'Regeringen har de seneste to år lanceret tiltag, som samlet skal styrke indsatsen for ordblinde elever', skriver Pernille Rosenkrantz-Theil i sit svar, hvor hun nævner flere initiativer på folkeskoleområdet.
"Regeringen har de seneste to år lanceret tiltag, som samlet skal styrke indsatsen for ordblinde elever", skriver Pernille Rosenkrantz-Theil i sit svar, hvor hun nævner flere initiativer på folkeskoleområdet.

Minister afviser DLF-kritik: Vi styrker også indsatsen for ordblinde i folkeskolen

DLF tager afstand fra et forslag, som skal gøre det billigere for forældre med lav indkomst at få børn med dysleksi på ordblindeefterskole. DLF ser hellere, at politikerne styrker indsatsen for ordblinde i folkeskolen. Det sker sideløbende, svarer undervisningsministeren.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

DLF kritiserer i sit høringssvar afstand fra et lovforslag fra undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S), som vil nedsætte elevbetalingen på landets cirka 20 ordblindeefterskoler til fordel for forældre med lav indkomst.

DLF peger blandt andet på, at forslaget udhuler kommunernes forpligtelse til at støtte ordblinde elever i folkeskolen, fordi det kun omfatter elever, som tager på ordblindeefterskole.

"Regeringen har de seneste to år lanceret tiltag, som samlet skal styrke indsatsen for ordblinde elever, både i forhold til opsporing og understøttelse af indsatser i kommunerne og på folkeskolerne", skriver hun.

Der uddannes læsevejledere og ordblindelærere for seks millioner

Der uddannes læsevejledere og ordblindelærere for seks millioner

I den seneste aftale fra september 2020, hvor initiativet om nedsættelse af forældrebetaling til ordblindeefterskoler er med, indgår også en række indsatser på folkeskoleområdet, fortsætter ministeren.

"Der skal blandt andet udvikles et nyt opsporingsredskab til 2. klasse, og der oprettes et nationalt forum for læsevejledere og ordblindelærere. Derudover er der afsat seks millioner kroner til at uddanne flere læsevejledere og ordblindelærere. Aftalen har også fokus på, at elever, der risikerer at udvikle ordblindhed, opdages og hjælpes tidligere, blandt andet ved en tidlig, målrettet indsats i forhold til at styrke læringsmiljøet i hjemmet", lyder det fra Pernille Rosenkrantz-Theil.

Midlerne skal supplere den individuelle elevstøtte

Midlerne skal supplere den individuelle elevstøtte

Ordblindeforeningen undrer sig over, at forslaget om tilskud til nedsættelse af elevbetalingen på ordblindeefterskoler alene tager hensyn til de elever, der søger efterskole, og som er kommet ind.

Der er efter foreningens erfaring mange familier, som ikke søger, da de ikke har råd til egenbetalingen. Foreningen så derfor gerne, at kommunerne fik mulighed for at give tilskud til eller betale egenbetalingen.

Hertil svarer Pernille Rosenkrantz-Theil, at midlerne, der afsættestil at få flere elever på efterskole fra de ti laveste husstandsindkomstintervaller, netop bliver målrettet en yderligere supplerende nedsættelse af egenbetalingen for forældre, der ikke har råd til at betale den normale egenbetaling.

"På efterskoleområdet eksisterer der i forvejen den 'individuelle supplerende elevstøtte', som bliver givet på tværs af alle efterskoler efter de samme forskrifter. Erfaringen fra denne ordning er, at efterskolerne fint kan løse opgaven med at muliggøre efterskoleophold for elever, som normalt ikke ville kunne komme på efterskole af økonomiske årsager", skriver ministeren.

Lovforslaget har været til førstebehandling i Folketinget. Det er sat på dagsorden til anden og tredje behandling henholdsvis 1. og 3. juni.

Du kan læse mere via disse link:

Læs mere

Underrvisningsministerens svar påDLF-kritik

Undervisningsministerens svar på kritik fraOrdblindeforeningen

Lovforslaget

DLF's høringssvar (side 29-30)

Powered by Labrador CMS