"Vi skal have defineret, hvad det nærmere betyder. Og hvis det ikke bliver for snævert, så har jeg ikke nogen problemer med, at man præciserer regelværket", siger Stefan Hermann om Søren Pinds ønske om at låse de studerendes bacheloropgaver til undervisningsfagene.

Nordiske eksperter dumper danske 12-tals-bachelorprojekter

53 ud af 92 bachelorprojekter er vurderet for højt, lyder det fra svenske og norske eksperter, som har kigget på danske projekter fra sidste år. De dumper i en evaluering af læreruddannelsen blandt andet fem opgaver, der blev bedømt til 12 ved eksamen.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Bliver de danske lærerstuderende vurderet for højt, når de afslutter lærerstudiet med et bachelorprojekt?

Det er der grund til at spørge om dagen efter, at det blev offentliggjort, at svenske og norske fageksperter tilsyneladende ser langt hårdere på de afsluttende projekter, end de danske eksaminatorer og censorer har gjort.

"Med læreruddannelsen blev de pædagogiske fag slået sammen til faget lærerens grundfaglighed, som er et meget bredt fag. Og det skaber nogle usikkerheder om kravene inden for det her felt", siger han.

"Samtidig er det også nyt at fastsætte kravene til eksamerne med kompetencemålene. De her usikkerheder kan samlet set gøre, at der har været en tendens til, at de studerende bliver vurderet højere", uddyber han.

Hermann: Vi er mere praksisnære

Og så mener Stefan Hermann også, at det er vigtigt at være opmærksom på, at fageksperterne kommer fra en anden type læreruddannelse.

"De norske og svenske læreruddannelser er akademiske uddannelser, mens den danske i højere grad er tættere knyttet til praksis og til professionen. Så deres vurderinger knytter sig formentlig også til et andet udgangspunkt", lyder det fra Stefan Hermann.

"Vi hører tit, at vores kritik ikke kan bruges, fordi de studerende jo får fine karakterer. Så derfor er det godt, at vi har fået nogen andre øjne på opgaverne", siger han.

Hold igen med for hårdt krav

Den seneste censorrapport var ude med hård kritik af de studerendes fagfaglige niveau, og rapporten kritiserede også, at for mange ikke skriver deres bachelorprojekt i et undervisningsfag.

I går meldte uddannelse- og forskningsminister Søren Pind ud, at han vil anbefale forligskredsen bag læreruddannelsen at ændre bekendtgørelsen, så de studerende fremover kun kan vælge at skrive i et undervisningsfag.

Men det er at gå for langt, lyder det fra censorformand Hans Krab Koed.

"Det vil også være et problem, hvis de kommende lærere ikke forstår den kompleksitet folkeskolen foregår i. Så det vil være dejligt, hvis der stadig er lærere, som har arbejdet med mere generelle problemer i deres bachelorprojekter", siger han.

Hvad vil det sige at skrive i et undervisningsfag?

Ifølge ham er der samtidig brug for en nærmere definition af, hvad det helt præcist vil sige, at de studerende skriver i et fag.

"Lige nu er der ikke en klar definition af det. Men mindstekravet må være, at de studerende har en vejleder, der kommer fra et undervisningsfag. En didaktiklærer kan ikke undervise ret dybt i et undervisningsfag, blandt fordi de forskellige fag har forskellige didaktikker", siger han.

Det er Stefan Hermann enig i.

"Det vil være et godt signal at sende, at de studerende skal skrive i fagene, men man kan spørge sig om ikke der kan være nogle problemstillinger, der er en brandvigtige i forhold til lærergerningen, og som ikke handler om specifikke fag. Og de skal jo helst ikke udelukkes", siger han og tilføjer.

"Så vi skal have defineret, hvad det nærmere betyder. Og hvis det ikke bliver alt for snævert, så har jeg ikke nogen problemer med, at man præciserer regelværket".

Censorformandskabet foreslår, at der i fremtiden både skal være en pædagogisk og en faglig vejleder ved bacheloreksamen. 

Læs mere

Læs rapporten "Indhold og faglige krav ilæreruddannelsen"

Powered by Labrador CMS