"Jeg vil gerne nedtone mig selv, for tidsskriftet skal ikke associeres for meget med Anette. I stedet vil jeg fremhæve, at tidsskriftet byder på en masse, du for eksempel kan bruge i din praksis som underviser eller medarbejder i PPR", siger Anette Lind, der netop har overtaget posten som ansvarshavende redaktør for Tidsskriftet Specialpædagogik.

Ny tidsskriftsredaktør vil give flere adgang til guldgrube af viden

Som ny ansvarshavende redaktør gør Anette Lind sig mange tanker om, hvordan Tidskriftet Specialpædagogik kan udvikle sig. Indholdet er hun tilfreds med, så hendes ambitioner går i højere grad på at sikre flere adgang til artiklerne, så de kan gøre gavn.

Publiceret

Kort om Anette Lind

 • Er uddannet lærer og cand. pæd. i pædagogisk psykologi.
 • Er selvstændig.
 • Bor i Farum.
 • Har tre teenagebørn, en voksen bonussøn og er gift.
 • Kalder sig selv et multimenneske, som er nysgerrig afnatur.
 • Komponerer fx musik elektronisk, maler og digter.
 • Er ved at videreuddanne sig i User Experience og design, somblandt andet handler om give gode brugeroplevelser og gøre viden pånettet lettilgængelig, også for eksempelvis blinde.
 • Har bidraget i antologi om specialpædagogik.
 • Har selv skrevet flere artikler i tidsskriftet.
 • Erblogger på folkeskolen.dk.

TidsskriftetSpecialpædagogik

Specialpædagogik - tidsskrift for specialpædagogik og inklusionbringer artikler om specialpædagogik og inklusion. Artiklerneomhandler både småbørn, skolebørn, unge og voksne.

Tidsskriftet udgives af Danmarks Specialpædagogiske Forening ogDanmarks Lærerforening.

Redaktionen består af:

 • Anette Lind, ansvarshavende redaktør, underviser og kandidat ipædagogisk psykologi.
 • Ditte Dalum Christoffersen, ph.d, adjunkt hos UniversityCollege Sjælland i Roskilde.
 • Sannie Brostrøm Jacobsen, pædagogisk vejleder og co-teacher iGentofte Kommune.

Bestyrelsen består af:

 • Sanne Weisbjerg Vilstrup, hovedstyrelsesmedlem i DanmarksLærerforening.
 • Jens Demalieth, bestyrelsesmedlem i Danmarks SpecialpædagogiskeForening.
 • Juliane Ø. V. Christiansen, pædagogisk konsulent i DanmarksLærerforening.
 • Tina Reimann, bestyrelsesmedlem i Danmarks SpecialpædagogiskeForening.
 • Anette Lind, ansvarshavende redaktør.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Ved årsskiftet overtog Anette Lind opgaven som ansvarshavende redaktør for Tidsskriftet Specialpædagogik efter talehørekonsulent Mette Friderichsen, der har beklædt posten i ni år.

Afgået redaktør: Pas på den pædagogiske side i PPR

Anette Lind er uddannet cand.pæd. i pædagogisk psykologi og underviser ledige i brugervenlighed og grafisk design af hjemmesider hos firmaet Itucation og Københavns Erhvervsakademi. Derudover er hun næstformand i Folkeskoleforældre og blogger under eget navn på folkeskolen.dk. Hun beskriver sig selv som et multimenneske, der om er nysgerrig efter at lære nyt og derfor kan trække på flere fagligheder.

Du har været med i redaktionen i tre år. Hvordan kom du med?

"Et af redaktionsmedlemmerne spurgte mig. Det er jeg glad for. Jeg sagde ja, fordi jeg vil gøre en god forskel, og Tidsskriftet spænder bredt, da både forskere og praktikere skriver artikler. Tidsskriftet sikrer vidensdeling og sikrer vidensdeling. Den første tid brugte jeg på at finde ud af, hvordan redaktionen håndterer artikler og fagfællebedømmelse, og så var jeg heldig, at jeg hurtigt fik ansvaret for produktionen af tidsskriftet. Det vil sige, at jeg layouter bladet. Det har jeg gjort i to år".

