"Vi ved fra de store organisationer, at rigtig mange virksomheder er interesserede i at få lavet et samarbejde", siger Bjørn Hansen fra DLF.

Nu skal skoler også inddrage virksomheder i 'åben skole'

En ny ændring af folkeskoleloven præciserer, at virksomheder og erhvervsrettede uddannelser også er en del af 'åben skole', og derfor er skolerne nu forpligtet til at etablere samarbejder med lokale firmaer.

Publiceret

Det står der ifolkeskoleloven nu

§3. Stk. 4. Skolerne indgår isamarbejder, herunder i form af partnerskaber, med virksomheder,institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lokalsamfundetskultur-, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv og kunst- ogkulturskoler, med lokale fritids- og klubtilbud og med de kommunaleeller kommunalt støttede musikskoler og ungdomsskoler, der kanbidrage til opfyldelsen af folkeskolens formål og mål forfolkeskolens fag og obligatoriske emner. Kommunalbestyrelsenfastlægger mål og rammer for skolernes samarbejder, ogskolebestyrelsen fastsætter principper for samarbejdet.

Måske kommendelastvognsmekanikere

"Vi har som branche behov for at synliggøre uddannelsen tillastvognsmekaniker, så vi kan få de medarbejdere, vi skal bruge.Derfor vil vi gerne engagere os i det, men vi skal i første omganghave lavet et arbejde, så vi har de rigtige folk til at tage imodeleverne og kan vise dem et relevant indhold", siger adm. direktørClaus Hofman, Nyscan, til DI Business. Firmaet har ikke rigtignogen erfaring med folkeskoleelever, men Bilbranchen og andrebrancheforeninger har lavet hjælpematerialer til firmaerne, skrivermagasinet DI Business i sit kommende nummer.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Det har hele tiden været hensigten med folkeskolereformen, at eleverne skulle have kontakt med virkeligheden uden for skolegårdens mure gennem 'åben skole'. I folkeskoleloven står der da også at skolerne skal indgå partnerskaber med blandt andet det lokale kultur, idræts- og foreningsliv.

Men indtil for nylig stod der ikke noget om en af de mest centrale aktører i ude i virkeligheden: virksomhederne. Det er der imidlertid lavet om på nu med en ændring af folkeskoleloven i starten af juni. Nu er står det sort på hvidt, at skoler skal indgå i samarbejder med virksomheder oginstitutioner for erhvervsrettet uddannelse foruden lokalsamfundets kultur- og fritidsliv. 

Tale om præcisering

Ifølge Bjørn Hansen, der er formand for undervisningsudvalget i Danmarks Lærerforening, er lovændringen en præcisering af det, der var hensigten med åben skole i folkeskolereformen. Nemlig at eleverne skal få et større kendskab til erhvervslivet og erhvervsuddannelser, så gymnasiet ikke ligger som den eneste fremtidsmulighed.

"I loven stod virksomheder og erhvervsuddannelser ikke nævnt tidligere. Det er faktisk en rigtig vigtig del at få dem med i arbejdet omkring åben skole for at få kvalificeret elevernes erhvervsvalg. Lovændringen er en konsekvensændring af noget som man måske i virkeligheden har glemt fra begyndelsen", siger han.

Mark Jensen, der er formand for UU Danmark hilser også præciseringen om, at virksomheder er en del af åben skole, velkommen.

"Det er en god præcisering, som rigtig mange skoler allerede er i gang med, og som endnu flere skoler burde smøge ærmerene op og se at komme i gang med", siger han og uddyber.

"Efter UU-vejledningen er reduceret, er der lagt op til, at skolerne meget mere arbejder med den åbne skole på virksomheds- og erhvervsskoleområdet. Både for at få skabt viden om hvilke job, der er mulighed for at uddanne sig til og så selvfølgelig også skabe interesse for og kendskab til erhvervsuddannelser. Der er folkeskolen svag, for der bliver fokuseret for meget på overgange til gymnasiet".

Brug uu-vejlederne og deres kontakter

Mark Jensen håber, at mere information om job og uddannelsesmuligheder kan få flere til at vælge en erhvervsuddannelse, fordi alt peger på at der bliver brug for flere erhvervsuddannede i fremtiden. Han ved dog også, at det kan være svært for folkeskolerne at få taget hul på et virksomhedssamarbejde og finde resurserne til det ved siden af inklusion og faglig undervisning.

"I en travl hverdag er det meget svært at tage hul på det her, for det kræver mange kontakter og aftaler for at få sat det i system. Der peger vi på, at man ser den lokale uu-vejleder som en resurseperson i denne sammenhæng. De arbejder med at formidle kontakter til virksomheder, så kan der findes resurser til den lokale uu-vejleder, vil det være ren fornuft", siger Mark Jensen.

Forsmag på voksenlivet
Ved afstemningen om  ændringen af folkeskoleloven blev det desuden også vedtaget, at elever allerede fra 6. klasse kan komme i virksomhedspraktik i kortere perioder. Tidligere var dette først et tilbud fra 8. klasse.

"Det er et signal til at kunne hjælpe de skoletrætte. Der er nogle elever, som vil have rigtig godt af at komme ud og få lidt praktisk arbejde og afveksling i hverdagen, så de får et overskud til at komme tilbage og tage sig af de boglige fag, som de også skal arbejde med. Så forebygger man måske en skoletræthed senere hen", siger Bjørn Hansen. Han minder dog om, at eleverne stadigvæk skal kunne gennemføre fagene, og at de skal være med, når der er test og prøver.

Powered by Labrador CMS