Skolepuljens penge skal skabe engagement blandt skoleledere, undervisere og ikke mindst forældrene, som forhåbentlig vil benytte lejligheden til at tage et endnu større ansvar for deres børns læring, siger undervisningsminister Merete Riisager. (arkivfoto)
Skolepuljens penge skal skabe engagement blandt skoleledere, undervisere og ikke mindst forældrene, som forhåbentlig vil benytte lejligheden til at tage et endnu større ansvar for deres børns læring, siger undervisningsminister Merete Riisager. (arkivfoto)

Her er de 120 skoler, som kan få del i Løkkes 'præmie'-millioner

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og undervisningsminister Merete Riisager (LA) præsenterer netop nu modellen for det løft af de fagligst svageste, der var en del af regeringsgrundlaget. 120 udvalgte skoler kan få "præmier", hvis de formår at løfte eleverne.

Publiceret

Fakta om modellen

 • Målgruppen for puljen er de 120 skoler fordelt over helelandet, som har de største andele af elever i den fagligt tungeende.

 • Antallet af skoler i hvert område fastsættes efterområdets andel af elever i 9. klasse.

• Skolerne er udvalgt, fordi de set over de sidste tre år harhaft en høj andel af elever, der forlader 9. klasse med et svagtfagligt niveau i dansk og matematik (forstået som andelen afelever, der ikke opnår mindst 4 i dansk og matematik i9.-klasseprøverne).

• Skolerne vil kunne opnå en præmie på i størrelsesordenen 1,4mio. kr. årligt, hvis de formår at reducere andelen af fagligtsvage elever med 5 procentpoint i puljens første år, 10procentpoint i puljens andet år og 15 procentpoint i puljens tredjeår. Dvs. skolerne skal over en treårig periode sænke andelen affagligt svage elever med 15 procentpoint.

• Skolerne kan få udbetalt præmien første gang i sommeren 2018,når resultatet af 9.-klasseprøverne foreligger.

• For at understøtte skolerne i at gennemføre et fagligt løftigangsætter undervisningsministeren et program for løft af defagligt svageste elever, hvorigennem Undervisningsministeriet kanbistå med vejledning og forskellige pædagogiske redskaber. Som ledi programmet etableres et partnerskab med de centrale interessenterpå folkeskoleområdet.

• De udvalgte skoler bliver tilbudt at deltage i indsatsen, ogden enkelte skole skal aktivt acceptere tilbuddet for atdeltage.

Kilde: uvm.dk

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Der er afsat 500 millioner kroner over tre år, som fordeles efter denne model: "Afhængig af skolens størrelse kan hver skole opnå en præmie på mellem 1,3 og 1,5 millioner kroner om året. For at få del i puljen skal skolerne i hvert af de tre år reducere andelen af elever, der får under karakteren 4 i dansk og matematik, fem procentpoint". 

Det er også strukturerede forløb med en personlig tutor, cooperative learning, monitorering af elevudbytte og feedback samt forældreinddragelse. 

Læs mere

De 120 skoler (pdf)

Liste over mulige indsatser (pdf)

Ministeriets program for skolerne (pdf)

Powered by Labrador CMS