Muligheden for at bruge talegenkendelse gjorde det meget nemmere for Dennis at lave skriftlige opgaver i folkeskolen. Læsevejleder Lone Bædkel fra Søndre Skoles afdeling i Rødby hjalp ham i gang med at bruge programmet.
Muligheden for at bruge talegenkendelse gjorde det meget nemmere for Dennis at lave skriftlige opgaver i folkeskolen. Læsevejleder Lone Bædkel fra Søndre Skoles afdeling i Rødby hjalp ham i gang med at bruge programmet.

Talegenkendelse hjælper ordblinde til at skrive gode tekster

Selv om idéerne står i kø, kan det være en kamp for ordblinde at skrive en sammenhængende stil. I Lolland Kommune afprøver skolerne talegenkendelsesprogrammer til elever, der har svært ved at stave. Den første elev, der fik chancen, gik fra en dumpekarakter til terminsprøven til at bestå afgangsprøven.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Dennis var halvvejs igennem 9. klasse på Søndre Skoles afdeling i Rødby, da læsevejleder

Lone Bædkel sidste år tilbød ham at teste talegenkendelsesprogrammet Dictus. Skolen havde netop fået installeret programmet, som omsætter tale til tekst på computeren, og Dennis var den første elev, det blev afprøvet på.

"Som ordblind er jeg lang tid om at skrive noget, der giver mening, og tit er jeg nødt til bare at bruge de ord, jeg kan stave til, selv om det i virkeligheden er nogle andre og bedre ord, jeg har i tankerne. Da jeg først lærte at bruge talegenkendelse, blev det meget nemmere at lave en god stil, fordi jeg ikke længere var hæmmet af ikke at kunne stave", fortæller Dennis.

Fra dumpekarakter til 4 ved afgangsprøven

Målet var helt konkret at hjælpe Dennis til at bestå folkeskolens prøve i dansk fremstilling og dermed øge hans muligheder for at tage en uddannelse. Det krævede nogle måneders træning sammen med Lone Bædkel, hvor han blev fortrolig med programmet, og hvor programmet lærte hans stemme at kende, så det kunne overføre hans ord korrekt.

Dennis fik lov til at bruge programmet til afgangsprøven, hvor han fik fire i stedet for at dumpe, som han gjorde ved terminsprøven. Her brugte han ikke talegenkendelse og måtte nøjes med karakteren to.

"Til afgangsprøven kunne han lave en afrundet historie, fordi han kunne tale til 'papiret', få læst teksten op og rette til med ordforslagsprogrammet cd-ord. For Dennis har talegenkendelse været et fantastisk hjælpemiddel, som ikke kun har givet ham muligheden for at bestå prøven i dansk skriftlig fremstilling. Det har også været godt for hans selvtillid. Hans ordblindhed betyder jo ikke, at han ikke har evnerne til at formulere sig og lave en rigtig god tekst, og det er han blevet bevidst om nu", siger Lone Bædkel.

Skolen bruger forskellige programmer

Andre elever på skolen har også glæde af at bruge programmer til talegenkendelse.

"Vi ønsker at give elever, der har svært ved at stave, bedre vilkår for at klare sig i skolen. Derfor eksperimenterer vi hele tiden med forskellige muligheder for at støtte dem. Dictus er dyrt, og det tager tid at lære at bruge det, så lige nu introducerer vi andre programmer til elever med skriftsproglige udfordringer i 7. klasse", siger Lone Bædkel.

Det drejer sig blandt andet om Google Docs, som eleverne både kan bruge via telefon, iPad og pc, og som de ikke behøver bruge lang tid på at lære at kende, før de kan gå i gang.

"Eleverne skal selvfølgelig tale tydeligt, men programmet kræver ikke en lang opstartsfase, og det fungerer rigtig godt sammen med oplæsningsprogrammer og cd-ord, som vi har brugt i flere år. Ud over at hjælpe eleverne med de skriftlige opgaver, er talegenkendelsen også med til at forbedre deres stavning, fordi de hele tiden ser, hvordan ordene skal staves, når de taler".

Læsevejlederen håber at få flere timer til opgaven

Lone Bædkel har i mange år været koordinator for ordblinde elever med it-rygsække, og hun har presset på for at komme i gang med at lære eleverne at bruge talegenkendelse, så de kan klare de nye adgangskrav til erhvervsuddannelserne.

"Jeg fik præsenteret tale til tekst på en konference sidste år, og jeg har besøgt en efterskole for ordblinde. Jeg taler hele tiden de ordblindes sag, og nu er ledelsen i vores systemer klar over, at der skal gøres noget for disse elever", siger læsevejlederen.

Lone Bædkel har kun fem ugentlige timer til opgaven med at lære ordblinde elever at arbejde med talegenkendelse. Det er ikke meget på en skole med 500 elever, som er fordelt på to afdelinger.

"Lolland Kommune er åben over for forslag, så jeg håber at få flere timer til næste år. I øjeblikket prøver jeg at finde ud af, hvilket program der er det bedste til eleverne, og jeg skal præsentere vores små erfaringer på vores sommeruniversitet for lærere", siger Lone Bædkel.

Godt, at andre ordblinde får hjælp

Dennis er taknemmelig for, at han fik mulighed for at bruge talegenkendelse i 9. klasse, og han synes, det er en god idé, at skolen nu hjælper ordblinde endnu tidligere i skoleforløbet.

"Det tager tid at blive rigtig god til at bruge talegenkendelse, men det er en kæmpe hjælp, når man har lært det. Så jo tidligere man kommer i gang, jo mere får man ud af det i den sidste del af skoleforløbet", siger Dennis, som er i praktik hos en vvs'er og håber at få en læreplads inden for faget.

Lone Bædkel vurderer, at man kan bruge talegenkendelse fra 6. eller 7. klasse, men det kræver, at den enkelte elev er motiveret for at lære det.

Folkeskolen.dk sætter i anledningen af det første år med den nationale ordblindetest fokus på testen og på undervisning af ordblinde elever. Dette er den niende artikel i temaet:

Ministeren vil ændre holdningen til ordblinde

Stigende antal sager med ordblinde bekymrer Klagenævnet

Ordblindes formand afviser kritik: Ordblindhed er en isoleret dysfunktion

Kritiker: Den nationale ordblindetest er værdiløs

Læsecenter giver ordblinde elever og deres lærere et løft

Glæde over ordblindetesten lever side om side med en smule skepsis

Læsevejleder: Skoler bør have en plan for opfølgning af ordblindetesten

Over 9.000 elever har taget den nationale ordblindetest

Powered by Labrador CMS