”Vi er tilfredse med, at regeringen har hævet servicerammen, så vi kan følge med, når der kommer flere ældre og små børn. 2022 bliver et år, hvor vi kan følge med, men med aftalen bliver der ikke råd til velfærdsforbedringer,” siger formand for KL Jacob Bundsgaard.
”Vi er tilfredse med, at regeringen har hævet servicerammen, så vi kan følge med, når der kommer flere ældre og små børn. 2022 bliver et år, hvor vi kan følge med, men med aftalen bliver der ikke råd til velfærdsforbedringer,” siger formand for KL Jacob Bundsgaard.

Økonomiaftale: Ikke råd til forbedringer af folkeskolen

Der er fokus på folkeskolen, men ikke penge til forbedringer i regeringens og KL’s økonomiaftale for 2022. Parterne har bl.a. aftalt at følge op på de penge, der er givet til ekstra lærere i folkeskolen, se på læringsmiljøers betydning for inklusion og afdække kommunernes brug af udskudt skolestart.

Publiceret Senest opdateret

Oversigt over hovedelementeri aftalen

  • Løft af servicerammen på 1,4 mia. kr., så velfærden kanudvikles og styrkes i takt med, at vi bliver flere børn ogældre.
  • Målretning af frigjorte midler på 0,6 mia. kr. tilsocialområdet og borgernær velfærd. De frigjorte midlertilvejebringes ved at frigive 400 mio. kr. i 2022 i form af envelfærdsprioritering samt ved at reducere forbruget af eksternekonsulenter.
  • Målsætningen for kommunernes nedbringelse af konsulentforbrugløftes til 1,25 mia. kr. i 2025.
  • Ramme til investeringer på 19,9 mia. kr. Heraf gives et tilskudpå 1 mia. kr. i 2022 til grønne investeringer.
  • Kompensation for COVID-19 på 1,6 mia. kr. til værnemidler,merudgifter i kommunerne og kompensation for tabte billetindtægteri de regionale trafikselskaber.
  • Aftale om det fællesoffentlige samarbejde om digitalisering iperioden 2022-2025. (Kilde: Finansministeriet)

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Økonomiaftalen med kommunerne styrker velfærden med 1,4 milliarder kroner", sådan lyder budskabet på Finansministeriets hjemmeside efter, at KL og regeringen sent i går aftes blev enige om økonomiaftalen for 2022.

Aftalen gør, at kommunerne kan følge med den demografiske udvikling i samfundet, men der er ikke råd til forbedringer, lyder det fra KL's formand Jacob Bundsgaard

"Vi er tilfredse med, at regeringen har hævet servicerammen, så vi kan følge med, når der kommer flere ældre og små børn. 2022 bliver et år, hvor vi kan følge med, men med aftalen bliver der ikke råd til velfærdsforbedringer", siger han i en pressemeddelelse.

I aftalen er der stor opmærksomhed på folkeskolen. Parterne er enige om, at elevernes faglige udvikling og trivsel er vigtig, når eleverne efter sommerferien vender tilbage til "en så normal skolehverdag som muligt".

Derudover har parterne aftalt flere konkrete punkter i folkeskolen, som de vil se på.

 Formand for Danmarks Lærerforening Gordon Ørskov Madsen havde ønsket sig en bedre økonomiaftale, fortæller han på Twitter.

Følge op på aftalen om løft til folkeskolen

Aftalepartierne bag finansloven 2020 satte penge af til flere lærere i folkeskolen. Beløbet var i 2020 275 mio. kroner, i 2021 vil beløbet være 400 mio. kroner, i 2022 550 mio. kroner og i 2023 vil beløbet løbe op i 807 millioner kroner. 

"Med aftalen får kommunerne lokal frihed til at prioritere midlerne til forskellige lærerresourcekrævende tiltag som fx tolærerordninger, inklusion, turboforløb og mindre klasser. Regeringen og KL er enige om at følge op på midlernes anvendelse i regi af de årlige økonomiaftaler", står der i økonomiaftalen.

Elever med særlige behov skal tæt på almen undervisning

Regeringen og KL lover hinanden, at de i 2022 vil drøfte og følge op på evalueringen af inkluderende læringsmiljøer, som afsluttes af VIVE i 2021.

"På baggrund af evalueringen vil parterne drøfte veje til at understøtte kommunernes fremtidige arbejde med at finde gode løsninger for at tilbyde elever med særlige behov undervisning i så tæt tilknytning til almenundervisningen som muligt, fx i form af mellemformer".

Powered by Labrador CMS