Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil var sidst på dagen torsdag vært for det allerførste møde i, hvad der er tænkt som et langt kontinuerligt samarbejde om folkeskolen.

Efter første møde: Nyt partnerskab om skolen spiller ind i forhandlinger om erstatning for nationale test

Lærerforeningen, KL, eleverne, ministeren, hele forligskredsen. Alle i det nye partnerskab om folkeskolen har nu været samlet for første gang, og lærerformand Gordon Ørskov har en klar fornemmelse af vilje til det lange seje, fælles, træk for folkeskolen.

Publiceret Senest opdateret

Problemer skal tages bid for bid

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Torsdag i sidste uge mødtes parterne i det nye Sammen om skolen-partnerskab til første møde - vel at mærke fysisk og i virkeligheden oven på måneder med onlinemøder.

"Det var sådan et startmøde, hvor vi bl.a. har nedsat en form for styregruppe, der skal hjælpe ministeren med at skabe overblik og retning - KL, os, Skolelederforeningen og ministeren", fortæller formand for Danmarks Lærerforening Gordon Ørskov Madsen. "Men selve samtalerne skal selvfølgelig foregå på møderne i partnerskabet".

"Vi har fået lagt nogle rammer, og vi er enige om, at det er vigtigt at skabe det, vi i Lærerforeningen kalder en 'treklang' mellem politikere, praksis og forskning. Det er også ministerens ambition at få den treklang til at fungere, og det betyder, at både forskningsviden og praktikerbidrag og politikernes holdninger inddrages", fremhæver Gordon Ørskov.

Hele forligskredsen har fået plads ved bordet

Undervisningsordførere fra alle partierne bag folkeskoleloven - Socialdemokratiet, Venstre, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, De Radikale, SF og Konservative - sidder også med i det nye partnerskab. 

"Vores opgave i partnerskabet er at inspirere og anbefale politikerne at træffe nogle kloge beslutninger, og jeg har store forventninger, for jeg kan mærke, at der er en vilje til at finde gode løsnnger i et tæt samarbejde".

Den første prøve for det nye samarbejde kommer, når Christiansborg-politikerne lige efter sommerferien tager hul på de coronaudskudte forhandlinger om et nyt evaluerings- og bedømmelsessystem til erstatning for folkeskolens nationale test:

"Der har vi tre parter, KL, Skolelederforeningen og os  jo gjort et stort stykke grundigt forarbejde for at komme med et kvalificeret input, som vi nu også har fremlagt for partnerskabet. Det blev taget rigtig godt imod, og det kommer til at få indvirkning på forhandlingerne", vurderer Gordon Ørskov.

KL, DLF og Skolelederforeningen laver fælles forslag til afløser for nationale test

"Det er min opfattelse, at forligskredsen også er interesserede i at finde en landing på deet her, som også har opbakning blandt dem, der skal udføre det. Så det bliver det første eksempel på, at sådan et partnerskab påvirker udviklingen, og så er vi nået et godt stykke".

Brug os, eller nedlæg os

Flere ministre før Pernille Rosenkrantz-Theil har forsøgt sig med partnerskaber og råd og møderækker for folkeskolens parter. Men ifølge Gordon Ørskov Madsen er Sammen om skolen faktisk anderledes:

"Det, der sker nu, er at vi skaber kontinuitet, og forbindelsesledet mellem praktikere/praksis og forskning og lovgivning styrket på en mere solid måde, end man har gjort før. Tidligere har den måde, man har ændret på skolens rammer, været, at man har snakket med nogle nogle folk hist og pist, og så har man indført ny lovgivning i løbet af en ingen tid. Nu er vi enige om, at det er det lange seje træk, vi kan ikke ændre noget med et snuptag - det har man lært nu", siger en meget tilfreds lærerformand.

Deltagerne i partnerskabet skal i den kommende tid melde nogle af de udfordringer i folkeskolen ind, som de mener, det er vigtigt at tale om. Fra DLF's side vil bl.a. inklusionsudfordringerne stå højt på listen, men Gordon Ørsko vil også gerne tale om frihedsgrader, ledelse/styring, digitalisering og den brede faglighed.