Anette Lind

Profilbillede af Anette Lind

Redaktør Tidsskriftet Specialpædagogik, Næstformand i foreningen Folkeskoleforældre, Cand. pæd. i pædagogisk psykologi, underviser

13   55

Den danske fuske-folkeskole

Stor er forargelsen, over en skole i Aarhus angiveligt har fusket, for at skaffe bedre karakterer til elevernes afgangsprøver. Og det skal undersøges. Der vil sikkert blive udpeget ansvarlige, om muligt. Men spørgsmålet er, hvem eller hvad der egentlig bærer ansvaret?

3   33

Bundkarakter til flid, fedt og snyd

Flid. Flidskarakter. Gøre sig umage. Gøre en indsats. Hvor kom det lige fra? Fra forskere? Fagprofessionelle? Forældre? Elever? Embedsmænd? Hvad er meningen?

3   46

Frysende Frederik tilbage i skole

”Det er bedre end ingenting” … siges der. Men er det bedre end ingenting at lade elever deltage i ”udeskole” fem-seks timer dagligt – i fem grader? Man skulle tro, det var en artikel fra Rokokoposten!

0   61

Skolen og undervisning skal ikke være en markeds- og gøglerplads

Folkeskolen angår os alle. Læring er en del af livet. Ingen mennesker kan ikke-lære. Spørgsmålet er, hvad de lærer. I livet. Af livet. Jeg synes, at vi skal overlade "undervisning" til skolen og dem, der har forstand på det.

4   94

Fra Folkeskoleforældre: Kære Børne- og undervisningsminister, Pernille Rosenkrantz-Theil

Velkommen til. Du træder ikke ind på et for dig nyt område, men med en ny rolle. Som ansvarlig for vores børn og undervisning, endda en utrolig vigtig rolle. Med direkte betydning for over en million af vores borgere. Med indirekte betydning for hele Danmark. For nutiden og fremtiden. Vi er sikre på, at du har gode intentioner. Foreningen Folkeskoleforældre, der er stiftet i 2014 og har knap 2.000 medlemmer, vil gerne bidrage til, at de intentioner kan bruges til det gode. For vores børns skyld. For barndommen kan ikke gøres om.

5   30

Folkeskoleforældre om Folkeskoleudspillet: Overordnet

Flere aktører har været ude og kritisere eller støtte regeringens udspil til hvad der kaldes for en ”justering” af folkeskolereformen. Foreningen Folkeskoleforældre vil bidrage i debatten med kommentarer til hvert initiativ.

0   6

Folkeskoleforældre om Folkeskoleudspillet. Initiativ 7. Forsøg med selvstyrende skoler

Flere aktører har været ude og kritisere eller støtte regeringens udspil til hvad der kaldes for en ”justering” af folkeskolereformen. Foreningen Folkeskoleforældre vil bidrage i debatten med kommentarer til hvert initiativ.

0   5

Folkeskoleforældre om Folkeskoleudspillet. Initiativ 6. Præcisering af § 16 b

Flere aktører har været ude og kritisere eller støtte regeringens udspil til hvad der kaldes for en ”justering” af folkeskolereformen. Foreningen Folkeskoleforældre vil bidrage i debatten med kommentarer til hvert initiativ.

0   4

Folkeskoleforældre om Folkeskoleudspillet. Initiativ 5. Udvidet kompetence til skolebestyrelser ved ansættelse af skolens ledere

Flere aktører har været ude og kritisere eller støtte regeringens udspil til hvad der kaldes for en ”justering” af folkeskolereformen. Foreningen Folkeskoleforældre vil bidrage i debatten med kommentarer til hvert initiativ.

0   5

Folkeskoleforældre om Folkeskoleudspillet. Initiativ 4. Færre vikarer og justeret kompetencedæknings-målsætning

Flere aktører har været ude og kritisere eller støtte regeringens udspil til hvad der kaldes for en ”justering” af folkeskolereformen. Foreningen Folkeskoleforældre vil bidrage i debatten med kommentarer til hvert initiativ.

