"Det kan i sagens natur ikke blive i starten af skoleåret 2021/22. Men 2022/23 bør være realistisk, hvis vi snakker et afgrænset pilotprojekt med lineære test, der er om ikke flyvefærdige, så klar til at trille. Hvis man vil forandring, bør det ikke gå langsommere end det”, siger Peter Dahler-Larsen.

Ekspert: Afprøvning af nyt testsystem bør kunne begynde om et år

De to største faktorer for, hvornår de nationale tests afløsere er klar, er for det første, om man vælger at fortsætte med et adaptivt system. For det andet hvor umage man gør sig med at afprøve testene, inden man udruller dem til alle skoler. Det siger professor Peter Dahler-Larsen, der gerne ser pilotfasen skudt i gang næste skoleår.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Efter en længere coronapause gik forhandlingerne om en afløser for de nuværende nationale test i gang i sidste uge.

Et tilbageblik på beslutningen om de nuværende nationale test viser, at der gik godt fem år, fra der blev taget politisk beslutning om at indføre testene, til de for første gang blev taget i brug fuld skala på alle landets folkeskoler.

En af anbefalingerne er, at det nuværende adaptive system, hvor eleverne får forskellige spørgsmål, alt efter om de svarer rigtigt og forkert undervejs, udskiftes med et lineært system, hvor alle får de samme opgaver.

Vælger politikerne at rette sig efter den anbefaling, mener Peter Dahler-Larsen, at det kan gå væsentligt hurtigere at udvikle testene i denne omgang.

"Hvis det bliver et lineært system, vil det i udgangspunktet kræve markant færre opgaver end det adaptive. Det vil alt andet lige forkorte den tid, det tager at indføre systemet", siger han.

Test af test kan begynde næste år

Test af test kan begynde næste år

Peter Dahler-Larsen skynder sig at understrege to yderligere pointer. For det første, at det først og fremmest er en politisk beslutning, hvor hurtigt eller langsomt det skal gå at indføre det nye system.

For det andet, at det efter hans mening ikke bør være et mål i sig selv, at skiftet sker hurtigt.

En enig rådgivningsgruppe har således anbefalet, at der i denne omgang bør gå en grundigere udviklings- og afprøvningsfase forud for en udrulning af systemet til alle skoler, end det var tilfældet med de eksisterende test.

"De to kommuner tager jo på sin vis hul på sådan et udviklingsarbejde, som vi foreslår, bare fra omvendt synsvinkel. I stedet for at kigge på, hvad der sker, hvis man har forskellige varianter af nationale test, undersøger de, hvad der sker, hvis man ikke har nationale test. Som evalueringsforsker vil man altid gerne have en variation at kigge på, når man skal vurdere, om noget virker".

Evalueringen af forsøgene i Holbæk og Esbjerg varetages af forskningsinsituttet Vive.

Sidst gik der fem år, fra de nationale test blev besluttet, til de var udrullet. Et skud fra hoften: Kommer det til at gå hurtigere eller langsommere denne gang?

"Med et lineært system bør man hurtigere kunne nå frem til noget, der virker, fordi det er meget mere gennemskueligt, enkelt og brugervenligt. Kloge folk i rådgivningsgruppen har peget på, at man kan komme i gang ved at bruge de bedste og mest gennemtestede opgaver fra det eksisterende system", siger Peter Dahler-Larsen.

"Men igen: Jeg synes ikke, det skal være en målsætning i sig selv, at det skal gå hurtigt. Den altoverskyggende målsætning må være at lave et system, der er bedre, end det vi havde i forvejen".

"Det bør dog være en målsætning at komme hurtigt i gang med at få afprøvet det ufærdige system. Vi har travlt med at komme i gang med udviklings- og afprøvningsfasen, for den skal vi tage os god tid til, inden vi gør det nye system nationalt og obligatorisk".

Powered by Labrador CMS