Corona har gjort, at mange nationale test blev afviklet senere på året sidste skoleår end vanligt. Det kan have betydning for resultatet, understreger Børne- og Undervisningsministeriet.

Trods corona: Flere elever klarer sig godt i nationale test

Andelen af elever, der fik gode resultater i de nationale test i dansk og engelsk, steg i coronaforåret 2021, ligesom andelen, der havde dårlige resultater i dansk og matematik faldt, viser viser årets landsresultater.

Publiceret

Så sent blev nationale testgennemført

Den obligatoriske testperiode løber ifølge bekendtgørelsen omobligatoriske nationale test i folkeskolen fra den 1. marts til ogmed den 30. april. Grundet omstændighederne knyttet til Covid-19blev perioden, hvor testene fortsat kunne afvikles i skoleåret2020/2021, udvidet frem til den 18. juni 2021.

Som følge af covid-19 og den deraf følgende forlængedetestafviklingsperiode, blev 80 procent af testene er gennemført imaj og juni i 2021, hvor der i samme periode i 2018/2019 tilsammenligning kun blev gennemført 3 procent af testene.

På trods af omstændighederne omkring undervisningen oggennemførelsen af nationale test i foråret 2021 ergennemførselsprocenten steget med 3,4 procentpoint sammenlignet medsidste skoleår. Således er 93 procent af de obligatoriske testgennemført i 2021, hvilket er på niveau med gennemførselsprocenteni 2018/2019.

Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Sverige aflyste sine nationale test på grund af coronapandemien, mens den danske undervisningsminister holdt fast i at gennemføre testene.

"... det er vigtigt, at vi får et fælles billede af elevernes faglige niveau, ikke mindst i lyset af den aktuelle anden periode med nedlukning og nødundervisning", forklarede Pernille Rosenkrantz-Theil i et svar til SF's Jacob Mark.

Rosenkrantz-Theil står fast: Brug for de nationale test i år

De nationale test blev dog på mange skoler gennemført senere på foråret end vanligt, fordi eleverne først skulle tilbage til skolerne efter coronanedlukningen.

Nu er resultaterne af sidste skoleårs nationale test offentliggjort, og resultatet viser, at eleverne klarer sig bedre i testene, end de gjorde året før. Andelen af elever, der opnår gode resultater, er steget i dansk, læsning på 2., 4. og 6. klassetrin i forhold til skoleåret 2019/2020. Andelen af elever, der opnår gode resultater i matematik, er stort set uændret på alle klassetrin, mens andelen af elever, der opnår dårlige resultater i de obligatoriske nationale test, er faldet i dansk, læsning og matematik på alle klassetrin.

I engelsk har der været fremgang i testresultaterne på 4. og 7. klassetrin, mens der i fysik/kemi i 8. klasse ingen ændring er i testresultaterne. 

"Afviklingstidspunktet for test kan have betydning for resultaterne. Der er nemlig sammenhæng mellem elevernes testresultater og tidspunktet for testafviklingen. Jo senere på skoleåret en test er afviklet, desto bedre er det gennemsnitlige testresultat. En stor del af testene i 2020 og 2021 er blevet afviklet senere på skoleåret grundet covid-19. Der skal tages forbehold for dette, når resultater fra 2020 og 2021 sammenlignes med resultater fra tidligere år", står der i nyhed om resultaterne, som Børne- og Undervisningsministeriet har offentliggjort i dag.

Fristen for nationale test udskudt igen 

Piger klarer sig bedst i dansk - drenge i matematik

Som tidligere år er der en større andel piger end drenge, der opnår gode resultater i de nationale test i dansk, læsning. Når det gælder andelen af dårlige resultater, så er der en større andel drenge end piger.

I matematik ses omvendt, at en større andel drenge end piger opnår gode resultater. På 6. og 8. klassetrin er der desuden en større andel piger end drenge, der opnår dårlige resultater i matematik, mens der ikke er nogen forskel mellem kønnene på 3. klassetrin.

Social arv slår igennem i nationale test

Der er fortsat en klar sammenhæng mellem elevernes testresultater og deres forældres uddannelsesniveau. Elever, hvis forældre har en videregående uddannelse, opnår bedre testresultater end elever, hvis forældre har et lavere uddannelsesniveau.  

Også når det gælder sammenhæng mellem testresultater og elevernes herkomst er der ligesom tidligere år en klar sammenhæng.

Elever med dansk herkomst opnår bedre testresultat end elever med indvandrer- eller efterkommerbaggrund. Forskellen i testresultaterne i forhold til elevernes herkomst er dog mindsket lidt, når man sammenligner med tidligere år.

Nationale test: Slår alle områder sammen for at få et sikrere resultat

(Opdateret 9/11 - 2021 kl 11:25):

Undervisningsministeriet oplyser til folkeskolen.dk, at resultaterne af tidligere års test er genberegnet efter de ændringer, der blev foretaget i februar.

Det vil sige, at stigningen i resultater fra 2019/20 til 2020/21 er sket i forhold til genberegnede resultater fra tidligere år.

Læs mere

Resultaternefra nationale test i Datavarehuset