"Alle gode ideer er velkomne ved forhandlingsbordet", lød det fra Pernille Rosenkrantz-Theil i folketingssalen under debatten om STU i går.

Nu har undervisningsministeren indkaldt til forhandlinger om STU

I flere omgange har især Dansk Folkeparti og Venstre presset på for at få gang i forhandlingerne om STU, så eleverne kan få øget valgfrihed og sikkerhed for kvalitet i deres uddannelse. Nu er det lykkedes. Ministeren har indkaldt til forhandlinger den 9. december.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Lovgivningen omkring STU trænger til at blive strammet op. Det har et bredt flertal været enige i, siden den treårige ungdomsuddannelse blev evalueret i 2017. Men de politiske forhandlinger har haft en omtumlet tilværelse.

Evalueringen er overvejende positiv. Størstedelen af de unge får udbytte af uddannelsen, så Merete Riisager (LA) afviste, at det var nødvendigt at justere på lovgivningen, da hun var undervisningsminister.

Flertal uden om regeringen kræver nye forhandlinger om STU efter evalueringskritik

I maj 2018 pålagde et flertal i Folketinget imidlertid hende at indkalde til forhandlinger, men inden det kom så vidt, blev der udskrevet valg.

Herefter overtog Pernille Rosenkrantz-Theil (S) ministerkontoret og dermed ansvaret for forhandlingerne. Men hun nåede ikke at indkalde de andre partier, før coronapandemien brød ud.

Ministeren advarer kommunerne: Vi skal se på, om vi har lagt de rigtige skinner ud for STU

Hun har flere gange forklaret, at det førte til ekstra travlhed i ministeriet, og at hun ville indkalde til forhandlinger, når pandemien har lagt sig.

Beretning fra 2018 kommer til at indgå i forhandlingerne

Ikke desto mindre bad Dansk Folkepartis Jens Henrik Thulesen Dahl og Venstres Anni Matthiesen i går ministeren svare på, hvad der er årsagen til, at hun fortsat ikke har indkaldt til forhandlinger. Svaret er, at Pernille Rosenkrantz-Theil netop har indkaldt til møde om STU.

"Som jeg har sagt ad nogle omgange, ville jeg indkalde til forhandlinger, så snart corona har sluppet sit tag. Derfor har jeg indkaldt til møde den 9. december, men jeg havde helst set, at vi havde gennemført forhandlingerne og justeret lovgivningen for længe siden", svarede ministeren i Folketinget.

Rosenkrantz-Theil vil indkalde til drøftelser om STU i løbet af efteråret

Uddannelsesordfører Jens Henrik Thulesen Dahl bad Pernille Rosenkrantz-Theil bekræfte, at udgangspunktet for forhandlingerne bliver beretningen fra 29. maj 2018, som "vores partier har del i, og som beskriver, at kvalitet og udslusning skal indgå i forhandlingerne".

"Og frit valg", replicerede ministeren straks. "Intentionen bag STU er, at uddannelsen skal tilrettelægges individuelt, men der er for mange historier om unge, som kun får ét tilbud. Det er vigtigt, at de får noget at vælge imellem, så ja, jeg kan bekræfte, at beretningen fra 2018 kommer til at indgå".

Både studiekort og ungdomskort bliver en del af forhandlingerne

Det kom for nylig frem, at STU ikke berettiger eleverne til et ungdomskort, der kan give rabat på offentlig transport, og et studiekort følger heller ikke naturligt med uddannelsen. Derfor ønsker Jens Henrik Thulesen Dahl også at bringe de to kort ind i forhandlingerne.

STU-elever vil ligestilles: Vi vil også have studie- og ungdomskort

"Kan vi være enige om, at vi tager studiekort og ungdomskort med i forhandlingerne", spurgte han.

Pernille Rosenkrantz-Theil svarede nej.

"Studiekort afgøres af den enkelte ungdomsuddannelse. Det er ikke en statslig opgave. Men derfor kan vi godt drøfte det", tilføjede hun.

Anni Matthiesen ville vide, om politikerne kan gøre noget for at gøre det lettere for unge på STU at få ungdomskort og studiekort ved at sikre bedre information om det.

"Det mener jeg bestemt, at vi skal lægge op til. Jeg kan godt se, at det er uhensigtsmæssigt for de unge, at de ikke får disse kort. Jeg siger bare, at opgaven ikke skal ligge i staten, men jeg synes, vi skal se på, hvordan vi kan løse det sammen med kommuner og regioner", svarede Pernille Rosenkrantz-Theil.

