"Vi har haft prioriteringer og en række krav på det specielle område, vi gerne ville rykke på. Og jeg tør godt at sige, at der er tale om et par solide gennembrud”, siger formanden for DLF's Overenskomstudvalg Gordon Ørskov Madsen om aftalen.

Sidste kommunale forlig på plads: Mere til børnehaveklasselederne

Natten til tirsdag indgik Danmarks Lærerforening og KL en aftale om den sidste del af den kommunale overenskomst med særligt lønstigninger til flere mindre medlemsgrupper i DLF. "Et par solide gennembrud", fortæller formand for Overenskomstudvalget Gordon Ørskov Madsen.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

OK18: Mere i løn - også til de mindre medlemsgrupper 

Det er de såkaldt specielle krav til overenskomstforhandlingerne, som lærernes og kommunernes forhandlere natten til tirsdag indgik aftale om - altså de krav, der kun vedrører underviserområdet. 

Ifølge Gordon Ørskov Madsen, der er formand for Overenskomstudvalget i Danmarks Lærerforening, er der tale om et rigtig godt resultat.

"Det er blevet et rigtig godt resultat, hvor vores forhandlere har gjort et fænomenalt stykke arbejde. Vi har haft prioriteringer og en række krav på det specielle område, vi gerne ville rykke på. Og jeg tør godt at sige, at der er tale om et par solide gennembrud", siger Gordon Ørskov Madsen.

Overblik: Hovedpunkterne i det kommunale overenskomstforlig 

Aftalen udmønter de 0,35 procent, der i bededagsforliget er afsat til organisationsforhandlingerne. De penge bliver nu brugt til at give flere lønstigninger, især til børnehaveklasselederne, fortæller Gordon Ørskov Madsen.

"For børnehaveklasseledere på grundløn hæves lønnen efter 12 års beskæftigelse med et kvalifikationstillæg fra de nuværende løntrin 33 + 7.000 til løntrin 37. Helt konkret betyder lønforbedringerne, at lønnen for børnehaveklasseledere stiger fra 342.292 til 356.530 kroner årligt. For børnehaveklasseledere på personlig ordning hæves det faste undervisertillæg fra 7.900 til 15.400 kroner. Det betyder, at alle børnehaveklasseledere nu får det samme i undervisertillæg", siger han.

Og så er parterne blevet enige om et af Lærerforeningens helt centrale krav i de specielle forhandlinger:

"Vi har aftalt et kvalifikationstillæg til konsulenter og psykologer efter fire års ansættelse på 6.500 kroner. Det er grupper, der i dag ikke har noget centralt aftalt lønforløb. Det har været et af vores prioriterede krav, og det har vi dermed fået taget hul på", fortæller Gordon Ørskov Madsen.

I dag begynder forhandlingerne officielt: Her er de kommunalt ansattes krav 

Mere fritvalg

Samtidig er parterne blevet enige om en tilføjelse til det kommunale forlig om aflønning under lejrskole.

"Lejrskoleafregningen er beskrevet i aftalen. Der er eksempler på, hvordan det skal beregnes, så det ikke burde være muligt at beregne det forkert. Det bliver sådan, at afrejse- og hjemrejsedagen bliver afregnet med de konkrete timer. De første 14 timer i døgnet som almindelige arbejdstimer, og efterfølgende timer bliver afregnet som rådighedstimer", forklarer Gordon Ørskov Madsen. De nye regler for lejrskoler træder i kraft fra 1. august.

Derudover indeholder aftalen også en lønstigning for UU-vejledere. De får et funktionstillæg svarende til cirka 7.000 kroner årligt. Samtidig opretholdes det eksisterende tillæg til UU-vejledere, som de lokale parter er forpligtet til at aftale.  

Her er KL's lærer-overenskomstkrav 

Parterne havde en ramme på 0,35 procent at forhandle om, efter at de indgik det kommunale forlig i bededagsferien. Gordon Ørskov Madsen fortæller, at de penge, der er tilbage, vil blive brugt på at hæve fritvalgstillægget fra 0,64 til 0,83 procent. Det er det tillæg, du selv kan vælge at få udbetalt som en del af din månedsløn eller indbetalt på din pensionsordning.

Selvom de specielle forhandlinger nu er afsluttet på det kommunale område, fortsætter overenskomstforhandlingerne lidt endnu. Der er nemlig fortsat gang i de specielle forhandlinger mellem Lærerforeningen og regionernes og statens arbejdsgiverrepræsentanter. De forhandlinger gælder blandt andet for lærerne på de private gymnasiers grundskoler og på sosu-skolerne.

Skoleleder-overenskomst på plads