0   3

Folkeskoleforældre om Folkeskoleudspillet. Initiativ 3. Reduktion af nuværende faglige bindinger for undervisningen

Flere aktører har været ude og kritisere eller støtte regeringens udspil til hvad der kaldes for en ”justering” af folkeskolereformen. Foreningen Folkeskoleforældre vil bidrage i debatten med kommentarer til hvert initiativ.

0   3

Folkeskoleforældre om Folkeskoleudspillet. Initiativ 2. Igangsættelse af læsekampagne

Flere aktører har været ude og kritisere eller støtte regeringens udspil til hvad der kaldes for en ”justering” af folkeskolereformen. Foreningen Folkeskoleforældre vil bidrage i debatten med kommentarer til hvert initiativ.

1   18

Folkeskoleforældre om Folkeskoleudspillet. Initiativ 1: Flere fagtimer i folkeskolen

Flere aktører har været ude og kritisere eller støtte regeringens udspil til hvad der kaldes for en ”justering” af folkeskolereformen. Foreningen Folkeskoleforældre bidrager i debatten med kommentarer til hvert initiativ og en overordnet kommentar til sidst.

0   18

Dysfunktionelt skolesystem og lydighedsregime: Malkenes som budbringer

Vi starter oppe i Norge. Her sidder en lærer i et debatprogram i radioen og læser et digt op, for at beskrive hverdagen på hans skole. I et skolesystem, som bl.a. på grund af karakterkrav og taxametertilskud medfører en ophobning af elever i problemer på visse af skolerne – uden ekstra dedikerede ressourcer. Lærerens ærinde er at beskrive et dysfunktionelt skolesystem, og inddrager sit digt for at anskueliggøre virkeligheden.

3   58

Kommunalt omsorgssvigt: Næsten 50% af børn med grove og gentagne underretninger fik ikke hjælp af kommunerne

Hvordan kan politikere true med at eks. lærere kan retsforfølges, når problemet ligger et helt andet sted? En ny undersøgelse fra Danmarks statistik dokumenterer massivt svigt fra kommunerne!

1   74

OK18: Rationalet hos Moderniseringsstyrelsen

Mange er vrede på Moderniseringsstyrelsen. Vreden er forståelig. Det er straks sværere at forsøge at forstå, hvad der er i spil. Hvilke præmisser arbejdes der efter? Hvilke antagelser arbejder man med? Hvilket grundlag er der for handlingerne?

8   47

OK18: EU - den usynlige passager

Derfor er overenskomstforhandlingerne (også) relevant for privatansatte! Det handler ikke om Løhde. Det handler ikke om Ziegler. Det handler ikke om Moderniseringsstyrelsen. Det handler om EU!

1   25

Henvendelse til ombudsmanden om knægtelse af skolelederes ytringsfrihed

Er skoleledere ikke offentligt ansatte som har ytringsfrihed? Jan Henriksen, formand for Børne- og Kulturchefforeningen mener ikke skoleledere har ytringsfrihed. Dette må undersøges af Ombudsmanden!

0   46

Professionsmord ved højlys dag?

Du er kommet til skade og mødes af en student som skal vurdere din skade på skadestuen. Du bliver standset på en gade og visiteret af to studenter som præsenterer sig som politiet. Studenter står foran skoleklasser og skal varetage undervisningen af elever; et ansvar som indbefatter undervisning, dannelse og socialisering af elever med vidt forskellige baggrunde og behov, herunder psykiske lidelser, personlige og faglige problematikker.

3   57

Er det offentlige ramt af en data-og digitaliseringsrus?

Data- og digitaliseringsskeletterne vælter ud af skabet i denne tid, hvor Politiken har sat fokus på ulovligheder i forbindelse med den nationale trivselsmåling, kommunale målinger og offentlige aktørers samarbejde om undersøgelser. Det er efterhånden mere reglen end undtagelsen, at vi oplever offentlig omgang med private data, som både er ulovlig og etisk problematisk.