Ordblind/læsesvag
0   1

Ny kortlægning: Ordblinde børn og unge klarer sig dårligere i uddannelsessystemet

Ordblindhed gør det svært for unge at tage en uddannelse. Det viser to nye undersøgelser fra Egmont Fonden. Den ene følger, hvordan ordblinde fra tre årgange klarer sig henholdsvis fem, ti og 15 år efter grundskolen. En sådan undersøgelse er aldrig lavet før.

Børn og unge med ordblindhed klarer sig dårligere i skolen end deres ikke-ordblinde jævnaldrende. Det viser to nye undersøgelser, som Epinion har lavet til Egmont Rapporten 2018. Den har titlen 'Let vejen - til uddannelse for ordblinde børn og unge' og blev præsenteret i går.

De to undersøgelser

To undersøgelser fra Epinion giver helt ny viden om ordblinde børn og unges aktuelle skolegang og videre uddannelsesforløb. Samlet tegner de det hidtil mest præcise portræt af en stor gruppe unge med ordblindhed:

Registerundersøgelsen omfatter ordblinde fra årgang 1987, 1992 og 1997, der er medlemmer af Nota, Nationalbiblioteket for mennesker med læsevanskeligheder. De har forladt grundskolen efter henholdsvis fem, ti og 15 år.

Survey-undersøgelsen omfatter en stikprøve blandt ordblinde fra 14 til 22 år. I alt er der indsamlet 1.024 besvarelser. Yderligere er der indsamlet 204 besvarelser blandt en tilfældig udvalgt repræsentativ gruppe børn og unge, der benyttes som sammenligningsgruppe. Undersøgelsen blev gennemført fra maj til juni 2018.

Survey- og registerundersøgelserne giver for første gang viden om, hvordan ordblinde klarer sig i uddannelsessystemet henholdsvis 5, 10 og 15 år efter, at de har forladt grundskolen. Hvor 81 procent af unge generelt har gennemført en ungdomsuddannelse, drejer det sig kun om 69 procent med ordblindhed. Dertil kommer, at færre gennemfører den ungdomsuddannelse, de begynder på.

Det hænger sammen med, at flertallet af de ordblinde vælger en erhvervsfaglig ungdomsuddannelse, hvor frafaldet generelt er betydeligt højere end på gymnasierne, men også her er de ordblinde elevers frafald højere end andre elevers.

På samme måde påbegynder og fuldfører færre en videregående uddannelse.

Artiklen fortsætter under banneret

"Egmont Fonden arbejder for, at alle unge skal være i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse, men vi kan se, at det ikke lykkes for knap en tredjedel af de ordblinde. Vi opfordrer til at lette vejen til uddannelse for denne gruppe unge gennem et bredt og langsigtet samarbejde", siger Henriette Christiansen, der er direktør i Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration.

Tre hovedårsager står i vejen for en uddannelse

Ifølge de nye Epinion-undersøgelser står særligt tre ting i vejen for, at ordblinde unge får en uddannelse:

 

 

  • For det første udgør ordblindhed en selvstændig barriere for at gennemføre en ungdomsuddannelse, og barrieren er ekstra høj for unge med en svag social baggrund, som er overrepræsenteret blandt de ordblinde. Det viser registerundersøgelsen. Ikke alene får kun 46 procent af de ordblinde med den svageste sociale baggrund en uddannelse mod 88 procent af ordblinde med den stærkeste sociale baggrund. Deres ordblindhed bliver også opdaget senere, de får færre støttetilbud, og de modtager mindre hjælp fra deres forældre.
  • En anden forhindring afspejler sig også tydeligt i ordblindes afsluttende karakterer i grundskolen. De får lavere karakterer end deres klassekammerater i alle prøvefag. I dansk og engelsk og især i de skriftlige prøver i disse fag er den gennemsnitlige karakterforskel over to point på 12-skalaen.
  • Den tredje forhindring handler om, at ordblindhed ofte opspores sent i børnenes liv. I survey-undersøgelsen fra Epinion svarer 62 procent af de adspurgte unge, at deres ordblindhed blev opdaget for sent, og en lige så stor procentdel svarer, at "det var en lettelse at finde ud af, at jeg er ordblind".

