Debat

Make Denmark great again!

- Og det er de voksnes ansvar.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Trivslen i den danske folkeskole er simpelthen for dårlig. Vores børn og unge mistrives, da de hver dag skal måles, vejes, vurderes, testes og sammenlignes. Både elever og lærere knokler for at nå pensum og de faglige mål, og der er ikke tid til at stoppe op, mærke efter og være tilfreds med ens proces og fremskridt. Det er hele tiden fremad, fremad, fremad! Vi gør derved sunde børn syge i et usundt system, og vi voksne ser bare på!  

Jeg er inklusionspædagog på en skole, og jeg arbejder til daglig med børn og unges trivsel og udvikling. Det er hårdt at være vidne til hver dag, at vores elever ikke har det godt, og det er efter min mening os voksne, der bliver nød at sige stop på vores børns og elevers vegne! Vi skal ned i gear og have fokus på nærvær, relationer, læringsprocesser samt personlig og faglig udvikling og trivsel.  

Vi har som samfund brug for at have borgere, der tænker innovativt, når de møder udfordringer, men det er vores ungdom ikke klædt på til, og vi har en større og større gruppe børn og unge, der får tillært sig forskellige uhensigtsmæssige strategier, hvor de enten løser problemerne ved at trække sig fra fællesskabet og undervisningen eller melde sig syge og derfor i kortere eller længere perioder ikke kommer i skole.   

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

Vi har brug for, at der bliver kigget på skoledagens opbygning. Eleverne efterlyser selv kortere skoledage, færre test, prøver, fremlæggelser og karakterer. En anden mulighed kan være, at man styrker eleverne ved, at de får livskundskab på skoleskemaet. Det vil være en god investering, at vi på skolerne taler med de unge mennesker om, hvordan man takler svære udfordringer i løbet af livet. Det kan være psykiske problemer, stress, angst, depression, fysisk sygdom, udfordringer på arbejdspladsen, konflikter i ens familie eller med ens venner, og i det hele taget hvordan det er at være ung og skulle forhold sig til skole, vennekreds, ungdomsfester, parforhold, ens fremtid, identitetsdannelse, alt imens ens følelser og hormoner er på max overarbejde. Der kan diskuteres værdier, etik og moral, livsdrømme, socialt ansvar, musik og kultur, ja, i det hele taget alt det, som danner os som mennesker. Der kan arbejdes med mindfulness og tales om dynamisk mindset, positive energier og vigtigheden af at være tro med sig selv, at kunne mærke sig selv og være i balance. Det vil gavne eleverne, hvis de bliver bevidste om, hvad der giver dem livsglæde, følelsen af tilfredshed og begejstring, og hvad deres "batteri" bliver opladet af, da det er godt at have nogle redskaber, man kan trække på, hvis man er inde i en lidt udfordrende periode i ens liv.  

Vi skal have "klædt" vores børn og unge mennesker på til at kunne takle den "virkelige verden" og de svære situationer, som de vil støde på og derved ruste dem til at komme så godt og styrket igennem deres udfordringer som muligt. De skal have en masse positive oplevelser på kontoen, så der er noget at trække på i “de svære tider”.

Vores børn og unge mennesker er fremtidens voksne, der skal overtage ansvaret for og styringen af vores land, og det er vores ansvar, at vi får nogle stærke, beslutningsdygtige borger, der har lært nogle gode og sunde strategier, som de kan bruge i pressede situationer.  ❤️ #devoksnesansvar #fåtrivslentilbageidendanskefolkeskole 

Powered by Labrador CMS