"Der er en lang række områder, ordblindetesten ikke tager hensyn til, og det er ærgerligt, for så finder man ikke nødvendigvis ud af, hvorfor eleven har svært ved at læse", siger Kjeld Johansen,

Kritiker: Den nationale ordblindetest er værdiløs

Det er et problem, at den digitale ordblindetest kun afdækker et hjørne af elevens læsevanskelighed, mener Kjeld Johansen, som har arbejdet med ordblinde i over 50 år. Hos mange af de elever, testen diagnosticerer som ordblinde, er der andre årsager bag deres læsevanskelighed end problemer med at afkode sammenhæng mellem lyd og bogstavstrenge. Men det opdager testen ikke.

Publiceret

Sådan fungerer ordblindetesten

Den nationale ordblindetest er en digital test, som testerelevens evne til at omsætte bogstaver til lyd og til at sættelydene sammen. Det sker ved hjælp af to typer opgaver, som beggebestår af nonsensord.

I den ene læser eleven nonsensord og skal finde det ord, derlyder som et rigtigt ord. For eksempel skal eleven skelne mellemnilmæ og næmli, hvor det sidste er rigtigt. Det er ganske vist ikkestavet korrekt, men hvis man omsætter bogstavlydene tilstandardlyde, lyder det som et rigtigt ord.

I den anden opgavetype hører eleven en række nonsensord og skalvælge den stavemåde, som svarer til udtalen af nonsensordet. Hvishan hører "obilm", skal han vælge obilm og ikke oblim.

Det tager cirka 20 minutter at gennemføre den digitale test, somautomatisk afspiller instruktionerne og i princippet erselvinstruerende. Men afhængig af elevens alder skal der være entestvejleder til stede, som sikrer, at testen foregår rigtigt, ogat eleven arbejder koncentreret med opgaverne.

Ordblindetesten er udviklet i samarbejde med Socialstyrelsen,Center for Læseforskning på Københavns Universitet ogSkoleforskningsprogrammet IUP ved Aarhus Universitet. Testen erfinansieret af Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens midler tiludviklingsprojekter.

testen står ikke alene

Ud over et debatindlæg i Folkeskolen nr. 21/2015 rejste KjeldJohansen en tilsvarende kritik af den nationale ordblindetest i etlæserbrev i Weekendavisen. Det svarede Mads Poulsen på. Han erph.d. og medlem af den forskergruppe fra Københavns Universitet,som står bag testen:

"Kan vi virkelig overlade afdækningen af ordblindhed til encomputertest, der tager 30 minutter? Nej, det kan vi ikke, og deter ikke meningen. I forskergruppen har vi understreget, at testenskal bruges af personer med læsefaglig uddannelse", skrev MadsPoulsen og pegede på, at fagpersonen blandt andet skal hjælpe medat tilrettelægge de nødvendige tiltag.

"Ordblindetesten er dermed ikke væsensforskellig fra andre test,der er brugt tidligere. Det afgørende nye er, at der findes etsamlende redskab, der kan bruges på tværs af voresuddannelsesinstitutioner fra 3. klasse og op. Det giver en samlendeforståelse af, hvad ordblind er".

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Det er svært at finde kritikere af den nationale ordblindetest, som har betydet, at over 9.000 elever er blevet testet, siden Undervisningsministeriet lancerede testen for et år siden. Men snart 80-årige Kjeld Johansen, der driver Paedacon Aps på Bornholm med speciale i dyslektikere, er ikke begejstret. Han mener, at testen er så snæver, at den reelt er ubrugelig.

"Med undtagelse af Ellen Trane Nørby har jeg skrevet til samtlige undervisningsministre igennem 30 år og tilbudt min hjælp. Hver gang har en embedsmand svaret, at forskerne på Københavns Universitet har styr på det", fortæller Kjeld Johansen.

I stedet for den digitale test bør man uddanne folk til at se på børn med læsevanskeligheder fra mange forskellige vinkler, mener han.

"Læsevejledere er uddannet til at træne elevernes læsning, men det nytter ikke, hvis barnet ikke hører eller ser tilstrækkeligt godt. Alt det ved siden af har vi ikke øje for i Danmark. Der er ellers masser af muligheder for at hjælpe, hvis bare man stiller den rigtige diagnose. Det gør man ikke, for man har den ide, at ordblindhed skyldes vanskeligheder med at omsætte lyde og bogstaver, men årsagerne er vidt forskellige, og det kan man ikke afdække på de 30 minutter, den nationale test tager".

Børn med indlæringsvanskeligheder har bevaret primitive reflekser

Den digitale test lægger op til, at elever, der boner ud som ordblinde, skal tilbydes forskellige former for læsetræning. Det er rigtigt for nogle, men andre kan for eksempel have brug for specifik træning af deres motorik, lyder Kjeld Johansens erfaring.

"Nordirske forskere har fundet ud af, at børn med indlæringsvanskeligheder har bevaret en række primitive reflekser. Hvis man for eksempel lægger et spædbarn på ryggen, vil arm og ben i den side, barnet kigger til, være strakt ud, mens de er krummet sammen på den anden side. Hvis barnet drejer hovedet, flytter arme og ben sig tilsvarende. Normalt forsvinder den refleks efter tre-fire måneder, men hos mange børn med indlæringsvanskeligheder er den bevaret. Derfor ser deres håndskrift forfærdelig ud, men hvis de gennemfører et dagligt træningsprogram, lærer de over tid at beherske de primitive reflekser".

For sent at teste i 3. klasse

I december 2015 ytrede Kjeld Johansen sin kritik af den digitale ordblindetest i et debatindlæg i Folkeskolen. Det fik formanden for Ordblindeforeningen, Erik Kildegaard Rasmussen, til at rose ordblindetesten i et indlæg på folkeskolen.dk.

"Efter træningen læser de", siger Kjeld Johansen, der begyndte at interessere sig for dysleksi, fordi han i 1959 havde en psykologilærer på seminariet i Haderslev, som var optaget af auditiv perception.

"Senere fandt jeg ud af, at det ikke var nok, og så har det udviklet sig derfra. Jeg tester 15-20 forskellige side af barnet, hvor den nationale kun test tester to frem og tilbage. Der skal langt mere til", siger Kjeld Johansen.

Folkeskolen.dk sætter i anledningen af det første år med den nationale ordblindetest fokus på testen og på undervisning af ordblinde elever. Dette er den femte artikel i temaet.

Powered by Labrador CMS