Anmeldelse

Skru på sprogknappen
Skru på sprogknappen

En værktøjskasse med fagsprogsøvelser

Hvis læring i skolen sker gennem sprog, hvordan bringer vi så dette i spil i alle fag ved at læse, skrive, tale og lytte? Det har denne bog en række svar på i form af helt konkrete øvelser til undervisningsbrug.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

”Skru på sprogknappen – fra hverdagssprog til fagsprog i alle fag” er organiseret i to hoveddele: en teori- og en øvelsesdel. Første del beskriver kort det teoretiske fundament, øvelserne hviler på, for eksempel fra hverdagssprog til fagsprog, stilladsering og elementer af genrepædagogikken. Der gives også et helt konkret eksempel på en sprogvæg, der kan etableres i klassen og hermed øge fokus på sprog i fagene. Anden del består af 13 øvelser med en ensartet opbygning i forhold til blandt andet mål, arbejdsform, instruktioner, eksempler og variationer samt sprogknappen, der er den baggrundsviden og det sprogbrug, der knytter sig til den aktuelle øvelse.

Fakta:

Titel: Skru på sprogknappen

Forfatter: Anne Weile, Ann Kristine Langholz

Pris: 249

Sider: 80

Forlag: Akademisk Forlag

Bogen er let og hurtigt læst. Som lærer er jeg umiddelbart mest optaget af bogens øvelsesdel. De konkrete øvelser, hvor kompetencer som at læse, skrive, tale og lytte bringes i spil, skal bearbejdes og implementeres i undervisningen som aktiviteter før, under og efter. Som forfatterne selv fremfører, er bogen ikke et færdigpakket undervisningsforløb, men tænkt som en værktøjskasse fyldt med øvelser til brug i arbejdet med sproget i alle fag.

Størstedelen af øvelserne er jeg stødt på før i andre materialer, på kurser og har selv anvendt disse med succes i min egen undervisning. De resterende øvelser er nye for mig. Fælles for alle bogens øvelser er, at jeg som læser og lærer får serveret en række gennemtænkte bud på, hvordan mine elever kan arbejde aktivt med sprog i forskellige fag. Forfatternes ambition om, at øvelserne vil kunne ”tilpasses alle niveauer og fagområder fra mellemtrinnet i grundskolen til ungdomsuddannelser og voksen- og videreuddannelser”, rammer efter min mening også plet.

På nær et par fodnoter i teoriafsnittet indeholder bogen ingen afsluttende litteraturhenvisninger. Det savner jeg som interesseret læser, der gerne vil have mulighed for at fordybe mig yderligere. Men alt i alt tilbyder ”Skru på sprogknappen – fra hverdagssprog til fagsprog i alle fag” en velkendt, men samlet række af gode og konkrete øvelser, når målet er at skrue op for fagsproget i undervisningen.

Powered by Labrador CMS