Centret får hjemsted på DPU i Emdrup.
Centret får hjemsted på DPU i Emdrup.

Nationalt matematikcenter vil inspirere og skabe netværk på tværs

Netværksdannelse og styrkelse af den matematikdidaktiske kultur fra daginstitution til gymnasieniveau er blandt opgaverne for matematikcenter på DPU. Blandt målene er overgange i matematik i uddannelsessystemet og udbredelse af forskning.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Formålet med det nationale matematikcenter er at levere bidrag til at løfte kvaliteten af matematikundervisningen.

"Baggrunden for centret er at et stort mindretal af børn og unge desværre ikke opnår de nødvendige færdigheder, viden og kompetencer til at løse de matematikrelaterede problemer, som kræves i de fleste uddannelser og professioner", skriver DPU om det nye center.

Det handler om at skabe en løbende udvikling i den matematikdidaktiske kultur hos pædagoger, lærere og undervisere, fortæller professor mso i matematikkens didaktik Uffe Thomas Jankvist om det nye nationale matematikcenter (NCUM - Nationalt Center for Udvikling af Matematikundervisning), der åbner i begyndelsen af 2020.

Centret oprettes i et konsortium af professionshøjskolen Via, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, Københavns Universitet og Københavns Professionshøjskole og får til huse på DPU i Emdrup i København.

"Det handler blandt andet om at få matematikfolk i landet til at tale sammen på tværs af uddannelser og at bygge bro fra daginstitution og folkeskoler til erhvervsuddannelser og gymnasier. Det er smart at kunne brøkregning, hvis man skal være maler eller murer. Pædagoger er ikke altid klædt godt nok på til at udvikle den matematiske dannelse hos børnene, og der er skel mellem folkeskoler og gymnasier, hvor man har forskellige tilgange til fx algebra, symbolmanipulation og grundbegreberne. Alle tilgange kan være gode, men man skal forstå hinandens tilgange og kunne tale sammen. Derfor er en af visionerne med matematikcentret, at det kan inspirere og skabe netværk på tværs. Det skal også have et forskningsmæssigt fokus, og forskningen skal ud til brugerne", siger Uffe Thomas Jankvist.

Det gælder om at løfte kvaliteten og formindske overgangsproblemerne mellem uddannelserne. Man taler om fire søjler - daginstitution, folkeskole, erhvervsuddannelser og gymnasier. 

Ny lærings- og vidensportal

Ny lærings- og vidensportal

Uffe Thomas Jankvist fortæller, at en central del af matematikcentret er at opbygge en lærings- og vidensportal, hvor lærere og pædagoger kan hente inspiration.

"Når portalen kommer i gang er ideen, at man her vil kunne finde noget materiale, hvis man fx skal undervise i funktionsbegrebet på 7. klassetrin. Så vil man her kunne finde, hvad vi ved forskningsmæssigt på området og måske vil der ligge en lille video om hvilke snublesten, der kan være og hvad der virker i undervisningen. Det samme vil der være på gymnasieniveau. Der kan være videnspakker og fx en podcast om den nyeste forskning om undersøgende matematik", siger Uffe Thomas Jankvist.

Centret skal også inspirere til netværksdannelse på tværs og til at få matematikkonferencer og andre arrangementer ud i landet. Matematikcentret kan også selv generere aktiviteter.

"Mange elever har nogle matematikspecifikke vanskeligheder og her har den internationale forskning nogle løsningsforslag. Vi har erfaringer fra matematikvejlederuddannelsen til gymnasiet på Ruc, og der er også en gruppe af elever med særlige potentialer i matematik. Alle de elever skal hjælpes og udfordres, og her vil det nationale matematikcenter kunne gøre noget".

På DPU vil der være cirka fire stillinger i matematikcentret. Ledelse af centret vil ske i tæt samarbejde mellem DPU og Københavns Professionshøjskole. Der vil i den kommende tid blive slået stillinger op som leder og viceleder af centret.

Børne- og Undervisningsministeriet har sammen med Uddannelses- og Forskningsministeriet bevilget 25 millioner kroner til det nationale matematikcenter over en fem-årig periode.

Powered by Labrador CMS