Tidsskriftet har et formidlingsniveau, så alle kan være med

Hvorfor har du sagt ja til at være ansvarshavende redaktør?

"Jeg blev spurgt af Mette og de andre i redaktionen. Jeg tyggede på, om jeg ville være den rigtige for tidsskriftet, og om opgaven var den rigtige for mig. Jeg nåede frem til, at jeg er villig til at gøre forsøget, fordi jeg tror på, at der er brug for tidsskriftet. Vi ligger mellem Folkeskolen og folkeskolen.dk på den ene side og bøger og antologier på den anden side. Med en kort kommandovej til redaktionen er det nemt for praktikere at formidle gode fortællinger fra deres praksis. Vi har et formidlingsniveau, så alle kan være med. Vi har for eksempel lige haft en artikel om, hvordan man kan støtte studerende med en depression. Indholdet er lige til at bruge i praksis af undervisere for både børn, unge og voksne".

Har du stået i lære hos Mette Friderichsen?

"Vi har en demokratisk redaktion, så alle er involveret i de redaktionelle beslutninger. Redaktionen er et teamwork, og jeg skal både samarbejde med redaktionen og med bestyrelsen bag tidsskriftet, så jeg tager ikke et flammende sværd frem og dikterer retningen".

Forskellige veje til at sikre tidsskriftet flere læsere

Hvordan vil læserne opleve, at tidsskriftet har fået ny redaktør?

"Lige nu er jeg i en undersøgende fase, men jeg har allerede konkrete tanker om, hvad jeg synes, vi kan se nærmere på. De ideer behandler vi, når redaktionen mødes på søndag. Jeg kunne for eksempel godt tænke mig, at vi skaber mere tilgængelig adgang til tidligere artikler. Vi ligger inde med en guldgrube af viden, som flere bør have adgang til, og det er der forskellige veje til. Måske skal vi udkomme i flere formater. Det kan være video og podcast og også via dialog på sociale medier og folkeskolen.dk. Vi skal også have opdateret tidsskriftets hjemmeside".

Hvilke målgrupper har du i tankerne?

"Hvis nu lokalpolitikere eller forvaltninger er interesserede i at se, hvad der rører sig inden for specialpædagogik, har vi både praksisnære og akademiske artikler. Det kan også være et samarbejde med professionshøjskolerne, så studerende får adgang, for eksempel via et fleksibelt abonnement. Vi trykker 1.400 eksemplarer af tidsskriftet, som bliver udsendt til alle medlemmer af Danmarks Specialpædagogiske Forening og til voksenundervisere, som er medlem af DLF. Men vi kan være meget større. Vi lever i en hastig digital verden, hvor der hele tiden kommer nyt øverst på dagsordenen, men specialpædagogik og inklusion ændrer sig ikke i samme hast. Derfor er tidskriftet til at bruge i praksis for læsere, som forhåbentlig har tid til refleksion. Vi skal give bedre adgang til den viden, vi formidler, så vi kan gøre gavn i praksis".

Det handler om at læse og lytte og interessere sig for andre

Du er cand.pæd. i pædagogisk psykologi. Hvilke fordele giver det dig som redaktør?

"Jeg er også uddannet folkeskolelærer med linjefag i specialpædagogik, matematik og natur og teknologi. De to uddannelser giver mig ballast til at vurdere det indsendte materiale ud fra et kvalificeret fagligt niveau. Vi laver en kvalitetsscreening af artiklerne, og vi kan tilbyde, at de bliver bedømt af fagfæller. Jeg er glad for mine uddannelser, for de har givet mig meget. Jeg bruger det også, når jeg underviser".

Hvilken praksiserfaring har du med specialundervisning?

"Nu handler artiklen ikke om mine børn, men jeg har mange erfaringer som mor og fra mit frivillige arbejde i Folkeskoleforældre. Jeg udveksler viden med folk i praksis, både lærere, pædagoger, medarbejdere i PPR og forskere, så jeg synes, at jeg er klædt på til opgaven. Alt andet lige handler det også om at læse og lytte og interessere sig for andres virkelighed".

Det har stor værdi at bladre i et fysisk tidsskrift

Ifølge Mette Friderichsen er du vant til bestyrelsesarbejde. Hvilke erfaringer har du, og hvad giver de dig af fordele?

