Fremover skal eleverne primært testes i matematik og læsning.
Fremover skal eleverne primært testes i matematik og læsning.

Alle er enige: Udskældte test afløses af test i matematik og læsning

Et bredt politisk flertal samt folkeskolens parter er højst usædvanligt blevet enige om en ny skoleaftale med nyt testsystem. Nu indføres Folkeskolens Nationale Færdighedstest med fokus på læsning og matematik. Samlet set bliver der tale om flere test i løbet af et skoleliv.

Publiceret Senest opdateret

Den nye aftale 

* Lineære test (alle elever får desamme opgaver) i matematikfærdigheder og læsning erstatter deadaptive test.
* Tidlig indsats over for ordblindhed styrkes og påbegyndes i 1.klasse gennem obligatorisk screeningtest for læsevanskeligheder oganvendelse af risikotest for ordblindhed.
* Obligatorisk redskab til brug for sprogvurderinger ibørnehaveklassen.
* Styrket opsporing af højt begavede elever.
* Elevplaner afskaffes og erstattes af nyt dialogbaseret redskabkaldet meddelelsesbogen.
* Ændring og forenkling af uddannelsesparathedsvurderingen.
* Som erstatning for kvalitetsrapporterne etableres opfølgning påskoler, der ikke har tilfredsstillende kvalitet.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Med en dugfrisk ny skoleaftale om et nyt evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen har samtlige politiske partier i folkeskole-forligskredsen samt folkeskolens parter nu taget det endelige opgør med de udskældte nationale test, som ifølge bl.a. en stor evaluering sidste år ikke måler den enkelte elevs faglige niveau korrekt.

Efter lærerkonflikten og den omdiskuterede folkeskolereform fra 2013 er det i sig selv opsigtsvækkende, at den nye aftale er indgået både af samtlige partier i forligskredsen og bakkes op af samtlige skolens parter, der deltager i det nye samarbejde, Sammen om Skolen.

Aftalen lægger også op til at afskaffe kvalitetsrapporter og elevplaner, der skal afløses en ny 'meddelelsesbog' for alle elever - ligesom uddannelsesparathedsvurderingen skal ændres.

Flere test end hidtil

I stedet for de nationale test indføres Folkeskolens Nationale Færdighedstest, der rent antalsmæssigt faktisk kommer til at omfatte flere test end tidligere.

Men samtidig vil de obligatoriske test alene omfatte læsning og matematiske færdigheder, fordi det vurderes, at disse færdigheder er afgørende for alle andre fag. I disse to discipliner skal eleverne testes løbende gennem skoleårene for at kunne følge progressionen i disse færdigheder.

Samlet set vil Folkeskolens Nationale Færdighedstest komme til at bestå af 14 obligatoriske test eller evalueringsredskaber og 11 frivillige test mod 11 obligatoriske og fire frivillige test i dag.

Parterne bag aftalen begrunder fokuseringen på læsning og matematik med, at hvis ikke elever får solidt fat om disse fag, så er det vanskeligt for dem at følge med i folkeskolens fag generelt. Og da der stadig er mange elever, der forlader skolen uden at have disse kundskaber på plads, har Danmarks Lærerforening, KL og skolelederne været enige om, at de obligatoriske test skal fokusere på disse fundamentale kundskaber - og det har forligskredsen altså taget til sig.

Læs mere

Powered by Labrador CMS