"Regeringen vil ikke vente med at sætte yderligere ind for at nå målet om et fagligt løft af folkeskolen", lyder det i udspillet.

Her er regeringens skoleudspil: Færre understøttende timer og kortere skoleuge

Færre understøttende timer og en styrkelse af sprog, naturfag, praksisfaglighed og valgfag. Det er nogle af de syv punkter, som regeringen netop nu præsenterer på et pressemøde på en skole i Nordsjælland.

Publiceret

Initiativer i skoleudspillet:

1: Flere fagtimer i folkeskolen

2: Igangsættelse af læsekampagne

3: Reduktion af nuværende faglige bindinger forundervisningen

4: Færre vikarer og justeret kompetencedækningsmålsætning

5: Udvidet kompetence til skolebestyrelser ved ansættelse afskolens leder

6: Præcisering af brugen af paragraf 16B

7: Forsøg med selvstyrende skoler

 

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Folkeskolereformen fra 2014 er godt på vej, konstaterer regeringen i dag i et nyt skoleudspil. Frem mod et valgår mener regeringen dog alligevel, at der er brug for at justere reformen. 

"Vi skal sørge for, at vores folkeskoler følger med tiden. Og vi skal lytte til eleverne, forældrene og de professionelle på skolerne. Det er deres skole, og derfor skal forandringerne give mening for netop dem", står der i forordet til udspillet "Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed". 

Initiativet indeholder seks justeringer af folkeskolereformen og et forsøg med selvstyrende skoler.

Forsøg med selvstyrende skoler

Endelig beskriver udspillet forsøget med selvstyrende skoler, som undervisningensministeren løftede sløret for i sidste uge. Regeringen vil etablere et 10-årigt forsøg fra skoleåret 2019/2020, hvor en række skoler kan løsrives fra en række af de statslige og kommunale bindinger. De skal fortsat være fuldt skattefinansieret, bortset fra forældrebetaling til SFO, og forældrenes indflydelse skal styrkes.


Læs mere

Regeringens skoleudspil

 

Undervisningsministeriets undersøgelse af §16B

Powered by Labrador CMS