Ministeren slår fast: STU er en uddannelse

Anni Matthiesen spurgte fornylig ministeren om adgangen til netop studie- og ungdomskort.

"Her lød ministerens svar, at forældrene selv kan kontakte kommunen, men en række af de unge og måske også deres forældre har vanskeligt ved at agere i det offentlige system", sagde Venstres kommunalordfører.

STU-elever kan godt få studiekort, men ikke ungdomskort

Pernille Rosenkrantz-Theil kaldte det for en stramning af hendes svar.

"Jeg svarede, hvordan reglerne er i dag, men det er ikke ensbetydende med, at vi ikke kan se på det. Jeg vil hellere bruge nogle måneder på forhandlingerne, så vi får tid til at se på alle aspekter. Det er ikke et mål, at vi skal være færdige på 14 dage".

Jens Henrik Thulesen Dahl tog over.

"Kan vi være enige om, at kernen er, at den enkelte elev oplever sig som studerende? Så kan det godt være, at reglerne om ungdomskort og studiekort ligger andre steder".

"Ja", svarede ministeren. "Jeg er helt enig i målsætningen, og jeg vil gerne fastslå, at STU er en uddannelse. De unge lærer ikke det samme som i gymnasiet, men de lærer måske at lave mad, hvilket kan være hele forskellen på, om de kan flytte hjemmefra eller ej. Så en uddannelse er det".

Vi skal have den samme respekt for STU-elever som for alle andre

De to oppositionspolitikere havde også bedt Pernille Rosenkrantz-Theil svare på, om hun er enig i, at politikerne både skal højne kvaliteten og øge udbuddet af de eksisterende STU-tilbud.

Rosenkrantz-Theil glæder sig over, at ung kvinde får sin drømme-STU

"Kvaliteten, jo. Der findes fantastiske STU-tilbud, så det hele er ikke galt, men vi skal have større sikkerhed for, at eleverne møder kvalitet alle steder. I dag kan vi ikke sige med sikkerhed, at det gælder alle steder", sagde ministeren.

Herefter bad hun Anni Matthiesen om at uddybe, hvad makkerparret mener med udbud.

"Der er desværre stadig unge, som kun får tilbudt en eller to linjer. Et eksempel er en kvinde, som kan vælge imellem at blive pedel og være i køkkenet, selv om hun ønsker at lære at passe børn. Det er vigtigt, at vi får tilrettelagt det på en måde, så de unge får flere muligheder", sagde ordføreren fra Venstre.

Trods åbenlyst talent måtte mor kæmpe for at få sin STU-datter på en it-uddannelse

Pernille Rosenkrantz-Theil kalder det frit valg.

"Vi skal ikke nødvendigvis have flere tilbud, men mere frit valg. Der kan selvfølgelig være steder i landet, hvor der er behov for flere udbud, men jeg siger frit valg. Det er de færreste danskere, som bliver påduttet et tilbud, så vi skal have den samme respekt for STU-elever som for alle andre".Pernille Rosenkrantz-Theil kalder det frit valg.

Portal over STU-tilbud kan blvie et resultatet

Når forhandlingerne går i gang, vil Anni Matthiesen foreslå, at der bliver oprettet en portal, hvor man kan se samtlige STU-tilbud i landet.

Tidligere STU-elev til politikere: Hvad vil I gøre for at rette op på uddannelsen?

"På samme måde, som når man skal have et barn på efterskole. Så kan man også gå ind ét sted og se, hvad der findes af skoletyper. Så hvad kan man vælge imellem på STU", uddybede hun.

Det vil være oplagt med sådan en portal, mente Pernille Rosenkrantz-Theil.

"Så mon ikke, at vi kommer til at se på det", forudså ministeren, som i et svar til børne- og undervisningsudvalget i marts estimerede, at det vil koste Undervisningsministeriet en investering på 5,5 millioner kroner og en årlig udgift på 2,6 millioner at udvikle og drive en sådan portal.

Det vil koste 2,6 millioner at drive en portal med samtlige STU-tilbud i landet

Samme svar gav hun Jens Henrik Thulesen Dahl, som mener, at der skal være en plan for, hvad de unge skal, når de er færdige med deres STU.

"Alle gode ideer er velkomne ved forhandlingsbordet", sagde Pernille Rosenkrantz-Theil.

Du kan læse beretningen fra 29. maj 2018 om at styrke STU via dette link:

Læs mere

Beretning over Forslag til folketingsbeslutning omkvalitetssikring af særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) ogoprettelse af en tilhørende overbygning til uddannelsen