de stridende forskere i samme rum for at forklare, hvor de er enige, og hvor de er uenige. Konferencen havde været lukket, så der ville ikke være nogen presse at gøre sig til overfor. Og der skulle efterfølgende offentliggøres en beskrivelse af, hvad der har været diskuteret og hvad der er grundlaget for de forskellige synspunkter. Det skulle ikke nødvendigvis handle om at blive enige, men det skulle gøres klart, hvor og hvorfor man så ikke er enige", fortæller han.

Nationale test: Vi må ikke drage forhastede konklusioner efter en enkelt undersøgelse 

Da Claus Holm fandt ud af, at konferencen ikke ville blive til noget, bad han de to forskere, der i sin tid foretog den videnskabelige vurdering af Svend Kreiners og Jeppe Bundsgaards rapport - det man kalder et peer review - til endnu en gang at foretage en vurdering af rapportens konklusioner. Denne gang med de 32 forskeres kritik in mente.

"De er vendt tilbage, og de siger, at de ikke har ændret syn på konklusionernes soliditet. Jeg har desuden fået en tredje forsker, der skulle have deltaget som udspørger ved konferencen, til at kigge på konklusionerne. Han er enig i, at der ikke er noget at udsætte på dem. Så hvis der ikke allerede var tillid til konklusionerne, så kan der i hvert fald ikke længere herskes tvivl om, at resultaterne skal tages aldeles alvorligt", siger Claus Holm.

Kreiner: De vil ikke tale med os

Professor emeritus Svend Kreiner er meget ærgerlig over aflysningen, som han først blev informeret om i sidste uge. Inden da havde han og de andre deltagere ellers havde modtaget programmet for konferencen.

Ifølge ham er aflysningen udtryk for, at de 32 forskere ikke tør tage en videnskabelig debat med ham og Jeppe Bundsgaard.

"Ingen af de 32 forskere har benyttet sig af mulighederne for at diskutere vores resultater med os, og blandt andet Simon Calmar har ikke taget mod invitationer til at mødes og tale om tingene. I stedet foretrækker de at kommunikere på sociale medier og i aviser, hvor de kan gemme sig bag journalister og ikke behøver at dokumentere deres påstande. Det er utroligt. Vi kan jo ikke have en videnskabelig diskussion uden en reel debat", siger han og kalder aflysningen for decideret "pinlig".

DPU-leder: Kig på den finske måde at teste elever på

Simon Calmar Andersen oplyser til folkeskolen.dk, at han ikke har nogen kommentarer til kritikken fra Svend Kreiner. Men han vil gerne fortælle, hvorfor han og de øvrige forskere ønskede at udskyde konferencen.

"Vi ved, at der kommer en evaluering af testene om lidt mere end en måned. Så vi synes, at det vil være oplagt også at kende til resultaterne af den, når vi skal kigge på, hvad vi ved om de nationale test", siger han.

Opretter nyt forskningsnetværk om test i skolen

Det Nationale Center for Skoleforskning på DPU meddeler i dag, at de nu opretter et videnskabeligt netværk for forskere, der interesserer sig for test i skolen.

"Vi etablerer et akademi for pædagogiske test og evaluering. Det er et netværk, hvor vi samler dygtige folk, der interesser sig for måleegenskaber og test af eleverne i skolen. Vi inviterer alle interesserede til at deltage. Så selvom konsensuskonferencen desværre ikke bliver til noget, så fortsætter vi arbejdet med dem, der gerne vil være med", fortæller leder af Det Nationale Center for Skoleforskning Christian Christrup Kjeldsen.

Fem år efter: Ingen af målene for folkeskolereformen er indfriet

"Vores nordiske naboer har på det seneste også opbygget kapacitet inden for pædagogiske test og evaluering. Der er ingen tvivl om, at vi har behov for at samle alle gode kræfter med interesse og indsigt i test og evaluering", tilføjer han. 

Årets resultater fra de meget omdiskuterede nationale test blev præsenteret i sidste uge. De viste tilbagegang i læsning, og heller ikke i matematik er nogen af de opstillede folkeskolereformmål for fremgang i testene indfriet.

Powered by Labrador CMS