"Jeg havde børn i en børnehave, kommunen ville lukke. Vi forældre var meget glade for børnehaven, så vi omdannede den til en selvejende institution. Det tog halvandet år med højt blodtryk. Jeg har også været næstformand i Folkeskoleforældre, men foreningen er ikke længere så aktiv, da der nu er bred enighed om, at skolereformen og dens elementer ikke fungerede. Jeg sidder også i forretningsudvalget i boligselskabet Farum Midtpunkt, så jeg har erfaringer, der giver mig mulighed for at sparre med tidsskriftets bestyrelse om langsigtede strategier, og hvordan vi konkret når vores mål".

Du kender også til digital markedsføring. Hvordan vil du bruge det kendskab som redaktør?

"Jeg er et multimenneske, så principielt kan jeg lave det hele selv, og det gør også, at jeg ved, hvad jeg skal sparre med leverandører om. Jeg ser det digitale som et supplement, for det har stor værdi at få et fysisk tidsskrift i hænderne. Det gælder både æstetisk, og at man kan hygge sig med en kop kaffe, mens man bladrer. Og kommer man senere i tanke om noget, man vil se nærmere på, kan man tage tidskriftet frem igen. Tidskriftet kan også ligge til deling hos PPR, på lærerværelser og andre steder, hvor det kan gøre gavn. Men det skal være en kombination, for hvis eksempelvis lærerstuderende vil arbejde med autisme, skal de kunne få let adgang til vores både praksisnære og teoretiske artikler om emnet. Her vil det digitale være en fordel, fordi det gør det nemt at søge artikler frem. Jeg vil også gerne have undersøgt, hvilken værdi tidsskriftet giver i praksis, så vi skaber en dialog om, hvad vi kan bidrage med. Her vil både folkeskolen.dk og Facebook være relevante medier afhængig af, hvor vores modtagere befinder sig".

Hvordan får du tid til alt det, du gerne vil med tidsskriftet?

"Ha ha, nu brainstormer jeg, og det giver masser af muligheder. Så er der virkeligheden. Vi skal finde ud af, hvad der er vigtigst, og hvad kan vi? Hverdagen kalder også, så vi skal selvfølgelig prioritere. Vi sidder i redaktionen, fordi vi vil tidsskriftet, men det er et deltidsjob, og det er fint, for så opsamler vi egne praksiserfaringer ved siden af".

Tidsskriftet skal ikke associeres for meget med Anette

Mette Friderichsen har et stort netværk inden for specialpædagogik. Har du også det - eller hvordan vil du bygge det op?

"Jeg har overhovedet ikke så stort et netværk som Mette. Det er både Mette som person og i kraft af at hun har været ansvarshavende redaktør i ni år, som har givet hende et stort netværk. Men hun er ikke helt ude af billedet, og jeg kan trække på hendes erfaringer. Jeg tror også, jeg kommer efter det, efterhånden som jeg møder folk inden for specialpædagogik. Samtidig har jeg mit eget netværk, og de andre i redaktionen har deres netværk. Jeg vil gerne nedtone mig selv, for tidsskriftet skal ikke associeres for meget med Anette. I stedet vil jeg fremhæve, at tidsskriftet byder på en masse, du for eksempel kan bruge i din praksis som underviser eller medarbejder i PPR. Her er jeg ikke målet, men midlet. Så kan det godt være, at det bliver mig, som sidder og formidler, hvis det ender med, at vi vil lave video, men vi søger to nye medlemmer til redaktionen, og måske får vi nogle ind, som har lyst til at være linselus".

Danmarks Specialpædagogiske Forening, som er den ene udgiver af tidsskriftet, er på 20 år gået fra 900 til i dag 120 medlemmer. Hvad betyder det for tidsskriftet?

"Jeg kan ikke forholde mig til medlemstallet i Danmarks Specialpædagogiske Forening. Jeg er interesseret i, at folk ved, at tidsskriftet skaber værdi, og at artiklerne gør en forskel, og derfor bør det i højere grad være tilgængeligt. Jeg ved godt, at trykte medier er pressede, men hvis jeg skal bestemme, udkommer vi flere gange på tryk i 2023, end de tre tidsskrifter på tryk plus et digitalt som vi har besluttet for i år".