Lærere på specialskoler føler sig særligt udsatte for at blive smittet med coronavirus, når de skal møde frem til fysisk undervisning af elever, som ikke forstår restriktionerne og måske heller ikke kan styre deres mundvand.
Lærere på specialskoler føler sig særligt udsatte for at blive smittet med coronavirus, når de skal møde frem til fysisk undervisning af elever, som ikke forstår restriktionerne og måske heller ikke kan styre deres mundvand.

Speciallærere nervøse for at blive smittet af deres elever i den fysiske undervisning

Elever i specialtilbud møder fortsat frem til undervisning. Lærer Janne Riise Hansen efterlyser i et åbent brev til undervisningsministeren stramninger for at reducere smitterisikoen fra elever, som ikke altid er i stand til at efterleve restriktionerne. En skoleleder og DLF forstår bekymringen.

Publiceret

Sårbare elever

Sårbare elever og kursister og uddannelser med særligsamfundsmæssig betydning, herunder certifikatkurser, er fortsatundtaget fra hjemsendelse.

Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet

Gode råd fra DLF

 • Hav værnemidler til rådighed og bidrag til at de anvendes.
 • Sæt fokus på ekstra rengøring af alle kontaktflader.
 • Retningslinjer og adfærd skal bygge på viden frarisikovurdering.
 • De tillidsvalgte, arbejdsmiljørepræsentant ogtillidsrepræsentant, skal inddrages i de daglige forebyggendeindsatser.
 • Alle på skolen skal have mulighed for at indgå i dialog omsmitterisiko og forebyggelse.
 • Sørg for tydelig kommunikation i form af for eksempel plakatermed afstandskrav og synlige spritdispensere.
 • Brug eventuelt nudging i forhold til overholdelse afafstandskrav.
 • Afsæt ekstra tid til elevernes tilvænning til forebyggendeadfærdsændringer.
 • Overvej 'vikardækning', så alle lærere kan få pauser.
 • Hold kontakt og afsæt tid til hjælp og sparring, selv om alleikke er fysisk til stede på skolen.
 • Iværksæt kurser i onlineundervisning.
 • Skru op for kollegial og ledelsesmæssig opbakning, såsammenholdet kan fastholdes under pandemien.

Kilde: DLF's pjece 'Covid-19's betydning for arbejdsmiljøet- forløbet i foråret 2020 og hvad vi kan lære af det'

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Som lærer på specialskolen Frejaskolen i København forstår Janne Riise Hansen, at landets specialskoler ikke bare kan følge troppe og lukkes som følge af corona-situationen, da de fleste elever har brug for en genkendelig hverdag og struktur. Men i et åbent brev på folkeskolen.dk til undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) og børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S) fra Københavns Kommune foreslår hun, at nogle af stramningerne fra i foråret bliver genindført.

"Jeg ser gerne, at I og jeres politiske kolleger overvejer at genindføre både den kortere skoledag og nødundervisning også fysisk på skolerne, så vi kun er forpligtet på at undervise i de 'større' fag. Herved kan vi begrænse antallet af elever og personaler, som møder hinanden i løbet af en skoledag", skriver Janne Riise Hansen blandt andet.

"Det er bestemt ikke kun mig, som er bekymret. Faktisk er jeg overrasket over, hvor udbredt bekymringen er. Det gælder også blandt forældre og elever. Jeg er lærer i udskolingen, og mine elever hører nyheder og har lige været igennem en jul uden deres bedsteforældre og et anderledes nytår, så de ved, hvad der foregår", siger Janne Riise Hansen til folkeskolen.dk.

Hun sidder i bestyrelsen i Københavns Lærerforening og mødtes i går med tillidsrepræsentanter fra specialskoler og skoler med specialklasserækker i København. Her mødte hun samme bekymring.

"Min afdeling på Frejaskolen blev lukket ned i en lille uge før jul, fordi 24 medarbejdere og 10-12 elever var smittede. Alligevel skal vi vende tilbage på stort set samme vilkår som før jul, men vi har brug for at kunne tilbyde en kort, struktureret skoledag, hvor eleverne møder færre medarbejdere. Sådan var det i foråret", siger Janne Riise Hansen og understreger, at elever i specialtilbud ikke har godt af, at skolen pludselig bliver lukket ned for derefter at åbne igen.

Dokumentet beskriver blandt andet, at lærerne skal lægge så meget forberedelsestid som muligt derhjemme. Samtidig skal lærerteamene begrænse sig til at undervise egne elever i egne lokaler, og frikvarterne er delt op.