Også på Egmont Fondens børnetopmøde med 30 ordblinde børn og unge tidligere i år lød konklusionen, at ordblindhed skal opspores så tidligt som muligt. Som en af deltagerne fortæller:

Egmont Fonden

Egmont Fonden er en erhvervsdrivende fond, som består af en kommerciel medievirksomhed og en almennyttig del, der arbejder for at styrke udsatte børn og unges læring og livsduelighed. Hvert år går knap 100 millioner kroner af overskuddet fra medievirksomheden til almennyttige indsatser i Danmark og Norge.

Egmont Fonden arbejder for, at alle unge skal være i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse i 2030. Hvert år udvælger fonden et årstema, som har fokus på en særlig udfordring for udsatte børn og unge. I 2018 sætter fondens fokus på ordblindhed, fordi syv procent af alle danske børn og unge vurderes at være ordblinde, og af dem er en stor del i risiko for ikke at gennemføre en ungdomsuddannelse. Desuden vurderede fonden, at der var begrænset bevågenhed på ordblindhed, fravær af de ordblinde børn og unges perspektiv i debatten samt behov for en styrket både offentlig og privat indsats på området.

 "Hvis det skal være nemmere at være ordblind i Danmark, skal man testes så tidligt som muligt, fordi det er så nederen at blive testet så sent. For du får så lidt tid til at gøre dig klar, før det virkelig gælder til eksamenerne. Jo tidligere du opdager det, jo nemmere har du ved at lære noget", siger 14-årige Noah fra Søllested. Han blev først testet ordblind i 5. klasse og er én af de syv procent - svarende til 50.000 børn og unge - i grundskolen, der formodes at være ordblinde.

Fonden opfordrer til at screene eleverne i børnehaveklassen

I dag har forældre retskrav på udredning af, om deres barn er ordblindt. Retskravet blev indført i august 2017 og gælder fra 1. marts på 4. klassetrin, men allerede fra slutningen af børnehaveklassen er det muligt at teste, om elever har forhøjet risiko for ordblindhed. Egmont Fonden opfordrer til - i tråd med Undervisningsministeriets anbefaling - at alle børn screenes på denne måde.

"Når vi ser på de tre forhindringer, som ordblinde møder på deres vej til uddannelse, skylder vi børn og unge med ordblindhed at sætte fokus påområdet. Vi bør have høje forventninger til dem, da forventningsfattigdom i sig selv kan mindske deres evne til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Derfor vil vi i Egmont Fonden gerne tage et medansvar for at sikre, at alle ordblinde unge bliver i stand til at tage en ungdomsuddannelse i 2030", siger direktør Henriette Christiansen.

Egmont Fondens tre mål

Egmont Fonden peger på tre forhold, der bør forbedres, for at ordblinde børn og unge kan sikres en ungdomsuddannelse:
  • Alle ordblinde børn skal opspores - så tidligt som muligt.
  • Karakterforskellene i grundskolen mellem ordblinde og andre børn skal minimeres.
  • Den sociale baggrunds betydning for, om ordblinde unge gennemfører en ungdomsuddannelse, skal minimeres.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egmont Fonden præsenterede de to undersøgelse for Folketingets undervisningsudvalg i forgårs. Selv har fonden øremærket 20 millioner kroner til ordblinde børn og unge i perioden 2018 til 2021.

Du kan læse Egmont Rapporten via dette link:


Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

OPRET PROFIL
{{ comment.author.name }} {{ '(' + comment.author.jobTitle + ')' }}
{{ comment.likeCount }}

{{ comment.title }}

Gem Annuler
Gemmer, vent venligst...
Klag
Kommentaren er slettet

MERE OM EMNET

Når du er logget ind, kan du vælge de emner du ønsker at abonnere på, og få nyt direkte på email. Login

LÆS OGSÅ

Specialpædagogiknetværket er for alle, der interesserer sig for eller arbejder med undervisning af børn og voksne med særlige behov. I samarbejde med Tidsskriftet specialpædagogik

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
2.563 andre er allerede tilmeldt

Netværket for danskundervisning er for alle, der underviser i eller interesserer sig for faget. I samarbejde med Dansklærerforeningen.

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
3.665 andre er allerede tilmeldt

UU-vejledernetværket er for alle, der arbejder i Ungdommens Uddannelsesvejledning eller interesserer sig for området. I samarbejde med UU-forum i Danmarks Lærerforening.

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
519 andre er allerede tilmeldt