'I foråret snakkede vi alle sammen om, hvor heldigt det var, at vejret var så godt. For så det var nemt for skolerne at lave rigtigt meget udeundervisning. Nu er det vinter, og der er stadig corona', siger Lotte Rod.
"I foråret snakkede vi alle sammen om, hvor heldigt det var, at vejret var så godt. For så det var nemt for skolerne at lave rigtigt meget udeundervisning. Nu er det vinter, og der er stadig corona", siger Lotte Rod.

Radikale: Sæt vinter-udeundervisning på finansloven

Skolerne skal have mulighed for at købe bålhytter, sheltere og flyverdragter, så man kan holde udeskole i løbet af vinteren, lyder et nyt finanslovsforslag fra De Radikale, som også vil sætte penge af til at få flere musikere, skuespillere og kunstnere ud på skolerne.

Publiceret

Om børne- ogungdomskulturpakke

De Radikale vil i år samlet afgive 65 mio. kr. til enkulturpakke for børn og unge (40 mio. kr. årligt og 25 mio. kr. iengangsbevilling):

• 10 mio. kr. årligt til en fordobling afhuskunstnerordningen.

• 20 mio. kr. årligt til udvidelse af refusionsordningenfor scenekunst, så alle børn og unge på landets daginstitutioner,grundskoler og ungdomsuddannelser hvert år kan mødescenekunsten.

• 10 mio. kr. årligt til udvidelse af ordningen LevendeMusik i Skolen samt landsdelsorkestrene og ensemblernes særligeindsats over for børn og unge, så alle elever på landetsgrundskoler og ungdomsuddannelser får mulighed for at møde denlevende musik mindst én gang om året.

• 25 mio. kr. i engangsbevilling til at styrke børn ogunges møde med litteraturen (eksempelvis fornyelse af bogsamlingenpå landets daginstitutioner og fritidsordninger og vejledning tilpersonale i at skabe gode læsesituationer )

Kilde: De Radikale

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

De Radikale har en stribe skoleforslag med til de igangværende finanslovsforhandlinger med regeringen.

Folkeskolen.dk har tidligere fortalt, at de Radikale vil sætte 100 millioner kroner af til at styrke skolernes indeklima og sikre bedre rengøring og toiletforhold.

Men det er ikke de eneste skoleforslag, regeringens ene støtteparti har med ind i forhandlingslokalet. Partiet vil også give skoler og daginstitutionerne en hjælpende hånd på 100 millioner kroner, der skal gøre det lettere at holde varmen udenfor i de kolde vintermåneder, fordi coronaen stadig har godt fat i det danske samfund.

"I foråret snakkede vi alle sammen om, hvor heldigt det var, at vejret var så godt. For så det var nemt for skolerne at lave rigtigt meget udeundervisningen. Nu er det vinter, og der er stadig corona. Derfor vil vi gerne være på forkant i stedet for, at vi venter på, at der er kommet mere corona, og man derfor får brug for at indføre et afstandskrav", siger partiets børne- og undervisningsordfører Lotte Rod.

Glem alt om bindinger af lærermillionerne

Udover de igangværende finanslovsforhandlinger er regeringens støttepartier også for tiden i gang med at drøfte en udmøntningsmodel for næste års penge til flere lærere i folkeskolen. I fredags skrev Lotte Rod et opslag på Facebook, hvor hun gjorde det klart, at hun ikke ser nogen ide i at gøre en sænkelse af klasseloftet til en binding på lærermillionerne, som SF ellers har foreslået.

"Det vil være ærgerligt at binde pengene på en måde, så man fratager den enkelte skole muligheden for at gøre det, der giver mest mening, og hvis man bindinger pengene til et klasseloft, er det kun en lille del af eleverne, der får noget ud af det. For det er langt fra alle elever, der går i store klasser", siger hun.

Brug for bedre tal om lærer/elev-ratioen

Lotte Rod er dog enig med både SF og Enhedslisten om, at det er en god ide at finde på en eller anden binding, når puljen til flere lærere udløber efter 2023.

"Jeg har selv stillet spørgsmål til ministeren om lærer/elev-rationen, fordi det er en måde at holde styr på, hvor mange lærere der er i skolen pr. elev. Det vil være en måde at binde pengene på og samtidig give frihed til den enkelte skole, så de kan bruge pengene, så de giver bedst mening".

"Men vi er ikke så langt med den form for statistik. Det minder meget om de diskussioner, vi har haft om minimumsnormeringerne på daginstitutioner, hvor vi i lang tid har løbet panden mod muren, fordi statistikken ikke var særligt god. Men jeg synes, at ideen om prøve at dykke ned i det spor er noget, vi skal gå videre med på sigt".

Powered by Labrador CMS