"Mange spørger, hvorfor vi skal holde åbent, når smitterisikoen er så høj. Det taler vi åbent om, og vi fortæller, hvad vi kan gøre som ledelse, men at vi ikke kan beslutte at lukke skolen ned. I stedet spørger vi løbende forvaltningen, om vores personale kan få en højere prioritet i vaccinekøen, men vi får uklare svar. Det er svært at finde ud af, hvem der træffer afgørelsen om det", siger Simon Borup Andersen.

Skoleleder vil gerne kunne tilbyde test hver anden uge

Skoleleder vil gerne kunne tilbyde test hver anden uge

I forbindelse med genåbningen af skolen lykkedes det med forvaltningens hjælp af få Falck ud med en testbil, så to dage før jul blev personalet tilbudt en lyntest. Det tog alle 60 tilstedeværende imod, og alle test var negative.

"Det lykkedes at få bilen ud, fordi vi havde været lukket ned, samtidig med at der var lang ventetid hos det offentlige. Så det var ekstraordinært. Alligevel får vi en bil ud igen på torsdag, og jeg kan mærke på personalet, at det er skaber tryghed. Vi ser gerne, at vi kan tilbyde personalet at blive testet hver anden uge ligesom i plejesektoren", siger Simon Borup Andersen.

"Deres bekymring og nervøsitet for at blive smittet er både velkendt og forståelig. En række af eleverne kan ikke forstå og efterleve reglerne om afstand og hygiejne. I takt med at smitten stiger i samfundet, er det en forståelig bekymring", siger han.

Det er vigtigt, at skolerne er opmærksomme på at holde afstand mellem eleverne, for eksempel ved at undervise dem på mindre hold, anbefaler Thomas Andreasen.

"Skolerne bør gå elevernes dagligdag efter, så de kan miniminere lærernes bekymringer. Det er ude på den enkelte skole, at de skal tage diskussionen om, hvordan de kan reducere risikoen for smitte. Vi kan ikke fjerne hverken risikoen eller bekymringerne helt, men vi kan gøre noget for at minimere dem".

Specialskoler bør rekvirere en teststation

Specialskoler bør rekvirere en teststation

Janne Riise Hansen foreslår, at man genindfør nødundervisning på specialskolerne. Det ser Thomas Andreasen som en god overvejelse.

"Ved at lave mindre hold, undgå at blande eleverne og undgå, at lærerne underviser i mange klasser, skaber man en så tryg hverdag for elever og lærere som muligt", siger han.

Det giver også god mening, at lærerne får mulighed for at blive testet på skolen.

"Straks-testene er efterhånden ret sikre. Derfor vil jeg opfordre til, at man opbygger et apparat, så lærerne kan lade sig teste systematisk, for eksempel ved at skolen rekvirerer en teststation. Alle har en interesse i at begrænse smitten, så hverdagen kan blive normal igen, og test er en vigtig del af det", siger Thomas Andreasen.

Han har svært ved at argumentere for, at lærere skal længere frem i køen til vaccination.

"Det er vigtigt, at vi bakker op om den strategi for vaccination, som myndighederne har lagt, for mange andre faggrupper end lærere arbejder som frontpersonale. Samtidig er der en pointe i, at lærere, som underviser sårbare elever, får en anden placering i køen end kollegerne på almenområdet. Det er mit ønske, at vi finder den balance", siger formanden for arbejdsmiljø- og organisationsudvalget.

Skolens parter er opmærksomme på specialskolerne

Skolens parter er opmærksomme på specialskolerne

DLF samarbejder med Undervisningsministeriet og KL om corona-situationen, og parterne er opmærksomme på specialområdet.

"Vi er blandt andet enige om, at vi helst skal undgå, at sårbare elever, som har særligt brug for at komme i skolen, bliver sendt hjem. Det er en konsekvens af de problemer, sårbare elever havde under forårets nedlukning. Derfor bliver det prioriteret, at de stadig kommer i skole, men der er brug for, at specialskolerne er særligt opmærksomme på blandt andet retningslinjerne om værnemidler og på rengøring", siger Thomas Andreasen.

Hverken undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil eller børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen har reageret på Janne Riise Hansens åbne brev.

DLF har udgivet pjecen 'Covid-19's betydning for arbejdsmiljøet - forløbet i foråret 2020 og hvad vi kan lære af det', som blandt andet indeholder gode råd om fælles forebyggelse af smitte. Du finder pjecen nedenfor.

Læs mere

Covid-19's betydning for arbejdsmiljøet - forløbeti foråret 2020 og hvad vi kan lære af det

Powered by Labrador CMS